Skip to main content
  • Archivaris
  • 395

De deurmat

Tussen de folders van AH, Gamma en helderzienden vind je op dit beetje uit de gratie geraakte communicatiemiddel soms ook klokkenluidermail.
Bijvoorbeeld een kopie van een ambtsbericht aan Donner: een eerste inventarisatie van de mogelijkheden om via het strafrecht het aansprakelijk stellen uit te breiden. Het blijkt dat de minister een hele reeks verkennende onderzoeken rondom deze concretisering van zijn stokpaardje, rechtsere en eenvormigere waarden en normen, uitgezet heeft.
De onderzoeken concentreren zich rondom twee vormen van oprekken van aansprakelijkheidsmogelijkheden. De eerste betreft meelopers bij delicten in 'groeps'verband, daarover een volgende keer misschien meer.
De meeste onderzoeken betreffen het ook in strafrechtelijke zin direct aansprakelijk stellen van ouders bij zaken als besnijdenis en schoolverzuim; daarnaast gaat het om het doortrekken van de strafrechtelijke aansprakelijkheid naar de ouders bij delicten gepleegd door hun kinderen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld: vandalisme, straatroof, graffiti, vernieling, inbraak, bedreiging, chantage, pesten, enz.
De voorstellen bevatten een mix met drie componenten. Verplichte opvoedcursussen voor de ouders; onder toezichtstelling tot ontzetting uit het ouderlijk gezag; en strafoplegging aan de ouders. De gedachten gaan bijvoorbeeld in de volgende richtingen:
Bij schoolverzuim een boete deels bestaand uit een bedrag per verzuimde dag; met strafvermeerderingen voor bijvoorbeeld het verzuim dat niet alleen het gevolg is van een actie van het kind, maar deel uitmaakt van een actie van het gezin, bijvoorbeeld verzuim door een vakantie buiten de schoolvakantie.
Bij gewone criminaliteit de reguliere straf voor het kind via het jeugdrecht. Nieuw is de idee deze aan te vullen met een analoge straf volgens het volwassenen strafrecht voor een der ouders of voogden. Een deel van de straf voor de volwassenen kan bestaan uit het verplicht volgen van opvoedcursussen.
Bij constatering van besnijdenis worden de ouders zonder meer uit het ouderlijk gezag gezet en volgt vervolging wegens moedwillige verminking en mishandeling.

Zand

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 395, 24 september 2004