Skip to main content

Nieuwe avonturen van Misha

De tragedie van Georgië "Tijdens een rondreis door het Amerikaanse Imperium bezoekt George Bush de staat Georgia en heeft daar een ontmoeting met de gouverneur Mikhail Saakashvili." Met dit soort anekdotes wordt de situatie aangeduid waarin president Saakashvili het land Georgië heeft gemanoeuvreerd ten behoeve van de Amerikaanse ...

van patiënt naar zorgconsument

Minister van volksgezondheid Hoogervorst zal peentjes gezweet hebben om zijn nieuwe zorgverzekeringswet. De huisartsen gingen drie dagen in staking en zetten de bezwaren tegen een door 'de zorgverzekeraar' gedomineerde gezondheidszorg flink op de kaart. door Herman van Wietmarschen In de Eerste Kamer waren dan ook opvallend veel cam...

Struikelblokken op de informatiesnelweg

Betogingen en bezettingsacties van bedrijven op internet, alsmede het platleggen van websites en het succes van Wiki- en Indymedia. Volgens het schrijverscollectief A.F.R.I.K.A. zijn internetprojecten pas succesvol indien de mogelijkheden van een zo groot mogelijke openbaarheid en participatie ten volle worden benut. Door Kees Stad /...

Kort nieuws

telefoonterreur Heb je ook zo'n gotsgloeiendepestpokkenhekel aan al die callcenter jongens en meisjes die je rond etenstijd opbellen en die allerlei overbodige rommel in de aanbieding hebben? Lees dan dit "tegenscript" op internetpagina www.xs4all.nl/~egbg/tegenscript.html hypotheekrenteaftrek Nu zelfs de Europese Commissie ...

inburgeringsplicht of -beleid

Vanuit het perspectief van migranten en hun nakomelingen begint het beleid van het kabinet-Balkenende steeds zorgwekkendere vormen aan te nemen. Met minister Verdonk in de voorste linie voert dit kabinet de ene aanval na de andere uit op de rechten en verworvenheden van etnische minderheden. De algemene inburgeringsplicht die zij wil i...

NNP verdwenen

In 1998 werd de "Nieuwe Nationale Partij" (NNP) opgericht door een afgesplitste groep ex-leden van de CP'86. Nadat de CP'86 eind van dat jaar verboden werd en de CD van Janmaat na 1999 in het grote niets verdween, leek de NNP geruime tijd de enige partij die in aanmerking kwam om extreemrechtse activisten, sympathisanten en stemmers aa...

Peperspray-gevaren

Op zondag 13 februari jongstleden worden drie actievoerders, die een vreedzaam protest houden tegen de verkoop van bont, geconfronteerd met extreem politiegeweld. Terwijl ze volkomen weerloos zitten vastgeketend in zogenaamde lock-ons (1), worden ze door de politie uit deze lock-ons verwijderd door peperspray hard in hun gezicht, ogen,...

Silvie Meis

Zelden is er iemand geweest die zichzelf en vooral de partner zo rap beschadigd heeft als die ongelooflijk mooie dame. Dat laatste volgens haar eigen opgave. Slonzend sleazy supperclubbend trok ze idolaat leeghoofdend haar idee-fixe bij het gras vandaan. Nachten doorhalend droomde ze Victoria en vooral Beckham wolken. Haar carrière, vo...

Kikkerland Nederland

Nederland is blijkbaar een ècht kikkerland. Gelijk kikkers worden de mensen langzaam aan gekookt, en de mensen hebben het niet eens door. Ze springen niet het steeds warmer wordend water uit, doen hun mond niet open tegen alle roof, bedrog en machtsmisbruik door politiek, overheden, rechters etc. door Frans Zegers Al klagen en kwake...

Zoals de ouden zongen?

Gouda is een stad van normen en waarden. De Gouden Stadsregels kregen landelijk veel publiciteit. Het Reformatorisch Dagblad (RD) wijdde er zelfs een serie artikelen aan. Desondanks zijn er heel wat Goudse christenen die het niet lukt hun fatsoen te houden. door eric zwitser Op www.goudenstadsregels.nl zegt Ad Holster, rector van Chr...