Skip to main content
  • Archivaris
  • 306

kortingen

Door de nieuwe Bijstandswet en door wijzigingen in de regels voor de huursubsidie raken bewoners van zogenaamde aangewezen onzelfstandige wooneenheden hun huursubsidie kwijt en worden ze ook nog eens gekort op hun bijstandsuitkering. De "Pandenbond" heeft protest aangetekend tegen deze gang van zaken. De Pandenbond is de landelijke belangenorganisatie voor panden in zelfbeheer, waarvan Nederland er zeker 200 kent. De Pandenbond wil het centrale punt zijn waar verschillende woon-werk panden hun belangen verenigd zien. Daarbij werkt de bond aan oplossingen voor problemen die zich specifiek voordoen bij zelfbeheerpanden, vaak voormalige kraakpanden.

Het afschaffen van huursubsidie voor onzelfstandige eenheden is al een ramp op zich voor de woon/werk panden in Nederland. Velen zullen gedwongen zijn om tegen hun zin een zelfstandige woning te betrekken omdat die per saldo lagere woonlasten heeft. Duizenden zullen een extra beroep doen op de toch al schrale woningmarkt. Dit is precies het tegenovergestelde van wat de bewoners van zelfbeheerpanden wensen te bereiken. Het afschaffen van de 'aangewezen onzelfstandige wooneenheden' heeft bovendien verregaande gevolgen voor mensen met een uitkering. Sommige sociale diensten beroepen zich bij de beoordeling of er sprake is van zelfstandige woonruimte op de bepalingen in de huursubsidiewet. Wanneer een cliënt een 'woning' bewoont is er geen sprake van woningdeling, en wordt de betreffende cliënt dus niet gekort. Bewoners van onzelfstandige wooneenheden raken niet alleen hun huursubsidie kwijt, ze worden ook nog eens fors gekort door de sociale dienst. Kies je bewust voor een alternatieve woonvorm, dan word je wel heel hardhandig duidelijk gemaakt dat dat niet meer kan in Nederland. Vandaar dat de pandenbond een dringend beroep doet op de Tweede kamer om deze ondoordachte nieuwe wet aan te passen en de onzelfstandige eenheden als 'woning' te blijven erkennen en de huursubsidie voor deze eenheden in stand te houden. Adres pandenbond: Postbus 2168, 6802 CD, Arnhem.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 306, februari 1997