Skip to main content
  • Archivaris
  • 389

Regulier lachen

Toeval of niet - maar net nu half medisch Nederland over de homeopathie heenvalt, komt ook 't vorige Kleintje Muurkrant met een berisping onder de kop "homeopathisch lachen". En dan op een toon die we al kenden en waar ik een aantal malen op reageerde, ook al ging het toen over orthomoleculaire geneeskunde. Want serieus te nemen is het weer niet, de leutigheid van het Belgische broertje van Skepsis.

door Ton Geurtsen

De aanval op de 'alternatief genezers' bereikte in februari een dieptepunt met het verschijnen van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Aanleiding: de dood van één bekende Nederlandse televisiepresentatrice die de verkeerde behandeling koos. Sinds de dood van Sylvia Millecam is een veelvoud aan mensen overleden aan de gevolgen van medicijngebruik. Maar dat vindt men niet interessant.
Bij alles wat er over gezegd is, valt opnieuw de onkunde op. Het bontst maakte minister Hoogervorst het wel, die merkwaardigerwijs over Volksgezondheid gaat, maar van huis uit econoom is. Eerlijk is eerlijk, hij was van de LPF, maar Eduard Bomhof was toch wat meer geschikt voor die post. Een beter voorbeeld is diens voorganger Els Borst, vaak afgebrand maar in elk geval gezegend met kennis van en ervaring in de gezondheidszorg. Bomhof stond overigens ook positief tegenover alternatieve geneeswijzen.
Hoogervorst is ingehuurd door de VVD om op een ministerie waar veel te halen valt de bezuinigingagenda rap door te voeren. Als er dan iets inhoudelijks wordt gevraagd, stamel je iets over water met oneindig verdunde stofjes, dat je __n keer wel eens iets homeopathisch hebt gebruikt maar "dat het niet hielp" en dat homeopathische artsen zich met onwetenschappelijke zaken bezighouden. Het lijkt mij reden voor hem om af te treden wegens schaamteloos gebrek aan vakkennis. Maar dat is in de parlementaire politiek zelden reden om consequenties te trekken.
Het is onwaar dat er helemaal geen werkzaamheid van homeopathie is aangetoond: zie bijvoorbeeld de website van de artsenvereniging voor homeopathie (www.vhan.nl). Het bewijsmateriaal is overigens wel te beperkt en dat komt de ideologen uit de reguliere geneeskunde wel goed uit. Ze roepen dat er geen bewijs is en als natuurgeneeskundigen vragen om middelen om dat bewijs te leveren, wordt gezegd dat het onzin is om onzin te onderzoeken. Uit die vicieuze cirkel kom je dus nooit vandaan en dat is ook hun bedoeling. Eerder in Kleintje Muurkrant heb ik al eens opgemerkt dat de orthomoleculaire richting de relatief meest bewezen behandelmethoden heeft (zoek op "orthomoleculair" in het elektronisch archief van 't Kleintje op www.stelling.nl/kleintje)
Er is niets tegen het veroordelen van onoorbare praktijken of het waarschuwen tegen gebedsgenezing. Des te meer tegen het feit dat men her en der de kans schoon ziet om het rapport-Millecam aan te grijpen voor een frontale aanval op het niet-reguliere. In de media kan men bijvoorbeeld onweersproken serieuze artsen en wetenschappers die alternatieve behandelingen aandragen rangschikken onder 'vitaminemaffia'. Dat deed onlangs dhr. Kastelein, hoogleraar cardiologie, in het tv-programma "De Leugen Regeert". Alternatieve behandelaars worden onderverdeeld in een kleine groep oplichters en een grote groep goedmoedige zakken die niet veel kwaad kunnen. De laatste groep wordt door de hoogste baas van de inspectie, dhr. Kingma, omschreven als "zachtaardig". Voor wie dacht dat hij objectief is: hij is lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hij sprak op een symposium van de vereniging (13 oktober 2002) de woorden: "Natuurlijk weten we dat homeopathische middelen en kruiden niet werkzaam zijn, maar we moeten ons daar maar niet zo druk om maken want echt kwaad kan het ook niet. Laat dit maar zo. Het gaat vanzelf weer over als de mensen merken dat het toch niets helpt." Hij hoort blijkbaar tot de gematigde stroming binnen de anti-kwakzalvers, want anderen zouden liever een harde aanpak zien. Zo dhr. Renckens, eerder uitvoerig aan het woord geweest in Kleintje Muurkrant. Hij schreef bijvoorbeeld in een interne mail van 14 oktober 2003: "Hedenochtend heeft Plasterk (geneticus Ronald Plasterk) mij zijn column voorgelezen, die hij morgen gaat uitspreken in Buitenhof. (Hij wilde weten of het een beetje klopte). Hij gaat lekker inhakken op die arme homeopaten en zal er een slapstick van maken, zei hij. Verder gaat alles goed: homeopaten in het nauw, macrobioot voor de rechter en de koers van Numico daalt steeds maar verder." (Ontleend aan: www.kanker-actueel.nl/tiforum). Ongewild wordt hier precies aangegeven waar het hen om gaat. Niet om de volksgezondheid: het is slechts een slapstick. Het zal niet verbazen dat ook Plasterk lid is van de kwakvereniging. De vereniging stuurde op 27 februari jongstleden een brief aan Zorgverzekeraars Nederland, waarin zij instemming betuigde met de minister van Financiën die dacht ook wel eens wat aan gezondheidszorg te kunnen gaan doen. De vereniging is natuurlijk zeer over hem te spreken, want slecht geïnformeerden zijn de beste bondgenoot. In de brief wordt er "krachtig op aangedrongen om het mogelijk te maken dat men zich aanvullend of uitgebreid verzekert zonder de verplichte 'koppelverkoop' van allerlei vormen van alternatieve hulp, waarvan de werkzaamheid immers nooit aangetoond is. Eigenlijk vinden wij natuurlijk dat u alle kwakzalverij (dus ook acupunctuur, antroposofie, manuele therapie, natuurgeneeswijze etc.) helemaal niet meer zou moeten verzekeren."
Verder schrijft de secretaris, prof. Dr. F.S.A.M. van Dam, op 27 februari dat "de tragische geschiedenis van Sylvia Millecam weer eens aantoont dat patiënten niets te zoeken hebben bij alternatieve behandelaars, of ze zich nu homeopaat, orthomoleculair arts of complementair behandelaar noemen." Let op wat er staat: ook de serieuze, wetenschappelijk geschoolde artsen met een andere visie op gezondheid wordt medeverantwoordelijkheid voor de mogelijke dood van patiënten in de schoenen geschoven. Het wachten is op iemand die capabel en moedig genoeg is om deze destructieve machtsideologen voor de rechter te brengen. Rest mij de vraag waarom 'links' veelal nog steeds schijnt te denken dat hier verlichte, vooruitstrevende geesten aan het woord zijn. En dat al het andere gelijk staat aan oplichterij, bijgeloof of vermakelijke bezigheidstherapie. Ik zou zeggen: ga er eens studie van maken. Na verloop van tijd zie je vanzelf door welke leugens je je liet misleiden.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 389, 19 maart 2004