• Archivaris
  • 393

Kort nieuws

Sportiom-treurnis

Zo langzamerhand wordt wederom duidelijk dat er zich een financiële ramp bezig is te voltrekken rondom het sport, zwem en schaatsparadijs het Sportiom. Gelegen naast het FC DenBosch stadion aan De Vliert - alwaar het daaropvolgende financiële drama zich dreigt af te spelen. Maar even over het Sportiom: vele Kleintjes geleden schreven we daar al zure commentaren over. Onder het kopje "Libema de lusten, gemeente DenBosch de lasten" schreven we in Kleintje 321, mei 1998: "Kleintje Muurkrant durft hierbij de voorspelling voor Sportiom wel aan. Het wordt een financieel fiasco. Dat schreven we in 1995 en dat is alleen nog maar duidelijker geworden. Of Libema in de constructie blijft zitten is nog maar zeer de vraag. Een politiek debâcle waarbij de verantwoordelijken voor een belangrijk deel al weer uit de politiek vertrokken zijn. Net zoals eertijds bij Stienstra en bij de Sporthal Maaspoort. Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft in een periode van relatieve rijkdom enorm met geld gesmeten richting grote projecten en de ontwikkelaars daarvan. Ze heeft zichzelf exorbitante financiële verplichtingen voor de toekomst op de hals gehaald. En nu, in de periode waarin plots miljoenen moeten worden bezuinigd, zal ook Sportiom ons - als een baksteen aan het been van ons, Bossche burgers - naar de bodem van het bad trekken. De vraag is of de burgers creatief genoeg zullen zijn om de verantwoordelijken op te zoeken en aan te spreken. Waar ze ook zijn. Want de parel van de stad blijkt een ordinaire waardeloze knikker te zijn." En een paar jaar later, in Kleintje 362: "Diegenen die al geruime tijd Kleintje Muurkrant volgen weten hoe zuur en negatief wij vanaf begin 1995 hebben bericht over de totstandkoming van het subtropisch zwem- en schaatsparadijs in DenBosch-oost. Het is behoorlijk lullig om daar nu op terug te komen en te moeten constateren dat we in die toenmalige analyses helemaal gelijk hebben gekregen. Natuurlijk had de gemeente zelf een aantal sportzaaltjes moeten blijven runnen en bijvoorbeeld een zwembad waar tenminste het schoolzwemmen gegarandeerd zou zijn. Nu heeft de stad zich verbonden aan de handel en wandel van commerciële lieden die de boel tot op het bot uitbenen. Precies zoals in het verleden met "sportcentrum Maaspoort" is gegaan ontwikkelt zich nu voor onze ogen het financiële fiasco van het "Sportiom", zoals men het subtropisch schaats- en zwemparadijs is gaan noemen. Miljoenen euri's overheidsgeld zijn reeds in dit prestige-project verdwenen en er zullen er nog velen volgen, alle oorspronkelijke kritieken ten spijt. Zelfs het Brabants Dagblad moest recent erkennen dat de toenmalige critici en zeurpieten gelijk hebben gekregen en dat het einde van dit drama nog niet in zicht is. Wie de hele boel nog eens wil napluizen kan op de internetpagina's van 't Kleintje in het archief gaan zoeken naar de waarschuwende artikelen van een paar jaar geleden (Kleintje Muurkrant nummers 332, 325, 321, 288, 285 283 en een groot waarschuwend verhaal in nummer 281)."
De gemeenteraad van DenBosch heeft de afgelopen maand besloten dat er een extern onderzoek moet worden gehouden naar hoe het allemaal met het Sportiom zo ver heeft kunnen komen en hoe het nu verder moet met bijvoorbeeld het veel te dure schoolzwemmen. Opnieuw weggegooid geld natuurlijk want denk maar niet dat de schuldigen voor dit debâcle met betrekking tot vele miljoenen collectief geld zullen worden aangepakt. Zelfs de bossche VVD-woordvoerder Rotman sprak tijdens de laatste commissievergadering wijze woorden: "de gemeente betaalt mee aan het disfunctioneren van een ondernemer." Met de recente plannen voor een mega-Libema-discotheek rondom 't Sportiom om verliezen in te perken zal het niet anders gaan.

The veiled protectorate

'Veiled protectorate' is de terminologie waarmee het toenmalige Britse bestuur over Egypte (vanaf 1880) werd gekarakteriseerd. In naam was het land bijna onafhankelijk met eigen ministers, onderkoning, valuta, wetgeving, leger, marine, politie enz. enz. Kortom alle verschijnselen die bij een staat horen. Maar naast elke minister stond een Engelse 'adviseur', leger en politie stonden onder Engelse officieren; er waren verschillende wetten voor buitenlanders en voor Egyptenaren. De Engelse ambassadeur was de feitelijke bestuurder van het land. Versluierd kolonialisme met lokale marionetten. Het Irak van nu: de bezetters hebben een aantal wetten afgekondigd die door het nieuwe 'onafhankelijke' bewind niet mogen worden gewijzigd. Als een Engelse of Amerikaanse huurling een Irakees vermoord, dan valt hij niet onder de Iraakse jurisdictie; hetzelfde geldt uiteraard voor soldaten van de bezettingsmacht. Gelden bestemd voor de bouw van de infrastructuur vloeien naar Amerikaanse bedrijven, daarvoor heeft Bremer wel gezorgd, ook dat kan niet worden veranderd. Zo is er ook een commissie ingesteld die moet besluiten welke politieke partijen wel en niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Een partij, die een militie heeft valt buiten de democratische prijzen. Een soortgelijke commissie regelt de media, hoezo vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers. En we kunnen nog wel even doorgaan. De bezetting heeft het land gewoon open gegooid voor de standaard uitbuitingsverhoudingen.

Ketchup (voor Verdonk)

Ketchup voor de heerschappij
Tomaten goed geconserveerd
Zij druipen van 't gelaat der wet
dat met arresten reageert

Als ware het bloed, des doden smet,
de vruchten van het noodverweer
dat terecht een groots pardon bepleit,
grenzen slecht - Het smaakt naar meer

Deel emmers uit, opdat men smijt
opdat repressie haar spoor nalaat
Zo kan men zien, een minister m_t,
die, besmeerd, haar ware aard verraadt

Verpakt in mantel van westers vet
dat zelfs verhit niet smelten gaat,
likt van de lippen van haar beleid,
zij nu alleen nog ketchup, waant zich belaagd!
(Joke Kaviaar)

25 jaar inhaligheid

Op 30 april 2005 viert koningin Beatrix haar jubileum. Hiervoor worden op tal van plaatsen in het land festiviteiten georganiseerd. Vanwege het geldverslindende karakter zijn we hier fel op tegen. Na 25 jaar koningschap is het tijd om een punt te zetten achter de monarchie. We roepen de burgers op een passend afscheidscadeau te bedenken. Sinds Beatrix zonder noemenswaardige inspanning op 30 april 1980 tot koningin werd benoemd, heeft de gemeenschap voor haar jaarlijkse festiviteiten en bijstandsuitkeringen minstens 375 miljoen euro uitbetaald. Weggegooid geld, aangezien het vermogen van Beatrix wordt geschat op 1,3 miljard euro. De jubileumfeesten van volgend jaar gaan nog eens 25 miljoen euro aan belastinggeld kosten. In een tijd waarin de burger wordt gevraagd de broekriem aan te halen is het onacceptabel dat er miljoenen euri's worden besteed aan een 'feest' waarop in wezen vrijwel niemand zit te wachten. Elke cent die Beatrix ontvangt is er een teveel. De vrouw bezit een familiekapitaal - veelal door de eeuwen heen bijeen geroofd geld - waar tienduizenden armen een leven lang onbezorgd van kunnen leven. Terwijl de zwarte Zuidafrikaan in de jaren '70 en '80 door de racisten op straat werd afgeknald, steunde Beatrix het apartheidsregime met haar aandelen Shell. Deze koninklijke besmette aandelen leverden haar in de loop der jaren nog eens honderden miljoenen aan bloedgeld op. Voordat mensen aanspraak maken op een bijstandsuitkering, dienen ze eerst hun eigen vermogen te besteden. Woonwagenbewoners en Hell's Angels moeten eerst hun eigen huis 'opeten' alvorens ze aanspraak kunnen maken op de bijstand. Hoe zit het eigenlijk met de paleizen en de 1,3 miljard euro van Beatrix? Asocialer en onrechtvaardiger bestaat niet! Beatrix mag haar fortuin op de bank laten staan, en ontvangt 4 miljoen euro op jaarbasis. Om haar paleizen en lakeien van te onderhouden en om er tien keer per jaar van op vakantie te gaan. Wij vinden dit dermate ondemocratisch en achterhaald dat we het idee hebben opgevat dat volgend jaar de monarchie wordt afgeschaft. Als dank dat we eindelijk van het koningshuis verlost zijn, willen we Beatrix een passend afscheidscadeau aanbieden. Suggesties zijn welkom. Verder vinden we dat ze al haar ten onrechte uitgekeerde gemeenschapsgelden terug betaald, en het familiekapitaal besteed aan de daklozen, de ouderen, de gezondheidszorg en het milieu. Na 25 jaar is de leuze 'Geen woning geen kroning' nog steeds actueel. De woningnood is zelfs toegenomen. Bouw huizen van Bea's 1,3 miljard wat in wezen gemeenschapsgeld is. Kraak de paleizen! Het koningshuis is een aanfluiting van de democratie geweest. (Comite "Geen riks voor trix")

repressie in de VS

Eind augustus, het lijkt nog ver weg maar komt snel naderbij, zal NewYork op zijn kop staan. De Republikeinse Partij houdt dan zijn conventie tussen 29 augustus en 4 september. Dan wordt George W. Bush feestelijk op de troon gehesen als hun kandidaat voor de verkiezingen in november. Natuurlijk is het niet toevallig dat zij dit in NewYork doen. Het spektakel vindt zo'n beetje naast de plek van de ingestorte WTC-wolkenkrabbers plaats, met als doel dat drama zoveel mogelijk uit te melken, in de hoop nog een tijdje verder te kunnen gaan met het vernielen van de wereld. Tienduizenden demonstranten zullen echter acties voeren en zelfs pogen om het conservatieve spektakel een halt toe te roepen. Het betreft verontruste en verontwaardigde Amerikanen (en daar zijn er veel van!) die zich het afgelopen jaar sufgedemonstreerd hebben en geconcludeerd hebben dat het niet voldoende is om de traditionele rondjes-met-bordjes te lopen. Voorbereidingen voor acties zijn in volle gang. Je kunt dit onder andere volgen op speciale websites als www.rncnotwelcome.org
De protesten beginnen overigens al op 26 augustus, als demonstranten afkomstig van protesten tijden de conventie van de democraten in Boston, aankomen in NewYork. Ook bij de Democratische Conventie (eind juli) zal gedemonstreerd worden om te eisen dat die lui op z'n minst een begin maken met beleid dat wezenlijk verschilt van dat van de Republikeinen. (zie daarvoor blackteasociety.org/index.php). Veel van de demonstranten hebben trouwens überhaupt geen zin in het spektakel van deze verkiezingen tussen partijen die niets van elkaar verschillen, waar meer dan de helft van de bevolking niet aan deelneemt en waar geen kandidaat ooit kans maakt als die geen miljonair is en met het bedrijfsleven in zee gaat.
De activisten eisen stopzetting van de oorlog in en bezetting van Irak, maar willen ook dat de republikeinen met hun tengels afblijven van tal van andere zaken en mensen in binnen- en buitenland. De acties In NewYork zullen - volgens de voorlopige agenda - hun hoogste intensiteit vinden op 2 september, als Bush daadwerkelijk benoemd wordt. Op deze website www.visualresistance.org zie je voorbeelden van posters die de muren van de stad langzaam beginnen te vullen.
De tienduizenden activisten die in NewYork in touw zullen komen, hangt zware repressie boven het hoofd. De Verenigde Staten is op het gebied van politieke vrijheden vaak meer een politiestaat dan een democratie. Bij eerdere massale protesten (zoals in Seattle en Washington, maar ook bij de vorige Democratische en Republikeinse Conventies) werden demonstranten met honderden tegelijk opgepakt en met zware beschuldigingen (die op niets gebaseerd waren) opgesloten. Om die reden vragen de demonstranten om solidariteit in het buitenland. Vandaar dat het Basta-netwerk in Nederland daartoe wil helpen oproepen. Organiseer in die periode acties en informatie-bijeenkomsten. Laat de autoriteiten merken dat we goed in de gaten houden wat er gebeurt en in het geweer zullen komen als dat ons niet bevalt. Solidariteit met de (actievoerders in de) VS! Troepen weg uit NewYork! Volg het nieuws via het Bastanetwerk (www.bastanetwerk.nl)

10 redenen tegen de identificatieplicht!

Vanaf Januari 2005 is iedereen wettelijk verplicht altijd een identificatiebewijs bij zich te dragen en op verzoek te tonen. Weigering of het niet kunnen tonen wordt bestraft met een (maximale) boete van 2250 euri's.
1) De algemene identificatieplicht is in strijd met artikel 8 EVRM, (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) er is geen zwaarwegend belang zoals dit artikel vereist. Ook tijdens de kamerdebatten heeft minister Donner dit belang niet kunnen aantonen.
2) Een algemene identificatieplicht voor kinderen vanaf 14 jaar is strijdig met artikel 16 van de VN Verklaring voor Universele Rechten van het Kind.
3) Een algemene identificatieplicht werkt discriminatie in de hand. Dit treft niet alleen mensen met een andere huidskleur maar ook mensen met een iets andere kleding (hoofddoek, honkbalpetje, buttons, emblemen enz.) of mensen in niet alledaagse situaties bijvoorbeeld mensen die 's nachts nog een wandeling maken...
4) Een algemene identificatieplicht helpt niet tegen criminaliteit zoals de statistieken in andere landen met een identificatieplicht laten zien. Voor criminaliteitbestrijding heeft de politie al genoeg mogelijkheden om naar een identiteitsbewijs te vragen. Voor criminaliteitspreventie in de buurt moet het contact tussen politie en burger verbeterd worden, repressie draagt daar niet toe bij.
5) Een algemene identificatieplicht helpt niet tegen terroristische aanslagen. Terroristische organisaties zijn zeer professioneel in het maken van vervalsingen, terroristen die niet bij de inlichtingendiensten bekend zijn kunnen gewoon met hun eigen papieren reizen.
6) Een algemene identificatieplicht brengt de verhouding overheid/burger uit balans. Het evenwicht tussen rechten en plichten van overheid en burger is zoek wat in een democratie niet past.
7) Een algemene identificatieplicht past niet in ons rechtssysteem, niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Een algemene identificatieplicht maakt van iedereen in de openbare ruimte bij voorbaat een verdachte.
8) De bepaling dat de politie alleen om identificatie mag vragen binnen het kader van een redelijke taakuitoefening biedt geen enkele garantie voor de rechtspositie van burgers. Met de nieuwe wet kan de politie in de praktijk iedereen om identificatie vragen wanneer zij denkt daar aanleiding voor te hebben.
9) Een algemene identificatieplicht brengt het demonstratierecht en daarmee ook de vrijheid van meningsuiting in gevaar. In België en Duitsland zijn voorbeelden bekend van demonstraties waarbij deelnemers om identificatie werd gevraagd en de namen werden geregistreerd.
10) Een boete van 2250 euro voor het niet tonen van een identiteitsbewijs is buiten alle proporties. Deze geldboete van de tweede categorie is daarvoor niet bedoeld.

*) Laat je stem horen! Zeg nee tegen de identificatieplicht!

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 393, 9 juli 2004

  • Hits: 454

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch