Skip to main content
  • Archivaris
  • 301

Kort Nieuws/301

Esperanto is een taal die ontworpen is om internationale kontakten te vergemakkelijken. Het heeft een konsekwente spelling, geen geslachten, geen onregelmatige werkwoorden en geen rijtjes. Het is sneller te leren dan de 'grote' wereldtalen en beter voor je talenknobbel. De Esperanto-beweging zou het liefst zien dat iedereen op aarde verplicht een jaar esperanto op school zou krijgen, maar daar is geen geld voor, en niet genoeg docenten. Daarom worden er regelmatig op wisselende locaties kursussen en cursus-weekenden georganiseerd. Het eerstkomende weekeind is van 18 tot 20 oktober in de Bongerdstraat in Nijmegen. Deelname inclusief eten, koffie en cursus kost f 32,- per persoon. Aanmelden en info bij NES, Lauwerecht 65, 3515 GN Utrecht, 030-2717059. Een gratis proefabonnement op esperanto-nieuws is aan te vragen via Molenstraat 46c 5701 KG Helmond, 0492-521991. Het is weer eens zo ver. We naderen het einde van het jaar en (dus) de bodem van onze schatkist. We willen toch echt nog heel veel Kleintjes maken en we willen hierbij iedereen vriendelijk en beleefd oproepen om met gulle hand ons enige pecunia te verschaffen. We hebben het al eens eerder in dit Kleintje opgeschreven en we zullen dit nog wel vaker (moeten) doen. Het abonnementsgeld over 1996 (25 gulden) is overigens ook nog niet door iedereen betaald en we willen jullie er nog even aan herinneren dat we helaas genoodzaakt zijn de abonnementsprijs vanaf 1 januari 1997 te verhogen naar 30 gulden. Indien we er dan ook nog eens in slagen om er enkele tientallen nieuwe betalende abonnees bij te krijgen dan is de fianci