Skip to main content
  • Archivaris
  • 299

Dreigement geuit tegen Kleintje Muurkrant

Landmark Education voelt zich in zijn hemd gezet door Kleintje

Na aanleiding van het artikel 'handel in geluk' in kleintje muurkrant nr. 298 is ten burele van de kleintje redactie een dreigbrief uit San Francisco gekomen. Art Schreiber, de General Counsel van landmark education corporation, eist hierin een rectificatie door Kleintje Muurkrant. Komt die rectificatie er niet dan dreigt Landmark Education met gepaste actie tegen Kleintje Muurkrant en de schrijver van het artikel. Schreiber beweert in zijn brief dat het bewuste artikel een aantal onjuiste en onnauwkeurige beweringen bevat. Kleintje Muurkrant bestrijdt dit en verdenkt Landmark ervan om minder welgevallen feiten te willen verdoezelen.

Schreiber:

1 Landmark education is niet hetzelfde als EST. Landmark Education is in februari 1991 ontstaan en is een bedrijf dat in bezit is van de eigen werknemers. Het geeft onderwijzende cursussen in twaalf landen, waaronder Nederland. EST is niet omgevormd in landmark Education en geeft geen cursussen onder de naam Forum. Landmark Forum, aangeboden door landmark Education is niet hetzelfde als de EST Training.

2 De bewering dat Landmark Forum in 1988 39 miljoen dolar heeft omgezet is onnauwkeurig daar Landmark education nog niet was gevormd en niets heeft ondernomen tot 1991 en de naam van de organisatie is Landmark Education, niet Landmark Forum.

3 Werner Erhard heeft nooit enig aandeel in Landmark Education gehad, is nooit een beambte, directeur/adviseur of werknemer van Landmark Educatin geweest en heeft nooit deel uitgemaakt van het management van Landmark Education.

4. Het doel van Landmark Forum is niet om "de psyche op te blazen tot een hoger bewustzijn". Landmark Forum is een onderwijs programma welke de fundamentele vragen en zaken behandelt die de sleutel vormen waarmee mensen hun effectiviteit, creativiteit en welbevinden kunnen vormen en vaststellen. Het gevolg van het participeren in landmark Forum is dat mensen de mogelijkheid hebben nieuwe mogelijkheden te creëren om hun activiteiten te effectiveren in alle aspecten van het leven, en te werken aan deze mogelijkheden.

5. Landmark Education heeft geen wettelijke of andere relatie met enige zaak bekend als Transformation Technologies, Inc.

6. The Landmark Forum is geen 'sophisticates psychology'. Forum is geen psychologie en heeft geen basis in de psychologie of enig psychotherapeutisch model. Dr. Rayover Fowler, Ph.D., de uitvoerende vice president en uitvoerend chef van American psychologist Associated, heeft de balans opgemaakt in een brief gedateerd op 12 februari 1995. (...) Een citaat uit deze brief:
"Iedereen die zo'n programma behandeld en het psychotherapie noemt is naar mijn mening schuldig aan onjuiste reclame. Iemand die psychotherapie zoekt moet dat niet in een Forum sessie zoeken ... Ik heb met psychotherapeuten gesproken die hun patiënten hebben aangemoedigd om een Forum sessie bij te wonen wanneer zij zich er klaar voor voelden. Deze psychotherapeuten meenden allen dat de ervaring niet gevaarlijk was en misschien zelfs bevorderlijk voor het verkrijgen van inzicht."

7. Het is onnauwkeurig te beweren dat voormalige deelnemers aan Forum aanklachten hebben ingediend tegen Landmark Education om de psychologische gevolgen die ze hebben ondervonden van Landmark Forum. Van de meer dan 350.000 mensen die geparticipeerd hebben in Landmark Forum is slechts één persoon die een rechtszaak heeft aangespannen. Terwijl het artikel de aanklacht beschrijft, informeert de schrijver uw lezers niet dat er een gerechtelijk onderzoek is gekomen in deze rechtszaak en na herziening van alle bewijzen heeft het Unites States District Court de aanklachten van mrs Ney afgewezen en besloten dat Forum niet de oorzaak was van haar emotionele problemen. Het gerechtshof nam haar beslissing ten gunsten van Landmark Education en Forum en die beslissing wordt gesteund door de het hof van Appel in de VS.

Kleintje:

Om duidelijk te maken dat er een rechtstreeks verband tussen Erhard¹s EST en Landmark Education bestaat wordt hier uit twee artikelen van Amerikaanse kranten geciteerd. EST=Landmark is in geen enkel Kleintje Muurkrant artikel terug te vinden. Maar dat Landmark rechtstreeks voortkomt uit EST leert de geschiedenis ons.

In The San Fransisco Chronicle van dinsdag 3 april 1990 wordt al een verband gelegd tussen EST en Forum: "Erhard's EST trainingen -- gestart in 1971 en herverpakt als het Forum in 1984 voor een maatschappelijk meer aangepaste cliëntele -- bevindt zich tussen de financieel meest succesvolle bewegingen die zich met de menselijke potentie bezig houden."
In de The times Newspaper van 22 juli 1992 wordt verder ingegaan op de ontwikkeling tot Landmark Forum: "In 1984 werd EST getransformeerd in Forum (...) Erhard's organisatie viel uiteen in drie delen: Werner Erhard and Associates, die de workshops organiseren (inclusief Forum): Transformation technologies Inc, gespecialiseerd in management en leiderschaps seminars; en een aantal non-profit organisaties welke formeel onafhankelijk zijn van Erhard maar gebaseerd op Erhard's theoriën. (...) In februari vorig jaar [1991, het jaar waarin Erhard publiekelijk in diskrediet raakte] verkocht Erhard zijn Amerikaanse bezittingen (waarde $45 miljoen in 1989) aan werknemers die Transnational Education Corp hadden opgericht, nu Landmark Trust genoemd."

Ten aanzien van de psychische gevolgen en intenties van Landmark Education kan op dezelfde wijze gereageerd worden als door Art Schreiber. Het is niet moeilijk om vooraanstaande medici te vinden die de mening onderschrijfven dat Landmark de psyche opblaast en ernstige gevolgen kan hebben. Eén zo iemand is prof Shelley.

In 1996 heeft Kirk T Shelley zijn ervaringen met Landmark Forum op papier gezet. Shelley is een veertigjarige Professor die verbonden is aan een belangrijk medisch centrum in het Noordoosten van de VS. Hij heeft zijn forum-cursus in april 1994 gevolgd. Shelley geeft in zijn verhaal aanwijzingen over hoe hij denkt over de werking en het doel van Forum: "Ik beschreef het alsof er een nucleaire bom in mijn geest was geplaatst. Twintig jaar automatisch gedrag en denken brokkelde voor mijn ogen af! Een andere manier waarop ik het heb beschreven was alsof ik op de automatische piloot op 30.000 voet hoogte vloog en de Forum-leider de automatische piloot afzette en mij de bedieningsknoppen overhandigde. krijgt u een idee...
(...)
Inzicht: Forum en Forum-vergelijkende ervaringen zijn geen vriendelijke processen. Er is een werkelijk en meetbaar risico voor de individuen verwikkeld in dit werk. In de medische literatuur heb ik tot nu toe acht zaken gevonden die, als gevolg van een mentale break-down na een EST training, een medische ziekenhuisopnamen nodig hadden."

Door een passage uit de brief waar Schreiber zelf uit citeert wordt duidelijk dat de stelling van Dr Fowler slechts zijn persoonlijke mening is. Dit om de suggestie weg te nemen dat de door Schreiber aangehaalde mening de mening van de American psychologist Associated zou zijn: "De volgende beweringen zijn mijn persoonlijke kijk en observaties en mogen niet toegeschreven worden aan de American Psychological Association (...)
Enige jaren terug hebben mijn vrouw en ik, beide psychologen, getekend voor een tweeweekends durend Forum training programma. We hadden commentaar van andere psychologen op het Forum gehoord en wilden er meer over uitvinden door persoonlijke ervaring. Alvorens aan het Forum-programma deel te nemen, heb ik verschillende artikelen over EST-workshops en Forum programma's gelezen"

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 299, juli 1996