Skip to main content
  • Archivaris
  • 404

Kort nieuws

telefoonterreur

Heb je ook zo'n gotsgloeiendepestpokkenhekel aan al die callcenter jongens en meisjes die je rond etenstijd opbellen en die allerlei overbodige rommel in de aanbieding hebben? Lees dan dit "tegenscript" op internetpagina www.xs4all.nl/~egbg/tegenscript.html

hypotheekrenteaftrek

Nu zelfs de Europese Commissie pleit voor een geleidelijke afschaffing, of in ieder geval beperking, van de hypotheekrenteaftrek en er een hele pagina in de Volkskrant is verschenen over de enorme economische gevaren van de huizenspeculatieballon, wordt het tijd een fors pleidooi te gaan houden voor de sociale huur-sector. Ondertussen hebben ook in internationaal verband de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en het Internationaal Monetair Fonds aangedrongen op afschaffing of tenminste inperking van de hypotheekrenteaftrek. En hier in Nederland heeft het Centraal Planbureau onlangs ook voorzichtig gewezen op het afbouwen van de fiscale voordelen. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse Vereniging van Banken, de Raad van State en enkele politieke partijen. Maar voor alle regenten (het kabinet, de regeringsfracties, maar ook voor veel andere politici) is dit volslagen onbespreekbaar. Dat wordt dus lachen over niet al te lange tijd indien de rente omhoog gaat...

Landelijk demonstratie tegen Verdonk

Marokkaanse en Turkse organisaties hebben het landelijk actiecomité "genoeg is genoeg" opgericht om een gezamenlijk protest te voeren tegen het kabinetsbeleid voor integratie en inburgering. Ze roepen op tot een landelijke demonstratie op 17 september in Amsterdam. Dat hebben A. Menebhi en M. Menmoussa in de Marokkaanse hoofdstad Rabat bekendgemaakt namens het nieuwe comité. Ze vinden vooral het beleid van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) discriminerend en racistisch. Deze politiek zorgt voor een grotere kloof tussen wij en zij, aldus een felle Menebhi. Beide Marokkaanse Nederlanders zitten in Nederland in Marokkaanse organisaties. De organisaties wilden in Rabat protesteren tegen het beleid van Verdonk maar kregen geen toestemming. Daarop zochten ze in het gebouw van de Marokkaanse journalistenbond contact met de Nederlandse pers, die meereist met de bewindsvrouw op haar werkbezoek. Het nieuwe comité wil geen verschil in behandeling van islamieten en niet-islamieten. Ze wijzen op de kabinetsplannen voor inburgering, beperking van gezinsvorming en dubbele nationaliteit. Dat tast de gelijke grondrechten voor alle Nederlanders aan. "Wij willen geen apart beleid, dat leidt naar apartheid", zei Menebhi. Wat het comité wel precies wil, konden Menebhi en Menmoussa niet goed duiden. "We willen een dialoog zonder arrogantie en niet een manier van dictaat", aldus Menebhi. Verder zijn ze tegen de inburgeringstoets in het herkomstland. Volgens hen is het niet te doen om de taaltoets te halen als je nog in Marokko bent. Dat kan pas in Nederland. Ook willen ze geen controle van de religie door de Staat. In een pamflet wijzen zij erop dat sinds september 2001 de allochtonen en in het bijzonder moslims onderwerp zijn van kritiek, vernederende uitspraken, scheldkanonnades en fysiek geweld tegen personen en gebouwen. Die scheldkanonnades komen volgens hen niet alleen uit de samenleving maar ook politici maken zich er schuldig aan. Ze noemen naast Verdonk ook Hoogervorst, Zalm, Wilders en Hirsi Ali. Hierdoor voeren zij de inter-etnische spanningen in de samenleving op. Dat moet afgelopen zijn, vinden ze.

Europees vuil

Stel je bent voorzitter van de ministerraad en je krijgt een aanbod om gratis een weekje bij een ondernemende oud schoolmakker door te brengen op zijn jacht in de Middellandse Zee. Een paar weken na thuiskomst blijkt dat je collega minister van economische zaken zijn eerdere bezwaren tegen subsidie aan één van de bedrijven van je oud schoolmakker heeft ingetrokken en er wordt zo'n 10 miljoen euries overgemaakt. Toeval of is er wat geregeld? Wat is nou 10 miljoen euries, kattenpis, peanuts.
Nee dit gaat niet over onze eigen Balkende, maar over onze "eigen" Jose Manuel Barroso, de president van Europa, pardon van de Europese Unie. Zijn snoepreisje was een weekje op een jacht van Spiro Latsis; de eigenaar van de Latsisgroep met een geschat vermogen van een kleine 4 miljard euries. De waarde van het weekje vakantie was slechts een kleine 20.000 euries. Volgens Barroso was er allemaal niks aan de hand en deed Latsis helemaal geen zaken met de EU. Jose was even vergeten dat alleen al in de jaren 1999-2004 de bankenpoot van Latsis concern goed was voor het overmaken van 28 miljard euries aan Europese subsidies aan Griekenland. En het was Jose ook ontgaan dat een scheepswerf waar Latsis een aanzienlijk belang in heeft al een paar jaar in conflict is met de EU over een subsidie van de Griekse overheid. Ach, maar 10.349.269 euries, da's geen geld in die wereld. Maar de EU wilde dat toch maar niet goedkeuren; totdat een paar weken na de vakantie van Barroso, EU commissaris Mario Monti zijn bezwaren liet vallen en de Griekse staat die 10 miljoen kon overboeken. Toeval. Nou is een collega van Jose, de Engelse EU-commissaris Peter Mandelson ook niet vies van gratis reisjes. Zijn politieke carrière in Engeland had wat deuken opgelopen, onder andere door het niet aangeven van een al te goedkope hypotheek op zijn onroerend goed in een zeer dure Londense buurt. Maar Londen is Brussel niet dus dat leverde geen probleem op. Het al eerder genoemde toeval wil dat de EU al jaren in onmin leeft met Microsoft. Nu heeft Peter de portefeuille "handel" en daar zit dat Microsoft dossier niet in. Dus op kosten van Microsoft een vakantie naar een droomeiland in de Caraïben, moet kunnen, toch? Kijk, je gaat naar een feestje van Paul Allen, grootaandeelhouder van Microsoft, en dan wordt je uitgenodigd. Niks aan de hand hoor, volgens de EU. Mandelson zelf wil er niet over praten, het is niet zo belangrijk als de armoede in Afrika.
Waar Mandelson wel over wil praten is over de noodzaak om Europa op te stoten in de vaart der volkeren, en die vaart houdt zoals bekend geen rekening met kleinigheden als sociale zekerheid, sociale voorzieningen, AOW en meer van die markt-belemmerende fossielen uit de tijd van het anti-communisme. De Europese politici moeten het hun bevolking maar uitleggen dat die nieuwe grondwet gewoon noodzakelijk is. Volgens de EU commissaris Kyprianou krijgt bij dat laatste geval bijvoorbeeld niet de eigen regering maar de EU het voor het zeggen als er sprake is van een epidemische noodsituatie. Nu is dat al het geval bij dieren (wie kent de beelden van de te doden huisdieren tijdens de mond en klauwzeer epidemie niet meer), maar de grondwet geeft die bevoegdheid ook bij epidemieën die mensen treffen. Een vogelgriep bijvoorbeeld.

solidariteit

Verschenen bij Solidariteit: "Om de vereniging van de arbeid". Eindelijk weer eens een gedegen en kritisch boek over de vakbeweging. De titel verwijst naar de klassieke taak van de vakbonden die na een eeuw 'moderne' vakbeweging tevens hun achilleshiel is. Met een voorwoord van Greetje Lubbi worden in zeventien hoofdstukken van onder anderen Alfred Kleinknecht, Marcel van der Linden, Jan Willem Stutje en Robert Went verklaringen gezocht voor de dode hoeken in het blikveld van de bonden. Onder redactie van Hans Boot wordt tevens gepleit voor een vakbeweging die verenigt in plaats van uitsluit. Prijs is 20 euro, en bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 020.6946586.

zaaien van verderf

Half juni hebben actievoerders van ASEED Europe, XminY en Respect voor Dieren geprotesteerd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het kantoor van de Nederlandse Biotechnologie Associatie (NIABA). Bij het Ministerie werden kruisen geplaatst als teken van het verlies aan biodiversiteit dat zal optreden bij teelt van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's). Met een grote ventilator toonden de activisten hoe gentech zich niet aan regels laat binden, maar deze juist altijd overstijgen door verspreiding van stuifmeel in de wind. De gentechvrije sambaband trommelde de ambtenaren wakker uit hun zoete droom van de gentechbelofte. De dag erop werd er in de Tweede Kamer gesproken over het "co-existentie convenant". Dit is een overeenkomst gesloten tussen conventionele en biologische boerenorganisaties over de cultivatie van ggo's op akkers naast elkaar. Wanneer dit convenant wordt omgezet in regelgeving zal het officieel de deur openzetten voor een grootschalige genetische vervuiling van de Nederlandse akkers. De Nederlandse overheid probeert al jaren om gentechnologie te promoten door flink te investeren in onderzoek naar deze ontwikkeling. Daarnaast heeft zij op Europees niveau als enige lidstaat ook nog nooit tegen een aanvraag voor toelating van ggo's gestemd. Hoewel de vergunningen door VROM worden beoordeeld, is het uiteindelijk het beleid van LNV dat bepaald of geweest ook werkelijk worden toegepast. Minister Veerman speelt ook momenteel een grote rol in de huidige wetgeving omdat hij opdracht heeft gegeven aan de Commissie van Dijk om de co-existentie rond te krijgen met betrokkenen uit de primaire sector. Dit laatste betekent dat nooit andere belanghebbenden als milieu- en consumentenorganisaties zijn betrokken bij onderhandelingen. Dit is een omstreden besluit omdat de ethiek omtrent gentech meer is dan slechts een economische overweging.
Na het protest bij Ministerie van LNV hebben de actievoerders nog het kantoor van de lobbygroep NIABA bezocht. NIABA is de lobbygroep voor de Nederlandse gentechindustrie. De activisten maakten onder meer duidelijk dat Niaba ooit door het Ministerie van Economische Zaken is opgericht en dat de banden tussen industrie en overheid veel te nauw zijn, waar het gentechnologie betreft. De activisten menen dat het bedrijfsleven zelf voor hun marketing moeten zorgen en daar geen overheidssubsidie voor dienen te ontvangen. Vooral niet voor het beperken van regelgeving voor zaken waar grote gevolgen aan zijn verbonden. Ook hekelden zij het feit dat de gentech industrie elke maatschappelijke inbreng op de richting van het onderzoek buiten de deur houdt.
Gentech is geen oplossing voor problemen in de landbouw of voedselketen. Het alternatief dat men probeert te presenteren veroorzaakt alleen maar nieuwe problemen voor boeren, de natuur en volksgezondheid.
Deze ontwikkeling is verder maar eenmalig tegen te houden. In de toekomst kan de introductie van geweest niet meer teruggedraaid worden door kruisbestuiving van gewassen. Stop dus met het zaaien van verderf! (zie voor meer informatie de website: www.aseed.net)

Hartelust bv

Dierenrechtenactivisten die bezig zijn met een campagne tegen RC Hartelust BV in Tilburg zagen afgelopen april hun vrees waarheid worden. In een toen uitgekomen rapport stond dat tijdens een transport op 26 januari van dit jaar -verzorgd door RC Hartelust BV- naar het Zweedse Smittskyddsinstitutet (Swedish Institute for Infectious Disease Control) vier apen (macaca fascicularis) waren overleden. Vijftig in China gefokte apen waren na quarantaine in Tilburg op transport gesteld naar Zweden. Bij aankomst bleken vier apen overleden. Volgens bronnen waren de vier apen overleden doordat de kooien tijdens het 17 uur durende transport te dicht bij de verwarming van de bus hadden gestaan. De apen hadden tijdens het transport ieder 1 appel en geen water gekregen. In een officiële reactie aan het Zweedse onderzoeksinstituut laat de firma Hartelust weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de dood van de apen. Op 28 januari 2005 heeft RC Hartelust BV alsnog vier makaken afgeleverd. RC Hartelust BV gebruikt mini busjes van de merken Hyundai, Mercedes en Ford voor het transport. De apen werden naar Zweden gestuurd voor een onderzoek naar HIV. In Nederland werden tot voor kort HIV onderzoeken op mensapen gedaan. Het enige waardevolle feit dat hieruit naar voren kwam is dat het totaal onzinnig is om tijd en energie te verspillen aan deze methode. Primaten en mensapen ontwikkelen namelijk geen AIDS. Dr. M. Feinberg (AIDS onderzoeker) zegt hierover: "Wanneer je over vijf tot zes jaar een medicijn ontdekt dat werkt bij apen en vervolgens test op mensen realiseer je dat mensen totaal anders reageren dan apen en dat er vijf tot zes jaar nutteloos verloren zijn gegaan." Het bedrijf RC Hartelust BV kwam op 9 april 2005 ook in het nieuws omdat een coalitie van dierenrechtenactivisten een demonstratie hadden georganiseerd tegen het bedrijf. Deze vreedzame demonstratie, die 300 mensen trok, kwam tot een rumoerig einde voor de poorten van het bedrijf op de Kapelmeesterlaan 112B in Tilburg. De activisten onder de naam "Stop de vivisectie-industrie" laten weten door te gaan met de strijd tegen RC Hartelust BV. De strijd tegen handelaren in proefdieren, zoals RC Hartelust BV en de strijd tegen de vivisectie-industrie is een strijd voor dierenbevrijding. Deze strijd maakt deel uit van een totaalstrijd voor een wereld waar iedereen vrij kan zijn. (stopdevivisectieindustrie.org)

ADHD

De rechtzaak tegen de internationaal bekende Zweedse professor Christopher Gillberg werd eind juni jongstledem afgesloten. Gillberg werd veroordeeld tot een boete van ruim 4000 Euro en een onbepaalde proeftijd wegens wanbeheer inzake de weigering van inzage van ADHD-onderzoeksmateriaal aan Eva Kärfve - een ADHD criticus (zie artikel "ADHD in de Prullenbak" in Kleintje Muurkrant nummer 400, geschreven door Dennis Rodie). Overigens betekent de uitslag niet dat Gillberg nu verplicht is zijn onderzoeksresultaten te delen aangezien al het werk vorig jaar in grote haast was vernietigd door zijn vrouw en twee medewerkers. Gillberg -die in december nog werd beloond met de Philips Nordic Prize van 49000 Euro- weigert elk commentaar.

oorlogsmisdadigers

29 Juni is voortaan veteranendag. Voor die dag is gekozen omdat het de geboortedatum van wijlen de grote held prins Bernhard is. Voor het eerst sinds Bernhard's jaarlijkse windowdressing-feestje in Wageningen van de baan is. Ter ere van de jongens en meisjes die ter verdediging van onze democratie en de belangen van de Nederlandse grootgrutters actief waren bij het afbreken van het Derde Rijk, bij de vergeefse poging om onze gordel van smaragd tot de laatste Papoea-snik bij elkaar te houden, bij het vrijwaren van Korea en Vietnam voor het rode gevaar en bij blauwe vredesoperaties in Cambodja, Libanon, donker Afrika, Joegoslavië, Afghanistan, Irak en andere godvergeten plekken op deze aardkloot. De beelden van deze militaire missies in den vreemde die wij aan het thuisfront voorgeschoteld krijgen tonen zelden of nooit de dagelijkse shit, stress en vervreemding. Opgewekt keuvelend zien we onze luitjes van stavast volbepakt door straten en beemden hobbelen, vriendelijk koutend met de lokale jeugd en ouden van dagen. Of netjes in het gelid als een of andere kutkever uit Den Haag is overgevlogen om te zien of de tenten zijn aangeveegd en of de nasi een beetje te kanen is. Hoe ze omgaan met de wetenschap dat ze elke minuut van de dag een kogel voor hun klus kunnen krijgen, onverhoopt dode of gewonde kameraden moeten afvoeren, weerspannige burgers voor hun kont moeten schieten als ze niet luisteren naar wat ze gezegd wordt, massagraven moeten blootleggen etcetera etecetera komt misschien even hapsnap voorbij, maar is geen populair onderwerp. Per slot zijn het tot op het bot getrainde jongelui en die moeten daar tegen kunnen. En als ze veilig zijn teruggekeerd in Nederland komen ze bij een pilsje, een koppie troost en Linda de Mol voor de buis vanzelf daar wel weer overheen. Een beetje babbelen met een shrink die van oorlogssituaties net zoveel weet als een neushoorn van Nasivin, een korte vakantie, een beetje ontspannen oefenen in de velden achter Truttenschudderveen en hop opnieuw met je eigen kluppie op jacht naar baarden en ander gespuis. Dat zo'n negentig procent van de huwelijken van deze depleted uraniumvreters naar de kloten gaat vanwege onverwerkte psychische problemen is het risico van het vak. Dat sommigen van hen zodanig in de war raken dat ze hun hele gezin of familie uitmoorden heeft niks te maken met de ellende uit hun recente verleden. Niet zeiken, doorgaan.
Volgens oud-commandant van de mariniers Melvin Bomer, die de eer had het Srebrenica-drama mee te maken, is het met de nazorg van de talloze geestelijk in de kreukels zittende veteranen droevig gesteld. Velen zijn in zijn ogen tikkende tijdbommen, mensen die nooit hun rugzak zijn kwijtgeraakt. Hij voorspelt dat als op dit terrein niet snel iets gebeurt bloedige familietragedies als bijvoorbeeld in Hilversum en Zuid-Limburg zich zullen herhalen (zie www.glossip.nl). Gek, maar daar hebben we Henk Kamp nooit over horen lullen.

het strijdersgraf

een groot kasteel is ingedeeld in flatjes. in één ervan zit ik te eten met m'n ouders. wij nuttigen een in elkaar geflanste maaltijd van gemengde kliekjes. ik proef bloemkool, muskaatnoot, erwten en laurier. intussen is een retrostofzuiger met robotvermogens geruisloos het overdadige houtwerk van het kasteelinterieur aan het zuigen en boenen. wij zitten er tijdens het schransen zo'n beetje vertederd naar te kijken, totdat het toestel ineens zwarte strepen begint te maken... op de gang ontstaat tegelijkertijd rumoer. ik ga kijken wat er aan de hand is en loop met een stel opgewonden huurders naar de centrale hal, waar paniek heerst. de oorlog is uitgebroken! ik duizel ervan. zal ik de gruwelen van het front nu aan den lijve ondervinden? een vrouw die net als ik in dienst moet, verstijft helemaal en laat een stapel geheime plannen uit haar handen glippen. ik raap de papieren voor haar op, sla een arm om haar heen en leid haar door een donker gangetje in de richting van de schaduwrijke rotstuin. een uiterst weemoedige melodie komt ons tegemoet. eenmaal in de tuin, zie ik dat the bad seeds in het tuinhuisje aan het musiceren zijn. de rattenkop van blixa bargeld beweegt achter een raampje, terwijl nick cave met geloken ogen in de open tuinhuisdeur staat te croonen. om het tuinhuis ligt een halve cirkel van bemoste zerken, waaronder een oud-strijdersgraf met verse bloemen. ik barst in tranen uit! (gejat van blogfok.web-log.nl)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 404, 8 juli 2005