Skip to main content
  • Archivaris
  • 295

kort nieuws/295

We berichten in het Kleintje regelmatig over de mateloze arrogantie waar grote bedrijven zich aan schuldig maken. Je kunt het zo gek niet bedenken of die multinationals bedenken wel weer een of ander prachtig excuus om hun smerige praktijken te verdoezelen. Denk maar eens aan de reakties van Shell op de beschuldiging dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de moord op de Nigeriaanse schrijver Ken Saro Wiwa. Shell wees alle verantwoordelijkheid van de hand en beweerde juist heel veel goeds voor de Nigerianen te doen.Ook in Nederland proberen de grote bedrijven de publieke opinie op het verkeerde been te brengen door in grote publikaties te melden hoe milieuvriendelijk ze wel zijn.
Een heel sterk voorbeeld van deze volksverlakkerij troffen we aan op onze burelen. Op de omslag van het jaarverslag van de chemie-gigant Du Pont staat een oproep om deel te nemen aan een Grote Schoonmaak van de Biesbosch. Uit de folder:" DuPont ondersteunt wereldwijd de bescherming van natuurgebieden. Onze werkplekken liggen zo dicht aan de rand van een erkend natuurgebied, dat het uitnodigt om onze betrokkenheid daarbij te vergroten.(..) Zwerfvuil vormt het grootste probleem in de Hollandse biesbosch." De HUICHELAARS!!! Alsof zwerfvuil het grootste milieuprobleem is! Wat dacht je van de chemische vervuiling van de Biesbosch, waarvoor ondermeer DuPont zelf verantwoordelijk is? Welke idioot plaatst er nu een chemiefabriek naast een natuurgebied? Laat DuPont eerst maar eens naar de eigen lozingen kijken. In het verleden is dit bedrijf regelmatig op de vingers getikt wegens het (illegaal) lozen van allerlei zooi in het water. Dit bedrijf heeft regelmatig hun 'betrokkenheid' bij het natuurbehoud getoond door de milieuregels aan hun laars te lappen. Nu probeert men de handen in onschuld te wassen door een "actiedag in de Hollandsche Biesbosch" te organiseren. Het wordt de hoogste tijd dat er eens een actiedag tegen de arrogantie en misleiding van dit soort grootkapitalistische oplichters komt!Een nieuw en bemoedigend initiatief ontplooit zich binnen de Bossche stadsgrenzen: Een eetgelegenheid voor de minima. Het initiatief is genomen door het voormalig gemeenteraadslid John de Vogel, die vanuit zijn ervaring als vrijwilliger bij onder andere de Watertoren en het Inloopschip voor dak- en thuislozen bekend is met de problemen van mensen met een minimuminkomen. In het concept-beleidsplan schrijft hij het volgende:
"Je ziet veel mensen, door de financiële situatie waarin zij verkeren, gaan bezuinigen op één van de belangrijkste levensbehoeften, t.w. Voeding. Juist voor mensen met een minimum inkomen is het niet mogelijk om eens gezellig te gaan eten voor een voor hen betaalbare prijs. Eten is naar mijn mening ook een maatschappelijk gebeuren, maar je ziet dat dit door veel mensen alleen wordt ingevuld als het voldoen aan een behoefte, zodat een sociaal/maatschappelijk isolement niet weg te denken is."Het is de bedoeling om voor