maandag 11 augustus-2003
Nelda Rogers heeft tijdens haar actieve dienst binnen het Amerikaanse defensieapparaat niet bij het schoteltje naast een stel veldlatrines gezeten. Nelda had een heel wat interessantere functie. Zij heeft namelijk 28 jaar lang deel uitgemaakt van een speciale eenheid van het Ministerie van Defensie die zich bezighield met het debriefen van militairen na hush hush- operaties buiten de grenzen. Voor en tijdens de recente aanval op Irak was ze in Duitsland gestationeerd voor het uitmelken van allerlei teams die al dan niet fors gedecimeerd terugkeerden na geheime missies op Iraaks grondgebied. Zo stootte zij op informatie over een team dat bestond uit (ex-)militairen en CIA-klanten, die via de boekhoudafdeling van het Ministerie van Landbouw werden betaald. Naar we hebben begrepen geen zeldzame gang van zaken bij dit soort operaties. Mochten ze gepakt worden dan konden ze volhouden dat ze met een ladinkje kunstmest onderweg waren om de Irakese gewassen wat op te peppen. In werkelijkheid hield dit team zich echter volgens Nelda de klokkenluidster met heel andere zaken bezig. Zo drongen units ervan door in de kluizen van zowel de Centrale Bank als een heel rijtje commerciële banken in Baghdad en haalde daar voor een deel de boel leeg. Dat laatste gebeurde eveneens in het Nationaal Museum en in een paar paleizen van de baas zelf. Een andere unit ging op pad met een voorraadje massavernietigingsshit die ergens op een slimme plek verborgen moest worden. Om later triomfantelijk te worden teruggevonden als bewijs van de snode plannen van Saddam Hussein. Maar de onder supervisie van de CIA georganiseerde trip verliep niet volgens planning. Net als sommige andere units kwam ook deze namelijk onder vuur te liggen van reguliere Amerikaanse legereenheden. En gegeven de omstandigheden kan je niet gaan roepen: joehoe, wij zijn het. Onder dit friendly fire verloor een deel van de geheime unit het leven en de bio-chemische rotzooi raakte zoek. Een van de volgens het Ministerie van Defensie ex-militairen was de 26-jarige Josh Neusche. Hij was betrokken bij het ophalen van wat geld, documenten, kostbare snuisterijen en andere wannahaves uit Saddam’s paleizen en uit een paar interessante panden op het vliegveld. Hij ging gezond op pad en kwam in coma terug. En hij niet alleen. De op eigen kosten naar Europa gevlogen vader van Josh was in het Duitse hospitaal dat voor het geheime team was ingericht getuige van de binnenkomst van zo’n 55 anderen die dezelfde ziekteverschijnselen vertoonden als Neusche jr. Ze gingen allemaal het hoekje om. Volgens een arts was een giftige stof de oorzaak van de geheimzinnige ziekte. Volgens het Ministerie van Defensie ging het om longontsteking. U kunt raden wat wij denken. Ziek hè?

  • Datum: .

donderdag 21 augustus-2003
De geluiden over de geheime CIA/DIA missie in Baghdad voor het begin van de Tweede Golfoorlog worden langzamerhand wat luider. Zoals we op 11 augustus jl. al meldden heeft klokkenluidster Nelda Rogers de zaak kortgeleden naar buiten getild. Volgens haar zouden speciaal opgeleide luitjes van het Pentagon en de “Company” de kluizen van de Irakese centrale bank en een stel commerciële banken hebben geplunderd voor de hel losbarstte. Al dan niet met hulp van binnenuit. Volgens de Londense International Currency Review zou het echter niet alleen om baar zijn gegaan maar ook en vooral om overboekingen langs de electronische snelweg. Ondermeer naar onder controle van de CIA staande rekeningen bij de Israëlische Discount Bank, de Zwitserse Crédit Suisse en de Duitse Dresdener Bank. Het zou gaan om een bedragje van rond de 10 miljard dollar. Mag het een onsje meer zijn? Een groot deel zou afkomstig zijn van Saddam’s appeltje voor de dorst dat hij zou hebben gekweekt via illegale oliedeals. Wie gelooft dat de buit bestemd zou zijn voor de wederopbouw van Irak krijgt stante pede een urgentieverklaring voor een bezoekje aan de shrink van het dichtstbijzijnde streekziekenhuis. De hele operatie heeft het sterke karakter van een déjà-vu. In deze kolommen hebben wij namelijk al herhaaldelijk aandacht besteed aan eenzelfde kunstje dat tricky elementen uit het Amerikaans/Israëlische inlichtingenwereldje zouden hebben geflikt in Koeweit toen Saddam van Washington de verkapte toestemming kreeg om de ministaat binnen te vallen. Ook toen was er sprake van miljarden. Toen de buit eenmaal binnen was begon de Eerste Golfoorlog. Uiteraard gingen die oorlogen niet om dat geld. Maar het was wel mooi meegenomen. Zelfs letterlijk.

  • Datum: .

dinsdag 23 november-2010
Nou zal je van ons niet horen dat het lekker is om een prik van een muskiet te krijgen. Je kan er van alles van krijgen. Van West-Nijlziekte tot malaria of knokkelkoorts. Maar wat de Britse firma Oxitec doet om aan de logistiek van die ellende iets te doen lijkt ons ook niet gezond. Vorig jaar hebben de tovenaarsleerlingen van die club gesleuteld aan het gen van deze vliegende naald, zodat ie zich niet meer konden vermenigvuldigen. Om er vervolgens stiekem een paar meloen van los te laten op de Kaaimaneilanden. Kijken wat er gebeurde. Volgens hullie was het een groot succes, maar nadat de boel naar buiten kwam werd de plaatselijke bevolking knap giftig. Want het is natuurlijk best lekker om je muskietennet naar de belt te kunnen brengen, maar wat de verdere effecten zijn op het milieu weet geen kaaiman. Muskieten dienen namelijk ook als lekkere hapjes voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen en verzorgen naast een andere irritante diersoort als de bij voor het bestuiven van gewassen. Oeps daar hadden de Lupardi's van Oxitec even niet aan gedacht.
Gelukkig zijn ze niet alleen op de wereld. Zo lijkt het er sterk op dat wijsneuzen van een andere firma iemand hebben meegestuurd met de bezettingsmacht op Haiti om cholera te verspreiden. Volgens schaarse persberichten buiten de mainstream een zeer speciaal soort cholera, die door één drager is binnengebracht. Waarvoor? Nou, er zijn wel erg veel arme donders in Haïti en als we de boel daar eindelijk eens een beetje fatsoenlijk op de rails willen krijgen, dan kunnen we daar beter een onsje vanaf halen.
Zeggen kwaaie tongen. Te kwaai naar uw smaak? Lees dan bijvoorbeeld eens hoofdstuk 11 van The Last Circle van Cherie Seymour aka Carol Marshall. Ziek? Doodziek.

  • Datum: .

donderdag 6 januari-2011
Zei vandeweek een mevrouw uit Queensland, dat ze daar niet alleen te kampen hebben met een paar meter water, maar ook met slangen en korkedillen. En, voegde ze daar zuchtend aan toe, straks komen de muggen. Nou, we kunnen die mevrouw mededelen, dat ook de autoriteiten met dat idee rondlopen. En het gaat dan om muskieten die enge ziektes verspreiden, zoals knokkelkoorts. Wil niemand graag oplopen, dus hebben ze daar het volgende op bedacht. Ze gaan de muskieten vaccineren met de Wolbachia bacterie. En Wolletje moet er dan voor zorgen dat die muskieten geen bezoek krijgen van het knokkelkoortsvirus. Appletje, eggje. Het experiment wordt gestiekt door de foundation van Bill Gates en echtgenote, die ergens achter hun computer nog een zakje poen vonden. Of het lukt? Afwachten geblazen.
Het initiatief is in ieder geval wel wat deftiger in de pers gekomen dan dat op de Kaaimaneilanden vorig jaar, waar ze stiekem lagen te klooien aan het gen van die zoemers (1). En volgens de knipperbollen die het Australische plannetje hebben gesmeed is die bacterie gelukkig onschadelijk voor de hele reut die indertijd op de ark van Noach rondhing. Ja, ja. Maar je gaat aan alles twijfelen als het ineens vogels begint te regenen en vissen massaal de rugslag beoefenen. Voor alle zekerheid houden wij de vinger aan de bloedbaan. U hoort.

1. Zie aflevering 1 van 23 november 2010

  • Datum: .

vrijdag 4 februari-2011
Als we beloven dat we de vinger aan de bloedbaan houden, dan doen we dat ook.
Op 6 januari van dit jaar boerden we dat de foundation van de microsofte Bill Gates, zijn vrouwtje Melinda en de ouwe Gates een experiment stiekt om de Aedes aegypti een beurt te geven. Nee, dat is geen Egyptische kameeldrijver op het Tahrirplein, maar een muskietensoort die de knokkelkoorts verspreidt. Bijvoorbeeld in het met haast apocalyptische rampen worstelende Queensland. Dankzij Billyboy cs. worden de betrokken zoemers nu gevaccineerd met een bacterie die dat virus moet kelen. Of het experiment een succes wordt weten we pas als de wind daar eindelijk gaat liggen.
De redelijk conservatieve familie Gates, die zich ook zo inspant om het aantal koters binnen het gezin chinees te korten, heeft ook ruim geïnvesteerd in de onderneming PlanetOut. Samen met andere poenschuimers hebben ze een meerderheid van de aandelen weten te verwerven. PlanetOne is een homosensuelenclub die een eigen magazine en een eigen website runt en daarnaast cruises organiseert. Niet in de bosjes maar op zee. Waarom Bill & Company daarin centen hebben gestopt is niet helemaal duidelijk. Er zal toch geen verband bestaan tussen het outplanetten van het knokkelkoortsvirus bij de Aedes aegypti en de infiltratie bij een homosensuele organisatie? Oeoeoeooe, dat is effe griezelig. Stay tuned.

  • Datum: .

vrijdag 1 juli-2011
Op 23 november vorig jaar boerden wij al, dat er cholera op Haiti was uitgebroken. Een ziekte die tot dan toe daar niet voorkwam. Het ging volgens knipperbollen op dit terrein om een zeer speciaal soort cholera, die door één drager was geïmporteerd.
Wat wist de mainstream gisteren te keveren? Dat VN-knuppels uit Nepal bij aankomst in Haiti de bacterie onder hun leden hadden. Zou een Amerikaanse studie naar boven hebben gepompt. Niks over één drager, niks over de speciale soort. Gewoon een stel kutkevers uit Nepal. Dat was alles. Wij dachten er toen anders over. En dat doen we nog.

  • Datum: .

maandag 31 oktober-2011
Wij publiceerden 23 november 2010 dat een stel Britse Lupardi's muggen hadden gemodificeerd op de Kaaimaneilanden. Stiekem, zonder, dat die Kaaimannen en -vrouwtjes dat wisten. Hadden ze indertijd knap de pest over in.
Dat eerste artikeltje kreeg nog twee keer een vervolg (1). En wat denk je? Komt de website Nu.nl met het volgende nieuws: "Gemodificeerde mug bevecht knokkelkoorts". Lees en krab.
Zeker ergens de bus gemist.

1. Pak onze zoekmachine bij de horens.

  • Datum: .

woensdag 27 februari-2013
Dit is een raar artikeltje. Na overleg met de medeaandeelhouders van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis hebben de commissarissen dat meisje van Eburak naar huis gestuurd. Nadat ze de topdogs van Achmea voor hun ballen had geschopt. Als je het stukkie goed leest moeten die medeaandeelhouders de Nachwuchs zijn van de vorig jaar naar zijn schepper teruggekeerde Jan Schram. En als je het nog eens tegen het licht houdt dan zou het zomaar kunnen dat ons Eburakkertje het eerste recht van overname heeft. Ja en? Als die Schrammetjes op de aandelen blijven zitten gebeurt er volgens ene Bartjens heulemaal niks. Dan wordt het wel moeilijk opereren en krijgt de waarde van die aandelen mogelijk een aanval van anorexia nervosa te verwerken. Geschild appeltje en zacht gekookt eitje voor de door de woelige Bosporus gewassen Aysel. En mocht het onverhoopt toch nog problematisch worden dan kan ze voor goeie raad altijd nog terecht bij Willem Zegwaard (1). Per saldo heeft die al heel wat vulles opgeruimd.

(1) Zie voor de fruitige contacten van Aysel aflevering 46 van de serie “Schimmen achter Pim” dd. 2 juli 2007

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch