Skip to main content
  • Website beheer
  • 420

Landmark, Handel in Geluk en Euro's

In het vorige Kleintje stond op de voorpagina weer eens een artikel over de organisatie Landmark Forum, de voortzetting van de "Erhard Seminars Training" (est) (1). Daarin werd uitgebreid ingegaan op de in 2003 gemaakte en in 2004 op de Franse televisie uitgezonden televisie-documentaire "Voyage Au Pays Des Nouveaux Gourous" ("reis naar het land van de nieuwe goeroe's") die schokkende beelden laat zien die gemaakt zijn met een verborgen camera van een Landmark-weekend bijeenkomst (2). Daaruit wordt behoorlijk goed duidelijk hoe gewelddadig de cursus verloopt. Het wordt je als cursist door de Landmark-managers flink ingepeperd wat voor een ramp je feitelijk voor jezelf en je omgeving bent en vervolgens worden er uitwegen gezocht om je "beter" te maken. En dat kost je dan uiteraard flink veel meer euri's. Onder dat Kleintje-artikel hadden we een internet-adres neergezet waar je die film zou kunnen bekijken en/of downloaden. We hadden toen nog niet zo serieus in de gaten dat Landmark inmiddels druk bezig is om met hulp van goedbetaalde advocatenkantoren en dreigbrieven die documentaire van het internet weg te drukken. Op een aantal plekken is Landmark er ondertussen inderdaad in geslaagd om web-beheerders ertoe te brengen de documentaire te wissen, zoals bij Google en Youtube. Maar op een aantal andere plaatsen staat ie nog, om duidelijk te maken dat het altijd mogelijk moet zijn om gefundeerde kritiek te uiten op - naar iemands mening - gevaarlijke uitingen van geldrovende clupjes. Ondertussen hebben wij hem ook op onze website neergezet om diegenen te steunen die zich verzetten tegen deze vorm van censuur (3). Landmark claimt namelijk dat de documentaire de auteursrechten zou schenden omdat uit de televisiebeelden duidelijk zou worden wat precies de methodiek van Landmark is. Ze hebben blijkbaar niet in de gaten dat dit feitelijk een compliment is naar de makers van de Franse documentaire want inderdaad wordt uit de getoonde beelden erg goed duidelijk welk een vernietigend effect schreeuwen, kleineren en groepsdruk hebben op een -vaak breekbaar en labiel- individu. En Landmark snapt wederom niet dat ze mensen juist erg nieuwsgierig naar de beelden maakt door ze te verbieden. In juni 1996 schreef Kleintje Muurkrant een eerste kritisch artikel over de activiteiten van Landmark Forum in Nederland (4) en vrijwel onmiddellijk kregen we dure Landmark-advocaten achter ons aan. Omdat we -in tegenstelling tot veel andere media- niet overgingen tot rectificatie nam de druk van Landmark op ons toe en tegelijkertijd kregen we geleidelijk wat meer support in andere media over ons standpunt dat wij het recht opeisen om kritiek te leveren op een naar ons inziens gevaarlijke club geldwolven die over de rug van een flink aantal labiele cursisten bij nogal wat mensen een "feel good" gevoel te voorschijn halen waardoor mensen niet helemaal meer in de gaten hebben hoe ze getild worden (5). Het gaat om een paar duizend euro ondertussen per Landmark-weekend en je kunt vervolgens doorstromen naar allerlei andere (en duurdere) trainingen en sessies, waardoor er nogal wat mensen zijn die een flink kapitaal aan Landmark Forum kwijtraken. De euforie van het eerste weekend leidt tot inschrijving voor vervolgcursussen... je hebt geen gelegenheid om jezelf kritisch te reflecteren en eenmaal in de trein...
Landmark is dus momenteel druk bezig forse censuur toe te passen door een televisie-programma over hen in de ban te willen doen. Op internet is ondertussen hier heel veel over te vinden (6) en langzaam maar zeker verzetten meer mensen en clupjes zich tegen deze intimiderende censuur-pogingen (7). Ongetwijfeld in een komend Kleintje hier meer over... (8)

 

noten:
(1) Zie Kleintje Muurkrant (nummer 419) en kijk op www.stelling.nl/landmark
(2) Kijk op www.caic.org (de Franstalige documentaire is Engels ondertiteld) en zoek naar "landmark" rechtsboven.
(3) Of kijk hier
(4) Kleintje Muurkrant (nummer 298)
(5) Zie de hele media-geschiedenis op www.stelling.nl/landmark
(6) Zie bijvoorbeeld wikipedia
(7) Zie bijvoorbeeld de pagina's van Electronic Frontier Foundation (EFF)
(8) Zie www.stelling.nl/landmark en daar is ondertussen als het goed is ook een zeer kritisch artikel verschenen over de ook in Nederland actieve variant op Landmark: Essence. De eerder in het Kleintje verschenen serie artikelen over CSA (begonnen met dit artikel) zijn heel goed te vergelijken met de "Landmark"-technology. Veel is overigens gebaseerd op het zogenoemde Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), hoewel die techniek niet altijd hoeft te leiden tot problemen zoals bij CSA, Landmark, Essence, Insight, Lifespring, Asiaworks. Al deze clubjes horen overigens bij zogeheten LGAT's - Large Group Awareness Training - zie ook www.stelling.nl/simpos/landmark.htm en dit heldere artikel geschreven door Margaret Singer en ook het volgende artikel is erg goed: Rick Ross
Landmark zou Frankrijk inmiddels - vanwege die documentaire - verlaten hebben, zie