Skip to main content
  • Archivaris
  • 412

Kort nieuws

denbosch

We hadden het ons zo voorgenomen hier bij 't Kleintje. Moeten toch eens wat meer aandacht geven aan de (politieke) ontwikkelingen in DenBosch, per slot toch de stad van waar uit we opereren. De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren een mooie gelegenheid om ons weer eens te focussen op dit dorp. Maar wat een ongeïnspireerd zootje... Wat zeteltjes erbij en eraf, een hoop voorspelbaar verkiezingsgeleuter en als naspel de altijd weer beschamende dans om 't goedbetaalde pluche. Onze dames en heren bestuurders schijnen zich niet druk te maken over de dramatisch lage opkomst. Net de helft van alle kiesgerechtigden vond het dit jaar de moeite waard om een paar minuten te investeren in "de democratie" en dit is al vele jaren een absolute trend. We hebben ons in eerder Kleintjes al wel eens hard gemaakt om dan ook de helft van de zetels maar onbezet te laten als de stadsregenten (Burgemeester & Wethouders) en haar controleurs (alle leden van de Bossche Gemeenteraad) er opnieuw niet in geslaagd zijn om een respectabel aantal van de bewonersters van deze stad te inspireren gebruik te maken van haar moeizaam bevochten kiesrecht. Het was allemaal zo slaapverwekkend en schandelijk egocentrisch de afgelopen vier jaar dat niets maar dan ook helemaal niets er op wijst dat dit positief zal veranderen. Alles wordt voorgekookt binnen het ondoordringbare en verborgen ambtenarencorps en in saaie commissievergaderingen en er zoveel mogelijk doorgejast in de gemeenteraad. Daarna heffen ze het glas, doen een plas en laten alles zoals het was.

Maar het is en blijft belangrijk dat wij als Kleintje ons hier weer eens mee gaan bemoeien middels broodnodig gekrakeel vanaf de zijlijn. Kritisch commentaar leveren op de parkeergarage-plannen aan de Hekellaan, ons afvragen waarom de verantwoordelijke ambtenaren en politici nog niet gewipt zijn vanwege de enorme jaarlijkse schoonmaak- en herstel-kosten van al dat natuurstenen plaveisel in de Bossche Binnenstad. Zeuren over de hoge woonlasten en waarom er in dit dorp nog steeds geen gratis openbaar vervoer is (ja, rond de verkiezingen hoor je GroenLinks daar wel weer over). En waarom zijn er weer sloopplannen voor het Casino (Theater) aan de Parade? Eerst privatiseren natuurlijk zodat er weer een speculant vandoor kan gaan met collectief bijelkaar verzamelde euro's. En waarom pikt de gemeente het eigenlijk dat er vele tientallen bedrijfspanden her en der in de stad op bedrijfsterreinen leeg staan en bewoond worden door een of twee kraakwachten? Daar bemoei je je als bestuurders toch mee? Die bedrijven zet je toch onder druk om te zorgen dat ze gebruikt worden of anders geschikt gemaakt worden tot woonruimte of als schilderatelier of als... noem maar op...

europa

Afgelopen weken enorme sociale spanningen in veel Europese landen. Miljoenen mensen de straat op in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Nu de buitenlandse Amerikaanse schuldenlast een hoogte heeft bereikt die niemand zich meer kan voorstellen beginnen politici en bankiers zich langzaam zorgen te maken over hoe dit allemaal verder moet. De dagelijkse oorlogen in Afghanistan en Irak zullen nog heel wat collectieve dollars en euri's door het afvalputje spoelen. Burgers beginnen zich langzaam maar heel zeker te realiseren dat de economische vooruitzichten van meer, meer en nog meer wel eens afgelopen kunnen zijn. Dat betekent onzekerheid. Bezorgdheid. Angst voor weglekkend kapitaal. Omvallende banken en onbetaalbare benzine. Oplopende rente en inflatiegevaar. Huizenprijzen die alleen maar kunnen stijgen want als ze zouden gaan dalen is er helemaal niemand of niks die dat in toom kan houden, dan glijdt de hele boel het ravijn in. Berg je dan maar. Die fundamentele twijfel aan de zegeningen van het kapitalisme lijkt overal om ons heen toe te nemen. Zodra politici en dikkedeuren ons gaan bezweren dat het weer geweldig gaat met de economie en je ziet om je heen toenemende leegstand van bedrijfsgebouwen, winkels en dure huizen, dan weet iedereen hoe laat het is. Als dan ook nog stakingen en protestmarsen georganiseerd gaan worden tegen de privatiseringen en de gekmakende salarissen en gouden handdrukken, dan hoeft het lont alleen nog maar aangestoken te worden.

bigbrother

Telefoniste : "Pizza Hut, goede morgen."
Klant: "Goede morgen, ik wil een paar pizza's bestellen."
Telefoniste: "Mag ik uw Rijksregisternummer, meneer?"
Klant: "Dat is 222 0033653 52."
Telefoniste: "Dank U, meneer Jan Vandenbroecke. Uw adres is Haagstraat 256 en uw vaste telefoonnummer is 288 54 22. Uw telefoon op uw werk bij Dexia is 678 89 65 en uw GSM 0475-65 25 32. Vanuit welke locatie belt U ons?"
Klant : "Euh.... ik ben thuis. Vanwaar haalt u al deze info over mij?"
Telefoniste: "Wij zijn op Het Systeem aangesloten, meneer."
Klant: (zucht diep) "Goed dan! Mag ik twee pizzas met ham, mozzarella en..."
Telefoniste: "Ik denk niet dat dit een goed idee is, meneer."
Klant: "Hoezo?"
Telefoniste: "U lijdt volgens uw medisch dossier aan hoge bloeddruk en u hebt ook een te hoog cholesterolgehalte; uw ziekteverzekering weigert de gevolgen van schadelijk eetgedrag te vergoeden in geval van problemen. Bovendien krijgen wij ook een boete voor het leveren ervan."
Klant: "Oei! Wat raadt u mij dan aan?"
Telefoniste: "Probeert u onze Pizza met yoghurt en sojabrokjes eens. U zult dat ongetwijfeld heel lekker vinden."
Klant: "Waarom denkt u dat ik dat zal lusten?"
Telefoniste: "Uw vrouw heeft onlangs het boek "Lekkere recepten met soja" in de lokale bibliotheek geleend".
Klant: "Okee... stuurt u daar dan twee van. Voor mij en mijn vrouw."
Telefoniste: "Goed. Dat kost samen dertig euro."
Klant: "Prima. Ik geef u het nummer van mijn creditkaart. Dat is...."
Telefoniste: "Sorry, meneer, maar u hebt uw toegestane bedrag al overschreden. U zult cash moeten betalen."
Klant: " Okay! Ik haal het bedrag wel uit de muur voordat uw bezorger arriveert."
Telefoniste: "Dat zal niet lukken, meneer, er staat niets meer op uw bankrekening."
Klant (boos): " Dat is uw zaak niet! Stuur die pizzas en ik zorg wel dat ik het geld heb. Hoelang duurt het"?
Telefoniste: "U krijgt de pizza's over een uur bij u thuis. Hebt u haast, dan kunt u ze hier afhalen en contant betalen. Maar pizza's per motor vervoeren is niet aan te raden, meneer."
Telefoniste: "Ik lees hier dat u uw afbetalingen van uw auto niet meer hebt kunnen doorbetalen en dat uw wagen in beslag is genomen. Maar uw motor is betaald, dus ik veronderstel dat u die gebruikt."
Klant: "@#%/$@&?#!"
Telefoniste:"Mag ik U verzoeken om beleefd te blijven, meneer? U bent al eens veroordeeld geweest wegens belediging van een wetsdienaar. Een tweede aanklacht zou niet best zijn."
Klant: (Sprakeloos)
Telefoniste: "Nog iets anders, meneer?"
Klant: "Neen... Of ja, toch wel: vergeet niet om ook de gratis twee liter Cola te leveren zoals in uw folder staat."
Telefoniste: "Sorry, meneer, een uitsluitingsclausule in onze vergunning verbiedt ons om gratis dranken, die suiker bevatten, aan diabetici te geven... Wat dacht u van suikervrije Rivella, meneer? Die moet u natuurlijk wel
betalen, maar..."
Klant: hangt op!

('t orgineel van dit verontrustende gesprekje is te vinden op www.aclu.org/pizza)

Bilderbert

Tsjongejonge. Wat had die Bert Koenders ineens een babbels gisteren. Beschuldigde het rampenfonds van de Domburgse hotellier J.P.Balkenende zomaar van laksheid bij het achterhalen van de waarheid rond de martelvluchten van de CIA via Schiphol en andere Europese burgervluchtcentra. Wat! In zijn verkiezingseuforie ging Bertje zelfs zo ver om Donnie's houding tijdens het debat hautain te noemen. Nou, nou, nou. Spierballentaal. Om even te laten zien dat 'links' eraan komt. Nou zijn wij het roerend eens met vriend Koenders en we hebben op dit punt af en toe ook geprobeerd de bemanningsleden van de Haagse Titanic met hun snoet in het niet te vreten bordje neo-con rice te duwen. Door bijvoorbeeld bij herhaling te wijzen op het gevalletje Milaan, waarbij imam Abu Omar door een clubje geheime democratieverdedigers van Amerikaanse origine van straat werd geraapt en overgebracht naar Egypte om geknipt en geschoren te worden. In onderdelen die daar niet voor gemaakt zijn. Maar we gingen er zeker niet van uit dat die Bot, Kamp, Donnie, Remmie, de hotellier of andere vooruitgeschoven pionnen van de grote zakkenvullers een serieuze poging zouden ondernemen om onze Amerikaanse bondgenoten op de navel te kwatten.

A fine mess

Toch eens kijken wat nou eigenlijk een fatwa is. Is dat nou een dwingende oproep van een Koran-specialist om de overtreder(s) van de wetten van Mohammed een kopje kleiner te maken of is het maar een mening van een Koran-specialist, die daarmee de deur openzet voor een discussie? Ook al zou het om het laatste gaan, dan nog is het in de praktijk vaak het eerste. Neem nou de fatwa die een van de specialisten van groot-ayatollah Al Sistani in Irak heeft uitgeroepen over homo's. Wij weten niet of daar al een repliek op is gekomen, maar feit is wel dat het zogenaamde Badr-commando inmiddels grimmig aan het ruimen is geslagen in de Irakese homo-gemeenschap. Notabene een gemeenschap die onder Saddam gedoogd werd. Goed, er mocht dan wel niet getrouwd worden en nee, er was geen jaarlijkse gay parade op de Eufraat, maar verder was het voor homo's redelijk leefbaar in Bagdad en omstreken. Dat is dus nu wel even anders. Dankzij de door ons geactiveerde democratiseringsgolf lopen de vrouwen nu een goede kans om weer als een kraai of een imker over straat te moeten en homo's gedwongen te worden zich op korte termijn te bekeren en een van die volgens de laatste mode getooide dames als een speer te huwen om Ausradierung te voorkomen. Om nog maar te zwijgen over het land dat de zegeningen van ijzervreter Henk Kamp mag gaan tellen als zijn elite daar even de tent komt moderniseren. Want wat moet je als inboorling buiten Kabul met een kabelaansluiting of een basketbalveldje als je niet te vreten hebt, omdat je van Henk cs. geen papaver meer in je tuin mag kweken? En modern of niet, als je daar in een blad een stukkie schrijft over vrouwenrechten zeil je wel op initiatief van een geestelijk leider de petoet in en als je het lef hebt om christelijk te worden mag je een stevig touw om je nek verwachten. Ja, zegt onze junta in Den Haag, maar alles heeft zijn tijd nodig. O? En om hoeveel tijd gaat het dan voordat onze elite weer naar huis komt? Drie jaar? Vijf jaar? Tien jaar? En kunnen dan alle dames, homo's en christenen weer normaal over straat? En zo ja, hoe lang hebben ze garantie? Jezus, zijn wij nou gek of is Jan Peter een Nazi? Wij weten het niet meer. Wat een zootje.

Horen, zien en zwijgen

Er komt binnenkort een fris boekwerkje uit aan de overkant van het plasje: Unsung Hero. Is geschreven door ene Kevin Fulton, een pseudoniem van een katholieke meneer, die ten behoeve van de Britse rubberzolenorganisatie MI5 en nog wat aanverwante clubjes een slordige dertien jaar lang als infiltrant binnen de IRA werkzaam is geweest. Nou was dat geen actiegroepje dat zich beperkte tot het nachtelijk plakken van pamfletten om zijn ultieme politieke doel te bereiken. En infiltranten konden rekenen op een enkeltje hemel. Om beneden te blijven diende Kevin dus vlijtig mee te doen aan reeksen van niet zo kinderachtige boempats aanslagen. Inclusief op Britse militairen en andere al dan niet in het geheim opererende vertegenwoordigers uit Londen. In veel gevallen met medeweten vooraf van zijn oorspronkelijke opdrachtgevers. Zoals bijvoorbeeld bij het beruchte autobom-incident in Omagh op 15 augustus 1998, waarbij 29 mannen, vrouwen en kinderen vroegtijdig het Ierse tranendal verlieten en honderden gewond raakten. Dank u wel. Graag gedaan.
Nog een leuke. In 1992 maakte Kev en zijn maatjes gebruik van een flash gun om een lieflijke 'doedelbug' tot ontploffing te brengen. Een horizontale mortierbom, die het kaarsje uitblies bij de Noordierse politieofficier Colleen McMurray en in één ruc de benen van haar collega Paul Slaine onbruikbaar maakte. Paul kreeg later een lintje en een vetleren kruis. Twee dagen tevoren was vriend Fulton in Londen om uit te leggen wat er ging gebeuren. Op de dag van zijn terugkeer gebeurde het, nadat de politie zelfs de weg had afgezet om de IRA-operateur in de gelegenheid te stellen om zijn bom een beetje fatsoenlijk te installeren. Dank u wel. Graag gedaan.
Nog een aardige. Na de aanslag werd Kevin naar Amerika gestuurd. Voor de aanschaf van een nieuw hebbedingetje: een remote control-apparaatje, waarmee je bommen met een infrarood straaltje op pakembeet een mijl afstand tot ontploffing kan brengen. Een agent van MI 5 reisde per Concorde vooruit om met de FBI te lullen. Wel wat onvoorzichtig, maar wat heet risico als je als rubberzool door het leven gaat? Kevin kwam dus in een gespreid bedje terecht. Na een stiekem gesprekje vooraf zocht hij onder stille begeleiding contact met luitjes van de IRA in de States en nam na verloop van tijd keurig netjes de nieuwe spulletjes mee naar huis. Een paar maanden daarna werd weliswaar het hele IRA-gebeuren in Amerika opgerold, maar in Ierland hadden ze wel mooi de beschikking over het laatste snufje bom-technologie. En daar werd driftig gebruik van gemaakt. Dank u wel. Laat maar zitten.
Nou is het lullige, dat de IRA weliswaar de boel aan de kant heeft gegooid, maar niet nadat ze voornoemde technologie had overgedragen aan allerlei andere fantasierijke collega's elders in de wereld. Zodat de Amerikanski's en hun bondgenoten nu bijvoorbeeld in Irak een broodje infra-rood krijgen gepresenteerd uit hun eigen voorraadkast. Wat je al niet over hebt voor de bescherming van infiltranten. In dit verband is het misschien nuttig om toch eens met een andere Specsaver te kijken naar aanslagen in New York, Londen en Madrid. Om eens wat te noemen. Of zelfs naar een door de AIVD gepamperd frutselclubje als de Hofstadgroep. Ons naaien ze geen oor aan, want we hebben ze allebei nog.

rechtzetting

In de column van eurodusnie over segregatie (zie 't vorige Kleintje), een oude gedachte uit de kraakbeweging (autonome zones ed.), dan wel uit het gereformeerde gedachtengoed (apartheid) staat een bijzonder domme fout. Als voorbeeld wordt genoemd de Surinamers die uit Nederland geëmigreerd zijn naar Groot-Brittannië en daar in Londen zeer succesvol zouden zijn. Natuurlijk moet dit zijn Somaliërs. Overtikfout, fout van de auteur. Als het dat laatste is zou ik het wel willen weten. Want aan de ene kant zaten er zelfs voor mij wel sympathieke kanttekeningen in maar aan de andere kant is het natuurlijk van een kop-in-het-zand-willen-steken-gedrag met een hoog après-nous-le-déluge-gehalte.

respons

Het artikel "Goed voor hart en bloedvaten?" van Melchior Meijer in het vorige Kleintje (411) vormt een bevestiging van, en een aanvulling op mijn eerdere bijdrage van een jaar geleden. Met zijn advies om olijfolie en koolzaadolie te gebruiken hoop ik echter niet dat Melchior hiermee bakken en frituren bedoelt want daarvoor zijn deze en alle andere oliesoorten niet stabiel genoeg. Gebruik ze alleen koud in toetjes en salades, of giet het over gerechten die zich daar voor lenen NA het koken. Als je zonodig met je braadpan de keukenprins(es) wilt uithangen doe het dan zoals je opoe deed. Met uitgesmolten varkensvet (reuzel) of rundvet, dit bestaat voor veertig procent uit verzadigd vet. Roomboter is alweer iets beter omdat zestig procent van het vet verzadigd is. Cocosvet is het minst gevaarlijk omdat het aandeel verzadigd vet hierin zelfs negentig procent is. Verzadigd vet misvormt niet door verhitting. Je cellen herkennen het en je genen zijn je er dankbaar voor. (Theo Jonkhart, Enkhuizen)

Nieuw Rechts

In de Gebladerte-reeks is onlangs een nieuwe brochure verschenen, getiteld "Nieuw Rechts, De schokkende feiten over een extreem-rechtse partij". De brochure bevat artikelen van de Anti-Fascistische Actie Nederland (AFA-NL), de anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka en de anti-racistische organisatie De Fabel van de illegaal. De uitgave van de brochure maakt deel uit van een al langer lopende campagne van De Fabel tegen Nieuw Rechts. De Fabel-website bevat een speciale kritische pagina over de partij. Nieuw Rechts, de partij van voorman Michiel Smit, bezet sinds begin 2003 een zetel in de Rotterdamse gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 7 maart 2006 dingt Nieuw Rechts ook in andere steden mee naar zetels. En in 2007 zal de extreem-rechtse partij proberen om in de Tweede Kamer te komen. Daartoe doet Nieuw Rechts zich voor als een nette rechtse club. In werkelijkheid gaat het echter om een ronduit asociale en racistische partij. Men werkt samen met neo-nazi's, wil de sociale zekerheid afbreken, bedreigt politieke tegenstanders en bombardeert migranten tot zondebok voor elk denkbaar probleem. Nieuw Rechts zaait haat en zet mensen tegen elkaar op. De partij draagt niet bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen, maar vormt er zelf juist een onderdeel van.
Niet voor niets stuit Nieuw Rechts op veel weerstand. Veel politici en opiniemakers spreken zich uit tegen de partij, en er wordt ook regelmatig gedemonstreerd tegen Nieuw Rechts-bijeenkomsten. Deze brochure legt het ware karakter van de partij bloot, en kan zo een handig hulpmiddel zijn voor iedereen die wil ageren tegen Nieuw Rechts.
De brochure is verkrijgbaar door 3 euro over te maken op girorekening 95225 t.n.v. Stichting Gebladerte te Leiden, o.v.v. "G29".

burgerservicenummer

Kan iemand ons uitleggen waarom het Sofinummer veranderd is in het Burgerservicenummer (BSN)? Dit zou ingevoerd worden per januari jongstleden maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Waarom?

War on drugs

Weet u het nog? Plan Colombia. Niet? Dat was het lumineuze plan dat door de Wild Bunch van George W. en Duck Cheney was uitgedacht om een einde te maken aan de activiteiten van die vuile linkse rekels van de FARC, die met hun cokehandel de hele wereldmarkt op dat terrein naar de kloten hielpen. En bij dat plan was ook een eervolle rol weggelegd voor ons koninkrijk. Wij mochten vliegvelden ter beschikking stellen op onze benedenwindse eilanden als uitvalsbases voor de Amerikaanse luchtmacht en we stuurden bijvoorbeeld de Tjerk Hiddes op pad om al die met lekkernijen gevulde speedboten van de FARC aan te houden. Tussen de bedrijven door, want er moet uiteraard ook tijd vrijgemaakt worden voor het draaien van leerzame porno, het in de praktijk brengen van het geboden lesmateriaal en het consumeren van inbeslaggenomen snuif om het allemaal wat langer vol te houden.
Maar dit terzijde. Vijf jaar en 4 miljard dollar later groeit nu het besef dat dat hele Plan Colombia geen moer heeft uitgehaald. Vandaar dat Washington nu voorzichtig aan de Colombiaanse marionettenleider Uribe heeft aangeboden om Amerikaanse Special Forces in te zetten, die dan samen met zijn eigen militaire neusje van de zalm de boel alsnog moeten klaren. Zoiets als in Baghdad en aanpalende gemeentes. Je strooit wat fosforbommen rond, je martelt hier en daar eens wat loslopende Farcentjes, je schiet een stel biddende boeren in een kerk af, je rekent af met journalisten die on-embedded ronddalveren in het strijdgewoel etcetera etcetera. En als je dan na nog eens drie jaar er helemaal een puinhoop van hebt gemaakt, vraag je aan Henk Kamp of hij in de Colombiaanse jungle wat sanitair wil aanleggen voor de ontredderde bevolking, voor kabelteevee kan zorgen en wat schoolborden en basketveldjes voor de jeugd. Is dat een plan of is dat een plan. Goed hè?

Puzzel Party

Belt er op een kwaaie dag een juffrouw op. Met een hoop juffrouwen op de achtergrond die ook allemaal druk lijken te bellen. Vraagt ze of je misschien belangstelling hebt voor het maandelijkse puzzelblad "Puzzel Party". Kost dat? 4,95. Met kansen op riante prijzen. Je zit net te kijken naar voetballen, dus je zegt "doet u maar" voor je er erg in hebt. Mag dat automatisch afgeschreven worden van uw bankrekening? Er wordt net gescoord, dus je geeft je bankrekeningnummer, je adres, het adres van je geliefde, het adres van je hondentrimmer, het adres van je kroeg, whatever. Als die juffrouw maar oplazert. Goed, je krijgt een alleraardigst blad opgestuurd met een flink aantal puzzels die je IQ ver teboven gaan en een paar weken later wordt het eerste abonnementsgeld afgeschreven. Dan blijkt meteen al dat Puzzel Party de inning van je bijdrage heeft overgedragen aan Global Collect BV. Nou heb je daar niet om gevraagd, maar het is geen halsmisdaad. Dus soit. Het wordt lulliger als de maand daarop je puzzelblaadje plotseling 29,95 blijkt te kosten. Dat had die juffrouw niet verteld. Je gaat het internet op en wat zie je? Er zijn twee incassofirma's met dezelfde naam, Global Collect. Eentje wordt heilig verklaard door TPG en de ander blijkt zich te verschuilen achter postbusnummer 255 in Veldhoven. Bovendien blijken er nog meer voetballiefhebbers te zijn die zich genaaid voelen en zich hebben voorgenomen om Party Puzzel de poedelprijs te bezorgen en de boys van Global Collect uit Veldhoven of wijde omgeving voor de kadi te trekken. Overigens bleken die globale lieden ook bezig met het innen van gelden namens allerlei andere opwekkende producten, zoals Lust4love, fitanova, de geluksbode enzovoort. Sex, drugs en rock'n roll dus. Wij denken dat we hier nog meer over gaan horen. Gek hè?

Burgerforum

Onder leiding van tv-persoonlijkheid en theologe Jacobine Geel, gaat het op 24 maart geïnstalleerde Burgerforum kijken of een nieuw kiesstelsel nodig is, om de kloof tussen burger en politiek te dichten. Hoewel ik daar vierkant achter sta, is voor die dichting meer nodig dan een nieuw kiesstelsel. Het dichten van de (vertrouwens-)kloof kan alleen maar werkelijkheid worden op basis van het besef dat de partijpolitieke leest waarop ons bestel is geschoeid, te nauw is voor de mondiale tijd waarin wij leven. Vandaar dat de daarmee gepaard gaande mondiale problemen, het vermogen van onze partijpolitici - als vertegenwoordigers van die ontoereikende leest - simpelweg te boven gaan. Een nieuw kiesstelsel zal daar niets aan veranderen. Daarvoor zal ons gehele bestel op de schop genomen moeten worden, met als doel: de creatie van een bijdetijds bestel gestoeld op perspectief biedende eenheid, in plaats van op uitzichtloze (partijpolitieke) verdeeldheid. De eenheid die nu eenmaal vereist is om de gezamenlijke (wereld-)problemen gemeenschappelijk aan te pakken, ofwel de alom onderschreven mensenrechten met elkaar handen en voeten te geven. Kortom, zolang wij ons verdeeldheid zaaiend partijpolitiek bestel blijven verheerlijken en wereldwijd blijven promoten als het summum van democratie, zolang zal het geloof in het mensenrechten- of vredesideaal een loze passie blijven. (Wouter ter Heide)

Stop de uitholling

In de nacht van 28 op 29 maart zijn het Franse consulaat en het Centrum voor Werk en Inkomen in Nijmegen opgesierd met enkele leuzen tegen de CPE, de nieuwe arbeidswet in Frankrijk. De actie is uitgevoerd in solidariteit met het verzet tegen deze "wet op gelijke kansen". Alle jongeren onder de 26 jaar mogen de eerste twee jaar van hun dienstverband op staande voet worden ontslagen zonder opgaaf van reden. De redenering hierachter is, dat werknemers dan eerder het risico aandurven om jongeren aan te nemen. In de praktijk betekent het een uitholling van de rechten (van jonge werknemers). Deze uitholling staat niet op zichzelf. Deze Franse wet is slechts een variatie op een thema. Dit is enerzijds het presenteren van betaalde arbeid als het antwoord op sociale problemen, terwijl anderzijds de rechten van de werkende klasse steeds verder teruggedrongen worden. Door heel Europa worden de rechten van werkende en werkeloze jongeren en ouderen verkwanseld. Werkgeversorganisaties en rechtse bestuurders hebben een frontale aanval ingezet op iedereen die niet tot hun sociale klasse behoort. De tijden van vaste banen zijn voorbij, jongeren worden gedegradeerd tot een rechteloze uitzendkracht die wanneer het de baas uitkomt op kunnen komen draven en net zo makkelijk weer op kunnen hoepelen. Wanneer er geen werk is en een jongere in Nederland een uitkering aanvraagt worden zij steeds vaker gedwongen onbetaalde en ongeschoolde arbeid te verrichten om werkervaring op te doen en hun bereidheid tot het accepteren van werk te tonen. In plaats dat de overheid serieuze banen creëert laat zij jongeren zonder CAO werken. Hiermee worden 'reguliere' arbeiders van de arbeidsmarkt afgedrukt en zijn de bedrijven de lachende derde partij. Enerzijds hebben zij spotgoedkope arbeidskrachten en anderzijds ondergraven ze de door hen zo vurig gehate CAO's.
Ook 'onze eigen' Bolkestein laat af en toe eens een proefballonnetje op. Zo zouden arbeiders uit bijvoorbeeld Oost-Europese landen in West-Europese landen voor een Oost-Europese CAO aan de slag moeten kunnen gaan. Hiermee worden spanningen tussen West-Europese en Oost-Europese arbeiders aangewakkerd. Door deze steeds verdergaande privatisering van staatsbedrijven en liberalisering van de arbeidsmarkt worden allochtonen en autochtonen, jongeren en ouderen steeds verder tegen elkaar opgezet. Met onze actie van afgelopen nacht protesteren wij tegen de invoering van de wet en willen wij onze solidariteit betuigen aan de mensen die verzet plegen tegen de invoering. We kunnen en willen de invoering van de CPE niet los zien van de rellen in de Banlieus en de toenemende onderdrukking van werknemers wereldwijd. Ook in Nederland. Onder druk van de Europese Unie, werkgeversorganisaties en het bedrijfsleven worden in heel Europa de rechten van arbeiders en werklozen uitgehold. Stop de uitholling van de arbeidsrechten! Voor een globalisering van verzet!

Nederlands Sociaal Forum

Van 19 tot 21 mei 2006 vindt in Nijmegen het tweede Nederlands Sociaal Forum plaats. Onder het motto 'een andere wereld is mogelijk' zullen duizenden bezoekers deelnemen aan ruim honderd workshops, een cultureel programma, een filmfestival en debatten met internationale sprekers. De zaterdag wordt afgesloten met een groot feest en er zijn goedkope overnachtingsmogelijkheden in slaapzalen en (ovb) op de speciale camping. Naast vele Nederlandse sprekers komen ook gerenommeerde internationale gasten naar het NSF. Daaronder de bekende Indiaase andersglobaliste Vandana Shiva. Onlangs was op het IDFA-festival de documentaire Bullshit te zien die over Vandana Shiva is gemaakt. Een ander bekende spreker die naar Nijmegen komt is Mustafa Barghouthi. Hij was de onafhankelijke tegenkandidaat van Abbas bij de presidentsverkiezingen vorig jaar in Palestina. Barghouthi is daarnaast ook als arts verbonden aan de Union of Palestinian Medical Relief Committees. Een andere internationaal bekende gast is Walden Bello uit de Filippijnen die directeur is van Focus on the Global South. Uit Egypte komt Samir Amin, het hoofd van het Third World Forum in Senegal en schrijver van het boek 'Capitalism in the age of globalization'. Tot slot komt ook Anuradha Mittal (VS) van het Oakland Institute auteur van het boek "10 Reasons to Abolish the IMF and World Bank".
Het Nederlands Sociaal Forum wordt decentraal georganiseerd. Alle actiegroepen of maatschappelijke organisaties die de beginselverklaring van het forum ondersteunen kunnen workshops of seminars organiseren op het forum. Aanmelden van workshops of seminars kan via www.sociaalforum.nl, daar is ook informatie te vinden over de thema's en je kunt zien welke twintig workshops inmiddels al aangemeld zijn. Workshops (20/50 personen) worden namens 1 organisatie aangemeld en seminars (50/100 personen) namens drie organisaties. Kosten voor een workshop zijn 50 euro per organisatie, voor een seminar zijn de kosten 500 euro per seminar. Aanmelden via www.sociaalforum.nl

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 412, 7 april 2006