Skip to main content
  • Archivaris
  • 288

Bilderberg (011)

Dit jaar werd de jaarlijkse Bilderberg-konferentie gehouden in Zwitserland, van 8 tot 11 juni 1995. Zoals gewoonlijk kwamen allerlei invloedrijke zakenlieden en politici bij elkaar om, enigszins afgescheiden van pers en publiciteit, wereldproblemen te bespreken. We hebben de lijst deelnemers van Internet afgeplukt en hier zijn de Nederlandse deelnemers: Victor Halberstadt (PvdA-professor Leiden); Hans van den Broek (CDA, ex-minister van BuZa, nu Europees Commissaris); Max Kohnstamm (al vanaf begin zeventiger jaren Bilderberg-bezoeker); Pieter Korteweg (Robeco); Koningin Beatrix; Karel Vuursteen (Heineken) en Jaques Wallage (PvdA). Het Kleintje houdt zich aanbevolen voor de agenda en de notulen van deze Bilderberg-bijeenkomst...

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 288, 18 augustus 1995

Bilderberg