• Archivaris
  • 296

Kort nieuws/296

Wij kregen bij het Kleintje en brief binnen van het Steunpunt voor Kansarmen en Minima. Zij hadden een brief gekregen van iemand die zich bezorgd maakt over afgedragen belastinggelden. Aangezien wij bij het Kleintje geen verstand hebben van dit soort zaken roepen wij onze abonnees op om onderstaande eens door te lezen en indien er aanvullende informatie is om dat door te geven aan het Steunpunt
Met het invullen van het belastingformulier (aangifte E) kwam betrokkene erachter dat op de jaaropgaaf van de Sociale Dienst, een erg laag bedrag is ingehouden voor wat betreft loonbelasting/volksverzekeringen. Zij belde de Sociale Dienst hierover op in de veronderstelling dat er een fout was gemaakt. Tot haar grote verbazing vertelde iemand van de Sociale Dienst haar dat dit niet het geval was maar dat het een nieuwe bezuinigingsmaatregel is!!! De Sociale Dienst had hierover al meer telefoontjes binnen gekregen. Niemand is kennelijk op de hoogte gebracht van deze nieuwe maatregel, die zeer vervelende consequenties heeft voor mensen met een minimum-inkomen. De Sociale Dienst adviseerde betrokkene aan de Belastingdienst door te geven dat het Ministerie van Sociale Zaken èn het Ministerie van Financiën hebben afgesproken de Belastingdienst te adviseren voor deze groep mensen over te gaan tot een Nihil-aanslag oftewel kwijtschelding. Hopelijk weten ook zij van dit advies af! Een belachelijke zaak dat de Sociale Dienst te weinig belasting heeft afgedragen en dit niet heeft doorgegeven aan haar cliënten. In het slechtste geval kan dit betekenen dat mensen alsnog een bedrag aan belastingen moet betalen over 1995 terwijl men al aan het absolute minimum zit. Betrokkene wil anoniem blijven vandaar dat eventuele informatie toegestuurd kan worden aan het Steunpunt voor Kansarmen en Minima, Hinthamerstraat 177, 5211 ML, DenBosch.

Ongelooflijk, wat een slecht gevoel voor politiek heeft Joke van der Beek toch. Na het gemeentelijke debâcle met betrekking tot de 'tijdelijke' drugsopvang op een ponton vlak onder de stadswallen bij het Rijksarchief gaat DenBosch nu vrijwel zeker opnieuw op haar smoel met de drugsopvang op het NS-terrein aan de Mayweg. Volgens mij heeft het alles met 'gevoel voor politiek' te maken. De Bossche PvdA is werkelijk alle maatgevoel kwijt. Het al vele decennia op het rode pluche zitten heeft hen arrogant en onaantastbaar gemaakt voor 'het gewone volk'. Dat gewone volk is het gemarchandeer en stiekeme gedoe echter meer dan zat en daar heeft Joke van der Beek daar aan de Mayweg nu opnieuw mee te maken. Je kunt toch ook dergelijke beslissingen (verslaafden-opvang in een woonwijk) niet nemen zonder daar met betrokkenen over te spreken! Mensen zijn terecht hartstikke over de rooie wanneer ze dit soort berichten in hun krantje zien staan. De werkelijke slachtoffers van deze vorm van regeren zijn natuurlijk de verslaafden in deze stad. Van hot naar her worden ze gestuurd, de gemeente laat eigenlijk aan alle kanten zien dat het ze geen moer interesseert. Het ziet er nu naar uit dat de gemeente DenBosch procedure na procedure zal gaan verliezen. Het plaatsen van de verslaafdenopvang aan de Mayweg hebben ze ook weer gedaan zonder dat ze een bouwvergunning hadden, net zoals bij de Diezebrug! Het toont de ongeïnteresseerdheid van het gemeentebestuur om serieus naar de enorm uit de hand lopende problematiek van gebrek aan opvang voor al diegene die letterlijk uit het (inloop)schip vallen!

HE VIEZE AUWTO DE AARDE STERFT! Om de lente goed te beginnen besloten wij om een heel klein beetje ruimte die gereserveerd is voor onze heilige koe, de auwto terug te nemen. Met deze ludieke en symbolische axie willen wij iedereen aanmoedigen om het heft (of de schep) in eigen hand te nemen. Minder auwto's, meer natuur! Begin op een parkeerplaats en eindig op de snelweg!... Zondagochtend toog een groep van ongeveer 12 mensen met een bakfiets vol grond, boompjes, bloemetjes en het nodige gereedschap richting parkeerplaats. We kozen een plek midden op de parkeerplaats uit om tot een klein tuintje om te toveren en gingen aan het werk. De stenen werden losgewrikt en als muurtje om de parkeerplaats opgestapeld, grond werd op het zand gegooid en daarin werden plantjes, boompjes en worteltjes geplant, zelfs een echte tuinkabouter kregen een plekje.

De eerste verbaasde voorbijgangster, een oud omaatje, kwam aanlopen en kreeg een verklaring in haar handen gedrukt. Ze reageerde enthousiast, vond het erg leuk en zei dat ze ons niet zou verraden. Andere voorbijgangers reageerden ook enthousiast, "Het is lente", ja inderdaad, o wat een leuk idee, het ziet er mooi uit.....Binnen korte tijd was de parkeerplaats veranderd in een tuintje. En jawel....daar was de eerste smeris-auwto, waar 2 onuitgeslapen smerissen, zonder enige fantasie, uitstapten. Omdat we alleen van onszelf toestemming hadden om dit te doen, moesten we ermee ophouden, anders zouden we voor vernieling worden gearresteerd. We waren net klaar dus dat wilden we wel doen. Ze riepen versterking en toen die arriveerden zijn wij weggewandeld. 4 Auwto's + inhoud stonden enige tijd naar ons tuintje te kijken......Tja, wat moet je daar nou weer mee he, als handhaver van de openbare orde......Ze besloten hun plicht te doen en ons boompje, struikje, spandoek en tuinkabouter in beslag te nemen en onze muurtje omver te schoppen (kortom ze maakten er een puinhoop van, zoals gewoonlijk). De enige 2 fotografen die belangstelling voor ons en ons tuintje hadden waren 2 types, die zeker niet van de pers waren, de een was van de smeris en de ander leek nog het meest op een fascio. Verder was er geen pers te bekennen, die hadden vast wat belangrijkers te doen. Toen 'het gezag' de openbare orde had doen wederkeren en vertrok zwaaiden ze naar ons en staken hun duim omhoog, goeie axie (tsja....'t valt niet mee om smeris te zijn...) Wij waren erg tevreden over de axie, 't is ontzettend leuk om te doen! We gaan hier ook zeker mee door. Een oproep aan iedereen: Neem de ruimte terug die van ons is, minder asfalt en parkeerplaatsen voor auwto's! GA TOCH FIETSEN!

Wie 'm nog niet kent, leest het Kleintje slecht. Wethouder Goedhart. Was hij voorheen nog gevangenencipier, een paar jaar geleden via Rosmalens Belang in de Rosmalense politiek getreden; nu wethouder van sociale zaken. En wat voor een! Zijn stopwoordje 'maatwerk' dat hij te pas en te onpas gebruikte om de Bossche versie van de NABW erdoor te drukken, klinkt menigeen nog in de oren. Nou blijkt dat goede hart van Goedhart echter vooral maatwerk voor zichzelf op te leveren. Hij heeft zojuist een dikke nieuwe auto gekocht. Zo'n patserige BMW. Ja ja, dat salaris als wethouder van een heuse stad geeft je de gelegenheid je tweede jeugd weer scheurend te beleven. Zo'n spiksplinternieuwe BMW zonder krassen... Zonder krassen? Blauw. HH-BP-41.

De Eerste Kamer laat huurders in de steek! De Nederlandse Woonbond is woedend. De Eerste Kamer heeft zich niets aangetrokken van alle verwachtingen, die door staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting en de Tweede Kamer bij huurders zijn gewekt. Weer wordt niets ondernomen tegen de enorme huurstijgingen. Verhuurders gaan hun gang en huurders betalen het gelag. De Eerste Kamer is gevoelig gebleken voor een georganiseerde lobby vanuit de particuliere verhuurders. Zij hebben de politici wijsgemaakt dat ze onvoldoende tijd hebben gehad om zich op de maatregel voor te bereiden. Ze zouden niet in staat zijn om vóór 1 april jongstleden de vereiste vooraankondiging van de huurverhoging te versturen. Volgens de Woonbond is dit een smoes geweest om de maatregel te torpederen. De particuliere huursector is al geruime tijd op de hoogte van de voorschriften. De Woonbond weet, dat bijna alle sociale verhuurders en ook veel particuliere verhuurders de vooraankondigingen al klaar hebben liggen. De Eerste Kamer is de particuliere verhuurders nu wel erg gemakkelijk tegemoet gekomen. Zij kunnen in 1996 opnieuw grote overwinsten boeken door de huren maximaal (6,5%) te verhogen, er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd.
Al twee jaar praten het Ministerie van VROM, de landelijke Centrales NWT en NCIV, de Raad voor Onroerende Zaken en de Woonbond over de manier waarop huurders kunnen worden beschermd tegen onredelijke hoge huurverhogingen. Die bescherming is nodig omdat verhuurders vorig jaar veel meer vrijheid hebben gekregen bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging. De vrijheid is dit jaar nog groter geworden door de stijging van de maximale huurverhoging van 6 naar 6,5%. Om de grote vrijheid enigszins in te tomen, is in overleg met alle betrokken partijen het wetsvoorstel "procesvereisten Huurprijzenwet Woonruimte" tot stand gekomen. Volgens dit wetsvoorstel zijn verhuurders verplicht een aantal bijzondere procedurevoorschriften in acht te nemen, wanneer ze een huurverhoging willen vragen van meer dan 2,8 procent. Bij het niet naleven van deze voorschriften kan de huurcommissie de huurverhoging beperken tot 2,8%. Nu de Eerste Kamer (meerderheid van CDA en VVD) dwars is gaan liggen dreigt in 1996 elke maatregel te ontbreken die verhuurders bij de les houdt. De huurders in Nederland zijn opnieuw in de steek gelaten. Meer informatie is te verkrijgen bij de Nederlandse Woonbond 020.5517700 of 013.5357754.

Buro Jansen & Janssen heeft pas geleden het volledige enquête-rapport "Inzake Opsporing" op Internet gezet. De bijna 5000 pagina's tekst zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Ook bestaat de mogelijkheid het rapport van de parlementaire enquête-commissie op trefwoorden te doorzoeken. het is te vinden op de home-page van buro Jansen & Janssen:

http://www.xs4all.nl/~respub/. Buro Jansen & Janssen wilde hiermee de discussie openbreken over vrije beschikbaarheid van overheidsinformatie. Zo zouden Kamerstukken voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn. Op de Handelingen van de Tweede Kamer rust geen auteursrecht. Het parlement heeft echter een exclusief contract met uitgever Sdu afgesloten: de voormalige staatsdrukkerij krijgt als enige de Handelingen in elektronische vorm aangeleverd. Onderandere vanwege deze Jansen & Janssen stunt is de Sdu versneld begonnen alles via internet toegankelijk te maken. In het geval van het enquête-rapport bewerkte de Sdu het materiaal tot een publikatie in boekvorm (12 delen, 695 gulden) en een cd-rom (650 gulden). Op deze bewerkingen rust wel auteursrecht. Door haar monopoliepositie kan de Sdu prijzen rekenen die tot gevolg hebben dat de gemiddelde burger geen kennis kan nemen van de volledige inhoud van het enquête-rapport. Door de opkomst van de nieuwe elektronische media is deze gang van zaken niet meer verdedigbaar. Hoewel de overheid zelf het gebruik van nieuwe media wil stimuleren is zij blijkbaar niet in staat het goede voorbeeld te geven. De discussie over opsporingsmethoden is te belangrijk om aan politie en politici over te laten.
Buro Jansen & Janssen doet onderzoek naar politie en inlichtingendiensten in Nederland. buro Jansen & Janssen (020-6123202) Postbus 10591, 1001 EN, Amsterdam (email )

Jaja, je kunt weer genieten van het blad Konfrontatie. Nadat het blad vijf jaargangen vol had gemaakt besloot de redactie ongeveer een jaar geleden ermee te stoppen. Het aantal abonnees was veel te laag en er waren te weinig constructieve reacties op het blad die ervoor zouden kunnen zorgen dat er rondom het blad iets van een hechte 'tegenbeweging' zou ontstaan. Een aantal mensen uit die Konfrontatie-redactie is nu op Internet verder gegaan. Eens per maand verschijnt er een aantal artikelen op de Konfrontatie-'site', waarop je je kunt abonneren. Er worden tevens een heel stel andere teksten en www-pagina's aangeboden. Wanneer je de beschikking hebt over een computer met internet-toegang dan moet je maar eens een kijkje gaan nemen op

http://www.xs4all.nl/~konfront/. Wanneer alles goed gaat kun je er ook komen via onze eigen Kleintje-internet-pagina: http://www.stelling.nl. Sukses!...

Van 12 tot en met 14 juli vindt er in recreatiegebied Spaarnewoude een driedaags internationaal festival plaats onder de naam 'Tegenwind'. de bedoeling is om ongeveer 1500 creatieve activisten bij elkaar te brengen om contacten te leggen en te feesten. Het wordt een milieuvriendelijk festival met muziek, theater, dans en andere kunstenmakers. heb je ideeën, zou je iets willen ondernemen, wil je de organisatie helpen of meer informatie over het festival, neem dan contact op met Tegenwind, Houtkopersburgwal 15, 1011 HR, Amsterdam 020.6203570

De wereldwinkel den Bosch is op zoek naar mensen die minstens 5 uur per week beschikbaar zijn voor de winkeldienst. Verlangd wordt dat je affiniteit hebt met zaken betreffende Derde Wereld landen, beschikt over goede rekenvaardigheid en klantvriendelijk bent.
Interesse?? Stuur dan een brief aan: Wereldwinkel den Bosch, t.a.v. dagelijks bestuur, Vughterstraat 91, 5211 EZ den Bosch Telefonische inlichtingen zijn te krijgen bij Dirk Huisman, tel 6137629.

Het Vredesburo Eindhoven heeft geld nodig. Doe jij ook een beetje? Het Vredesburo Eindhoven bestaat al zo'n 15 jaar en organiseert akties tegen militarisme, ondersteunt stedenbandkontakten en geeft vooral vaak informatie. En nou zitten ze zonder geld. Alle kleine beetjes helpen en je bent welkom om te gaan kijken wat je steunt.
Stichting Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 41, 5611 KH Eindhoven tel en fax: 040-2444707. Postbanknr. 5265491.

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 296, april 1996

  • Hits: 473

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch