Het Papieren Kleintje

411 hits
Binnen het Kleintje Muurkrantkollektief hebben we het steeds vaker over "het papieren Kleintje". Nogal idioot zal je wellicht denken om het over een krant van papier te hebben, is nogal wiedes dat ie van papier is. Maar het komt door "het digitale Kleintje" dat we onderscheid moeten maken. Het Kleintje op internet bestaat ook al weer b...

(neo-)nationalisme

451 hits
In het vorige Kleintje stond een artikel van Hans de Bruin getiteld "Linkse allergie voor nationalisme". Hij refereerde onder andere aan een artikel in Vrij Nederland over het voormalige RAF-lid Horst Mahler, die zich bekeerd blijkt te hebben tot extreemrechts; en aan een discussie welke in een aantal bladen gevoerd wordt op basis van ...

Haags staatsgeweld tegen RAF ontleed

480 hits
Frank van Ree (1927) was in 1977 en 1978 één van de vertrouwensartsen van de toen in Nederland gedetineerde Rote Armee Fraktion-leden. In "Vrijheidsstrijd, verzet, terrorisme. Verslag van een RAF-vertrouwensarts" beschrijft Van Ree nu, ruim twintig jaar na dato, zijn ervaringen met deze gevangenen van de staat. door Boudewijn Chorus ...

voorstel aan B'nai B'rith (deel 2)

409 hits
In het vorige Kleintje beschreef Peter Edel de gang van zaken rond het hoger beroep dat op 11 april jongstleden tegen het tijdschrift Ravage en hem diende. In hetzelfde artikel kondigde hij aan de artikelen, die hij in de afgelopen jaren heeft geschreven over zionisme, Israël en B'nai B'rith, op te zullen sturen naar dhr. Naftaniël van...

Chloor- en andere giftreinen

446 hits
- Chloor- en andere giftreinen Twee maanden geleden vroeg Kleintje Muurkrant de gemeente Den Bosch om informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein door de gemeente. Dit in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur die een overheid verplicht haar burgers informatie te verschaffen. Gedurende de nachtelijke uren bl...

De smokkel van smoke en coke

955 hits
In Engeland is een schandaal losgebarsten rond sigarettenfabrikant British American Tobacco Company (BAT). Eind januari van dit jaar deponeerde de actiegroep "Action on Smoking and Health-UK" (ASH) een groot aantal documenten op het internet waaruit bleek dat de BAT, die tientallen jaren lang een façade is geweest voor de Britse geheim...

OM toont eigen klassenjustitie aan

413 hits
Wie kennis neemt van het boek "Leugens om bestwil", van Mr. G. Spong leest op pagina 61 dat "het bewijs voor de strafbare feiten", waaraan een tiental Nederlandse Europarlementariërs zich ten overstaan van de Nederlandse tv-kijker te buiten gingen, "via de videotape van de tv-uitzending in een oogwenk aan een Officier van Justitie gele...

Russische televisieseries

418 hits
Op het metrostation Frunzenskaya kijk ik bij binnenkomst in de dreigende loop van een Kalashnikov. Ik kan evenwel gewoon doorlopen, maar na mij wil een man met donker haar en gebruind gezicht het station binnenstappen. Hij wordt door de militie tegengehouden en naar zijn papieren gevraagd... door Bas van der Plas Op dinsdag 8 augustu...

Over links, nationalisme en heimwee

392 hits
Belangwekkend stuk van Hans de Bruin in Kleintje Muurkrant nummer 346 "over links en het nationalisme". Ik had echter de zaken graag nog wat scherper gesteld. De verkrampte discussie binnen radikaal links wordt gevoed door hetzelfde als de nationalistische ideologie: heimwee. door Joop Finland Twee dingen in het bijzonder storen me i...

Werken is misdaad

344 hits
Nog steeds neemt in onze samenleving arbeid een overheersende positie in, nog steeds geldt het haast als een goddelijke roeping. God mag dan ondertussen dood zijn, het met de goddelijke roeping samenhangend arbeidsethos is nog springlevend. En daarom zullen we werken, werken en nog meer werken ondanks pogingen om dit telkenmale, eeuw n...

korte berichten Kleintje 347

535 hits
Cliëntenraad Op 25 september organiseert het Steunpunt Kansarmen/Minima een debatavond over cliëntenraden. Dit naar aanleiding van het feit dat men in Den Bosch nog steeds niet in staat blijkt een behoorlijke cliëntenraad van de sociale dienst samen te stellen. Mensen uit diverse steden komen vertellen hoe een clintenraad zou kunnen...

Toch geen varkensharten?

278 hits
Het was een opmerkelijk bericht zondag 13 augustus 2000. Geron Corp, de Amerikaanse firma die inzet op beheersing van het verouderingsproces en het kweken (klonen) van nieuwe organen, stopt de financiering van xenotransplantatieonderzoek. Dit ondanks dat Geron een jaar geleden een contract sloot om kennis en technologie over xenotransp...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch