Skip to main content
  • Archivaris
  • 429

De deportatiemachine

Bij de officiële opening van de nieuwe bajes in Alphen aan den Rijn schreef Joke Kaviaar het volgende stukje: "de deportatiemachine van Albayrak: nu nog efficiënter!"
Tijdens een rechtszaak rond acties tegen deportatiebajes Kamp Zeist liet de rechter mij de zaal uitslepen. Reden: ik had in mijn laatste woord gezegd dat Albayrak "zelfs nog een groter en geniepiger propagandist van vreemdelingenhaat" is dan Verdonk, en dat zou beledigend zijn. Waarom zou Albayrak zich beledigd voelen? Meer erkenning kan ze niet krijgen! Want op 29 november 2007 opende zij officieel en met veel vertoon de nieuwe bajes voor mensen zonder papieren in Alphen aan den Rijn. De meest efficiënte deportatiemachine sinds Donner de bajesboten in Rotterdam introduceerde. Deze zijn nu niet meer nodig, zo luidt het, en dit is een hele verbetering!
Opgelucht haalt menig tegenstander van die verafschuwde boten adem! Eindelijk, nu is het allemaal toch nog humaan geworden! Er wordt gemakshalve voorbijgegaan aan het feit dat de bajesboot Reno al voor zeker de helft niet meer werd gebruikt wegens lekkage, en dat de bajesboot Bibby Stockholm inmiddels zijn gelijke heeft liggen in een haven van Dordrecht. Deze bajesboot en de eerste bajesboot in Zaanstad zijn geruisloos in gebruik genomen. Maar het is waar! Alphen is beter! Het heeft nog meer 'capaciteit', voor al die 'illegaal' en binnenkort nog vaker en sneller 'ongewenst' en tegelijk
'crimineel' verklaarde mensen. En ook: een eigen zittingszaal om al die procedures en bezwaren te behandelen waarmee de zo geprezen 'vreemdelingenbewaring' gepaard gaat! Geen urenlange de kosten de pan uit laten rijzende 'transporten' van gevangenen meer! Alles in één! Tot slot: De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft er ook een kantoor. Tel uit je winst!
De gemeente Heerhugowaard eiste onlangs dat het deportatiecentrum voor vrouwen 'Noorderzand' wordt gesloten. Doe er wat aan, Albayrak! Maar ach! Ik heb het nauwelijks gezegd of mij komt al ter ore dat er reeds werk van wordt gemaakt. Zaten tot voor kort in Kamp Zeist behalve vrouwen zonder papieren ook veel Nederlandse vrouwen kleine strafjes uit (ik was er heel even één van, tot justitie de fout ontdekte); thans is Kamp Zeist weer zo goed als helemaal het domein voor vrouwen zonder papieren! Wat een feest, want het is fijn in Kamp Zeist! Mevrouw de staatssecretaris Albayrak: ga er eens een tijdje 'wonen', in dat gebouw 50 van Kamp Zeist, waar al die vrouwen zitten! Ik heb een aantal van hen leren kennen en ze zijn heel gastvrij! Hun celdeuren staan open voor u. Koffie? Ze zijn gastvrijer dan u, dan menig Nederlander. Het zijn namelijk vrouwen met een hart, een hart dat klopt van hoop en van wanhoop, van angst en van moed, van liefde en van woede. Wat zullen ze blij zijn wanneer u komt zeggen dat ook voor hen een nog efficiënter Kamp Zeist zal worden gebouwd! En wat dacht u van de plannen voor het nieuwe deportatiecentrum Zestienhoven, en het nieuwe Schiphol Oost, rechtbank erbij, alles! Wat zullen de mensen blij zijn! En wat spijt het me dat ik er niet was, mevrouw Albayrak, bij de opening van Alphen. Ik zou taart voor u hebben meegebracht om u, op persoonlijke titel, met veel genoegen te trakteren. Volgende keer beter.
Wie had ooit kunnen denken dat na Verdonk iemand de macht zou krijgen over al die mensen zonder papieren die nog valser zou zijn dan Rita "Trots Op Nederland" Verdonk! Wie had ooit kunnen denken dat Albayrak, die zelf zo'n wereldburger lijkt - maar dat is dus schijn! - zou verklaren dat vreemdelingendetentie in Nederland voor onbepaalde tijd moet blijven! Want anders! Ja, anders! Anders gaan al die enge buitenlanders in de door onze speciaal voor hen ingerichte kampen, van Alphen tot Kamp Zeist, van de bajesboot in Dordt tot die in Zaanstad, dan gaan al die enge mensen liever lekker hun tijd uitzitten, zodat ze in 'ons' gastvrije Nederland kunnen blijven! In onze gastvrije cellen. Wie wil dat nu niet?! Als het uitslaken van dit soort kretologie geen criminalisering en demonisering is van mensen zonder papieren, wat dan wel? Het 'vreemdelingenbeleid' was en is misdadig, schendt mensenrechten, onder Donner en Verdonk, onder Hirsch-Ballin en Albayrak, nu, en morgen ook nog! De IND gooit simpelweg iedereen het land uit, maakt niet uit wie ze zijn, wat hun verhaal is, en dat alles ondersteund door de Haagse regeltjes, gefinancierd door het Europees 'grenzen dicht' beleid en toegejuicht door een bevolking die steeds minder weet van, en hoort over, de mensen die als afval worden verwerkt. Mevrouw Albayrak, gefeliciteerd, u doet het waarlijk beter dan Rita Verdonk!

(Joke Kaviaar, eind november 2007 - zie het verslag van een kort verblijf in Kamp Zeist op www.jokekaviaar.nl)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 429, 14 december 2007