Skip to main content

woensdag 15 december-2010
Soms raak je zo verbijsterd van Israëls gewelddadige machtspolitiek, dat je je bijna in de armen van Gretta zou storten als je niet beter wist. Maar een ding is zeker: de holocaust blijft de holocaust. Je kan oeverloos blijven zeiken over het juiste aantal joden dat voor en tijdens WO II door de moffen over de kling is gejaagd, maar dat is geëtter in de marge. Neemt niet weg, dat er een groeiend aantal malloten is die de holocaust ontkennen. Een van hen is Israël (zoiets verzin je niet) Shamir. Een Russisch ei dat donkerbruin smaakt. Meneer heeft zich ooit in de journalistiek begeven en van zijn artikelen word je niet vrolijk. De dood van Jezus Christus is de schuld van de Joden en meer van dat gelul. Wat denk je? Meneer Israël is ouweneel met Wippie Assange. Zo zelfs dat hij de lekken redigeert die Wippie's organisatie en de Gepetto's daarachter graag in Rusland verspreid willen zien. Dat ie daarbij zelf soms ook een cabeltje verzint wordt hem niet erg nagedragen. Nastrovje zullen we maar zeggen.
De benoeming van vriend Israël zou je een vlekje op Wippie's blazoen kunnen noemen. Maar het wordt nog gekker. De vertegenwoordiger van de Australische cabelaar in Zweden is Shamir's zoon, Johannes Wahlström. Een echte zoon van zijn vader, die ook niet vies is van een snuifje anti-semitisme en het wat al te losjes hanteren van quotes. Hoe gek is het in dit licht, dat de leaks die tot nu toe door Assange op het net zijn gepleurd zo vriendelijk zijn voor Israël (het land)? Heel gek.

  • Datum: .

donderdag 16 december-2010
Die twee Zweedse torren met wie Wippie Assange heeft liggen rollebollen en later aangifte hebben gedaan? CIA! Vast en zeker. Een van de topjournalisten die dat bericht prominent in het mainstreamriool mocht pleuren was Israël Shamir, de Russische sluismeester van Wippieleak. We hebben gisteren al gewezen op het unverfrohren anti-semitisme van kameraadski Israël aka Adam Ermash aka Jöran Jermas. Doen we nog wat schepjes bovenop.
Zo noemde deze naar Zweden uitgeweken steunbeer van Wippie's organisatie Auschwitz "een door het Rode Kruis gecontroleerde interneringsfaciliteit. Geen plek waar Joden werden uitgeroeid".
Of wat dacht u van deze kraker? Komt ie: "Het is de plicht van elke muslim en christen om de holocaust te ontkennen. Joden zijn een virus in menselijke vorm".
Geen wonder dus dat Johannes Wahlström, Israël's al even maffe zoon, recentelijk tot deze uitspraak kwam. Gaat ie: "Mijn vader is een liefhebber van polemieken. Ik beschouw hem als het Zweedse equivalent van Salmon Rushdie". Nog even, Johannes is ook een sluismeester van Wippieleak, maar dan voor Zweden.
Bij afwezigheid van Assange doet tegenwoordig Kristinn Hrafnsson de babbel naar buiten toe. Bijvoorbeeld tegenover Radio Zweden. Hou je vast:

"RZ: Kent u Israël Shamir?
KH: Ja. Hij hoort bij onze organisatie.
RZ: Wat is zijn functie?
KH: Er werken een heleboel journalisten voor ons over de hele wereld. Met allemaal hun eigen rol. Maar over de details van die werkzaamheden ga ik niets zeggen.
RZ: Weet u hoe controversieel Shamir is in de wereld?
KH: Er zijn heel wat mensen binnen onze organisatie die controversieel zijn. Ik zie het punt van uw vraag niet.
RZ: Weet u dat ie beschuldigd wordt van anti-semitisme?
KH: Ik heb van die beschuldigingen gehoord, ja... Wat is uw vraag eigenlijk?
RZ: Denkt u dat dat een probleem is?
KH: Nee, daar geef ik geen commentaar op.
".

Nou wij ook niet.

  • Datum: .