• Archivaris
  • 384

Kort nieuws

Geef je mening vleugels!

De straat is van iedereen. Dat is geen loze kreet. De straat is van jou, mij en al die andere mensen die er komen. Daarom mogen wij met ons allen ook die straat aankleden. En waarom niet met je mening? Loesje wordt in november twintig jaar. Dat betekent dat reeds twintig jaar eenvoudige posters met een prikkelende mening en een portie humor het straatmeubilair versieren. Posters die vragen om lef, initiatief en humor. Posters die aanzetten tot verder denken en onbekommerd streven naar het ideale. Nu eens hier en dan weer daar duikt Loesje op. Loesje is geen grote club van politiek linkse mensen die dogmatisch schoppen tegen alles wat niet binnen hun oogkleppen valt.
Mensen die met Loesje actief zijn willen een breed perspectief zien, vrij denken, de tegenstellingen overstijgen, zich verwonderen over nieuwe ontwikkelingen, genieten, open staan voor iedereen in de samenleving en zo midden in de maatschappij staan. De kracht van Loesje zit ook daarin: de posters hoeven niet alleen de eigen parochie binnen de linkse kerk aan te spreken, maar mogen iedereen aanspreken. Loesje reageert op alles wat speelt in de politiek, in de samenleving en in het persoonlijke leven. Als je een aantal posters op rij legt, zul je zien dat waarden van de initiatiefrijke, daadkrachtige, vrolijke, onafhankelijke, antiautoritaire, solidaire mensen worden uitgedragen. En als je die waarden kan uitdragen op een manier dat het zoveel verschillende mensen aanspreekt, ben je constructief bezig. Loesje is in twintig jaar gegroeid tot een kleine organisatie met een kantoortje. Maar het zijn de vrijwilligers in Nederland en in het buitenland die haar maken wat ze is. Ook in het buitenland, want Loesje wil in heel de wereld zijn. Ze voelt zich wereldburger. Daarvoor maakt Loesje niet gebruik van structurele overheidssubsidies. Voor sommige -internationale- projecten vraagt ze subsidie aan. Loesje heeft een manier gevonden om zichzelf door middel van schrijfworkshops, boekjes en praktische produkten te financieren. Dat is niet verfoeid commercieel gedrag, zoals critici nogal eens beweren, maar juist een kracht. Daardoor kan Loesje haar continuïteit waarborgen en is ze niet afhankelijk van de overheid. Wel zo handig met een repressieve regering zoals nu het geval is. Loesje is er op deze manier volledig voor de mensen op straat. Van 'Wanneer ik 's avonds naar de sterren kijk knipoogt er altijd eentje terug' tot 'Zullen we het kapitalisme ook als misdaad tegen de mensheid erkennen'.
De afgelopen twee jaar hangt Loesje weer opvallend in Den Bosch. Een groepje van ongeveer 10 mensen maakt er teksten over de dingen die hun bezighouden in de stad, het land, de wereld en ?waarom niet?- het heelal. Ze kietelen de tijdgeest een beetje en geven al die duiveltjes een tik op hun neus. De groep schrijft één keer in de maand en maakt dan een serie posters die door de stad worden verspreid. Geen aalmoes maar actie. Geen geld maar mensen. Niet terug maar vooruit. Niet passief maar actief.
Spreekt Loesje je aan? Mail dan naar , en doe mee. Voel de vrijheid van alles mooi te maken. Loesje, Postbus 1045, 6801 BA Arnhem (026.4437724) en/of kijk op www.loesje.nl/denbosch

goudkoorts

Op het artikeltje "Dagobert Duck" uit het vorige Kleintje kwam de volgende reactie binnen:
"Het belangrijkste aspect van het probleem met de goudvoorraad hebben jullie niet aangehaald: Veel centrale banken hebben een grote hoeveelheid goud op de balans staan, die in werkelijkheid niet meer in de kluizen ligt maar is uitgeleend aan goudbankiers. Die betalen daarvoor een minimale rentevergoeding (zodat al dat goud toch nog een beetje rendeert voor de centrale bank) en brengen het op de open markt. Hiermee vervalsen ze niet alleen de goudmarkt, die strikt uitgaat van bekende hoeveelheden bestaand, nieuw te delven en verloren gaand goud (cijfers die door deze handelwijze ondergraven worden - en de goudprijs wordt zo kunstmatig verlaagd), maar hiermee verliest goud als dekking van door de staat uitgegeven waardepapieren ook zijn waarde, immers, geen enkele goudbankier kan garanderen dat goud ooit terug te kunnen leveren als de marktprijs inmiddels flink gestegen is.
Gebleken is dat het IMF aan centrale banken opdracht geeft ook uitgeleend goud op de balans als fysiek voorradig goud te zetten. De centrale banken leggen hierover geen verantwoording af, maar de Portugese Centrale Bank heeft zich wat informatie over deze handelwijze laten ontvallen en dit heeft voor veel ophef gezorgd (zie www.gata.org/Panic.htm)
Volgens kenners (ben ik niet) kan dit maar op één manier eindigen, vooral nu de Amerikaanse FED al een paar jaar op enorme schaal geld bijdrukt en in omloop brengt, namelijk met een gigantische stijging van de goudprijs (althans ten opzichte van de Amerikaanse dollar) en een grote ontwaarding van de dollar. Zoals in het Duitsland van de crisisjaren bekend is kan dat gigantische vormen aannemen (het versturen van een brief kostte op zeker moment twee miljard mark).
Over het Nederlandse goud heb ik wel eens gehoord dat het om veiligheidsredenen niet alleen in de kluizen van DNB ligt maar deels ook in Fort Knox of iets dergelijks. Ik kan me niet voorstellen dat de FED ons goud tot zijn eigen voorraad rekent maar mocht dat zo zijn dan zouden we inderdaad een probleem hebben.

Keer 't Tij

Als vervolg op de grote demonstratie van 20 september jongstleden waar 25 duizend mensen aan deelnamen, organiseert platform "Keer het Tij" dit jaar nog tenminste twee landelijk gecoördineerde acties. Er wordt busvervoer uit diverse steden in Nederland geregeld naar het tweede Europees Sociaal Forum (ESF) van 12 t/m 15 november 2003 in Parijs. Zie www.keerhettij.nl/esf. En op donderdag 18 december 2003 is er een landelijke actiedag van Keer het Tij in tientallen steden. Lokale platforms of organisaties worden gevraagd om die dag in hun woonplaats acties te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een fakkelwake tijdens de koopavond van 19 tot 21 uur, maar andere acties zoals prikacties of demonstraties die dag zijn ook mogelijk. Landelijke organisaties kunnen hun lokale afdelingen vragen of ze op 18 december mee willen doen. Afdelingen kunnen aansluiten bij een plaatselijk Keer het Tij platform of zelf een actie of wake organiseren. Wij vragen landelijke organisaties daarom deze informatie te delen met al hun lokale afdelingen! In veel steden zijn inmiddels al lokale Keer het Tij platforms opgericht. Vanuit 25 steden werden er bussen geregeld of gezamenlijk treinvervoer georganiseerd naar de landelijke demonstratie van 20 september. Wij vragen deze platforms om zo snel mogelijk een mail te sturen aan als bekend is wat er op 18 december in hun woonplaats wordt georganiseerd. Lokale platforms kunnen ook een eigen pagina krijgen op de website www.keerhettij.nl. De platforms Leeuwarden, Nijmegen en Utrecht hebben dit al.
We roepen lokale organisaties, in plaatsen waar nog geen lokaal platform is, op om samenwerking te zoeken met andere organisaties en een lokaal platform op te zetten.

Polonaise uit eigenbelang

De wereldhandelsorganisatie (WTO) had een poosje terug een overleg in Cancun. Daar zou een strijd worden gevoerd om in naam van de 'ontwikkeling' van de wereld verdere afspraken te maken over vrijhandel. Daar valt dus veel binnen te halen voor het bedrijfsleven! De Nederlandse belangen werden verdedigd door een delegatie onder leiding van Laurens-Jan Brinkhorst. Dit was reden genoeg voor een groep zakenlieden (ongeveer 80 mensen) om, vlak voor het vertrek van Laurens-Jan, de delegatie een extra hart onder de riem te steken. Deze delegatie zou immers garant staan voor een uitmuntende behartiging van hun belangen. Zij wilden graag hun vertrouwen in de hoeders van onze belangen middels een krachtig 'chapeau' uitdrukken. En wat voor één! Het mondde uit in een regelrecht straatfeest waar de 'antiglobalisten' nog een puntje aan kunnen zuigen. Getooid in driedelige pakken, mantelpakjes, voorzien van goedgeknoopte stropdassen waren ze, begeleid door een verkwikkend deuntje dixieland, via het Ministerie van Landbouw naar het Ministerie van Economische Zaken gelopen. Daar is, na een aantal toespraakjes, de champagne ontkurkt, een sigaartje opgestoken, waarna de kostuums op beschaafde wijze in de kreukels gepolonaised werden. Alles in naam van de verdere verbreiding van het kapitalisme, en de verdere aanvulling van bankrekeningen van de zakenlieden. Toen de bubbeltjes de hoofden licht hadden gemaakt, is er als afsluiter uit volle borst 'Laurens-Jan - toi toi toi' gescandeerd, als ultieme uiting van het vertrouwen in de lucratieve maatregelen die de WTO-top op zouden leveren. Helaas hebben de onderontwikkelde economieën op de handelstop een vuist weten te maken, en zijn de pogingen van Laurens-Jan de bankrekeningen te vullen onvervuld gebleven. Aan de aanmoedigingen heeft het in ieder geval niet gelegen...

Chinese frontstores

China heeft zojuist haar eigen ruimtereisje achter de rug. Na de USSR en de VS wederom een trotse natie die miljarden pegels de lucht inschiet. De VS maken zich inmiddels grote zorgen dat ze de alleenheerschappij van dit moment niet kunnen handhaven. Die Chinese raket is daarvan een fraai symbool. Pasgeleden zorgde de FBI voor het in rep en roer raken van de politieke top der VS. De FBI ontdekte meer dan drieduizend Chinese 'frontstores' in de VS. Dat wil zeggen bedrijven die feitelijk als camouflage dienen voor activiteiten van Chinese 'spionnen' op Amerikaanse bodem. Ene David Szady, FBI-onderdirecteur beschreef de situatie als "most grave and present danger". En volgens hem zijn al die Chinese activiteiten binnen de NoordAmerikaanse grenzen ondermijnend voor de Amerikaanse veiligheid en de voorsprong op militair en economisch terrein die de VS op dit moment (nog) hebben. Amerikaanse bedrijven hebben 't dringende advies gekregen extra alert te zijn op Chinese activiteiten in de VS en universiteiten zoals Harvard en Yale zijn gevraagd Chinese studenten goed in de gaten te houden. Maar gezien de steeds grotere Amerikaanse investeringen binnen de Chinese economie liggen diplomatieke stappen richting China extra gevoelig. De Amerikanen hebben vele miljarden dollars geïnvesteerd in "booming Chinese business". Dus dan weet je 't wel...

Routekaart

Daar waar de Israëlische regering nog altijd niet in staat is serieuze vredesonderhandelingen te voeren en de nog niet zolang geleden gepresenteerde 'Routekaart naar vrede' inmiddels naar de prullenbak is verwezen, is de oppositie in Israël opgestaan in een poging het vastgelopen vredesproces vlot te trekken en nieuw leven in te blazen. Verschillende Israëlische prominente politici (waaronder Avraham Burg en Amram Mitzna) en een aantal Palestijnse politici (o.a. Nabil Kassis en Hisham Abdel Razeq) hebben op 10 oktober jongstleden in Jordanië een ontwerp-vredesakkoord goedgekeurd. Dit akkoord is een initiatief van voormalig Israëlisch minister van Justitie en architect van de Oslo-akkoorden, Yossi Beilin, en voormalig Palestijns minister van Informatie, Yasser Abed Rabbo. Zij stellen dat het Israëlisch-Palestijnse conflict schreeuwt om een oplossing en dat er compromissen gesloten moeten worden in een aantal heikele kwesties zoals het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, de nederzettingen, de grenzen van een toekomstige staat Israël en de toekomst van Jeruzalem. De initiatiefnemers hopen dat het ontwerp-vredesakkoord, alhoewel het geen officiële status heeft, een opstap zal vormen tot een definitief akkoord tussen Israël en de Palestijnen. Overigens is het zojuist goedgekeurde ontwerp-vredesakkoord gebaseerd op het plan Clinton en de Taba-gesprekken uit 1999 waarin onder andere plannen zijn gemaakt voor de verdeling van Jeruzalem en de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen. Wat dit laatste punt betreft lijkt een patstelling te zijn doorbroken aangezien het ontwerp-akkoord melding maakt van het opgeven van het recht op terugkeer. Hiervoor in de plaats zouden de Palestijnen de soevereiniteit over de Tempelberg in Jeruzalem krijgen. Bovendien is het de bedoeling dat Israël zich terugtrekt tot de grens van vóór 1967, behalve rond drie blokken van nederzettingen. De Palestijnen zouden als compensatie gebied elders in Israël krijgen. Voor zover bekend is Yasser Arafat volledig op de hoogte van de inhoud van de gesprekken en de details en zou hij zijn goedkeuring hebben gegeven. Premier Sharon heeft de Israëlische deelnemers aan de gesprekken beschuldigd van samenwerking met de Palestijnse vijand. Minister Naveh, een vertrouweling van Sharon, verklaarde dat "de oppositie met de Palestijnen onderhandelt achter de rug van de regering, terwijl we midden in een strijd tegen de terreur zitten."
Ondanks deze dreigende woorden is het ontwerp-vredesakkoord een positieve ontwikkeling, omdat het laat zien dat er aan beide zijden wel degelijk gesprekspartners zijn, die actief geïnteresseerd zijn in het zoeken naar een serieuze oplossing. Het is te hopen dat er met dit initiatief een hernieuwde belangstelling komt voor de vrijwel uitzichtloze situatie in Israël/Palestina. E_n van de Palestijnse deelnemers aan de ontmoeting in Jordanië bracht het als volgt onder woorden: "Wij hebben begrepen dat Israël ons militair niet kan verslaan, maar wij hebben ook begrepen dat wij Israël niet kunnen verslaan. Daarom moet er een politieke oplossing worden gevonden." Wie weet zullen niet alleen het Israëlische publiek en de Israëlische politici inzien dat er geen andere mogelijkheid is, maar zal de internationale gemeenschap eindelijk zijn verantwoordelijke en noodzakelijke taak op zich nemen. In ieder geval is het de bedoeling dat de overeenkomst (het zogenaamde 'Akkoord van Genève') op 4 november - de dag dat voormalig premier Rabin werd vermoord - in Zwitserland ondertekend zal worden. Het Zwitserse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bemiddeld en de onderhandelingen gefinancierd.
(SIVMO - Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisaties - www.xs4all.nl/~sivmo)

Kleintje Actueel

Het nut van een vrijwel dagelijks bijgehouden rubriek op internet is de afgelopen weken wel bewezen. Vele honderden internet-surfers bezoeken dagelijks de Kleintje Actueel pagina's die de voorpagina van het Kleintje op internet vullen (www.stelling.nl/kleintje). Of het nu over de secretaris-generaal van Justitie, Mabelgate, Kelly, Soros of Bruinsma gaat, er verschijnen intrigerende berichtjes in die rubriek en je kunt er ook rechtstreeks op reageren. Help mee 't Kleintje nog actueler te maken door regelmatig langs te komen en/of anderen te wijzen op deze publiciteitsmogelijkheden. Geef een vriend of vriendin of juist iemand waar je een hekel aan hebt een abonnement op het papieren Kleintje en betaal je eventuele achterstallige abonnements-euro's.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 384, 24 oktober 2003

  • Hits: 204

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch