De kruistocht van George II

465 hits
waarheid en leugens over Irak De bijna democratisch gekozen president George W. Bush is vastbesloten om, desnoods zonder VN mandaat, Irak te bombarderen. Maar ook al geeft de VN een mandaat, dan is een oorlog - wat eigenlijk gewoon een eenzijdige slachtpartij zal zijn - tegen Irak niet gerechtvaardigd. door Simon Bolivar (17 jaar...

Kort nieuws

438 hits
Majesteitschennis "Opzettelijke belediging van de Koning wordt gestraft met een gevangenisstraf van vijf jaren of een geldboete van de vierde categorie". Dat is volgens artikel 111 wetboek van strafrecht (uit 1881) waar het deze dagen om gaat. 70 jaar Pinksterlanddagen De Pinksterlanddagen die dit jaar traditiegetrouw in App...

Axel Vervoordt's kasteel

826 hits
In juli van het vorig jaar publiceerden wij op internet een verhaal onder de titel "Het Kasteel" (1). Het artikel refereerde ondermeer aan het bezoek dat Regina Louf (getuige X 1 in de zaak-Dutroux) op 1 maart 1997 had gebracht aan het slot van kunstexpert Axel Vervoordt in 's-Gravenwezel. In gezelschap van een recherche-team. door ...

"Witte" illegalen

452 hits
Wij zijn in de jaren 70, 80 en 90 naar Nederland gekomen. Eerst werden we nog spontane arbeidsmigranten genoemd, later illegalen. Jarenlang hebben we onder moeilijke omstandigheden en tegen zeer lage lonen zwaar werk verricht. Zo hebben we een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse economie. De regering gaf ons wel een sofi-nummer ...

Boschveld broeit

465 hits
Op de ruim 3000 inwoners van de Bossche wijk Boschveld is tenminste één procent - dus zeker zo'n dertig mensen - capabel om een kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage te leveren aan buurtbeleids-ontwikkeling en uitvoering. In het kader van de huidige buurtproblemen en de komende herinrichting van "onze buurt Boschveld" is nu door buurt...

25 jaar De Paap

528 hits
Op 17 april 1978 stormden meer dan honderd jonge woningzoekenden door de Papenhulst - een straatje in 's-Hertogenbosch onder de rook van de SintJan - en namen het op dat moment al een paar jaar leegstaande voormalige ziekenhuis "Joannes de Deo" in gebruik. Een dag erna was het Baptistenklooster aan de Jorisstraat aan de beurt en dez...

deportatie vluchtelingen

450 hits
Het Autonoom Centrum verafschuwt de beslissing militaire vliegtuigen in te zetten om vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren uit Nederland te verwijderen. Op 26 februari 2003 ondertekenden de tekenden de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en Defensie/de Luchtmacht een convenant, waarin is vastgelegd dat militaire vliegtu...

You've got mail

284 hits
Loesje Geachte redactie, in de laatste editie van Kleintje Muurkrant wordt er een Loesje tekst als titel gebruikt "sla niet, prei wel". Dit is leuk en hier hebben we uiteraard geen problemen mee. Wel zou het fijn zijn als er een bronvermelding bij komt te staan. groetjes, Doeko Okee, dan doen we dat: "Cynisme, frustratie, acht...

Asielopvang in de regio - oplossing of utopie?

423 hits
- Asielopvang in de regio - oplossing of utopie? De opvang van asielzoekers in de regio van herkomst staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Het demissionaire kabinet Balkenende definieerde opvang in de regio als gewenste oplossing voor het asielvraagstuk. Ook de vluchtelingenorganisatie UNHCR lijkt zich achter het co...

Parasieten aan de top

255 hits
Kapitalisme op z'n Russisch (deel 1) "Mijn goede vriend Vladimir". Zo noemde George W. Bush de Russische president Poetin tijdens het staatsbezoek dat hij in september 2002 bracht aan de Russische Federatie. Maar uiteindelijk koos "de goede vriend" na lang dralen en veel twijfels in het Irak-spektakel de kant van de Europese bondg...

Nederland medeplichtig aan onderdrukking

448 hits
Het is nu meer dan een jaar geleden dat een speciaal aanhoudingsteam in Amsterdam de Catalaanse activist en zanger Juanra Rodriguez aanhield. In de daaropvolgende nacht viel een enorme politiemacht met veel machtsvertoon het voormalig kraakpand "Vrankrijk" in Amsterdam binnen, de logeerplek van Juanra. door Steungroep Free Juanra Ond...

Het vingertje

274 hits
Het eerste land dat Saddam, bij monde van Hopman Scheffer, zei waar het op stond. Het eerste land dat wapens naar Turkije zond. Het eerste land waar Al Qaeda verdachten wegens vormfouten niet veroordeeld werden. Het eerste land dat na WO II een spoorlijn naar nirgendwo aanlegt. Het eerste land waar opwinding over drugshandel zi...

Een steeds grotere kloof

433 hits
Als er één zaak is die de grote demonstraties tegen de dreigende oorlog tegen Irak duidelijk maken, is dat de enorme kloof tussen aan de ene kant de politieke en economische elites en aan de ander kant grote groepen in de samenleving. door Ed Hollants Het initiatief tot de demonstraties op 15 februari 2003 werd genomen tijdens de eer...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch