• Archivaris
  • 384

"the good, the bad and the ugly"

u$a$hit, deeltje 5

Met de sigaren rokende niet inhalerende blauwe jurk bevlekkende sorry soft porn baby-boomer mr. President Clinton, leek het Amerikaans Fundamentalisme wat minder extreem te worden. Als een volleerde T.V. predikant betuigt hij z'n zonden, pinkt een traantje weg en leidde de neo wereldorde op de golven van een new economy naar een illustere hoogte. Al environmentalist boring Gore moet na hem het liberale (in de V.S. is dat links) beleid gaan continueren. Het 'Big-Brother' verkiezings drama dat volgt, is van een dusdanig Sheakespeariaans, Kafka-Orwell-Huxley-C.N.N. gehalte, dat de Greatest Democrazy-Show on Earth een feit wordt. Het Republikeins gekleurde hoog-gerechtshof, Florida governor, brother in arms, Jeb Bush en een duistere macht die het stemmen tel-mechanisme saboteerde, tipt de machts-verdeel weegschaal in het voordeel van de Texas Ranger, Governor George dubbel U Bush, want de onder mr. president Clinton geaccumuleerde rijkdommen moeten herverdeeld worden en dat mag niet aan een linkse, liberale son of a ecologist worden overgelaten. De grootste Democratie op aarde blijkt van een derde wereld kwaliteit waar ze in Afrika nog een puntje aan kunnen zuigen, en het verneukte en gedemoraliseerde 'way of life stem-vee' gaat snel weer over tot de orde van de dag, another day another dollar nietwaar en morgen beginnen the play-offs. George dubbel U wordt geïnstalleerd en benoemd meteen het halve 'war cabinet' van Papa als vertegenwoordigers van zijn administration, Dick major asshole Cheney, minister van defensie tijdens papa's 'Desert Storm' is second in command. Voortvarend in lijn van de Republikeinse traditie, beknot deze neo mr. President met onmiddellijke ingang alle wel-fair programma's en belooft de door de liberalen bestolen privileged few een tax-refund van 1.200.000.000.000 dollar. Kyoto en een internationaal gerechtshof worden afgedaan als anti-Amerikaanse instrumenten, waarmee de toon van het neo-buitenlands beleid is gezet, don't call us, we'll call you. Timing is everything 'grasshopper', said the master. 11-09-2002, Hollywood on Ice, alle in the movies voorgekauwde illusionaire ramp-scenario's, van Towering Inferno tot en met Independence Day, worden op deze dag van 'extreme muslim neo evil empire alliens', een in een suïcide-act uitgevoerde realiteit. Op 11-09-2001 spatte een illusie als een real time reality in New York tegen de Twin Towers en het Pentagon uit- een, en werd de relatief veilige Movie pictures and televisioned 'Dreaming Way of Life' onderbroken door een werkelijkheid waarvan gedacht werd, dat dat alleen in een fantasy kon bestaan. Osama met z'n Al Qaida, hadden integraal van de dreaming way of life beeldvorming gebruik gemaakt, via Hollywood en televisieproducties. De psychologische doorbraak, die Osama en zijn terrorristenkliek veroorzaakte, door de illusies en de onmogelijke naïveteit van de politieke-media en de door de economische-elite gemanipuleerde bevolking te exposeren als een werkelijkheid die echt pijn doet, wordt nu door Bush en zijn kliek als strategie gebruikt, om een op golven bloeddorst en wraaklust volgende 'Just Cause War Soap' aan de wereld op te leggen, waarmee hij de wapenindustrie, de olie en z'n herverkiezing in 2005 wil verzekeren. And Prime Minister Tony Blair, de eerste Engelse Sociaal-Democraat die de conservatieven rechts inhaalt, volgt die toekomstige Amerikaanse Oorlogs-Misdadiger in z'n voetspoor. (Jacob Roodenburg)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 384, 24 oktober 2003

  • Hits: 218

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch