Skip to main content
  • Archivaris
  • 395

Kort nieuws

ff zeuren

aiaiai, er zijn toch nog steeds een heel stel mensen die het abonnementsgeld voor 2004 nog niet hebben overgemaakt terwijl toch echt de eerste herfststormen aan onze fundamenten beginnen te rukken. Dus, steun ons en check even hoe het er mee staat. En, vast een oproep om de 17 en een halve euro voor het komende jaar straks zelf over te maken zodat we een stuk minder administratie hoeven te doen. Die uren kunnen we dan weer stoppen in de website updaten en 't Kleintje uit te bouwen. En echt, een abonnement op 't Kleintje aan een vriend of vijand geven is een goed idee. Schrijf ons even een briefje daarover en we geven er een gratis boek bij cadeau...

Een andere wereld

Van 14 tot en met 17 oktober zal in Londen het derde Europees Sociaal Forum plaatsvinden. Net zoals vorig jaar in Parijs en het jaar daarvoor in Florence zal het ESF een belangrijk moment worden voor de beweging tegen neoliberale globalisering en oorlog, waarbij tienduizenden activisten uit heel Europa bij elkaar zullen komen onder de noemer "Een andere wereld is mogelijk!". Thema's zullen onder andere zijn: Stop de oorlog, stop racisme, stop privatiseringen en voor mondiale rechtvaardigheid.
Het ESF wordt dit jaar georganiseerd in Londen, voor de deur van Tony Blair, en twee weken voor de Amerikaanse verkiezingen. Er zijn honderden discussie-bijeenkomsten, die variëren van grote seminars tot kleine workshops. Sprekers hierbij zijn lokale, nationale en internationale activisten en academici, waaronder Susan George van ATTAC, Walden Bello van Focus on the Global South, de filmmaker Ken Loach, de algerijnse onafhankelijkheidsstrijder Ahmed ben Bella, de onderzoeksjournalist John Pilger en Aleida Guevara, de dochter van Che Guevara. Zondagmorgen is er een massale en internationale demonstratie door Londen, en het geheel wordt zondagmiddag afgesloten met een manifestatie waar onder andere de Asian Dub Foundation een weergaloos optreden zal geven. Ook dit jaar organiseert "Keer het Tij" bussen naar het ESF. Meer informatie via www.keerhettij.nl

advertentienieuws

Dagblad Trouw, u weet wel "misschien wel de beste krant van Nederland" (in ieder geval de duurste en de dunste), opende dinsdag 14 september de krant met als "wereldnieuws" de nieuwe reclamecampagne van Philips: 'Sen(seo) and Simplicity (zal wel iets met die nieuwe strijkbout te maken hebben), geschreven door de afdeling Marketing. Op de pagina's 3, 5, 7 en 9 komt de (gereformeerde) aap echter uit de mouw. Vier full-colouradvertenties van Philips om de miserabele advertentie inkomsten van Trouw wat op te krikken! Gelukkig zijn de advertenties heel beroerd gedrukt en geven ze heel sterk een jaren vijftig gevoel weer, zo van "Philips, er is geen betere". Boeiend om te zien hoe de advertentie-afdeling zich meester maakt van de voorpagina. Trouw,misschien wel de meest commerciële krant van nederland! Eens even kijken hoe de andere bladen van het APAXconcern hebben gereageerd! De Volkskrant heeft het nieuws over Philips, in positieve zin, ook op de voorpagina, echter wat bescheidener dan Trouw, en inderdaad op 3, 5, 7 en 9 eveneens de bekende full-colours van Frits. Het AD echter heeft ook een stukje op de voorpagina, echter nogal zuur. En wat blijkt, geen advertenties van ome Frits! Is de hoofdredactie ingeruild voor de afdeling Boekhouding?

populistisch uitzetbeleid

Volgens het ministerie van justitie worden de "effecten van het asielbeleid niet gemeten". Hoeveel asielzoekers overlijden na terugkeer in hun land van herkomst? Hoeveel raken er vermist? Hoeveel keren er na hun uitzetting terug naar Nederland? Hoeveel zijn er gevangen genomen na terugkeer? Hoeveel zijn er teruggestuurd en naar welke landen? Duidelijke vragen, maar de afdeling "publieksvoorlichting" van justitie heeft er twee maanden voor nodig om erachter te komen dat ze hier geen antwoord op hebben. Het zijn kennelijk vragen die niemand stelt omdat het niemand geen moer interesseert.
"The death of one man is a tragedy. The death of millions is a statistic" (J. Stalin)
Als een kwart van de teruggekeerden wordt doodgeschoten, een kwart gevangen gezet, een kwart vermist raakt, een kwart terugkeert naar Nederland: we weten het niet. Kloppen deze cijfers (die ik nu even zelf verzin) niet? Ik weet het niet. U weet het niet. Publieksvoorlichting van justitie weet het niet. De afdeling "statistieken" weet het waarschijnlijk wel, aldus de publieksvoorlichter. Ik heb de vragen dan ook doorgestuurd naar deze afdeling.
Op de vraag "Welke andere criteria hanteert uw ministerie om de mate van het succes van het beleid te meten?" weet de "publieksvoorlichter" wel een antwoord: "Nederland kent een streng maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Een duidelijk en consequent terugkeerbeleid draagt bij aan het behouden van draagvlak in de Nederlandse samenleving voor vreemdelingen die wel worden toegelaten." Populisme dus. De opiniepeilingen dus. Cijfers over de uitwerking van het beleid weten ze niet. Hoeveel mensen er overlijden weten ze niet. Hoeveel er terugkeren naar Nederland weten ze niet. Wat ze wel weten is dat er draagvlak is voor het "streng maar rechtvaardig" vreemdelingenbeleid. Wat nu? Dat we het antwoord op deze vragen niet weten zegt dus ook iets over u: het publiek. Als het publiek deze vragen regelmatig zou stellen dan zou de "publieksvoorlichter" de antwoorden paraat hebben gehad. Maar ja u heeft dit stukje waarschijnlijk niet eens tot dit punt gelezen. Dus wat moet u met statistische gegevens? Het zijn maar asielzoekers hoor. Wij willen het wel weten, en daarom: wordt vervolgd. Zie voor de volledige brieven www.gorgonzola.nl/index.php?itemid=662

Ongesteld bij Lidl

Het lijkt op een oude religieuze traditie, maar niets is minder waar. In de Duitse supermarktketen Lidl moesten vrouwen tot voor kort een hoofdband dragen tijdens hun menstruatieperiode. Het doel van het opmerkelijke kledingstuk was de filiaalleiding duidelijkheid te verschaffen over welke medewerkers ongesteld waren. Die vrouwen mochten namelijk een onbeperkt aantal sanitaire pauzes nemen. Andere werknemers bij Lidl mogen alleen tijdens de officiële lunchpauze naar het toilet. De discounter doet er alles aan om de kosten en prijzen zo laag mogelijk te houden. Door medewerkers zo weinig mogelijk naar het toilet te laten gaan, besparen ze geld en worden wachtrijen voor de kassa beperkt. Na satirische artikelen in de Tsjechische pers en met name felle protesten van concurrerende discounters als Plus, Penny, Norma en Globus heeft Lidl nu besloten de hoofdband af te schaffen. Dat meldt het Duitse vakblad Lebensmittelzeitung. De affaire heeft tot grote spanningen geleid tussen de leiding van de Duitse en Tsjechische afdelingen van Lidl. Of ongestelde medewerksters nu nog steeds onbeperkt mogen plassen is niet bekend. Lidl praat principieel niet met de pers en weigert ook commentaar te geven op deze kwestie.

De Volkskrant

Met de regelmaat van de klok toont dit ochtendblad waar het staat. Ook vandaag weer. Op de voorpagina prijkt het artikel "Prijzenoorlog laait op tussen supermarkten". De laatste regel luidt: "De prijzenslag heeft de branche meer dan een half miljard euro gekost..."
Twee keer lezen, dan dringt het door. Het heeft de consument dus geen half miljard euro opgeleverd. Nee, het heeft de bedrijven dat gekost. Dezelfde bedrijven die jarenlang te hoge prijzen in rekening brachten om hun binnen en buitenlandse expansie te financieren. Goedkoper via de beurs van de klant dan via de beurs van het kapitaal. Maar ja wat kun je anders verwachten van een soort kloon van het Algemeen Dagblad: liberaal autoritair. Ga zo door.

Kleutertje luister

Snotverdorie. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft protest aangetekend. Jawel. En het Genootschap van Hoofdredacteuren ook. Ze vinden het namelijk verontrustend dat John van den Heuvel, crimebuster van De Telegraaf en Beau's babbelbox, door jongens van Justitie is afgeluisterd. Dat deden die jongens omdat Johnny-boy in contact stond met een bron op Curaçao die het nodige wist te vertellen over de moordpartij onder leden van de brommerclub de Nomads in het Limburgse Oirbeek. De werkgever van Van den Heuvel toonde zich "verontwaardigd en verbaasd". Dat laatste is wat ons betreft wat vreemd. Sinds het optreden van Osama's Flying Circus op Manhattan zijn onder het mom van terroristenbestrijding allerlei stringente regelingen die de privacy moeten beschermen met gejuich en instemming van diezelfde Telegraaf op de vuilnishoop gemieterd. Als een van je coryfee_n dan plotseling blijkt te zijn afgeluisterd (overigens niet voor het eerst) moet je ook niet piepen.
Dat wil niet zeggen dat wij het niet ernstig vinden dat een journalist wordt afgelegd door justitiële woelmuizen als een of andere beftekkel van het OM denkt dat die journalist misschien wel over leuke informatie of informanten beschikt. Zelfs een kleuter kan bedenken wat dat voor gevolgen kan hebben. Het vertrouwelijke contact tussen een informant en een journalist gaat ermee naar de Filistijnen. Met name onderzoeksjournalistiek -voor zover die in Nederland nog bestaat- komt met dit soort inmiddels wettelijk getolereerde praktijken op de nominatie te staan voor bijschrijving in het rijtje van uitgestorven democratische verworvenheden. Hoe dit in godesnaam zo geruisloos door de Tweede Kamer is geloodst zou een leuk onderwerp zijn om journalistiek nog eens na te vlooien. Maar bij wie moet je daarvoor aankloppen? Tweede Kamerleden zijn ook burgers en die kunnen in principe nu worden afgeluisterd door het Reichssicherheitshauptamt van het duo Donner-Remkes. Ter verdediging van onze vrijheid en democratie. Operatie geslaagd, patiënt overleden.

win win economie

We leven in een tijd waarin genoeg middelen ter beschikking staan om nu en in de toekomst iedere bewoner van deze aarde een bestaan in redelijke welvaart en welzijn te garanderen. Alleen is daar een ander economisch stelsel voor nodig. Onder het kapitalisme en zijn huidige vorm het neoliberalisme, moeten een miljard mensen zien rond te komen van minder dan 1 dollar per dag en bijna 2 miljard van minder dan 2 dollar per dag. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en de sociale ongelijkheden nemen toe, evenals de overbelasting van de mensen en de aarde en de aantasting van de biosfeer. Er zijn onder het kapitalisme ook wel verbeteringen doorgevoerd, maar die zijn voornamelijk het resultaat van sociale strijd en inzet, en niet van het kapitalisme zelf. Voor de opheffing van de sociale en economische problemen is dan ook een nieuw economisch stelsel nodig, waarin een noodzakelijke voorwaarde is vervuld om de sociale en economische problemen tot een oplossing te brengen: het postkapitalisme. Jo Versteijnen, de schrijver van het zojuist uitgekomen boek "Een economie waar iedereen bij wint" geeft een uitvoerige analyse van de voorkapitalistische en kapitalistische produktiewijze. Op grond hiervan wijst hij naar een mogelijke weg uit het kapitalisme, namelijk de uitsluiting van de meerwaardevorming. Hij beschrijft ook de fundamenten van de nieuwe orde van het postkapitalisme: een produktiesfeer waarin geen geld meer omgaat (de zogenaamde "schoning" van de productie), naast de invoering van een voor iedereen ongeveer gelijk periodiek budget. De opvattingen in dit boek over de weg uit het kapitalisme, en de fundamenten van het postkapitalisme, werden nog niet eerder in de literatuur beschreven en zijn als zodanig dan ook te zien als nieuwe elementen in de groeiende discussie over economische alternatieven waar iedereen bij wint.
"Een economie waar iedereen bij wint: Een geschiedenis van productiewijzen en een economisch alternatief: het postkapitalisme", door Jo Versteijnen is verschenen bij
Uitgeverij Papieren Tijger, Postbus 2599, 4800 CN Breda (076.5228375) www.papierentijger.org

Van Estoril naar Zandvoort

Onder deze kop loopt er al een hele lange serie artikeltjes op de voorpagina van de digitale Kleintje Muurkrant (www.stelling.nl/kleintje). Een van de meest recente bijdragen luidt aldus: "We moeten het eerlijk bekennen. Tot voor kort hadden wij nooit gehoord van het maandelijks in Eindhoven en omstreken verschijnende "Soeps". Maar het luxe uitziende en gratis verspreide regionale magazine mag er zijn. De redactie heeft een hekel aan hokjes en "hanteert een scherpe tong, ongewone invalshoeken, rebelse meningen, serieuze ondertonen en hier en daar een vette knipoog". Ook de ingezonden brieven-rubriek vertoont deze eigenschappen. Zo werden wij geattendeerd op een briefje van ene Alex (naam bekend bij de redactie van Soeps) in het begin deze maand verschenen septembernummer dat er niet om loog. Hij schreef onder het kopje 'Valselijk beschuldigd' het volgende: "Met groot plezier las ik dat jullie Henk Krol hebben geplaatst in de Top 100. Hij zal zeer in zijn nopjes zijn met de 28ste plaats. Jullie schrijven: "Hij zat er flink naast in de affaire rond het Anne Frankplantsoen. Het valselijk beschuldigen van een topambtenaar van het Ministerie van Justitie kost hem toch weer een paar plaatsjes". Inmiddels ben ik afgestudeerd, maar in de periode dat het speelde was ik als 'werkstudent' af en toe aanwezig in het plantsoen. Ik kwam er op de eerste plaats voor mijn eigen plezier, maar ontdekte dat ik er ook makkelijk een zakcentje bij kon bijverdienen. Dat is de reden waarom ik er meermaals heb kunnen constateren dat mr. Joris Demmink er een vast bezoeker was. Hij liet zich meestal rijden in een BMW van het Ministerie. Ik heb zelfs ooit kennisgemaakt met de chauffeur. Een man van wie ik de naam nooit zal vergeten: Mosterd. Ik was dan ook een van de vele anonieme bronnen van Krol. De kwestie zit nu in de doofpot, maar schrijf niet dat Krol Demmink valselijk zou hebben beschuldigd. Hij kon zijn beweringen misschien niet hard maken. Maar dat is iets heel anders. Alex." Of de voltallige redactie van Soeps nu wordt afgeluisterd kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Maar de kans is niet ondenkbaar.

De nieuwe muur

Op de website van het Israëlische Consulaat Generaal in San Francisco stond pasgeleden een klein berichtje. Het Israëlische bedrijf Magal Security gaat een samenwerkingsverband aan met een Europees bedrijf voor een project van de Europese Unie. Niks bijzonders, maar Magal heeft zich onderandere gespecialiseerd in het aanleggen van veiligheidssystemen en muren, zoals bij voorbeeld de muur die gebouwd wordt om de Palestijnse gebieden. Volgens het bericht is de EU van plan om een honderden kilometers lange muur te bouwen langs de oostgrens van de Unie-landen Polen en Hongarije; het gaat om de grens met Rusland, Wit-Rusland en de Oekraïne. Doel van de muur is om het vrije verkeer van immigranten te verhinderen. Geschat wordt dat deze muur zo'n 1 miljoen dollar per kilometer kost, daarbij komen dan nog extra's voor doorlaatposten, observatie en controlesystemen enz., die komen op zo'n 2 miljoen dollar per kilometer. Althans, dat is de ervaring in Israël. Al met al zou het hele project enkele honderden miljoenen dollars gaan kosten. Tja, tegen de bouw van een muur in Israël zijn, en tegelijkertijd stiekem iets dergelijks aanleggen in je achtertuin.

Fase oranje

Waar hebben we het eigenlijk over? Als een jeugdige Islam-aanhanger tegenwoordig Schiphol of de Tweede Kamer filmt, wordt zijn hele huis ondersteboven gehaald. En owee als ie dan ook nog een plattegrond van Artis en omgeving onder zijn bed heeft liggen met wat geïmproviseerde kerstboomverlichting. Dan gaat ie geheid achter het gaas. Maar als een onherkenbare verslaggever van RTL 4 het hele Binnenhof op beeld vastlegt en als schilder vermomd het hele dak van de Tweede Kamer afhobbelt en als een volmaakte Piet door allerlei raampjes gluurt om te zien of hij daar nog een pakje kan dumpen, gebeurt er helemaal niks. Jammer dat hij niet als zuster Clivia heeft geprobeerd om bij Jan Peter een catheter aan te leggen. Zou zonder twijfel gelukt zijn. Want al dat geleuter over grotere veiligheid en terrorismebestrijding heeft alleen betrekking op Islamieten. Wat dat betreft is het goed om nog eens terug te denken aan de tijd toen grote Nederlandse bedrijven de hens in gingen en ministeries en Spaanse bankinstellingen er slordig uitzagen na een reeks van echte bomaanslagen. Toen ging het om het echie, maar toen hoorden we niks over Fase Oranje en hadden we nog geen Reichssicherheitshauptamt dat iedereen naar believen kon afleggen. Pas sinds meneer Bush na het uitlezen van een boek over een geit besloot dat de Islamieten de nieuwe communisten zijn horen we dagelijks dat geouwehoer over terrorisme en zijn we de boel in het Midden-Oosten gaan platgooien. En dat die a-culturele, vrouwen koeienerende baardapen zich dan met alle middelen verdedigen nemen we ze vervolgens ernstig kwalijk. Jezus, Mohammed, waar zijn we eigenlijk mee bezig?

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 395, 24 september 2004