• Archivaris
  • 328

John Kühles alias Hercules

De Amerikaanse militia-beweging, UFO's, Geheime genootschappen. Daarover praat 'samenzweringsdeskundige' John Kühles, alias John Hercules, het liefst. In september 1998 verzorgde hij twee gastprogramma's bij het alternatieve Leidse radiostation Koekoeroe Reedio. Toen bleek dat de uitzendingen boordevol anti-semitisme en new age nazi-propaganda zaten heeft de Reedio hem buiten de deur gezet. Samenzweringsideeën blijken zelden links.

door Eric Krebbers

Kühles vertelde in zijn eerste uitzending dat hij vaak beschuldigd wordt van anti-semitisme. Die critici hebben echter ongelijk, zo meent hij. Ze worden gewoon verblind door zijn Duitse achternaam. Om zich te beschermen hanteert hij nu de schuilnaam Hercules. Maar de critici hadden het bij het rechte eind. Kühles' "conspiracy"-ideologie blijkt volledig doordrenkt van jodenhaat. Hij is werkelijk geobsedeerd door joden. Toen hij bijvoorbeeld vertelde over de regisseur Spielberg vroeg hij er even retorisch bij of die ook jood was. En over "de vrijmetselaren" zei hij dat die "niet altijd joods zijn". Kühles promootte ook anti-semitische schrijvers en draaide new age nazi-propagandavideo's. Hij droeg zelfs zelfverzonnen anti-semitische spreuken voor, zoals: "Jews created love power, because that is what they fear. If you fear them, that is what they love."

Militia-beweging
De 32-jarige Kühles organiseert sinds begin jaren 90 regelmatig bijeenkomsten over UFO's en samenzweringen. Hij was directeur van de stichting Contact Network International (CNI) en produceerde programma's voor de lokale Amsterdamse tv. Via CNI verspreidde hij boeken en video's vol geschiedvervalsingen over bijvoorbeeld vrijmetselaren en joden. Later was Kühles betrokken bij de oprichting van de Frontier Sciences Foundation (FSF), een iets nettere stichting die nog wel dezelfde troep distribueert. Kühles is gefascineerd door de militia-beweging in de Verenigde Staten. Ook die praten voortdurend over zwarte 'unmarked' helikopters, bij mensen ingeplante chips, de Verenigde Naties en de Nieuwe Wereldorde, en over samenzweringen waar in ieder geval de Trilaterale Commissie, de Bilderberg-conferenties, de Council on Foreign Affairs en buitenaardsen bij betrokken zijn. Kühles vertelde bewonderend dat de militia's een eigen "grondwet" hebben, "los van de Verenigde Staten". Het gaat daarbij echter om de oorspronkelijke Amerikaanse grondwet zonder latere "amendementen" die vrouwen stemrecht garanderen en slavernij onwettig verklaren. De militia's beweren dat die "amendementen" zijn opgedrongen door een joodse samenzwering van bankiers uit Washington en omgeving. Dat is volgens hen een 'Zionist Occupied Territory'. Die joodse bankiers zouden nu via de Verenigde Naties de macht in Amerika willen overnemen.

Zoon van God
Kühles draaide tijdens zijn uitzendingen banden van David Icke, een schrijver die zichzelf tot "zoon van God" verklaarde. Icke's lievelingsthema's zijn "de samenzwering van de joodse kliek", de Nieuwe Wereldorde, de vrijmetselarij, geïmplanteerde microchips, buitenaardsen en wapenbeperking. Hij meent dat de joden de holocaust over zichzelf hebben afgeroepen. "De denkpatronen van de collectieve joodse geest hebben herhaaldelijk de fysieke realiteit van onderdrukking, vooroordelen en racisme teweeg gebracht, die samenvallen met het patroon - de verwachting - dat geprogrammeerd is in hun psyche. Ze verwachten het, ze creëren het zelf", heeft Icke beweerd. In zijn boek "The robots rebellion" verwijst hij naar de "illuminati protocols". Daarmee bedoelt hij de "de protocollen van de wijzen van Zion". Dat zijn de "notulen" van een verzonnen vergadering waarop joden de overname van de wereld zouden hebben gepland. De nazi's hebben deze protocollen veelvuldig gebruikt bij hun anti-semitische propaganda. Icke meent dat de protocollen echt zijn. "Er is een mondiale joodse kliek die samenwerkte met niet-joden om de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie, en de Tweede Wereldoorlog te ontketenen." Een klassiek staaltje nazi-propaganda. Kühles verdedigde Icke uitgebreid in zijn uitzendingen. "Hij heeft de protocollen genoemd om te laten zien hoe mensen manipuleerbaar zijn", zei Kühles onder meer.
Icke prijst ook holocaust-ontkenner Paul Rassinier en het anti-semitische tijdschrift Spotlight. "Dat is een krant in Washington", legde Kühles uit. "Er zijn een aantal radicale mensen in Spotlight die waarschuwen voor het samenzweringscomplot van de joden. Het zijn er maar een of twee die dat zeggen. De meerderheid van Spotlight zijn gewoon kritische mensen die vinden dat er iets moet gebeuren met het machtsmisbruik van de elite. Dat zijn geen rechtse mensen."

Lanz von Liebenfels
Kühles draaide ook een videoband die waarschijnlijk gemaakt is door de kleine Weense neo-nazi organisatie Tempelhofgesellschaft. Op deze band wordt een complete occult anti-semitische wereldgeschiedenis uit de doeken gedaan. Termen als "donkere rassen", "wortelrassen" en "grote witte broederschap" worden daarbij niet geschuwd. Het komt erop neer dat "de hebreeuwse broederschap" het "arische ras" en zijn kennis duizenden jaren zou hebben onderdrukt. Begin deze eeuw zou de held van de moderne geschiedenis, de "nieuwe tempelier" Jörg Lanz von Liebenfels, de "verborgen arische kennis" weer boven water hebben gehaald en die hebben doorgegeven aan Hitler.
Lanz von Liebenfels heeft werkelijk bestaan. Deze extreem-sexistische katholieke monnik was oprichter van de sekte 'Nieuwe Orde der Tempelieren'. Hij verkondigde dat de mensheid oorspronkelijk in twee soorten uiteen viel: 'helden' en 'aapmensen'. De 'helden' zouden blond, atletisch en slim zijn, 'zoals bijvoorbeeld de Ariërs'. De anderen waren wreed, hebberig en dom, 'zoals de joden'. Door 'de rasvermenging' zou de mensheid nu niet meer 'zuiver' zijn. Slechts wanneer alle andere 'rassen' uitgeroeid zouden worden, konden de 'Ariërs' weer zuiver worden. Het hakenkruis was zijn symbool. Veel van de leden van zijn sekte werden later officier bij de SS.
De Tempelhofgesellschaft bracht ook meerdere nazi UFO-video's uit. Daarin wordt beweerd dat het Derde Rijk zich nog niet heeft overgegeven en dat Hitler per duikboot naar Antarctica is gevlucht. De nazi's zouden nu beschikken over een vloot onoverwinnelijke hoogtechnologische UFO's en terug komen om hun karwei af te maken. Een van die video's heet "UFO - het Derde Rijk slaat terug?". Daarin wordt gesuggereerd dat de nazi's hun UFO-technologie te danken hebben aan die oude onderdrukte kennis. In 1996 besloot Duitslands grootste new age-blad en -distributiecentrum Esotera dat ze niets meer met deze videoband van doen wilden hebben vanwege het nazi-karakter ervan. Kühles organisatie CNI had het copyright op de Engelse vertaling van deze video.

Reactionaire kerkelijke kringen
Anti-semitisme neemt vele vormen aan, die historisch gezien veelal naast elkaar bestaan hebben. Sinds de elfde eeuw is het anti-semitisme in Europa nooit weggeweest. Rond die tijd werden joden door de kerk van allerlei zaken uitgesloten. De maatregelen werden gerechtvaardigd met anti-semitische mythen. De joden zouden bijvoorbeeld over satanische toverkrachten beschikken en Christus vermoord hebben. Beide beweringen worden ook op de videoband van Kühles voor waar aangenomen. Het dieptepunt in het christelijke anti-semitisme vormde de Inquisitie.
Vanaf de achttiende eeuw hielpen reactionaire kerkelijke kringen nieuwe vormen van anti-semitisme de wereld in. Mythische verhalen deden de ronde over de vermeende financiële macht van 'de joden' of over een 'joodse samenzwering' om de politieke macht over te nemen. Zulke samenzweringsideeën zijn historisch gezien altijd onverbrekelijk verbonden geweest met anti-semitisme. Ook deze ideologie komen we weer voortdurend tegen bij Kühles en zijn vrienden. Eeuwenlang leefden joden in grote delen van Europa in voortdurende angst voor progroms door aanhangers van deze ideologie. Eind vorig eeuw werden de samenzweringsideeën overgenomen door nationalistische kringen. De joden werden tot gezamenlijke vijand gemaakt om de nationale eenheid dichterbij te kunnen brengen. Weer later zouden de nazi's deze ideologie perfectioneren.

Religieuze dekmantel
Halverwege de negentiende eeuw kwam daarnaast het racistische anti-semitisme opzetten. Joden zouden van een ander, inferieur 'ras' zijn. Wetenschappers werden ingeschakeld om dat 'objectief' vast te stellen. Vanuit al deze anti-semitische ideologieën tezamen werd de holocaust gerechtvaardigd, de fabrieksmatige vernietiging van ruim 6 miljoen joden. De nazi's beschikten overigens niet over één samenhangende anti-semitische ideologie. Ze maakten al naar gelang hun propagandabehoeften ook dankbaar gebruik van de vele uiteenlopende anti-semitische occulte ideeën die begin deze eeuw in Duitsland de ronde deden. Die waren meestal afkomstig van allerlei rechtse stromingen zoals de antroposofie en de theosofie.
Na de Tweede Wereldoorlog en de holocaust verdwenen de christelijke en racistische varianten van het anti-semitisme wat naar de achtergrond. De economische en samenzweringsideeën zijn gebleven. Anti-semitisme en nazi-propaganda werd in veel landen strafbaar gesteld. 'Moderne' anti-semieten ontkennen daarom steevast zelf anti-semitisch te zijn. Dat is wellicht het grootste verschil met hun vooroorlogse voorgangers, die er nog ronduit voor uit mochten komen. Velen distantiëren zich tegenwoordig ook van het 'ouderwetse' racistische anti-semitisme.
Om toch anti-semitische propaganda te kunnen maken kiezen veel groeperingen een religieuze dekmantel. De Tempelhofgesellschaft is er zo een. Populaire thema's die veel mensen trekken, zoals UFO's en new age, vormen ook een prachtige dekmantel voor deze groepen. Ze bieden de gelegenheid om in boeken en video's relativerend over de misdaden van de nazi's te praten of de holocaust in twijfel te trekken. Dat is de belangrijkste reden dat een flink aantal van de belangrijkste na-oorlogse nazi-voormannen zich bezig houdt met in wezen onserieuze thema's als UFO's en new age. Toch wordt er heel af en toe door Justitie ingegrepen. Daarom wordt op Kühles band de relatief onbekende Lanz von Liebenfels, Hitlers occulte ideologische vader, tot held gemaakt en niet Hitler zelf. De luisteraar mag zelf de voor de hand liggende conclusie trekken. Dit type nazi-propaganda wordt actief verspreid door mensen als Kühles.

MAI-samenzwering?
Bij het secretariaat van de campagne tegen het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI) klopten regelmatig samenzweringsfanatici aan. Ook John Kühles kwam zo in contact met linkse kringen in Leiden. Het idee dat er achter de schermen over een belangrijk mondiaal verdrag onderhandeld wordt, spreekt kennelijk erg tot hun verbeelding. Ook bij een internationaal anti-MAI seminar in augustus 1998 in Genève wilden 'samenzweringsdeskundigen' een workshop geven. Daarbij werd voorgelezen uit een boek van de Duitse esoterische fascist Jan van Helsing. Zijn boeken zijn in Duitsland sinds kort verboden wegens anti-semitisme. Er waren er echter al honderdduizenden van verkocht. Overigens komen alle thema's uit Helsings boeken terug in Kühles' radio-uitzendingen.
Kühles gelooft dat buitenaardsen via "geheime genootschappen" de komende jaren een chaos willen creëren om daarna "een Nieuwe Wereldorde" te scheppen. We krijgen dan allemaal verplicht een chip ingepland. De buitenaardsen willen zo hun macht over ons vergroten. De invoering van het MAI-verdrag en de WTO laten zien dat ze al veel invloed hebben. 'Samenzweringsdeskundigen' als Kühles zeggen dat de wereldgeschiedenis gemaakt wordt door de elite. Elke vorm van verzet van onderop zou uiteindelijk betaald of georganiseerd zijn vanuit die onaantastbare elite. Zo zou de Russische revolutie bijvoorbeeld gefinancierd zijn door de joodse bankiers. Maar de geschiedenis wordt wel degelijk mede bepaald door de onderdrukten in hun strijd tegen de onderdrukkers. Vanzelfsprekend is het belangrijk om te weten dat er mondiale elite-organisaties zijn waarin multinationale bedrijven, banken en staten vertegenwoordigd zijn en waar grootschalige plannen gemaakt worden. Maar dat zijn zeker geen samenzweringen van waaruit alle organisaties, bewegingen en mensen overal ter wereld bestuurd worden als trekpoppen.

(Je kunt een zeer uitgebreide versie van dit artikel bestellen door 6,50 gulden over te maken op giro 95225 tnv Stichting Gebladerte te Leiden ovv 'Gebladerte nummer 15'. Vraag de 'Gebladerte post-order lijst' op via 071.5127619)

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 328, 8 januari 1999

  • Hits: 360

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch