Skip to main content
  • Archivaris
  • 419

Landmark, The Forum

Naar aanleiding van eerdere berichten in Kleintje Muurkrant over Landmark en CSA ontvingen wij een aantal reacties. Een aantal daarvan hebben we wegens plaatsgebrek in het papieren Kleintje op onze internet-pagina's gezet. Hieronder een commentaar op een Franse televisie-documentaire over Landmark Education (The Forum)

door Jack Mulder

Nadat een goede vriendin mij in aanraking heeft gebracht met de organisatie ben ik mij er in gaan verdiepen. Op het eerste oog lijkt Landmark onschuldig, een organisatie die cursussen aanbiedt met een goede boodschap. Namelijk ervaringen van nare gebeurtenissen uit het verleden te veranderen en zelfs een positieve draai te geven. Op internet stonden echter ook een aantal controversiële berichten (www.stelling.nl/landmark). Omdat er rond de organisatie nogal wat onduidelijkheden waren, heb ik in eerste instantie de boel laten rusten. Totdat ik maanden later een Franse documentaire tegenkwam, die schokkende feiten bevatte (onder andere met geheime camera beelden). Vandaar mijn verslag, om zo mensen in te lichten en wellicht te waarschuwen voor Landmark Education.

hoe het allemaal begon
Een paar maanden geleden werd ik uitgenodigd voor een gratis proefcursus. Het leek mij wel interessant, ik sta over het algemeen wel open voor psychologische kennis. De cursus was bij een vriendin van mij thuis, ze had ons persoonlijk benaderd. Een man nam de leiding en na een uur noemde hij argumenten waarom wij de echte cursus zouden moeten doen. Het viel mij op dat de man argumenten gebruikte die de deelnemers al eerder als persoonlijke zwakheden hadden laten doorschemeren tijdens die avond. Het Forum belooft de deelnemers "een nieuwe spontaniteit, een verhoogd gevoel van vitaliteit en levenslust, een diepere ervaring van eigenwaarde, een hogere mate van helderheid en inzicht", waardoor ze "betere keuzes kunnen maken, meer zelfvertrouwen krijgen, effectiever zijn en originele gedachten hebben". Al snel had ik door dat de man erg manipulerend bezig was. Mijn intuïtie gaf mij het gevoel dat er iets niet pluis was. "De cursus zou je leven veranderen en als je er nu niet voor zou kiezen zou je altijd in je vaste patronen vallen". Toen het einde van de proefcursus naderde nam de man mij apart en vroeg of ik mij wilde inschrijven. Dit zou honderd euro kosten en de eerste cursus nog eens een extra vierhonderd vijfentwintig euro. De vervolg cursussen waren nog duurder, de meesten rond de vijfhonderd euro. Ik weigerde en ging snel weg omdat ik mijn bus moest halen.
Even later belde ik mijn vrienden op en hoorde dat een groot aantal van hen daadwerkelijk had getekend (achteraf gezien onder hoge druk). Ik schrok er een beetje van en ging op internet zoeken naar meer informatie over de organisatie. Daar vond ik wat kritische informatie die ik vervolgens naar die vrienden toegestuurd heb. Een enkeling heeft zich toen teruggetrokken en is mij daar heel erg dankbaar voor.

De weken erna brak er een grote discussie los tussen mij en de vriendin die eindigde in een ruzie. Zij beweerde dat ik haar vertrouwen had geschonden en wilde niet meer bevriend met mij zijn. Wekenlang bleef ze nog doorpraten over de cursus. Dit gaf voor mij al aan, dat het ging om meer dan een onschuldige cursus. Helaas had ik naast de internetverhalen geen harde bewijzen en liet ik het maar los en sprak haar vrijwel niet meer. Totdat ik afgelopen week de videobeelden tegenkwam.

de documentaire
Het was moeilijk de documentaire volledig in mijn bezit te krijgen, opvallend was dat het advocaten team van Landmark er alles aan doet de beelden van het Internet te weren. Maar mede dankzij een goede vriend, verbonden aan de TU, heb ik de file uiteindelijk compleet in mijn bezit gekregen. Indien je zelf op zoek bent naar de files, dan kan je proberen te zoeken met google, op peer2peer netwerken of via één van de onderstaande links. Het was mij tot nu toe altijd een raadsel geweest wat er nou precies gebeurde tijdens de cursus. De vriendin van mij liet niks los en bleef er alleen op hameren hoe bijzonder en fantastisch het was. De eerste geheime camera beelden kwamen daardoor wel als een schok. Er werden deelnemers vernederd, uitgescholden en afgebroken. De mensen barstten in tranen uit en er werden afgrijselijke dingen gezegd. De coach zou het allemaal wel "fiksen". Dit deed mij gelijk denken aan een boek dat ik een paar maanden geleden gelezen heb. "Een gevangenis met een open deur", dat ging over sekten. In dit boek gebeurt een zelfde principe, gevolgd door brainwashing. Volgens de heer Jougla, een expert op het gebied van brainwashing, was dit ook het geval tijdens de landmark-cursus.
Hieronder een aantal van zijn argumenten over brainwashing opgesomd:
* De opzet van de cursus: Men wordt drie tot vier dagen lang in een kamer gehouden, in de meeste gevallen zonder ramen en dus zonder tijdsbesef. Men krijgt weinig te eten, namelijk maar één maaltijd per dag.
* Voor je aan de cursus begint dien je een contract te tekenen. Dit contract is niet rechtsgeldig, maar de deelnemer weet dit niet. Hierdoor wordt de deelnemer in een inferieure positie geplaatst.
* Er worden personen psychisch afgebroken, zonder dat zij het doorhebben. Dit gebeurd door publieke vernedering. Een uiterst krachtige methode, die alleen in uitzonderlijke gevallen wordt gebruikt in de reguliere hulpverlening, tijdens groepstherapie, met mensen die gedragsproblemen hebben.
* De cursussen die worden gegeven lijken erg op cognitieve therapie. De mensen die dit geven hebben hiervoor echter geen opleiding gedaan, dit is niet zonder risico. Het schijnt volgens artikelen op internet ook voor te komen dat mensen bij Landmark juist meer beschadigingen oplopen of zelfs moeten worden opgenomen in de psychiatrie. In Amerika werd na een onderzoek geconcludeerd dat mensen die op Landmark afkomen, meer ellende achter de rug hebben dan de gemiddelde Amerikaanse burger. Ze zouden wellicht meer baat hebben bij een gewone psychiatrische behandeling.
* Volgens één van de sprekers, een vrouw die de cursus zelf heeft gevolgd, werd ze behandeld als object, zelfs als een soort van marionet, zonder controle over zich zelf.
* "Wat een sekte meer dan twee jaar kost, doet Landmark in feite in drie dagen tijd".

Door al deze methoden krijgt men het dus voor elkaar het kritisch denken van de cursisten te minimaliseren. En zelfs de cursisten onderdanig te maken. In de geheime camera beelden komen een aantal voorbeelden te spraken waar dit ook uit blijkt. Aldus J.P. Brard, de vice president van een onderzoeksteam uit Montreuil. Men zou volgens de deelnemers gedurende de cursus vrij zijn om weg te gaan wanneer men dit zou willen, maar je moet niet vergeten dat je volgens de cursisten zelf nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Tevens heb je een immens hoog bedrag betaald, dus dat maakt de drempel van weggaan nog hoger. Er kwamen in de documentaire nog een aantal andere argumenten ter sprake, die pleiten voor het vermoeden dat Landmark een commerciële sekte zou zijn.
Hier een opsomming van de argumenten die pleiten voor het vermoeden dat het bij landmark om een sekte zou kunnen gaan:
* Er bestaat een lijst met sekten, van de Franse overheid, waar Landmark op staat. Hiervoor is al jaren geleden onderzoek verricht.
* De deelnemers willen nieuwe leden werven en steken hier erg veel tijd en energie in. Er is zelfs sprake van een soort van isolement, omdat je (volgens de onderzoeker) in sommige gevallen wordt gescheiden van je familie of vrienden. Naar mijn mening klopt dit zeker, gezien het feit dat mijn vriendschap met die goede vriendin, door de cursus verloren is gegaan en dat de cursisten les krijgen in hoe ze moeten omgaan met mensen die de cursus niet hebben gedaan.
* Het doel van de organisatie is het winnen van meer leden en daardoor meer geld. Ook door de eerdere deelnemers hiervoor te gebruiken. Vrijwel geheel de organisatie wordt gerund door vrijwilligers, terwijl de kosten van de cursussen zeer hoog liggen. Zelfs de toiletten worden schoongemaakt door vrijwilligers aldus de geheime camera beelden.
* Als iemand eenmaal een cursus heeft gevolgd wordt hij daarna onder hoge druk gezet meer workshops te gaan doen. De undercoveronderzoekers kregen meerdere telefoontjes, er was zelfs sprake van "harassment".
* In zes landen, waaronder Frankrijk en Zweden, is Landmark verdwenen na negatieve publiciteit in de media. Het bedrijf heeft zich in 2004 teruggetrokken uit Frankrijk nadat een televisieprogramma de praktijken van de organisatie had onthuld.
* Er worden tijdens de cursussen termen gebruikt die alleen voor een volgeling te begrijpen zijn. Hierdoor zal de deelnemer zich superieur voelen. Dit verschijnsel wordt ook gebruikt bij $cientology.

Dit zijn dus erg veel aanwijzingen in het nadeel van de Landmark organisatie. De leden zelf hebben het logischerwijs niet in de gaten dat ze mogelijk in een sekte zouden kunnen zitten. De cursus bestaat uit een vast concept, waarvan alles tot in detail vastgelegd is op papier. Zelfs de mogelijke antwoorden van de cursisten. Men kan dus de Franse feiten ook doortrekken naar de forums in andere landen. Dit heeft men kunnen bewijzen dankzij een aantal geheime documenten met daarin voorschriften voor de forum leiders.

sluwe ledenwerving
Door tijdens de laatste dag van de eerste cursus de cursisten mensen mee te laten nemen, die heel dicht bij hen staan, weten ze zeker dat het gaat om mensen die te vertrouwen zijn. Dit legt tevens een sluier voor de huidige deelnemer. Men zal de negatieve dingen van de organisatie minder inzien, omdat ze zich anders bewust zouden worden dat ze hun naasten zouden kunnen schaden. Hierdoor zal het dus voor de deelnemers nog moeilijker zijn in te kunnen zien dat de forumleider aan het manipuleren is. De mensen die worden meegebracht worden apart genomen en onder hoge druk gezet zich in te schrijven. Hierover zijn al meerdere verhalen op internet verschenen. Maar dit is nog niet alles, de vrijwilligers van de organisatie hebben als doel zo veel mogelijk leden te werven. Er worden zelfs cursussen geven hoe men zo veel mogelijke nieuwe mensen zou kunnen winnen. De leden krijgen dus de taak mee om zonder beloning zoveel mogelijk nieuwe mensen over te halen. Dit kan door dialogen (iets wat ik zelf heb mogen mee maken), telefoontjes aan vrienden en familie, of door proefcursussen bij iemand thuis. Er komt dan een facilitator langs. Ook dit heb ik persoonlijk meegemaakt.

$cientology-link
In de documentaire komt ook een vrouw aan het woord, die zeven jaar lang bij de church of $cientology heeft gezeten. Het valt haar sterk op dat het concept van Landmark veel overeenkomsten heeft met de Church of $cientology. Zo worden er termen gebruikt, maar ook bepaalde methoden, die de vrouw erg bekend voorkwamen. Dit is voor mij niets nieuws, ik las al eerder op internet dat Landmark in feite afstamt van de Church of $cientology. Maar omdat deze groepering in een kwaad daglicht heeft gestaan, heeft men een nieuw concept bedacht onder een andere naam. Op deze manier hebben ze de buitenkant onschuldig doen lijken. Bovendien worden er net als bij $cientology, zoals eerder genoemd, termen gebruikt die alleen voor de volgelingen te begrijpen zijn, dit is ook zichtbaar op de geheime camera beelden.

conclusie:
Met al deze feiten op een rijtje, kan ik voor mij zelf in ieder geval de conclusie trekken dat Landmark geen onschuldige organisatie is. Het lijkt eerder op een op filosofie gebaseerde sekte, die gebruik maakt van brainwashing en psychotherapie met veel macht over heel de wereld... Vele mensen worden financieel uitgemolken en zelfs onbetaald aan het werk gezet. Logischerwijs moet je deze conclusie voor je zelf trekken. Het concept Landmark is overigens niets nieuws, het "neuro-linguïstisch programmeren" wordt in de bewustzijns-industrie wel vaker gebruikt om individuen uit hun nare verleden terug te fluiten. Psychotherapeuten gebruiken deze methoden zelf ook. Ik hoop dat je iets aan deze informatie hebt, ik wens een ieder, die in wat voor vorm dan ook te maken heeft met Landmark, veel sterkte toe!
noten:
* thepiratebay.org/tor/3537369/2003_Inside_Landmark_Forum.avi - Hier kan je torrents vinden om de documentaire te downloaden.
* www.dailymotion.com/Gourous - Een deel van de serie online. (waarschijnlijk maar tijdelijk, omdat landmark er alles aan doet de beelden te weren.)
* www.cultnews.com/?p=2124 - Een verslag van de fragmenten in het Engels.
* en.wikipedia.org/wiki/Voyage_au_pays_des_nouveaux_gourous - Een verslag van de Franse documentaire op wikipedia.
* www.stelling.nl/landmark/ - Een uitgebreide kritische kijk op Landmark Forum, met onder andere een overzicht van alle Nederlandstalige nieuws berichten met betrekking tot de organisatie.
* nl.wikipedia.org/wiki/Landmark_Education - Een Nederlandse site met veel informatie over Landmark. (inclusief de controversie)
* www.stelling.nl/landmark/hervorm1.htm - "De cursussen van het Landmark Forum behoorlijk populair, maar hoe onschuldig is de giro-psychiatrie van Landmark? En hoe naïef zijn de cursisten?"

(ik zie graag reacties op dit artikel, opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - met dank aan vele mensen, die ik in verband met hun privacy niet nader zal noemen en natuurlijk Vader)

Dit bericht is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 419, 14 december 2006