Skip to main content
  • Archivaris
  • 404

Kikkerland Nederland

Nederland is blijkbaar een ècht kikkerland. Gelijk kikkers worden de mensen langzaam aan gekookt, en de mensen hebben het niet eens door. Ze springen niet het steeds warmer wordend water uit, doen hun mond niet open tegen alle roof, bedrog en machtsmisbruik door politiek, overheden, rechters etc.

door Frans Zegers

Al klagen en kwaken zij; het deert de overheden, semi-overheden geen klap omdat het hen niet raakt! Ze komen er mee weg, en zullen er mee weg blijven komen, tenzij...
Wat is de bevolking recentelijk veel door de strot geduwd! Met een haast lijkt het wel, want de roof lijkt in een stroomversnellingstempo te geschieden. In korte tijd zijn onder andere de volgende zaken opgelegd aan de bevolking! De Duuro, sorry, de Euro. De eco-tax die meer bedraagt dan de elektriciteitskosten per kilowattuur zelf - geen woord van protest. De Nederlandse overheid heeft zelfs het lèf de burgers aan te sporen om zuiniger met energie om te springen, maar voor hoevelen geldt inmiddels dat de vastrechtkosten de kosten van waar hetgeen het werkelijk om gaat ruim overschrijden, met andere woorden: de pijp of leiding is duurder dan wat er doorheen komt samen met de meter. De burger kàn niet zuiniger; de semi-overheidsbedrijven leggen steeds groter lasten op aan de burger voor de energie. Ja, als je je baas zulke salarissen gaat uitbetalen... wat doet die man hiervoor? Zij zouden de rest van hun leven voor niets moeten werken; hun loon hebben zij vorig jaar alleen al gehad! En de schandalige OZB gebaseerd op een administratieve handeling: het zijn precies dezelfde huizen maar plotseling worden ze meer dan het dubbele waard verklaard. De door de IND aangekondigde verhogingen zodat verblijfskosten voor vreemdelingen per 1 juli 2005 meer dan verdubbeld worden, die leges worden dus gebruikt om èn de eigen zakken te vullen, èn de vreemdelingen te hinderen. Beide zaken zijn laakbaar en grof onrecht! Hoe kunnen vreemdelingen protesteren? De schandalige griffiekosten, de enorme eigen bijdrage voor rechtsbijstand, allemaal zaken om burgers èn gelijktijdig te roven, èn hen dwars te zitten in hun verlangen naar recht. Terwijl de overheid zelf vaak de grootste schuldige is waardoor de burger zich zo vaak gewongen voelt om naar de rechter te stappen. De vuilverwerkingskosten zijn meer dan schandalig: als alleenstaande kost mij zo één grijze zak vuil ruim twintig euro, maar protesteren? Ik zou mijn vuil samen met alle vuilniszakken van vele protesterenden op het Binnenhof moeten deponeren! Maar dan gaat de overheid de kosten van het opruimen op ons verhalen. Werden onze Oosterburen tot slaaf gemaakt van een politiek systeem door middel van geweld, in ons Westen gebeurt het door de geldbuidel: de overheid laat zoveel voor alles betalen dat de burger haar vrijheid, haar menselijk bestaan wordt ontnomen.

Ik kan nog wel een tijdje doorgaan met mijn lijstje, maar dat komt mijn gemoedsrust niet ten goede. Het heeft geen enkele zin indien ik mijn boosheid/energie niet om kan zetten in een visie voor een beter, eerlijker, rechtvaardiger Nederland, waar de bozen achter de tralies zijn gezet, en waar de principes voor goed bestuur worden gevolgd door moreel hoogstaande overheden die de bevolking werkelijk dienen. Die als rechter ook werkelijk onafhankelijk rechtspreken, om het rècht te dienen, niet als een instrument van de machtigen enkel dienen om de schijn van recht op te houden in het rechtscircus Nederland BV dat door moet gaan voor rechtsstaat. Wie houden zij nog langer voor de gek? Minister betekent dienstknecht, niet meester graaier!

Waar ik nog niemand over heb zien schrijven is wat de KLM, en andere vliegmaatschappijen, en reisbureaus in rekening brengen als 'belasting.' De reiziger wordt beroofd mede omdat de oude mannetjes-club ANWB noch de Consumentenbond protesteren. Omdat zij zich liever laten laven door de valse vrede met de overheid te onderhouden. Terwijl zij daarvoor niet in het leven geroepen zijn. Het is onduidelijk bovendien waarvoor die kosten allemaal worden ingehouden. Waar dient de ANWB-voorzitter anders dan als een verlengstuk van de Nederlandse overheid en politiek om tegenover zijn leden de verdere berovingen van hun vrijheden en dergelijke door de Nederlandse overheid te verkopen! Hij moet het zwart van de overheid als wit verkopen aan de leden. Welk ANWB-lid accepteert dit nog langer? U kunt zèlf naar de website van de KLM gaan en zoek dan maar een vlucht uit. Ik zocht als voorbeeld een vlucht naar Curaçao die 299 Euro kostte. Daarbij kwam dan een bedrag van 104,66 Euro aan "belasting". Ja, ho even, wat doet men voor die 'belasting?'
Ik schreef de KLM daarop de volgende mail, die binnen twee dagen zou (dienen te) worden beantwoord. Hoewel ik deze mail herhaalde, wacht ik nog steeds op antwoord. Zegt genoeg over hoe de KLM over klanten denkt, en hoe machtig zij zich voelt. Dezelfde mail heb ik daarna aan Schiphol voorgelegd die netjes antwoord gaf. Ik laat hier de mails volgen precies zoals ik deze gestuurd en ontvangen heb, en hoop dat dit de aanzet zal zijn om èn duidelijkheid, èn een actievere ANWB en Consumentenbond die niet enkel aan hun eigen carrières denken, maar bereid zijn om hun twee-handen-op-één-buik-met-de-overheid op te geven (datzelfde geldt overigens ook de media in het algemeen die de waarheid minder belangrijk vinden dan hun relatie met de ambtenaren die de burgers kapitalen kosten maar die geen cent hoeven in te leveren want daarvoor hebben Balkenende & Co namelijk de WAO-ers, en andere zwakken der samenleving die van de overheid afhankelijk zijn. Die zijn gemakkelijk te plukken door allerlei administratieve handelingen. De beuk er in, maar wel beheerst, georganiseerd, goed geleid en met visie! De overheid staat nog wat te wachten als zij zo doorgaat; en dan zal de politie ook niet langer de hete kastanjes uit het vuur halen van de hoge dames en heren, maar zich omdraaien en hèn arresteren! Als zij zich dan nog verder kunnen beheersen!

Dit is mijn e-mail naar de KLM: "Waarom zijn de tax/luchthavenbelastingen en dergelijke zo crimineel hoog? Wat wordt daarvoor geleverd? De luchthavenbelastingen zijn in navolging van de USA fors gestegen. Ze komen er mee weg omdat de reisorganisaties geen bek opentrekken, inclusief de oude mannetjesclub de ANWB en Consumentenbond die er enkel voor zichzelf zitten blijkbaar. Leuk baantje toch maar moet je vooral met de overheden twee-handen-op-een-buik zijn en vooral niet de boot rocken... Enfin, de luchthavenbelastingen zijn de pan uitgerezen, en het is dus geen wonder dat Schiphol vorig jaar twintig procent meer winst behaalde. Dat is woekerwinst uit roof van passagiers die gedwongen zijn te betalen en geen keus hebben indien zij willen/moeten vliegen. God's oordelen worden alom manifest over al deze rovende luchthavens en overheden en instemmende aandeelhouders en anderen die stilzwijgend goedkeuren en meeprofiteren, die enkel uit de ruif meepikken en dus geen klap ertegenin doen. Schandalig! Op een ticketprijs van zo'n 300 Euro, nog 100 Euro aan extra kosten, waarvoor je geen klap krijgt! Alleen maar ergernis! Revolutie dat komt er van! Heus! Want het houdt ècht een keer op! De mensen worden het zat te worden beroofd! En het geld bij directie-figuren en overheid te zien belanden!"
Schiphol antwoordde mij: "Geachte heer Zegers, Schiphol brengt bij haar luchtvaartmaatschappijen een Security Service Charge (10,99 Euro) en Passenger Service Charge (12,96 Euro) in rekening per vervoerde passagier. Deze charges vormen een vergoeding voor het gebruik van respectievelijk security activiteiten en een vergoeding voor het gebruik van de luchthaven infrastructuur. Het is daarbij de keus van de luchtvaartmaatschappijen om deze charges rechtstreeks aan de passagier door te belasten. Niet alle maatschappijen doen dat, Easyjet bijvoorbeeld beschouwd deze kosten als deel van de totale kosten. Aangaande de security charges, is ook Schiphol bezorgd over de hoogte daarvan. Helaas worden wij geconfronteerd met, door de overheid, opgelegde alsmaar toenemende beveiligingsactiviteiten. Het totaal wat Schiphol in rekening brengt per vertrekkende passagier bedraagt dus 10,99 plus 12,96 Euro is 23,95 Euro. Het door u genoemde bedrag van 100 Euro, herken ik niet, maar zal bestaan uit brandstoftoeslagen, tax op andere luchthaven dan Schiphol, reserveringskosten, etc. Hier kan uw luchtvaartmaatschappij uitsluitsel over bieden. Overigens is Schiphol gereguleerd op haar aviation activiteiten, welke door de overheid als monopolistisch zijn benoemd. Het is ons niet toegestaan rendementen te behalen hoger dan de kapitaalkosten op aviation activiteiten. Genoemde charges vallen onder dit regiem. In hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet, Floris de Haan (Amsterdam Airport Schiphol)".
Ik schreef Schiphol daarop: "Dank voor uw antwoord, maar waarom rekent de KLM dan meer dan 100 Euro aan "belasting"? Hoewel ik uw antwoord waardeer: u geeft tenminste antwoord en wel een antwoord dat niet enkel een bureaucratisch-ambtelijk om de brei heendraaien is; de KLM geeft niet eens antwoord! Maar ik begrijp het dubbele tarief niet: want zit in uw passenger charge niet al een bedrag in voor security? En hoe kunt u zeggen dat u het door mij genoemde bedrag van 100 Euro niet herkent? Als u totaal 23,95 euro rekent per passagier, waar gaan die overige 76,05 euro dan naar toe die KLM (en reisbureaus) laten betalen als "tax?" Waarom zijn de KLM en de reisorganisaties daar niet duidelijk in; zulke hoge extra kosten dienen tenminste te worden gespecificeerd, nietwaar? De Nederlandse overheid is een rover en een dief en maakt zich rijk door middel van vuilverwerkingscharges die de pan uitvliegen, waarin zij deelneemt in de vuilverwerkende bedrijven, en blijkbaar is de roep om betere beveiliging óók weer een item waarop de Nederlandse overheid grof geld aan het verdienen is! Als Schiphol dan al een monopolie is, hoeveel te meer Nederland BV is de Nederlandse overheid zelf. Mag alles blijkbaar, zelfs haar eigen wetten aan de laars lappen, de rechtspraak is toch op haar hand, en zo holt ons land achteruit. En dan moet de burger nog respect opbrengen voor de Nederlandse overheid? Waar ziet de overheid ons voor aan?

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 404, 8 juli 2005