• Archivaris
  • 372

Blauwe Aanslag Blijft!

Sympathisanten, bezoekers en gebruikers van de Blauwe Aanslag in Den Haag -waarover we vaker in 't Kleintje hebben bericht- hebben zich verenigd in een nieuwe vereniging die zich sterk gaat maken voor behoud van dit unieke woon-werkpand op de plek waar het al meer dan 20 jaar staat, namelijk aan het Buitenom in de wijk Spijkermakerskwartier te 's-Gravenhage. Wij noemen onszelf "vrienden en vriendinnen van de Blauwe Aanslag".
We roepen je op om ook vriend of vriendin van de Blauwe Aanslag te worden en zo mee te knokken voor behoud van de huidige vrijplaats aan het Buitenom. Inmiddels hebben zich al meer dan 400 mensen aangemeld als lid.

Waarom mot de Blauwe blijve?
De door de Gemeente beloofde nieuwe broedplaats in een school aan de Waldeck Pyrmontkade is leuk en wordt ook vast heel gezellig, maar kan nooit dienen ter vervanging van wat in 20 jaar aan het Buitenom is opgebouwd. Bij sloop van het gebouw zal de sociale- en culturele betekenis van de huidige Blauwe Aanslag hoe dan ook verdwijnen. Het beschermde stadsgezicht wordt ernstig aangetast en het autoverkeer krijgt onnodig veel ruimte om nog meer te vervuilen. En wat te denken van de functie die de Blauwe Aanslag heeft voor de buurt? Behalve alle sympathisanten van de Blauwe Aanslag vragen wij vooral ook bezoekers en gebruikers van de vele initiatieven in het gebouw om lid te worden van de Vrienden- en Vriendinnenclub. Dus concert- en dancepartybezoekers, bezoekers van de filmavonden en politieke informatie- en discussieavonden, klanten en bezoekers van de diverse bedrijven, oefenruimtes, werkplaatsen, het eetcafé, de drukkerij, de Voko, de boekhandel Roode Hond en de Turks-Koerdische Bieb. Maar ook de vele mensen die het gebouw bezoeken tijdens internationale manifestaties en politieke acties die vaak in Den Haag plaatsvinden rond het Parlement, de vele ambassades en de VN-conferenties in het Congresgebouw. Zo heeft de Blauwe Aanslag dit jaar veel actievoerders uit de hele wereld mogen verwelkomen vanwege de komende VN-top over biodiversiteit, honderden mensen zijn langs gekomen vanwege de Wereldreis door Eigen Stad en de Paasmars en het Vredesaxiekamp. En wat te denken van het spetterende feest dat in december a.s. zal worden gehouden rond het 22-jarig bestaan van de Blauwe Aanslag? Kortom, de duizenden sympathisanten, bezoekers en gebruikers van de Blauwe Aanslag vormen een massa die niet genegeerd kan worden. Vandaar dit initiatief om zichtbaar te maken dat de Blauwe Aanslag door velen wordt gesteund en een belangrijke rol speelt zowel in als buiten de stad Den Haag.

Lid worden van de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van de Blauwe Aanslag kost niets en verplicht tot niets. Natuurlijk zou het geweldig zijn als je actief wilt deelnemen aan de komende activiteiten van ons initiatief. In ieder geval krijg je als lid automatisch de nieuwsbrief toegestuurd. Vereniging Vrienden en Vriendinnen van de Blauwe Aanslag Postbus 10.233, 2501 HE Den Haag. Opsturen of afgeven achter de bar van eetcafé Water & Brood of emailen naar kan ook.

Het verhaal van de Blauwe
Het voormalige Rijksbelastingkantoor aan het Buitenom dat aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw leeg kwam te staan, werd in december 1980 door een groep jongeren en buurtbewoners gekraakt. Al snel ontstond in het enorme pand een levendige woon-werkgemeenschap die inmiddels is uitgegroeid tot de grootste en actiefste vrijplaats van Den Haag. In 1986 werd met de Gemeente een overeenkomst gesloten om het pand te renoveren en te legaliseren. Dankzij gemeentelijke en Rijkssubsidies en veel zelfwerkzaamheid werd het pand langzaam maar zeker opgeknapt, totdat de gemeente in 1993 de renovatie plotseling stil legde.
Op 12 januari 1995 bleek waarom. Op die dag besloot de gemeenteraad tot het verbreden van het Buitenom ten koste van de volledige bebouwing langs de gracht inclusief de Blauwe Aanslag. Dit tot verbijstering van de Haagse bevolking en natuurlijk de vele bewoners en bedrijven die in het gebouw waren gehuisvest. Sindsdien is een lange en harde strijd gevoerd om deze onzalige plannen terug te draaien. Een strijd die nog steeds voortduurt en die niet alleen door bewoners van de Blauwe Aanslag gevoerd wordt, maar ook door monumentenverenigingen, milieugroepen en wijkorganisaties. Al meer dan 7 jaar geeft het Haagse gemeentebestuur geen krimp. Het is voor de gemeente zo'n prestigekwestie geworden dat zelfs de provinciale overheid, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Raad van State door de Gemeente worden gemanipuleerd om de sloopplannen voor het Buitenom er door te krijgen. Al die jaren blijft de Gemeente zich verschuilen achter de verkeersproblematiek. Maar wat blijkt, het autoverkeer neemt helemaal niet toe op het Buitenom. In werkelijkheid wil de gemeente gewoon dure koopappartementen bouwen op dit lucratieve lapje grond in de binnenstad.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 372, 11 oktober 2002

  • Hits: 432

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch