Eurotop Göteborg 2001

755 hits
Nog steeds is de nasleep van de GBG2001-top niet voorbij. In Zweden zitten tientallen mensen op dit moment hun belachelijk hoge straffen uit, en voor de niet-Zweden zijn de processen pas net op gang gekomen. Noren, Duitsers, Denen, Finnen en 1 Nederlander wachten op dit moment hun proces af. Enkele weken geleden verscheen in Zweden het...

Slecht weer boven DenBosch

676 hits
Niet alleen in Den Haag zijn dagelijks politieke ruzies aan de gang over wie er hoeveel dient te bezuinigen in deze economisch barre tijden. In eerdere artikeltjes in 't Kleintje hebben we overigens al wel eens betoogd dat je de zogenoemde economische crisis, oftewel economische krimp ook als een geweldige zegen zou kunnen opvatten. Ei...

deportatie vluchtelingen

649 hits
Het Autonoom Centrum verafschuwt de beslissing militaire vliegtuigen in te zetten om vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren uit Nederland te verwijderen. Op 26 februari 2003 ondertekenden de tekenden de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en Defensie/de Luchtmacht een convenant, waarin is vastgelegd dat militaire vliegtu...

Vragen naar de bekende weg

627 hits
In hun reactie in Kleintje Muurkrant nummer 376 komen Jan Willem Nienhuys en Cees Renckens terug op de vraag naar bewijzen voor de werkzaamheid van orthomoleculaire middelen. Die vraag menen zij in hun eerdere bijdrage in Kleintje 374 al te hebben beantwoord: "Waar zijn de bewijzen? Die zijn er niet. Daar is alles mee gezegd." Hiermee ...

Enkele onderzoeksresultaten

653 hits
Het nu volgende overzicht maakt geenszins aanspraak op ook maar enige representativiteit. Bovendien worden een aantal toepassingen achterwege gelaten: - de absolute tekorten aan micronutriënten, zoals die met name in Derde Wereldlanden bestaan. Kinderen kunnen er bij miljoenen het leven worden gered door hen de stoffen toe te dienen wa...

oorlog en vrede

636 hits
Het door de VS met geweld omverwerpen van het huidige regime in Irak heeft vergaande gevolgen. Het zorgt voor een toenemende destabilisering van de wereld, waarvan nu onduidelijk is waar deze uiteindelijk toe zal leiden. Op korte termijn is in ieder geval duidelijk dat er veel negatieve gevolgen zijn, met name voor burgers en milieu. D...

Kort nieuws

669 hits
Bosch' demonstratieverslagje Op het Kerkpleintje in Den Bosch verzamelden zich op woensdag 26 maart jongstleden ongeveer vierhonderd mensen. Klokslag zeven uur 's avonds riep Arno Schotmans van de SP de aanwezigen op tot een demonstratieve tocht. "Bush en Blair zijn hun heilloze oorlog gestart. De oorlog die niet steunt op een besluit...

Ontwikkeling van de kleptocratie

625 hits
Kapitalisme op z'n Russisch (deel 2) Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie verdeelde een tiental clans rond oligarchen in Rusland de erfenis van talloze miljarden. Een klasse van kleptocraten ontstond, maar voor het grootste deel van de bevolking resteerde ellende, armoede en verval. Een uitzichtloze situatie in een land waar Vladim...

Sjakoo heeft weer toekomst

672 hits
Boekwinkel "Fort van Sjakoo" is voorlopig gered. Een contract met het Woningbedrijf Amsterdam biedt de mogelijkheid om de winkelruimte aan de Jodenbreestraat te kopen. Deze maand start het Fort een campagne om het benodigde geld bij elkaar te sprokkelen. door Freek KallenbergJuli 2001 ontving boekwinkel het Fort van Sjakoo, specialis...

VROM criminele organisatie

639 hits
Na vijftien jaar knokken heb ik eindelijk alle bewijzen boven tafel waaruit de conclusie moet worden getrokken dat ons ministerie van VROM aan het hoofd staat van een enorme criminele organisatie. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Het antwoord daarop vindt u hieronder. door Ad van Rooij1. De minister van VROM heeft de Bestrijdingsmidd...

Pindakaas of semtex

497 hits
De eenvoudigste handelingen worden in dit post-WTC-tijdperk gevaarlijk. Over straat lopen, zeker als het de verkeerde straat, of het verkeerde moment, of verkeerd gezelschap betreft; het wordt vastgelegd met camera's. Voldoet je snoet aan bepaalde kenmerken dan kom je via de lijn van camera, databestand en oortje van de portier of bewa...

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch