Skip to main content
  • Archivaris
  • 284

Je bent jong en je hebt niks te willen

In Den Haag geldt op koopavond een samenscholingsverbod voor jongeren, zij worden door het winkelend publiek als bedreigend ervaren. Politiemensen delen daar kaartjes uit met de tekst "keep on moving", en zetten jongeren die terecht protesteren tegen deze absurde maatregel een uurtje in de cel om af te koelen. Vooral allochtone jongeren worden de dupe; zij worden geweerd uit diskotheken en kroegen en wanneer zij hun vrienden dan op straat ontmoeten wordt ook dat verboden. Op koopavond is het de bedoeling dat mensen kopen (mijn ervaring is dat de meeste mensen zich alleen maar lopen te vergapen om hun tijd te vullen) en winkeliers zijn van mening dat jongeren hiertoe niet in staat zijn: "ze hebben geen cent op zak, dus hoeven ze niet in mijn winkel rond te hangen". Wat het eerste deel van die opmerking betreft, daarin hebben die winkeliers natuurlijk groot gelijk. Maar daarmee is mij nog niet uitgelegd waarom jongeren als een bedreiging worden gezien en waarom iedere jongere een potentiële winkeldief is. Goed, in Den Haag mogen veel jongeren veel diskotheken niet in, mogen ze niet op straat staan, mogen ze niet al te lang in een winkel rondhangen en worden ze zowel door winkeliers als door winkelende mensen in de eerste plaats gezien als criminelen. Misschien moeten we hier in Den Bosch ook meteen maar een APV afkondigen die het mensen zonder geld verbiedt zich op koopavond in de stad te begeven. Naast die mooie driehoeken bij de ingangen van het centrum zouden met weinig moeite wachtpoortjes kunnen worden geplaatst waar mensen eerst de inhoud van hun beurs moeten tonen voor ze door mogen lopen. Dan kunnen in één moeite door alle skateboards en skeelers in beslag worden genomen, want ook in Den Bosch worden jongeren steeds verder gecriminaliseerd. Het is toch van de pot gerukt, eerst leggen ze een nieuwe vloer in het centrum die behalve om naar te kijken alleen nut kan hebben als skatebaan, en als die verschrikkelijk dure overbodige bestrating dan eens goed gebruikt wordt beginnen winkeliers te klagen over overlast. Door spelende kinderen en zich van geen kwaad bewuste jongeren! Die vervolgens door een 'wijs' besluit van onze geachte gemeenteraad zich niet meer rollend in het centrum mogen begeven. Nee, er zal een mooie skatebaan aangelegd worden, zodat het oog van de welgestelde kooplustige gemiddelde Bosschenaar niet langer gekweld zal worden door de verfrissende aanblik van hun dwarsliggende, de toekomst-hebbende (eigen?) kinderen. Alles wat afwijkt moet immers zo ver mogelijk weggemoffeld worden, opdat de gemiddelde burger zich veilig waant en zich zo onbewust mogelijk blijft van alles wat er in deze godvergeten maatschappij gigantisch mis is. Te beginnen bij de jongeren, want die hebben immers de toekomst en moeten dus nu alvast leren dat ze zich van die toekomst vooral niet te veel voor moeten stellen. Aanpassen zullen ze zich, en anders krijgen ze ervan langs. Als diezelfde jongeren na kompleet teleurgesteld te zijn in de volwassenen om zich heen en met een verbrijzeld toekomstperspektief als zogenaamde drop-out noodgedwongen terecht komen in de criminaliteit, het JWG, aan de lopende band, in de bak of als ze weigeren zich aan te passen aan de verwachtingen die 'de maatschappij' van hen heeft door zich te verzetten en te kiezen voor een eigen leven, zo onafhankelijk mogelijk van de buitenwereld, is het ook nog eens 'hun eigen schuld' dat ze het niet 'gemaakt' hebben.
Laat die jongeren toch lekker skaten.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 284, 7 april 1995