Skip to main content
  • Archivaris
  • 395

Voedsel genoeg en toch honger

In het kader van Wereldvoedseldag - 16 oktober - worden overal in Nederland Wereldmaaltijden georganiseerd. De Wereldmaaltijd brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Een Wereldmaaltijd vult de maag op een verantwoorde manier, maakt de tongen los, leidt tot een groter bewustzijn van het wereldvoedselvraagstuk, en geeft aanleiding tot bezinning op het eigen consumptiegedrag. Tijdens Wereldvoedseldag wordt aandacht en gevraagd voor de ongelijke verdeling van voedsel in de wereld. Ieders inzet wordt gevraagd om honger de wereld uit te helpen. Wereldvoedseldag is een uitstekende aanleiding voor het organiseren van een Wereldmaaltijd. Bij een Wereldmaaltijd eet een persoon niet meer voedsel dan beschikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. In het kader van Wereldvoedseldag 2004 worden deze Wereldmaaltijden op tal van plekken in Nederland georganiseerd.

Wie zich bij een Wereldmaaltijd een sober of karig maal voorstelt zal zich verbazen: het is een ruime, smakelijke en voedzame maaltijd die uit drie gangen kan bestaan! De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft op basis van de huidige voedselproductie wereldwijd uitgerekend hoeveel voedsel er per wereldbewoner momenteel beschikbaar is. En dat is erg veel: bijna 2,4 kg! Per wereldbewoner zijn de volgende hoeveelheden voedsel per dag beschikbaar:
267 gram tarwe, 273 gram rijst, 275 gram mais, 60 gram gerst, 95 gram overige granen, 135 gram aardappelen, 164 gram wortel- en knolgewassen, 27 gram peulvruchten, 288 gram groenten, 204 gram fruit, 254 gram ruwe suiker, 258 gram melk, 60 gram vis en 49 gram (keuken)olie. (bron: FAO)
De FAO schat in dat de aarde zelfs genoeg kan opbrengen voor het dubbele van de huidige wereldbevolking. In het Wereldmaaltijd-concept wordt aangeraden gebruik te maken van biologisch geteelde produkten uit eigen regio en import ingrediënten zoveel mogelijk te betrekken via de eerlijke handel: produkten met het Fair Trade- of Max Havelaar- keurmerk en produkten uit de Wereldwinkel.

Het Wereldmaaltijd-concept
Het idee voor de Wereldmaaltijd werd in 2001 bedacht door Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, daarbij geïnspireerd door materiaal van Stichting WereldDelen. Samen met zijn directe buren (de Zusters van Liefde en Emmaus-Eindhoven) organiseerde Omslag verschillende Wereldmaaltijden voor grote groepen. Sinds de introductie van de Wereldmaaltijd worden overal in het land en door iedereen Wereldmaaltijden georganiseerd: door Franciscaanse en andere religieuze groeperingen, milieu- en solidariteitsorganisaties, vrouwengroepen, woongroepen, leerlingen van een horecaopleiding, de gemeente Eindhoven, het provinciehuis in 's-Hertogenbosch en enkele restaurants. Vrijwel overal overheerst de verbazing over de grote hoeveelheid smakelijk eten die dagelijks voor iedereen beschikbaar blijkt. In 2003 vervaardigde Omslag in samenwerking met Stichting WereldDelen een praktisch informatiepakket. Dit bevat uitvoerige achtergronden, feiten en cijfers, menusuggesties, een poster en een informatieve placemat. Ook biedt het pakket suggesties voor bewust consumeren met oog voor het milieu en rechtvaardige Noord- Zuid verhoudingen, en een handig draaiboek voor het organiseren van een Wereldmaaltijd. Tenslotte bevat het pakket inspirerende teksten die gebruikt kunnen worden bij de bezinning. Aankondigingen van Wereldmaaltijden zijn te vinden op www.omslag.nl/voedsel.htm Via deze site is ook uitvoerige achtergrondinformatie over de Wereldmaaltijd beschikbaar, evenals verschillende verslagen van Wereldmaaltijden en enkele uitgewerkte recepten.

Het Wereldmaaltijd-informatiepakket kost 7,50 euro, inclusief porto en is te bestellen via giro 753665, t.n.v. Omslag in Eindhoven, o.v.v. 'Wereldmaaltijd'.

Bittere paradoxen!

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) stelt: "800 miljoen mensen in de wereld zijn ondervoed en bijna twee miljard mensen hebben voedingsproblemen. Hoewel er genoeg voedsel in de wereld wordt geproduceerd om iedereen te voorzien, hebben grote groepen mensen geen toegang tot voldoende (en kwalitatief goed) voedsel. Deze cijfers kunnen in de toekomst vergroten als we nu geen actie ondernemen en onszelf ten doel stellen voedselzekerheid te bewerkstelligen voor iedereen". De FAO noemt als belangrijkste oorzaken: handelsstructuren, conflicten, oorlog, aids, armoede, politiek wanbeleid en gebrekkige infrastructuur en transport. Concreet komen de cijfers van de FAO erop neer dat er dagelijks 25.000 doden vallen door ondervoeding. Onlangs presenteerde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een eerste rapport over de voedselconsumptie in Nederland en de gevolgen daarvan voor de gezondheid op lange termijn. Het RIVM concludeert: "Twintigduizend doden jaarlijks en twee jaar korter leven door ongezonde voeding". Verder stelt het RIVM: "Veel Nederlanders eten teveel en verkeerd. Gemiddeld over alle Nederlanders genomen leven we nu 2 jaar korter omdat we niet gevarieerd genoeg eten en meer dan nodig is. (...) Tien procent van de volwassen Nederlanders heeft ernstig overgewicht. De komende tijd neemt dat toe tot 15%. Bij kinderen is een soortgelijke stijging te zien. Ook de ongunstige samenstelling van onze voeding leidt tot omvangrijk gezondheidsverlies. Als ongezonde voedingsgewoonten (weinig vis, groenten en fruit en veel verzadigd- en transvet) in combinatie met overgewicht voorkomt zal dit de levensverwachting op individueel niveau met een veelvoud van 2 jaar bekorten."
Wie de conclusies van deze twee gezaghebbende organisaties naast elkaar legt ziet een bittere paradox: hier eten veel mensen teveel en verkeerd, terwijl elders op de wereld miljarden mensen te weinig eten. In beide situaties - zowel in overvloed als bij schaarste - leidt dat tot een korte levensverwachting, en zelfs tot de dood: 20.000 doden per jaar in Nederland - 25.000 doden per dag elders op de wereld... Deze realiteit is extra wrang omdat er wereldwijd voldoende voedsel wordt geproduceerd om iedere wereldburger elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten.

Achtergronden over de Wereldmaaltijd en verslagen vindt u op www.omslag.nl/voedsel.htm Ook veel informatie over de Wereldmaaltijd op www.werelddelen.nl Het RIVM-rapport is beschikbaar via www.rivm.nl en de site van het FAO-Comité Nederland is www.wereldvoedselsite.nl

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 395, 24 september 2004