• Archivaris
  • 372

kort nieuws Kleintje 372

25 jaar SOS Rommelmarkt

Op zaterdag 12 oktober aanstaande vindt er een groot jubileumfeest plaats ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de SOS Rommelmarkt in DenBosch. We zijn erg benieuwd naar de inhoud van een boek over die periode dat op die dag gepresenteerd zal worden. De receptie begint om 11 uur, om 12 uur een grote veiling van de mooiste spullen en een modeshow met bijzondere, door de SOS bij elkaar verzamelde kledingstukken. Er is live-muziek aanwezig en het bijeenverzamelde geld zal gebruikt worden voor het project 'wings of hope' in voormalig Joegoslavië.

parkeren

Moeten we ons in 't Kleintje ook druk gaan maken over die waanzinnige politieke ontwikkelingen in Den Bosch? Jaren discussiëren over wel of niet een uitbreiding van Museum Het Kruithuis of samenvoeging met het NoordBrabants Museum leidde kort geleden tot een definitief "nee" naar het Kruithuis. Nu zijn wij daar bij het Kleintje niet rouwig om, wij vonden altijd al dat de verschillende musea best samen zouden kunnen en weten wel betere bestedingen voor al die miljoenen euro's. Tegelijkertijd vindt er een langslepende discussie plaats over wel of niet een ondergrondse parkeergarage in Den Bosch-Zuid. Nu een aantal boze bewoners uit Zuid (traditioneel een sjieke wijk) commentaar hebben geleverd op de plannen wordt er openlijk weer getwijfeld. Toch een gat graven op het huidige Vonk en Vlamterrein en onder de stadsgracht met alle risico's van dien of eindelijk eens serieus een discussie voeren over een autovrije binnenstad door aan de randen van de stad grotere en betere parkeerterreinen aan te leggen en het openbaar vervoer opwaarderen en gratis maken bijvoorbeeld. Je kunt hierover meepraten met wat buurtbewoners en gemeente-ambtenaren op dinsdag 15 oktober aanstaande, vanaf 19.30 uur in gemeenschapshuis de Meent (Zuiderparkweg 282) te Den Bosch.

"Apenhel" in Rijswijk

Al vele jaren voeren mensen acties tegen dierproeven in het grootste primatencentrum van Europa, 't Biomedical primate research Center (BPRC) in Rijswijk. In dat centrum leven ongeveer 1600 apen, waaronder 1100 resusapen en verder Java-apen, doeroecoeli's, doodshoofdaapjes en marmosets. Ook zitten er ongeveer honderd chimpansees in BPRC. Over de veelal erbarmelijke leefomstandigheden van de dieren in 't BPRC heeft "Organic Chaos Network" in samenwerking met diverse dierenrechtenactivisten een indrukwekkende videofilm gemaakt. Een van de actiefste groepen tegen 't BPRC is "Actiecampagne Koen", genoemd naar de chimpansee Koen die als eerste chimpansee van Europa met HIV werd geïnfecteerd en dertien jaar lang alleen in een stalen kooi in het BPRC heeft gezeten. Op donderdag 17 oktober aanstaande is deze video te zien in De Bunker (Papenhulst 26 - rode poort) in DenBosch. Om 20.00 gaat de Bunker open en om 20.30 wordt de film gestart. Daarna is er gelegenheid tot discussie en een drankje. Kijk op www.organicchaos.org voor alle plaatsen waar de video in het land vertoond wordt.

Anders Globaliseren

Dat is 't thema dat centraal staat tijdens "de aanloopdag" bij Omslag in Eindhoven, op zaterdag 19 oktober. De dag is interessant voor wie met anderen van gedachten wil wisselen over 'een goed leven voor iedereen, waar ook ter wereld', over actievoeren om die idealen te verwezenlijken, en over concrete sociaal-economische alternatieven voor het neo-liberalisme. Wat zijn je eigen ideeën en idealen? Wat zijn de doelen en strategieën van de mondiale beweging van de 'Anders Globalisten'? En hoe kun je daar samen met anderen aan werken, dicht bij huis en wereldwijd? Ook mensen die vooral nader willen kennismaken met de mensen, het werk en de locatie van Omslag zijn van harte welkom. De Aanloopdag wordt gehouden op de eigen locatie van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling: Hoogstraat 301a in Eindhoven. Vooraf aanmelden is nodig, via 040-2910295 Meer informatie over (de activiteiten van) Omslag op de website www.omslag.nl

kraakweekend

Op 18, 19 en 20 oktober vindt in Amsterdam het nieuwe landelijke kraakweekend plaats. Op verschillende lokaties in de stad zullen krakers uit heel Nederland kennis met elkaar kunnen maken en kennis kunnen uitwisselen. Hiervoor worden onder andere een groot aantal workshops georganiseerd waarin alles aan bod zal komen wat met kraken te maken heeft. Veel nadruk komt er te liggen op de verschillende juridische aspecten, maar ook praktische en allerlei politieke en organisatorische zaken komen aan bod. Natuurlijk is er ook een cultureel programma met film, muziek en enorme hoeveelheden drank. Voor meer informatie kun je terecht op de internet-pagina's van squat.net/kraakweekeinde

tegen kernenergie

Op 20 oktober aanstaande is er een internationale demonstratie tegen kernenergie in Straatsburg.
Leek een come-back van kernenergie een jaar geleden nog heel onwaarschijnlijk, nu zijn er in allerlei landen in West-Europa stemmen te horen die een terugkeer van kernenergie bepleiten. In Nederland natuurlijk, waar de afspraak over de sluiting van de kerncentrale in Borssele van tafel lijkt. In Finland, waar besloten is tot de bouw van een vijfde kerncentrale. In Frankrijk waar de komende maanden de overheid dreigt te beslissen door te gaan met de ontwikkeling van een nieuw type reactor en de bestaande kerncentrales te gaan vervangen door nieuwe. In Duitsland, waar de CDU/CSU al heeft aangegeven de "Ausstieg" terug te willen draaien. In Engeland waar opeens ook weer gepraat wordt om oude kerncentrales door nieuwe te vervangen. De EU zelf is een vaste pleitbezorger van kernenergie en wil zelfs meer kunnen gaan betalen voor kernenergie-projekten buiten de EU.
Natuurlijk, de plannen stuiten al op heel wat weerzin en zijn ook eerder een indicatie van het besef dat kernenergie geen taboe meer is, dan het resultaat van doordachte plannenmakerij; feit is echter dat wij, als kernenergie-tegenstanders, deze plannen en stemmingmakerij niet onbeantwoord moeten laten. Het is belangrijk in een vroeg stadium tegen al die onzin te protesteren. Juist nu moeten we laten zien dat verzet zin heeft: Er is heel wat te verliezen! Op zondag 20 oktober is er bij het Europese Parlement in Straatsburg een internationale demonstratie tegen kernenergie en voor een duurzame energiepolitiek. Vanuit Nederland gaat er ook een bus naar Straatsburg, vertrek zaterdag 16.00 uur, terug op dinsdagmorgen 9 uur. De kosten bedragen ongeveer 40 Euro. Bel voor meer informatie en reserveer een plek (of bestel affiches of folders) met het Landelijk Platform Tegen Kernenergie (LPTK) op 06.13067872, Ketelhuisplein 43, 1054 RD Amsterdam of email met

demonstratie voor vrede

Nu de oorlog in Afganistan uit het nieuws is hebben Bush & Co hun zinnen gezet op Irak. Net zoals dat de Taliban en de Mujahadeen tot voor kort bondgenoten waren van de Verenigde Staten in hun oorlog tegen de Russem zo was Saddam Hoessein tot voor een aantal jaren geleden Amerikaans bondgenoot in de strijd tegen de Iraanse Ayatollahs.
Op zaterdag 26 oktober is er een internationale dag voor de vredesbeweging. Het begint om 13 uur bij het stadhuis aan de Rotterdamse Coolsingel en om 14 uur start de demonstratie. Dan zullen er in de Amerikaanse hoofdstad Washington en ook elders grote vredesdemonstraties worden gehouden. 26 oktober is namelijk de eerste verjaardag van de beruchte "Patriot Act" van Bush & Co. Deze wet leidt onder de slogan "oorlog tegen het terrorisme" tot ernstige inbreuken op de burgerrechten van iedereen, maar speciaal van diegenen die er niet blank-amerikaans-christelijk uitzien of zich zo gedragen. Ook in Nederland (Rotterdam) wordt gedemonstreerd voor de vrede in het algemeen en tegen Bush en Blairs oorlogsretoriek tegen Irak in het bijzonder. De twee hoofdleuzen zijn "Geen Oorlog tegen het Iraakse Volk" en "Geen Man, Geen Vrouw, Geen Cent voor de Nieuwe Oorlog". Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Rotterdamse Comité tegen de Nieuwe oorlog, 010.4620852 of

skepsis-congres

Het Skepsis-congres zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 26 oktober en is gewijd aan alternatieve geneeswijzen (discussies over homeopathie, paramedische therapiën en alternatief onderzoek, waarbij steeds twee opponenten met elkaar en het publiek in debat zullen gaan). De bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam, in de Flamingoserre van 't Artis Congrescentrum. Meer informatie is te vinden in het blad Skepter ("de kritische kijk op paranormale verschijnseleen en pseudo-wetenschap"), Postbus 2657, 3500 GR Utrecht 050.3129893 of ga kijken op internetadres www.skepsis.nl

de wereld is niet te koop

Van 6 tot en met 10 november aanstaande vindt in Florence (Noord Italië) het eerste Europees Sociaal Forum (ESF) plaats. De oproep kwam van het Wereld Sociaal Forum dat in januari jongstleden met 60.000 mensen voor de tweede keer bijeenkwam in Porto Alegre in Brazilië. Het ESF is opnieuw een belangrijke stap in de globalisering van wat de 'anders-globalistenbeweging' is gaan heten. Veel nieuws hierover is te vinden bij 'De Wereld Is Niet Te Koop' (Platform voor een andere globalisering), Jacob van Lennepkade 255, 1054 ZS, Amsterdam & www.anderewereld.nl

anarchistische boeken

Op zaterdag 9 november 2002 zal in Utrecht de vierde editie van de Anarchistische Boekenmarkt gehouden worden. De markt duurt van 11 tot 18 uur en het vindt plaats in cultureel centrum Parnassus, Kruisstraat 201, Utrecht. Meer informatie via Anarchistische Boekenmarkt, Rembrandtkade 62-2, 3583 TS Utrecht 030.2546873 ()

Ode

Een schitterend woedend stuk schreef Allard Hoogland in het Hollands Maandblad tegen de makers van het blad ODE. Dit zweefkezen-blad richt zich op goedverdienende New-Age-parochianen en schijnt het onthutsend hoge aantal van vijftigduizend lezers te hebben. ODE haalde eerder negatief de media met een volslagen belachelijk artikel waarin hoofdredacteur Jurriaan Kamp het verband ontkent tussen HIV en Aids en recent plaatsten ze een fors artikel waarbij ze kankerpatienten allerlei kwakzalvers-recepten en esoterische rimram aansmeerden. In twee artikelen in het Hollands Maandblad (mei en juni jongstleden) veegt Allard Hoogland terecht de vloer met ODE aan. Hulde!

Hoera, afgekeurd

"Hoera, ik ben afgekeurd bij de medische keuring op de
Amsterdamse megabanenmarkt. Maar ben ik nu wel zo blij of ben ik eigenlijk verdrietig? De bemiddelaar van de sociale dienst vond mijn ziekte helemaal geen probleem: ik kon best fulltime werken. Ik zelf dacht daar anders over maar het werd me duidelijk gemaakt dat ik niet te denken had want dat deden ze zelf wel voor me. Toen ik voorzichtig een voorstel deed tot omscholing, zodat ik parttime thuis kon werken, werd ik bijna weggehoond. Ik zie nog dat tevreden hoofd van burgemeester Cohen voor me met een wolkje waarin de tekst: heeft u scholing nodig dan regelen we dat ook. Ik meende scholing nodig te hebben maar ik heb helemaal niets te menen; als tweederangsburger heb je niet na te denken of een mening te hebben, laat staan dat je om scholing of maatwerk vraagt. Een randstaddame begeleidde me naar de volgende balie waar er drie vacatures voor mij zouden zijn, maar die bleken vervallen en heel spijtig vond ik dat niet (want fulltime). Vervolgens werd ik in een project gedumpt, dat drie weken later werd afgekeurd door de sociale dienst. Alsof dat mijn schuld was belde de randstaddame mij - in het weekend - met allerlei kortingsdreigementen en zei dat ik teveel noten op mijn zang had en dat de sociale dienst vond dat ik voor mijn eigen inkomen moest zorgen. Tsja, die zag een vette bonus van 6000 gulden door de randstadneus geboord. Heel even heb ik nog de hoop gehad aan een baan geholpen te worden, maar die hoop is snel en grondig de bodem ingeslagen. Mijn ziekte verergerde en ik besloot een medische keuring aan te vragen. Op de keuring vroeg de arts mij of ik een machtiging wilde ondertekenen zodat de sociale dienst en arbeidsreintegratie de beschikking over mijn medische gegevens krijgen. Nee dat wilde ik niet; ik vertrouw ze niet meer, die gasten."

Wij van 't Amsterdamse Platform OostalArm krijgen wel vaker dergelijke verhalen te horen. De aanval op bijstandsgerechtigden is ingezet onder paars en met angst en beven kijken we uit naar de komende maatregelen. Wat hangt ons nog meer boven het hoofd? Platform OostalArm is een bundeling van belangengroepen die te maken hebben met armoedeproblematiek. Doelstelling is onderlinge uitwisseling van ervaringen, en op basis hiervan actie ondernemen naar de politiek en de gemeentelijke instellingen. Platform OostalArm, Postbus 94663, 1090 GR Amsterdam 020.4687593 &

als motten naar de vlammen

Terwijl Bush & Co, de leiders van "The Empire", hard de oorlogstrommel bespelen wordt de aandacht afgeleid van de binnenlandse problemen in de Verenigde Staten. Sinds Bush & Co regeren is de werkloosheid daar toegenomen met 35 procent. Er was ten tijde van de Bush-verkiezing een redelijk groot kapitaal in kas bij de federale overheid, dat is nu drastisch gedaald tot een mega-tekort van meer dan 150 miljard dollar. Sinds Bush & Co het witte huis bewonen zijn er meer dan twee miljoen banen verdwenen. Sinds januari 2001 is de aandelenmarkt met 35 procent gedaald. Er waren al bijna veertig miljoen Amerikanen te arm om ziek te worden (dat wil zeggen dat ze dus onverzekerd rondlopen) en daar zijn nog eens anderhalf miljoen mensen bijgekomen. De afgelopen maanden dreigde de wankele politieke positie van Bush & Co om te vallen. De steeds meer dalende Wall$treet-koersen zorgden ervoor dat de ene kapitalist de andere de schuld ging geven. Belangrijke economische reuzen als Enron, WorldOnLine en anderen dreigden in elkaar te klappen vanwege financiële fraude en corruptie. Bush en Cheney zelf blijken persoonlijk betrokken te zijn bij vele economische delicten. En tot overmaat van ramp hebben ze Bin Laden niet gepakt, zelfs niet na een miljarden kostende militaire operatie in Afghanistan.
En dan komen er dadelijk belangrijke Amerikaanse verkiezingen aan op 5 november aanstaande. Bush & Co trekken (dus) opnieuw ten oorlog. Net zoals Thatcher ten tijde van een zware binnenlandse economische en politieke crisis de Falkland-oorlog gebruikte om 't hele land patriottisch achter de regering te krijgen zo lijken Bush & Co erin te slagen zowel de Republikeinen als de meeste Democraten mee te krijgen in hun oorlogsretoriek. Een levensgevaarlijke internationale politiek, uitsluitend bedoeld voor nationale (NoordAmerikaanse) belangen. Geen spoor van bewijs geleverd over de aanwezigheid van massavernietigingswapens bij Saddam Hoessein. Geen enkele aangetoonde betrokkenheid van Osama bin Laden bij Irak.

als motten naar de vlammen

De pensioenpremies moeten omhoog omdat "ze" alles vergokt hebben. Ongelooflijk, zonder natte ogen te krijgen zeggen de stropdassen dat ze miljarden euro's van miljoenen Nederlandse arbeiders (pensioengelden zijn uitgesteld loon ja!) kwijt zijn geraakt in de internationale casino's van het kapitalisme. De vakbonden hebben decennia geleden hun invloed in die pensioenfondsen verloren dus die huilen nu mee met de wolven.

Niet-Winkeldag 30 november

De jaarlijkse Internationale Niet-Winkeldag valt dit jaar op zaterdag 30 november. Naar verwachting zullen consumenten overal in Nederland en in tientallen andere landen op die dag met ludieke acties hun protest tegen de Westerse consumptiecultuur vormgeven. De Niet-Winkeldag ('Buy Nothing Day') is de protestdag bij uitstek van iedereen die zich verzet tegen het consumentisme, het najagen van economische groei, de macht van de grote bedrijven, de 24-uur-stressmaatschappij, de zevendaagse koopweek en een leven in dienst van de economie.

Koop niets!
Een nieuw product is volop verkrijgbaar op 30 november: het product Niets! Er is veel vraag naar Niets. Miljoenen mensen hebben Niets nodig. Het nieuwe product is nu verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs: je krijgt Niets voor niets. De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Niets geeft ruimte in huis, vraagt geen onderhoud, hoeft niet verzekerd te worden en verbruikt geen energie. Het geeft zelfs energie, want voor Niets gaat de zon op. Niets is beter! Koop Niets! Niets kopen komt bovendien het milieu ten goede. Elk product kost grondstoffen en energie tijdens de productie en het gebruik. En na gebruik doet het de afvalhopen groeien. Niets kopen bevordert een rechtvaardiger verdeling van de rijkdommen die de aarde biedt. Momenteel verbruikt de rijkste twintig procent van de wereldbevolking (Europa, Noord-Amerika, Japan, Australie) 86 procent van de beschikbare grondstoffen en energie. En toch lopen er in die landen mensen rond die beweren dat ze nog niet genoeg hebben en dat de economie verder moet groeien!

gewoon genoeg
Een groeiende groep Nederlanders is het zat om steeds maar achter meer materiële welvaart aan te jagen. De prijs die ze ervoor betalen - leven in een voortdurende stress - is te hoog geworden. Het product Niets geeft ruimte en vrijheid, en het spaart enorm veel tijd. Minder geld hoeven verdienen, minder hoeven winkelen, minder naar reclamespots op de tv hoeven kijken, minder hoeven opletten wat de buren hebben aangeschaft... Opeens is er ruimte voor de dingen die echt tellen: een boek lezen, een filosofisch gesprek voeren, luisteren naar de vogels, een potje schaken, een paar dagen niks doen en onthaasten. De mooiste dingen zijn niet te koop, dus daarvoor hoef je in elk geval niet naar de winkel! De Niet-Winkeldag ('Buy Nothing Day') ontstond in 1992 in Canada. Omslag werkplaats voor duurzame ontwikkeling (Eindhoven) heeft de Niet-Winkeldag in 1995 in Nederland geïntroduceerd.

Omslag (Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling), Postbus 81, 5600 AB Eindhoven 040.2910295
Zie tevens de internetadressen www.omslag.nl en www.koopniets.nl

hollandse nieuwe

De afgelopen dagen berichten de kranten dat de Nederlandse militairen die in Kirgizië gestationeerd zijn, vanaf 1 oktober boven Afghanistan gaan vliegen en mogelijk ook bommen zullen werpen. Ondanks het feit dat Amerika haar gevangenen op Cuba bepaald niet conform de mensenrechten behandelt geven Nederlandse F16's vanaf nu steun aan Amerikaanse troepen die jacht maken op Taliban aanhangers en Al Quaida strijders. De Nederlandse luitenant kolonel Ralph Reefman zegt in een interview dat de Nederlandse militairen hier zijn om groepjes Taliban en Al Quaida strijders, oftewel "de laatste haarden van verzet", uit de weg te ruimen. Bij twijfel over een doelwit dragen de piloten van de F 16's de eindverantwoordelijkheid. Hee, dat is vreemd, denk ik als ik dat lees. Dus als een piloot met een vuiltje in zijn oog toch een burgerdoelwit bombardeert, wie moet er dan aangeklaagd worden bij het internationaal strafhof? De piloot? De Nederlandse staat? Wat heeft de koninklijke luchtmacht de afgelopen maanden nog meer gedaan om de yanks te helpen in hun zogenaamde strijd tegen terrorisme? Een C130 Hercules vliegtuig vervoerde mankracht en materieel van en naar Afghanistan. Ik heb nog weinig verontwaardigde stemmen horen opgaan die zich verzetten tegen het feit dat Nederland zich voorbereid op het bombarderen van Afghanen. Maar ik hoop wel dat hier de komende tijd flink tegen geprotesteerd zal worden. Iedereen die wil dat mensenrechten er nog toe doen mag toch de legitimiteit van steun aan Amerikaanse aanvallen op Afghanistan heftig in twijfel trekken. Als er nooit sprake was geweest van het bombarderen van burgers door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zou deze bewering mogelijk wat overdreven zijn. Maar het bombardement op de bruiloft en alle burgerslachtoffers die voor die tijd al gevallen zijn zijn nog niet vergeten. Stop de oorlog tegen Afghaanse burgers.

hersenplooi

Het heeft er alle schijn van dat spirituele zaken als godsbesef en bidden en verschillende gevoelens van gelukzaligheid en depressie te maken hebben met chemische processen in onze hersenen. Zo zijn Zwitserse onderzoekers erachter gekomen dat wanneer je een specifiek plooitje in de rechterhersenhelft stimuleert dat je dan gevoelens van 'uittreden' ervaart. Dat belooft veel voor de toekomst. In plaats van paddestoelen en kerkwierook, natuurlijke en kunstmatige verdovende middelen lijkt veel neer te komen op het kietelen van enkele hersenplooitjes. Er staat ons nog veel prachtigs te wachten...

groene stroom met atoomsmaak

Sinds een paar weken werkt energiebedrijf "Echte Energie" samen met WISE (World Information Service on Energy). Samen trekken ze op om klanten bij Essent weg te halen en naar "Echte Energie" over te stappen. Een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en een milieuorganisatie. Op 25 september heeft de rechtbank van Den Bosch uitspraak gedaan in de zaak van de staat versus de EPZ over de in 1995 gemaakte afspraken de kerncentrale Borssele voor 2004 te sluiten: de overheid (Paars 1 en 2) heeft de afspraken onvoldoende dichtgetimmerd en dus is er in juridische zin geen sprake van een bindend besluit. Feitelijk maakt het niet meer uit; het nieuwe kabinet heeft toch al besloten Essent carte blanche te geven om nog jaren door te gaan met de productie van levensgevaarlijk kernafval. WISE en "Echte Energie" gaan samen adverteren en op lokaal niveau activiteiten uitvoeren die er allemaal op gericht zijn zoveel mogelijk klanten die het niet eens zijn met de atoomstrategie van Essent te laten overstappen op een ander energiebedrijf. WISE gaat de duizenden deelnemers aan de atoomstroomcampagne oproepen klant te worden bij "Echte Energie". Dit bedrijf zal op haar beurt actief deelnemen aan de campagne tegen atoomstroom van Essent. Zo zet "Echte Energie" voor elke klant die via WISE binnenkomt 7,5 euro opzij voor de campagne tegen atoomstroom. "Echte Energie" is momenteel het enige energiebedrijf dat gegarandeerd 24 uur per dag 100% groene energie levert. De wederzijdse belangen zijn duidelijk, WISE vergroot haar slagkracht en "Echte Energie" krijgt nieuwe klanten. Het belang voor het milieu van deze samenwerking is groter; Essent moet stoppen met de verkoop van atoomstroom. In april is WISE begonnen met de campagne, inmiddels hebben duizenden mensen de actiekaart tegen atoomstroom ondertekend. Met deze kaart spreken de mensen Essent aan op haar keuze voor kernenergie. Nu zet WISE de volgende stap. Op vrijdag 22 november organsieert WISE de "Nationale Overstapdag". Dan gaan duizenden mensen daadwerkelijk weg bij Essent. Voor individuele klanten een kleine moeite, voor Essent een groot verlies.
Kernenergie is nog steeds gevaarlijk, vervuilend en niet-economisch. De recente financiële ineenstorting van British Energy, de recente schandalen rond de veiligheid in Japanse kerncentrale tonen dit aan. Als de politiek de zeggenschap over de manier waarop in dit land elektriciteit wordt opgewekt steeds meer uit handen geeft rest ons niets anders dan ons direct op het bedrijfleven te richten. Imagobeschadiging van bedrijven die nog steeds kiezen voor kernenergie is een van de wegen die we bewandelen. Dat deze strategie succesvol is bewijst het besluit van Duitse NaturEnergie om uit kernenergie te stappen. Naar eigen zeggen was het hebben van kernenergie in de portefeuille "schadelijk voor ons imago".

Voor meer informatie kun je de internetpagina's op www.neebedankt.nl en www.echte-energie.nl bezoeken. WISE is te bereiken via Postbus 59636, 1040 LC Amsterdam 020.6126368 of
via

Schaduw van de ster

Zojuist is bij de Belgische uitgeverij EPO het boek "De schaduw van de ster. Zionisme en antizionisme" van de bij lezersters van Kleintje Muurkrant niet onbekende auteur Peter Edel verschenen. In de afgelopen jaren heeft Peter Edel vele pagina's Kleintje gebruikt om zijn ideeën omtrent de actuele problematiek in woorden te vatten. Dat levert tot op de dag van vandaag een aantal polemische verhalen op, zowel in het Kleintje als in andere media. Het is niet zo dat 't boek bestaat uit een verzameling Kleintje Muurkrant artikelen van de afgelopen jaren. Al heb je al zijn stukken dus gevolgd, en al heb je alle reacties op Peter Edel gelezen, dan nog zul je heel veel relevant nieuw materiaal tegenkomen in "de schaduw van de ster". Karel Glastra van Loon heeft er een sympathiek voorwoord bij geschreven en wij bevelen deze publicatie van harte aan. "De schaduw van de ster" is verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen via www.epo.be (isbn 90-6445-264-4) (wordt vervolgd)

Zand in de machine

Recentelijk zijn twee videos uitgekomen die zich inhoudelijk bezighouden met de zogenaamde "anti-globaliseringsbeweging" en beide voor een groter publiek bedoeld zijn als de 'eigen' scene.

Aan de hand van de massaprotesten tijdens een viertal recente topontmoetingen van de 'wereldleiders' toont de video "Zand in de Machine" in 40 minuten dat de beweging tegen de economische globalisering geen eendagsvlieg is. In het eerste deel van de video wordt duidelijk gemaakt wat de economische gevolgen zijn van een globale vrije markt politiek op samenlevingen in zuidelijke landen. De uitleg wordt ondersteund met beelden uit onder andere India. De reden dat Indische boeren protesteren tijdens de G8 top in Keulen (1999) ligt dan ook voor de hand. In de volgende delen van de video komen de protesten tegen de top van de Wereldbank in Praag (2000), de G8 top in Genua (2001) en de EU top in Brussel (2001) aan de orde en wordt duidelijk dat deze beweging een groeiende is. Steeds meer mensen tonen hun onvrede met de gang van zaken en nemen deel aan de protesten. "Een andere wereld is mogelijk" is het centrale thema. In de vorm van korte interviews wordt duidelijk wat de motieven zijn van de activisten. Bij elk van de toppen wordt steeds getracht bepaalde aspecten te belichten en een economische analyse neer te zetten. Wat er mis is met vrijhandel en privatisering wordt bijvoorbeeld beeldend uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden zoals (schoon) water voorziening en koffiehandel. Door middel van een voice-over geven de makers van de film hun persoonlijke commentaar. De video verschaft een prima instap voor mensen die nog niet betrokken zijn bij deze beweging, maar zich wel interesseren in de vraag "wat beweegt deze mensen?"

Europe Under Attack
De Europese Unie gaat met de dag meer over uiteenlopende zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen wereldwijd. In de nieuwste video van trojan tv worden thema's die spelen in het 'fort Europa' uitgelegd en bekritiseerd door mensen van verschillende organisaties uit meerdere Europese landen. Op deze wijze worden veel negatieve kanten van de Europese Unie duidelijk, zoals de sluiting van de grenzen om en binnen Europa, de militarisering van de EU en de beoordeling van mensen op hun inzetbaarheid als werknemer. In 35 min schetsen de makers een beeld van wat Europa werkelijk is in plaats van wat wij op de reguliere televisie krijgen voorgeschoteld. Actuele thema's zoals de uitbreiding van de Europese Unie wordt in de film van een andere kant belicht. Jongeren uit Polen vertellen over de eenzijdige interesse van de EU in Polen. Zij zijn van mening, dat de EU vooral geïnteresseerd is in een grotere afzetmarkt en goedkope legale arbeidskrachten. Halverwege de film wordt het verhaal meer in beeld vertaald waardoor het concreter en levendiger wordt. Hierdoor blijkt des te meer hoe zeer Europa onder vuur ligt! Mensen van uiteenlopende organisaties laten Europa weten, dat zij niet willen meewerken aan een Europa dat mensen uitsluit. Deze globale beweging bestaat bij de gratie van lokale groepen. Er komen mensen in beeld die direct werken aan alternatieven, zoals Bert van de federatie Rampenplan, die stelt: "Elke veranderingsgezinde beweging bestaat uit mensen die zeggen 'Nee, het is genoeg, wij gaan het anders doen en dan kunnen mensen alles!".

De video's sluiten goed op elkaar aan en zijn zeer geschikt voor info- en discussiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over de vraag hoe een andere wereld er dan uit zou kunnen zien. "Zand in de Machine" is te verkrijgen via Solidariteitsfonds XminY, Keizersgracht 132-2, 1015 CW, Amsterdam () en kost 10 euro. "Europe Under Attack" is te verkrijgen via Trojan tv (via Organic Chaos Network, Postbus 780, 6130 AT, Sittard () en kost ook 10 euro.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 372, 11 oktober 2002

  • Hits: 484

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch