Skip to main content
  • Archivaris
  • 301

katholieke sekten

In 1938 werd door ene Julia Verhaeghe de internationale gemeenschap 'Het Werk' opgericht. Momenteel zit de hoofdzetel in klooster Thalbach in het Oostenrijkse Bregenz en zitten de Nederlandse volgelingen in het Centrum voor Geloofsverdieping Het Korenveld in het Limburgse Merkelbeek. De Nederlandse vestiging is in 1984 gesticht na aandringen van de toenmalige bisschop van Roermond J. Gijsen, maar ook de huidige Bisschop van Roermond, Wiertz, steunt de organisatie. De streng-katholieke beweging ligt momenteel onder zwaar vuur naar aanleiding van een aantal verklaringen van ex-leden. De interne druk, manipulatie en sociale druk blijken alle kenmerken te bevatten van een reguliere sekte. De leiding zet leden onder druk om alle banden door te snijden met de 'wereld buiten de spirituele beweging' en gebruikt daartoe middelen als 'de biecht', 'persoonlijke repressie' en 'isolatie'. De Roomskatholieke Sekteleden raken dermate in de war dat er slechts één waarheid overblijft en dat is de waarheid die binnen de leefgemeenschap dag in dag uit erin gestampt wordt. Het totale gebrek aan privacy, de geestelijke terreur en het feit dat de individuele leden middels de biecht volkomen afhankelijk gemaakt worden van de sekteleiding komt echter veel meer voor binnen geloofsgemeenschappen dan menigeen denkt. De opzienbarende persverhalen van de laatste weken met betrekking tot Het Werk (officieel luidt de naam 'Opus Christi Regis' of het 'Collegium Paulinum') lijken op zichzelf te staan, maar niets is minder waar. In 1995 alweer is er een onthullend boek verschenen onder de titel "The Pope's Armada: The sensational exposure of brainwashingh, intimidation and fanatical personality cults within the Catholic Church". Het is geschreven door Gordon Urquhart en uitgekomen bij Corgi Books, helaas is ons niks bekend over een Nederlandstalige editie. In dit boek wordt uitvoerig verslag gedaan van sektarische trekken bij grote roomskatholieke (en fanatiek door de huidige Paus gesteunde) organisaties zoals Focolare, Comunione e Liberazione en de Neo-catechumenale Weg. Je weet niet wat je leest, en het is zondermeer onbegrijpelijk dat hier niet veel meer aandacht voor bestaat in de reguliere pers. Het is namelijk nogal onthutsend om te lezen dat dit soort dictatoriaal geleide bewegingen continue aan invloed winnen. Rondom de huidige roomskatholieke baas in Rome is een hecht netwerk ontstaan van zondermeer ortodox-katholieke belangenvertegenwoordigers van deze zojuist genoemde 'bewegingen'. Zij worden door 'Rome' ingezet als tegenwicht voor opkomende christelijke (dat wil zeggen niet-roomse) sekten en stromingen zonder dat dit leidt tot zicht- of hoorbare weerstand binnen de hedendaagse Katholieke gemeenschap. Als je je dan ook nog eens realiseert dat een invloedrijke en zondermeer als enge sekte te betitelen organisatie als Opus Deï hand en spandiensten levert aan de 'lekenorganisatie' Focolare (ook wel bekend onder de naam 'Gen' of 'Het Werk van Maria', onder leiding van Chiara Lubich) dan wordt het hoog tijd dat eens wat meer mensen gaan nadenken over de rol van het Vatikaan op de samenleving. Alleen al in Nederland zitten honderden 'gelovigen', voornamelijk jongeren, onder de knoet van Focolare.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 301, september 1996