Skip to main content
  • Archivaris
  • 295

(Voor)oordelen over Blos

In een ingezonden brief in Kleintje 294 schrijft Frank Jacobs over de Blos een hoop kletskoek bij elkaar, die in varianten de laatste tijd steeds vaker te horen is, meestal van mensen die zich baseren op wat ze in het Brabants Dagblad lezen. Die krant kan echter inzake de Blos geen geschikte bron worden genoemd, aangezien de Blos (als het om het dagelijks nieuws in Den Bosch gaat) immers de enige concurrent is van het Brabants Dagblad. Nu de Blos in de gevarenzone zit, lijkt het me van belang toch een paar dingen recht te zetten.
Allereerst dit: de 'tonnen' die door de gemeenteraad in de loop der jaren in de Blos gestoken zijn. Deze belopen rond de 760.000 gulden. Dat is veel geld, maar hiervoor heeft de Blos dan ook al tien jaar lang uitzendingen gemaakt, waarvan acht jaar wekelijks nieuwsprogramma's en de laatste twee jaar op radio en televisie dagelijks nieuwsbulletins en elke doordeweekse dag op radio tijdens de ochtend- en avondspits uitgebreide achtergronden van het nieuws. Daarnaast worden gevarieerde programma's gebracht, zoals in het kader van de ziekenomroep, het Carnaval, Jazz in Duketown, Internationaal Vocalisten Concours, de nachtmis in de St Jan, maar ook wekelijkse live uitzendingen over bijvoorbeeld theater, lokale sportevenementen etc. Het is absolute onzin om te beweren, dat dit allemaal zinloze activiteiten zijn. En flauw om te roepen, dat er zo vaak wat misgaat. Als Jakobs zich daaraan stoort, moet hij niet tegelijk zeuren over de kosten. Foutloos uitzendingen maken kost immers vele kapitalen meer, want dure professionals en nog duurdere apparatuur. Er was bij de Blos maar één persoon die duur was, en die is intussen vertrokken. Niet, zoals Jakobs beweert, met een gouden handdruk waarvan de weggesaneerde prokureurgeneraal Van Randwijck zou dromen, maar met krap 15.000 gulden. Een koopje voor de Blos, van nog geen drie maanden salaris, waarmee geen rechter akkoord zou gaan, gezien de bestaande juridische normen voor vertrekkende directeuren. Een fractie ook van de bedragen die De Bie aan sponsorgelden én aan subsidies voor de Blos heeft binnengehaald.

Momenteel is er, voor zover ik weet, naast de betaalde interim-directeur één hoofdredacteur programma's op een (matig) betaalde plek, en daarnaast bij radio en televisie één betaalde redacteur, beide op minimumloon. Dan is er nog een advertentie-inkoper, maar die verdient zichzelf in principe terug. De andere acht betaalde functies bij de Blos zijn allemaal additionele banen: Melkert, JWG, etc. Dus ook hier slaat Jakobs de plank zwaar mis. Bovendien, als je met 140 vrijwilligers werkt - waarvan hooguit de helft echt regelmatig actief is - heb je hoe dan ook enkele vaste krachten nodig, al was het maar om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Geen instantie en zeker geen bank is anders bereid je geld te verschaffen.
Vervolgens het verhaal, dat er geld misbruikt zou zijn. Een slag in de lucht. Zonder Frank de Bie had de Blos nooit het geld gekregen om zo'n unieke faciliteit voor Den Bosch neer te zetten. Heeft Eindhoven een dagelijks stadsjournaal? Tilburg? Breda? Misschien dat het in Den Bosch tot stand is gekomen met behulp van 'creatief boekhouden', maar niet met geld over de balk smijten en zeker niet met fraude. Deel het totale bedrag voor de Blos op het aantal Bosschenaren en het heeft ze per jaar niet meer dan zes dubbeltjes gekost. Is het Frank Jakobs bekend, dat hij per jaar tweehonderd keer zoveel moet betalen voor alleen al het ophalen van zijn vuilnis?
Dan nog de link tussen de Blos en de Bossche Weekend Koerier. Die link is er inderdaad: BWK-directeur Peter Holterman is tevens advertentie-inkoper voor de Blos. Op provisie-basis, om precies te zijn. Provisie, die hij overigens voor een groot deel nog moet krijgen. Want hij is de grootste schuldeiser van de Blos. Redactioneel hebben de twee media echter niets met elkaar van doen. Lijntjes op plaatjes trekken tussen A en B en vandaar naar C is leuk, maar niet altijd veelzeggend.
Tenslotte nog Jakobs' suggestie om gemeenteraadsvergaderingen uit te zenden. Oudbakken idee, in 1992 een half jaar lang in de praktijk gebracht. Gestaakt, omdat er geen hond naar luistert. En terecht. Radiomaken is namelijk meer dan alleen de werkelijkheid registreren. Trouwens, er zullen altijd mensen blijven, die de werkelijkheid niet willen kennen. En toch menen te moeten (ver)oordelen.

Erwin Meijer (sinds ruim vijf jaar vrijwilliger bij de Blos)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 295, maart 1996