• Archivaris
  • 398

Kort nieuws

400 Kleintjes

Alvast een oproepje om na te denken over een bijdrage aan nummer 400 van Kleintje Muurkrant dat er aan staat te komen eind februari 2005. De laatste keer dat we iets bijzonders hebben gedaan met 't Kleintje is alweer heel lang geleden (nummer 250). Hierbij een oproep aan iedereen die wat met 't Kleintje heeft -abonnees, medewerkersters en sympathisanten- om 400 nummers Kleintje Muurkrant van commentaar te voorzien. Indien je bijvoorbeeld graag foto's maakt neem die 400 exemplaren van 't Kleintje in de afgelopen 29 jaar dan eens voor de geest. Of schrijf een gedicht. Vind je terugkijken onzin schrijf dan een woedend commentaar, ook indien je de ineenstorting van de wereld binnenkort voorziet. Kortom, doe wat, ook al moet je niks hebben van het vieren van wat dan ook. Vierhonderd Kleintjes! Sta daar eens even bij stil...

Benno

Nee, geen woord in dit Kleintje over het koninklijk huis. Zo hoor je "ze" jaren niet, zijn "ze" kruiperig en slijmerig over de handel en wandel van Prins Benno -neehoor, hij vree niet buiten de deur- en dan is ie omgevallen en krijgen we een nova-reportage over zijn Parijse dochter Alexia. Lees Wim Klinkenberg's "Prins Bernhard - een politieke biografie" uit 1979 er nog maar eens op na...

Bossche polder

Het ligt voor de hand om te vooronderstellen dat het provincie-stadje DenBosch haar monopolieblad 't Brabants Dagblad zal gaan verliezen. Reden daarvoor is het voorspelbaar "vrije markt-gedrag" van enkele grote uitgeefmaatschappijen. Er zijn er feitelijk nog maar drie op het Hollandse dagbladterrein: Wegener - waar het Brabants Dagblad tegenwoordig ondervalt -, PCM en de Telegraaf. Dat gaat op korte termijn heel wat werkloze journalisten opleveren. En dus wordt er hier en daar alvast voorgesorteerd. Je mond opendoen -protesteren- kost je natuurlijk je job, dus is het eigenlijk best wel stil. Het Kleintje staat open voor woedende Brabants Dagbladjournalisten die hun mond niet open durven doen binnen hun eigen club. Schrijf een briefje naar Postbus 703 in DenBosch...

cola en pesticiden

Coca-Cola en Pepsi moeten hun klanten in India voortaan waarschuwen dat er pesticiden in hun cola zitten. Het Indiase hooggerechtshof verplicht de twee bedrijven om over een gepaste tekst op hun etiketten na te denken. De advocaten van de frisdrankgiganten hadden aangevoerd dat er onmogelijk een vast cijfer kan worden geplakt op de giftige stoffen in Indiase cola. Maar het hooggerechtshof staat de bedrijven alleen toe te vermelden dat de hoeveelheid pesticiden onder de gevarengrens blijft. De mensen hebben het recht te weten wat ze drinken, luidt het oordeel.
De twee Amerikaanse colamerken hebben in de jaren negentig bijna de hele Indiase frisdrankmarkt veroverd. Maar in augustus vorig jaar veranderde dat succesverhaal opeens in een nachtmerrie. Toen maakte het Centre for Science and Environment (CSE), een milieugroep uit New-Delhi, bekend dat in India geproduceerde Coke en Pepsi een niet onaanzienlijke dosis bestrijdingsmiddelen bevatten. Het grondwater en de suiker die de bedrijven gebruiken, zijn onder meer verontreinigd met Lindaan, DDT, Chlorpyrifos en Malathion. Die residu's kunnen bij het produktieproces blijkbaar niet helemaal verwijderd worden. Bestrijdingsmiddelen als Lindaan en DDT zijn in Europa al lang verboden. Lindaan kan onder meer lever en nieren aantasten. Het Indiase parlement en verscheidene scholen verboden prompt de verkoop van de twee frisdranksoorten in hun kantines. Ook het Central Food and Technological Research Institute (CFTRI) - een openbare instelling - vond bij latere tests in alle flesjes Cola en Pepsi hoge hoeveelheden Lindaan. Die antireclame maakte een einde aan de zegetocht van de twee colamerken in India. Later kregen de twee bedrijven ook nog eens de wind van voren omdat verscheidene van hun vestigingen enorme hoeveelheden grondwater verbruiken, wat ten koste gaat van de landbouw in de buurt. De zaak maakt duidelijk dat India met een groot grondwaterprobleem zit. Coca-Cola en Pepsi zeggen dat ze het water dat ze voor hun frisdranken gebruiken, meermaals zuiveren en toch niet alle residu's weg krijgen. "Dat wijst op een extreem hoge vervuiling met pesticiden", zegt Sudhirendra Sharma, een waterexpert die als adviseur voor de Wereldbank en de Verenigde Naties werkt. Volgens Sharma hadden Indiase beleidsmakers al lang een einde moeten maken aan het zware gebruik van pesticiden in de landbouw. Zie een eerder artikel hierover in Kleintje 390 en de website www.indianet.nl/in-cola.html

onrein

Wat krijg ik toch in toenemende mate een hekel aan lieden die hun eigen geloof zo vreselijk serieus nemen. Ons proberen uit te overtuigen dat het echt heel beledigend is hoor om bijvoorbeeld een korantekst op een bloot lichaam te projecteren. En dan nog wel op dat van een vrouw! Volgens dergelijke religieuze fundamentalisten zijn vrouwen namelijk niet rein, ja ze zijn zelfs onrein, en daarom mag je daar geen koranlettercombinaties op schrijven. Wat een ongelooflijke onzin! Kijk, dat varkens door miljoenen mensen op deze aardbol als onrein worden betiteld kan ik nog snappen. Dat heeft van doen met de leefomstandigheden van een paar duizend jaar geleden in een erg warm klimaat. In tegenstelling tot kamelen en runderen zit een dood varken vrijwel onmiddellijk onder de levensgevaarlijke bacteriën dus er zit een rationele gedachtengang achter de stelling dat varkens onrein zijn. Dat je daar een religieus dogma van maakt is ook logisch want dat werkt beter dan dat je wijze raad rondstrooit. Dat wordt gemakkelijk vergeten en in de zandstorm geslagen. Maak er een religieuze regel of wet van en je garandeert je stamgenoten dat ze een grotere overlevingskans hebben. Dat is volgens mij de praktische achtergrond van "halal" en "kosher". Op zich niks mis mee, maar in deze tijden van magnetrons, diepvrieskisten en consumentenrubrieken, geheel overbodig. Zulk advies was vele duizenden jaren geleden zeer nuttig maar hedentendage - althans hier in het westen - uitsluitend religieus van betekenis. Maar dan zit ik toch wel met een serieus theologisch vraagje aan al diegenen die vinden dat een vrouw onrein is en dat je daarom geen heilige koranteksten op haar mag viltstiften? Hoe zit het dan met het schrijven van een koranspreuk op een varken? Dat zal dan wel helemaal godslasterlijk en beledigend zijn. Wat te denken dan van de oorspronkelijke geschriften van de koran? Zijn die soms niet op perkament geschreven? En is perkament niet simpelweg gelooide huid? Van een kameel, een ezel, een rund of ... een varken? Bingo! Dat krijg je ervan wanneer je het denken stilzet en uitsluitend naar tradities leeft.

De hand van de macht

't is de hand van de macht die werd uitgestoken
greep te krijgen op een vreemde
te laten zien wie de baas is
het is geen hand van vriendschap
en het hondje dat imam of islam heet
had vast het liefst gebeten
maar weigerde slechts
hetgeen ik ook zou doen
omdat er bloed drupt van die hand
zo zoet verbeeld door ketchup eens
en dat was al terrorisme

't is de hand van de macht die werd uitgestoken
niet omwille van emancipatie
dan zou die handreiking voor vrouwen zijn
die hoofddoeken dragen en die
op straat worden aangevallen
door 't zwart wit van de Nederlander die
met de riem onderwijzend in de christelijke leer
die terriër in haar hok wil drijven
en het vooraleer zij dat doet
laat snuffelen aan die hand
zodat het beest de geur vast leert kennen
braaf

't is de hand van de macht die wordt uitgestoken
niet de helpende hand voor een vluchteling
niet de hand die redt van zweepslagen,
elektrokutie, verdrinking, verminking,
van duisternis, kooi van kwelling
't is een hand in olie gedompeld
om los te kunnen laten met gemak
riekend naar desinfectans
de nagels scherp, krassen op het schoolbord
't is de hand van de les die
nog te los is ingestampt
onze woorden te vriendelijk
zo ontoelaatbaar tolerant
zit
als je niet dood liggen kan

't is de hand van de macht die wordt uitgestoken
om aanbeden te worden voor een aai
om gelikt te worden
om vereeuwigd te worden
't is de wijsvinger van die hand
die opgeheven wordt
foei
't is de duim die goedkeurend opsteken kan
't is de duim die afkeurt, te gronde richt
't is die hand die de halsband aantrekt
van de horige
hier jij
en luisteren nu!

Joke Kaviaar (28 november 2004)

de haat smeult

Nogal wat rechts-nationalistische individuen en groepen maken dankbaar gebruik van de huidige spanningen in onze samenleving. Misselijkmakende aanslagen op scholen en kerken hitsen de tegenstellingen genadeloos op. Angst en terreur ("strategie van de spanning"), een smerig déjà vu gevoel maakt zich wederom van ons meester. De verkeerden spinnen helaas garen bij deze ontwikkelingen. De hersenloze meelopers natuurlijk, maar daar hoeven we ons niet zulke zorgen over te maken - als er een aardige voetbalwedstrijd wordt uitgezonden, of liever nog een heel toernooi, dan hoor of zie je ze die periode tenminste niet. Nee het gaat om de oorlogshitsers en de strategen, de nieuwrechtsen die met smiechterige stukjes zout in open wonden strooien en de aanwezige kloof tussen auto- en allochtonen verder openwrikken.

Elf oorlogen

De Verenigde Staten van Amerika zetten ook in 2005 hun succesvolle globale oorlog tegen het terrorisme voort,
als gevolg van de 3.028 doden op 11 september 2001. Daarom stel ik elf nieuwe oorlogen voor.
* oorlog tegen de werkgevers
5.477 mensen in de VS stierven in 2001 door bedrijfsongelukken (de slachtoffers van 911 niet meegerekend).
* oorlog tegen de slechte smaak
14.078 Amerikanen stierven onbedoeld door vergif datzelfde jaar.
* oorlog tegen de autofabrikanten
Hun produkten brachten 42.443 Amerikanen om op de weg in 2001 waaronder 2.456 kinderen onder 14 jaar.
* oorlog tegen de zelfmoordenaars
In 2001 besloten 30.622 Amerikanen, waaronder 4.250 tussen de 5 en 24 jaar een eind aan hun leven te maken.
* oorlog tegen de schietgrage politie
De politie schoot in 2001 396 Amerikanen dood, 380 mannen en 16 vrouwen. 70 politieagenten werden vermoord.
* oorlog tegen het heterosexuele huwelijk
In 2001 werden 1.034 Amerikaanse vrouwen door hun echtgenoot of vriend vermoord. 295 mannen door hun vrouw of vriendin. 77.597 scheidingen vonden plaats in datzelfde jaar.
* oorlog tegen de gratis salmonella bij aankoop van een kip of een doos eieren. Voor 41 Amerikanen was dat het laatste wat ze aten in 2001.
* oorlog tegen de drugsoorlog
De Taliban wist dankzij een succesvolle oorlog tegen de opiumhandel in Afghanistan het aantal geoogste ruwe opium terug te brengen van 3.276 ton in 2000 tot 185 ton in 2001. Na de oorlog in 2002 brachten de Amerikanen het weer terug tot 3.422 ton dat jaar zodat ze thuis hun eigen drugsoorlog konden voortzetten.
* oorlog tegen het bibberen
Door het per ongeluk schieten met een vuurwapen bracht 802 Amerikaanse doden in 2001, waarvan 71 kinderen tussen 1 en 14 jaar.
* oorlog tegen de machines
Machines waren de oorzaak voor 648 dode Amerikanen in 2001.
* oorlog tegen mensen in zwemkleding in supermarkten
Zou eindelijk eens op de agenda moeten komen te staan van de Verenigde Naties.

(geschreven door Dennis Rodie. Bronnen: National Center for Health Statistics, FBI en de Verenigde Naties)

Humanitair imperialisme

Tot voor kort en zeker tot aan de Amerikaans-Britse Irakoorlog was humanitaire interventie een belangrijk begrip. Te zien als fors militair ingrijpen met het doel geweldexplosies te dempen. Rechts gelooft er in. Een groot deel van links ook. Dus dat je "vuur met vuur kunt blussen". Alleen de vredesbeweging ziet dat wat anders. Zij meent, dat zulk ingrijpen niet dempend, maar zoals in Somalië veeleer escalerend werkt. En wel omdat conflict-groepen militaire interventies vaak zien als aansporing nog harder te vechten. Of omdat die groepen dan gaan proberen de militaire nieuwkomers aan hun kant te krijgen. Hierdoor blijven de laatsten al gauw niet onafhankelijk meer, maar worden ze partij in het conflict. Naast actieve oorlogspreventie zouden echt onafhankelijke en op conflictbemiddeling getrainde professionele vredeswerkers dan functioneler zijn. Jammer alleen dat de politiek het denken, dat je vuur met vuur kunt blussen, blijft hanteren. Zo besloot de EU eind 2003, dat er een staand en goed uitgerust Europees leger van minimaal 60.000 man komt. Men hoort er niet te veel over, uitwerken der plannen is ook niet de sterkste kant van de EU, maar het EU-leger zal er spoedig zijn. Naast behartiging van economische en andere EU-belangen is de rechtvaardiging daarvan vooral om militair te kunnen ingrijpen in conflictregio's. Alsof dat in noodgevallen niet zou kunnen via adhoc-coalities 'of the willing', dus van landen die willen meedoen, liefst uit dezelfde regio. Humanitair interveniëren geeft aanzien in de wereld, denkt men. Er is in deze dan ook tevens sprake van competitie tussen grootmachten. Europese parlementsleden, -ook van GroenLinks- die op zich niet direct enthousiast zijn voor militair ingrijpen, werden op die manier overgehaald. Met het argument, dat de EU toch tegenwicht moet bieden aan het Amerika van president Bush. En dan komt er recent ineens een andere term op: humanitair imperialisme. Ik weet niet wie deze bedacht, maar ze verdringt de laatste tijd humanitaire interventie. De Amerikaans-Britse Irakoorlog wordt dan bestempeld als humanitair imperialisme. Althans vanaf het moment dat massavernietigingswapens niet meer het argument konden zijn en de oorlog werd gerechtvaardigd met de val van dictator Saddam Hussein. Amerikaanse fundamentalisten en neo-conservatieven benadrukken bovendien dat hun natie boven andere landen staat en ook dicht bij God, zoals vroeger Europese koningen suggereerden 'goddelijk' gezag over hun onderdanen te hebben. Het vingertje opheffen, veelvuldig moraliseren, van bovenaf 'straffend' of terugslaand geweld toepassen en ook denken dat je de democratie kunt verspreiden op de punt van het bajonet, dat alles lijkt te horen bij die attitude. Een attitude waarvan we de komende tijd, nu het Amerikaanse volk de zittende president ondanks het Irakdrama een tweede termijn gaf, helaas meer kennis zullen moeten nemen. Maar ook dat je zulks goed 'verkoopt'. Bijvoorbeeld met de bekende slogan 'freedom is on the move', die Bush tot in den treure herhaalt om maar aan te geven hoe effectrijk zijn oorlog wel is. Mede omdat een grootmacht in een televisiedemocratie vaak meent te moeten opereren met (veel) hypocrisie, vind ik de term humanitair imperialisme dan ook zo gek nog niet. De Amerikanen blijken er in meerderheid niet vies van, hebben in november Bush althans niet afgestraft voor zijn oorlog in Irak. En de EU dan? Zou die ooit klein Amerika willen gaan spelen en daarmee ook de richting van humanitair imperialisme kunnen uitgaan. Het ligt niet meteen voor de hand, maar het is op termijn niet uitgesloten, ook gezien het koloniale verleden van talloze EU-staten. Macht en belang zijn bovendien staten niet vreemd, ook democratische staten niet. Sterker, macht en belang prevaleren in het buitenlandbeleid maar al te vaak. Is oprichting van een staand Europees leger dan het begin van een risicovolle ontwikkeling? Het zou kunnen. Laat de EU hoe dan ook liever zijn kracht zoeken in het zijn van een civiele macht. En hoe minder geloof we hechten aan humanitaire argumenten voor legers en oorlog, des te beter. Henri Kissinger zei bovendien eens heel pragmatisch: "Militair ingrijpen op grond van idealen betekent dat je je overal oorlogen op de hals haalt". (Hans Feddema)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 398, 17 december 2004

  • Hits: 528

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch