• Archivaris
  • 365

Kort nieuws

foutje, bedankt

De staat België bood pasgeleden excuses aan voor de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. De katholieke kerk doet soortgelijke pogingen om enige afstand te nemen van haar historisch antisemitisme en (dus) haar mede-verantwoordelijkheid voor massale jodenvervolgingen en de holocaust. De Verenigde Staten hebben recent haar verontschuldigingen aangeboden voor fouten van het Amerikaanse leger waarbij onschuldige burgers bij bombardementen in Afghanistan aan flarden zijn gereten. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Wat is dit voor een wereld waarin wij leven? Sorry zeggen terwijl de bommen dagelijks inslaan en er in naam van welke goeroe dan ook haat en verderf wordt rondgezaaid.

apenhandel

Actiecampagne Koen zegt in haar publicatie 'Directe actie zegt meer dan woorden' dat er al jaren een bruikleenovereenkomst loopt tussen Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te Rijswijk en Safaripark Beekse Bergen. Dit houdt volgens hen in dat als er in het BPRC een tekort aan resusapen is de baby-resusaapjes bij hun moeder worden weggehaald en worden overgebracht naar de te krappe kooien in het BPRC.
Een PR persoon van Beekse Bergen: 'Door de aandacht die er nu is voor het BPRC zijn allerlei fanatieke activisten aan het spitten. Maar de connectie tussen ons en BPRC is onzin. Het BPRC heeft voor 1986 ooit als spiegelgroep de apen van Beekse
Bergen geobserveerd. Eigenlijk moesten ze apen in het wild hebben, maar het safaripark kwam het dichtsbij. Het is wel waar dat Beekse Bergen in het verleden een testcentrum in het park heeft gehad. Sommige medicijnen zouden niet bestaan zonder deze testen. Het is in ieder geval wel jaren geleden dat Beekse Bergen in aanraking is geweest met BPRC, dus er worden eigenlijk oude koeien uit de sloot gehaald. Ik wil daar verder niet op in gaan. Maar ik weet wel zeker dat er geen apen vanuit Beekse Bergen naar BPRC zijn gegaan.'
Uit schriftelijke vragen van Augustijn-Esser en Swilders-Rozendaal aan de Minister van OC&W (dd 19-4-2001) blijkt dat er niets verzonnen is over Beekse Bergen en de relatie met het BPRC. Was het maar waar dat dierentuinen een veilige haven voor dieren waren. Dierentuinen zijn veelal het tegenovergestelde. Bij de Beekse Bergen fokt men apen voor het BPRC. De apen die ge-oogst worden gaan naar het BPRC voor experimenten. Ofwel de apen die er zitten worden niet voor experimenten gebruikt. Hun nakomelingen dus wel. Dit is voor de activisten van Actiecampagne Koen dan ook niets anders dan een reden om door te gaan met 'spitten' en acties tegen BPRC. En zoals altijd onder het motto: BPRC moet dicht, BPRC gaat dicht!
Op vrijdag 1 maart is in VegaVrijdagVolxkeuken (Nijmegen) een eetbenefiet voor Actiecampagne Koen. Vanaf 18.00 uur kan je hier terecht voor een lekkere veganistische maaltijd, waarvan de winst bestemd is voor Actiecampagne Koen, voor slechts 2 euro. VegaVrijdagVolxkeuken De Takel, Postweg 43d in Nijmegen.
Actiecampagne Koen is te bereiken via Postbus 10233, 2501 HE Den Haag (, meer info via www.bprcmoetdicht.org)

Burgers vrijgepleit

Oud-burgemeester Don Burgers van Den Bosch is recent vrijgepleit van belangenverstrengeling gedurende zijn waarnemingsperiode in Almelo in 1997. De commissie, die door de gemeenteraad van Almelo was benoemd, onderzocht of Burgers' adviesbureau "Hertogstad Consultancy" bemiddelde bij de verkoop van de Almelose huisdrukkerij. Dat bleek niet het geval, tenminste bewijs ervan kon niet worden geleverd. Later bleek dat nagenoeg hetzelfde in Middelburg was gebeurd waar Don Burgers twee perioden heeft waargenomen. Van een Bosch' leasebedrijf met Burgers als adviseur werden dienstauto's geleverd aan de Zeeuwse politie. Ook daarvan bleek geen bewijs voorhanden. Binnen een jaar vertrok Burgers wel uit Middelburg [oktober 2001] omdat "functies niet te combineren vielen". De voormalige Nijmeegse politieofficier Burgers is/was ook adviseur van Libéma dat in Rosmalen (Autotron) en in Den Bosch (Brabanthallen) actief is, Bouwbedrijf Heijmans en IBC dat door Heijmans werd ingelijfd. Het omstreden adviseurschap bij ING Car Lease had Burgers verzwegen. In zijn zakelijke correspondenties gebruikte hij briefpapier van de gemeente en signeerde als burgemeester.

reactie

Bedankt, Kleintje, voor de waarschuwing over factoring in de medische hoek (zie vorig Kleintje). Ik vind Kleintje groot. Ik reageer echter op iets anders, het artikel van Hans Feddema. Ik mis een vraag in zijn artikel en dat is of er überhaupt wel sprake is van een oorlog of strijd tegen terrorisme (veel mensen schrijven: terreur, maar dat is iets anders. Terreur wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld door machthebbers als Bushi en Kokki). Natuurlijk klopt er volgens het internationale recht geen moer van de reactie van de Verenigde Staten, noch van de meeloperij van veel landen. Het voortbestaan van de VS wordt echt niet bedreigd door het omgooien van een paar torens en het indeuken van een dobbelsteen. Als je het vergelijkt met de schade die de Verenigde Staten alleen al door het verkeer lijden, is er niet veel aan de hand. Als verzekeringsmaatschappijen problemen hebben vanwege de Twin Towers, doen ze toch echt iets verkeerd. Het echte probleem van Hans Feddema is dat hij niet ziet dat het helemaal geen vergeldingsactie is. Het is gewoon pure agressieve overheersing van midden-Azië, ten behoeve van de business (olie en gas). Hoe is het nou toch mogelijk dat respectabele mensen zoals Feddema helemaal niet zien dat er geen oorlog tegen terrorisme wordt gevoerd (want overal op de wereld blijft het terrorisme onaangetast). Het gaat gewoon om het veiligstellen van zakelijke belangen. Er is niet 'iets dubbels' met de vredesmacht in Kabul. Het is gewoon compleet doorgestoken kaart. Het grootste deel van de hulp aan Afghanistan gaat naar het opbouwen van een legermacht! Zeker om het land te verdedigen tegen toekomstige aanvallen van de VS. Beste Hans Feddema, trek de ogen open. Het gaat gewoon om een paar olie- en gasleidingen van Turkmenistan en het oosten van de Kaspische Zee naar Pakistan en India (en verder). Hou maar op met dat ingewikkelde geanalyseer van militaire acties. Het gaat om de business van Bush en Cheney (heel direct, zij en hun familie hebben aandelen in de energie, zoals Enron (r.i.p.) en de aannemers van pijpleidingen, zoals Halliburton). That's all folks! Houd op met die romantische verhalen. Groet, Frans van Velden ()

nog een reactie

Hallo, op de achterzijde van vorige Kleintje Muurkrant stond een fout want de tekst die jullie daar afdrukten ("collectief de straat op") is me toegestuurd door Johny Lenaerts. Hij is dus niet van mijn hand. Graag een rechtzetting. Ook al is het een goede tekst, het zou niet eerlijk zijn om er mijn naam bij te zetten. Ik snap trouwens niet waarom dat jullie dachten dat het van mij was. Groeten, Raf Grinfeld.

JSF

Zes miljard euro uitgeven voor de aankoop van de Joint Strike Fighter? Het gevaar van populisme ligt op de loer om hier rot-opmerkingen over te maken zoals waarom dit geld niet uitgegeven wordt aan zorg en onderwijs, ontgifting van grote hoeveelheden grond en bodem en/of ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. We zullen in het Kleintje niet ingaan op de achtergronden van de vliegtuigdeal, daarover verschijnen gelukkig heel veel achtergrondverhalen, want wat is er eigenlijk mis aan de huidige F16-rommel? Zij kunnen volgens experts nog mee tot 2020, dus waar gaat het over?

kies voor vrede

Dan maar naar het Paas-vredesactiekamp en mee gaan lopen in de Paasmars voor ontwapening en vrede. Van 26 maart tot en met 1 april in De Blauwe Aanslag in Den Haag met op Paasmaandag 1 april, vijf voor twaalf, de traditionele Paasmars bij het Vredespaleis in Den Haag. Meer informatie via de werkgroep Paasmars, Postbus 10500, 2501 HM, Den Haag 070.3890235 www.vredessite.nl/paasmars

Wereldmaaltijd

De aarde brengt genoeg voedsel voort om elke wereldburger iedere dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Honger in de wereld is geen gevolg van gebrek, maar van ongelijke verdeling. Om dit duidelijk te maken wordt er op 7 maart in Eindhoven een Wereldmaaltijd geserveerd. De maaltijd duurt van 18:00 tot 20:00 uur en wordt geserveerd in het klooster, aan de Hoogstraat 301a, in Eindhoven. Er kunnen maximaal tachtig mensen aanschuiven aan tafel; daarom is het nodig om vooraf te reserveren. Bel daarvoor 040-2525609. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 2,50 euro per persoon. In de Wereldmaaltijd zijn niet meer ingredienten verwerkt dan de hoeveelheden die per persoon per dag beschikbaar zijn als al het beschikbare voedsel wereldwijd eerlijk zou worden verdeeld. Toch bestaat de maaltijd uit drie gangen! In de Eindhovense Wereldmaaltijd worden voornamelijk biologisch
geteelde producten verwerkt; import-ingredienten zijn zoveel mogelijk betrokken via de eerlijke handel (Fair Trade- en Max Havelaar-keurmerk!) Tussen de gangen door wordt iets verteld over de mondiale verdeling van voedsel, en over de verspilling van voedsel in Nederland. Medewerkers van "Food Not Bombs" komen vertellen over hun maandelijkse uitdeelactie van gratis voedsel in de Eindhovense binnenstad, en het Eindhovens koor "Lopend Vuurtje" zorgt voor toepasselijke muziek. De Eindhovense Wereldmaaltijd is een gezamenlijk initiatief van de Zusters van Liefde van de Hoogstraat, Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, en Emmaus-Eindhoven. De initiatiefnemers hebben bewust gekozen voor een dag midden in de 'veertigdagentijd'. Het is een goed moment om stil te staan bij de voedselsituatie wereldwijd, die ertoe leidt dat dagelijks zo'n 800 miljoen mensen niets of niet genoeg te eten hebben.
De Wereldvoedselorganisatie (FAO) heeft op basis van de huidige voedselproductie wereldwijd uitgerekend hoeveel voedsel er per wereldbewoner momenteel beschikbaar is. En dat is erg veel! De FAO schat in, dat de aarde zelfs genoeg kan opbrengen voor het dubbele van de huidige wereldbevolking. Bij een eerlijke voedselverdeling zijn per wereldbewoner de volgende hoeveelheden voedsel per dag beschikbaar: 267 gram tarwe, 273 gram rijst, 275 gram mais, 60 gram gerst, 95 gram overige granen, 135 gram aardappelen, 164 gram wortel- en knolgewassen, 27 gram peulvruchten, 288 gram groenten, 204 gram fruit, 254 gram ruwe suiker, 258 gram melk, 60 gram vis en 49 gram (keuken)olie (bron: FAO). Dat er nog steeds mensen sterven van de honger is dus geen gevolg van voedselschaarste, maar van ongelijke verdeling.

Een gemiddeld Nederlands gezin gooit per jaar zo'n 165 kilo voedsel weg; dat zijn zo'n zes winkelwagentjes vol! Drie wagentjes bevatten respectievelijk broodresten, vleesresten en drankresten; de andere drie zitten vol met voedsel dat zelfs nog in de verpakking zit (bron: Milieu Centraal). Tijdens de Wereldmaaltijd in Eindhoven zijn de cijfers van de FAO beschikbaar. De recepten van de Wereldmaaltijd kunnen na afloop mee naar huis worden genomen.

(Voor mensen en groepen die zelf eens een Wereldmaaltijd willen organiseren, heeft Omslag een praktische informatiemap gemaakt. Te bestellen bij Omslag in Eindhoven, 040-2910295. Kosten: 4,50 euro, exclusief porto)

schone kleren kampagne

Het wettelijke minimum loon is niet voldoende om in de basisbehoeften te voorzien van zelfs alleenstaande arbeidsters, aldus "Wearing Thin: the State of Pay in the Fashion Industry", een rapport dat is gepubliceerd door 'Labour behind the Label' (GB) dat deel uitmaakt van het internationale Schone Kleren Kampagne netwerk. Als onderdeel van deze studie zijn vragenlijsten gestuurd naar twaalf kledingbedrijven met de vraag hoe bedrijven de leefbaar loon uitdaging aangaan; geen van deze bedrijven erkent de noodzaak om hun toeleveranciers een prijs te betalen die voldoende is om arbeidsters een leefbaar loon te betalen. Het rapport toont aan dat arbeidsters in de kledingindustrie over het algemeen geen leefbaar loon verdienen en vaak overmatig moeten overwerken om te kunnen overleven. In elk productieland dat is onderzocht zijn fabrieken waar arbeidsters zelfs minder dan het minimum loon betaald krijgen. Het recht om zelf een vakbond te vormen of lid te worden van een onafhankelijke vakbond wordt vaak niet erkend, wordt onderdrukt of wordt ondermijnd door een toenemend gebruik van tijdelijk- en thuiswerk. Dit heeft enorm veel invloed op de mogelijkheid van arbeidsters om over een leefbaar loon te onderhandelen. Een leefbaar loon is een loon dat arbeidsters in staat stelt om gezond te eten, schoon water te hebben, onderdak, kleding, scholing, gezondheidszorg en vervoer te kunnen betalen en wat extra geld te hebben. Het loon moet genoeg zijn om in de dagelijkse levensbehoeftes van de arbeidsters en hun families te voorzien en hun in staat stellen om volledig in de maatschappij te kunnen functioneren en met waardigheid te leven. Het rapport vloeit voort uit campagnes voor een leefbaar loon die in verschillende landen in Europa worden gevoerd, vooral vanaf 1999 als antwoord op een verslechtering van de lonen voor arbeidsters wereldwijd. De campagnes vragen aan winkelbedrijven om zich te commiteren aan een leefbaar loon voor alle arbeidsters in de productieketen, toeleveranciers een prijs te betalen die de kosten voor het betalen van een leefbaar loon aan de arbeidsters reflecteert en er voor te zorgen dat arbeidsters mee kunnen praten bij de vaststelling van een leefbaar loon. 'Labour behind the Labour' en de Schone Kleren Kampagne concluderen in het rapport dat het recht op een leefbaar loon een recht is wat slechts kan worden uitgeoefend als arbeidsters in staat worden gesteld om zich te organiseren en kunnen onderhandelen over hun rechten. De noodzaak is groter dan ooit voor kledingbedrijven om zichzelf op de hoogte te stellen van de werkelijke waarde van de lonen van arbeidsters en vakbonden en/of relevante lokale organisaties te consulteren om het niveau van een leefbaar loon vast te stellen. De campagnes zien tegelijkertijd ook de noodzaak om de druk op bedrijven te verhogen om zo eindelijk vorderingen te maken op een onderwerp dat bovenaan het lijstje wensen van de arbeisters staat.
Het rapport geeft een overzicht van verschillende methodes die gebruikt kunnen worden om een leefbaar loon te bepalen en geeft informatie over de lonen in kleding producerende landen (Vietnam, Sri Lanka, Lesotho, Fillipijnen, Mexico, Indonesie, Bangladesh, Bulgarije en India). Het rapport staat op internet-adres www.cleanclothes.org/campaign of kan worden besteld bij Schone Kleren Kampagne, Postbus 11584, 1001 GN Amsterdam (020.4122785, )

warlords

In 1998 onstond een hoop heisa toen bleek dat Britse huurlingenorganisaties als Executive Outcomes en Sandline International naast mankracht ook wapens leverden aan strijdende partijen in verschillende Afrikaanse landen. Bijvoorbeeld in Sierra Leone. Naar werd vermoed met medeweten en assistentie van de regering in Londen. Naar aanleiding daarvan startte men het gebruikelijke officiële onderzoek en onlangs kwam daar een verrassende conclusie uit naar voren. Het zou voor de toekomst een goed idee zijn om huurlingen in te zetten als buffer tussen de verschillende warlords in dit soort landen. Zij zouden namelijk beter omgaan met het handhaven van de mensenrechten in de bewuste oorlogsgebieden dan de strijdende partijen zelf. Bovendien zou het een stuk goedkoper zijn dan het
sturen van VN-troepen. De secretaris-generaal van de VN, Kofi Anan, heeft al laten weten wel iets voor dit plan voelen. Maar dan wel met een stevige vinger aan de pols. Ja, ja. Net als in Kosovo zeker en nu in Macedonië. Daar is de VN ook aktief. Maar de met Al Queda in verbinding staande Albanese KLA en UCK krijgen keurig steun van 'adviseurs' van de Amerikaanse privé-onderneming Dyncorp, die ook zo leuk bezig is in Colombia. Om maar te zwijgen van Noord-Irak, waar de westerse geallieerden zo netjes de demarcatielijn in stand houden. Uit recente berichten blijkt dat daar inmiddels een legertje aan huurlingen samen met reguliere militaire adviseurs bezig zijn om troepen van de zogenaamde Iraakse National Convention op te leiden voor de door Bush al aangekondigde omverwerping van het bewind in Baghdad. Een soort Noordelijke Alliantie net als in Afghanistan en we weten sinds kort waar dat op is uitgedraaid. Amerikaanse vliegtuigen voeren daar nog steeds bombardementen uit op troepen van een stel warlords die het niet eens zijn met de politieke lijn van de puppet-regering Karzai, die is geïnstalleerd ten behoeve van de Amerikaanse oliebelangen. Let wel, ditmaal geen troepen van de Taliban of Al Queda meer, maar troepen van luitjes die kortgeleden nog als geallieerden werden beschouwd. Karzai heeft al aangekondigd dat als de warlords doorgaan met hun verzet tegen zijn regering hij meer militaire steun zal inroepen van de in Afghanistan opererende westerse troepenmacht. Nou, daar heb je het gelazer al in de glazen. Oké, dat je af en toe een schot moet lossen als de vrede even dreigt om te slaan in onvrede kan nog net binnen de richtlijnen die voor vredesmissies gelden. Maar als er echt geknokt moet worden en er massaal weer doden vallen, moeten we ons toch weer eens afvragen welke belangen Kok cs. dienden bij het sturen van militairen naar een land dat ons in de vooraf gaande decennia onze reet kon roesten. Osama? Taliban? Al Queda? Mensenrechten? Da's lachen. Daarom: Terug die hap. En snel.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 365, 1 maart 2002

  • Hits: 237

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch