Skip to main content

vrijdag 28 september-2012
Koos Hertogs aka Koos H. is geen serial killer. Hij voldoet tenminste voor geen meter aan het profiel dat de FBI voor dat begrip in elkaar heeft gehangen. Althans volgens ene Patrick Oomens. Een auteur die naar eigen zeggen wat verder in de psychologie heeft rondgebanjerd en onlangs een boek heeft gebaard over de affaire rond Koos H. (1). Een spierballenjongen, die al op zijn vijftiende de eerste steen legde voor zijn ongenoeglijke carrière waaraan in 1982 een einde kwam toen hij tot een levenslang verblijf in een kruipruimte werd veroordeeld. Wegens de moord op drie minderjarige meisjes. Nou was Koos geen al te spraakzame dader, maar bij verschillende gelegenheden heeft ie wel erkend, dat hij de betrokken meisjes gekeeld had. Hoeveel waarde je daaraan moet hechten is vers twee, want er zijn genoeg voorbeelden te noemen van luitjes die iets bekenden wat later gewoon gelul bleek te zijn. Roep in dit verband Peter la Serpe en je krijgt een formidabele echo terug. Bij andere gelegenheden gaf Koos weer toe dat ie wel bij de moorden betrokken was geweest, maar niet de dader was. Bijvoorbeeld tijdens gesprekken met Slobodan Mitrc aka Karate Bob met wie hij een tijdje in dezelfde petoet zat (2). Daarin kwam ook Koos’ al dan niet intieme relatie met Cornelis Stolk aan de orde. De vice-president van de Haagse rechtbank, die bij Koos thuis aan de Haagse Zuidwal regelmatig kinderporno zou hebben opgehaald en mogelijk ook gebruikmaakte van een martelkamertje op de bovenverdieping in het kader van de actie “stop je leuter in een kleuter”. Stolk zou deel uitmaken van een deftige ring van kinderkruipers, waarover Mitric later het volgende zou publiceren. Komt ie:
“Kinderen werden op bestelling naar rijke en invloedrijke klanten gebracht – sommige waren zelfs ministers. Indien een meisje gevaar bracht om te praten werd ze vermoord. Koos had mij alles in vertrouwen verteld voordat hij gearresteerd werd... Ik heb een advocaat in vertrouwen verteld over welke hoge persoon het ging”.
Voor de een wat cryptisch, voor de ander zo helder als het brouwsel van Freddie. Maar de hoge persoon kon maar één iemand zijn en die behoorde net als Freddie tot de intimi van de bekende koterkruiper mr. Frits Salomonson. Dat Koos en Bob meteen de wrange vruchten van hun loslippigheid mochten plukken en van hogerhand allerlei narigheid in hun schoenen kregen geschoven is niet denkbeeldig. Maar daarmee is nog niet bewezen dat Koos de moorden niet gepleegd zou hebben. Ook al doet Oomens nog zo zijn best en haalt ie daarvoor zelfs de door ons opgegraven Carl Armfelt voor het voetlicht. Wil niet zeggen dat het geen lekker boekie is. Conspiracy? Jam jam.

(1) “De zaak Koos H. Dossier van een seriemoordenaar?”, Uitgeverij U2pi BV, ISBN 978–8579–290-5.
(2) Trap onze zoekmachine aan en u vindt een vloedgolf aan info over deze voormalige Joegoslavische geheimsmurf, inclusief zijn werkzaamheden voor een groep Nederlandse geheimschrijvers onder leiding van Prins Bernhard’s gabber Hans Teengs Gerritsen.

  • Datum: .

maandag 1 oktober-2012
Zucht. In ons commentaar op het nieuwe boek over Koos H. hebben we al het nodige geboerd over het koterkruipers-aspect van de zaak. Dat Koossie levenslang zou hebben gekregen, omdat ie teveel wist van een deftige pedofielenring, waartoe niet alleen een paar ministers uit zijn tijd behoorden maar ook een "hooggeplaatst persoon". Was niet de enige reden. De voormalige draaideurartiest zou ook nog lid zijn geweest van een Nederlandse posse die de toenmalige leider van Mozambique koud moest maken. Met de groeten van de Gladiolen. De posse zou zijn afgeblazen en om te voorkomen dat de hele boel op de stoep stuiterde werden er een paar meisjes gekeeld en kreeg Koos de schuld daarvoor in zijn Bata’s gefrummeld. Einde verhaal dachten "ze", maar Koos vertelde het aan Slobodan Mitric aka Karate Bob en die liet de stories alsnog stuiteren.
Nou schrijft Bob stevig versleuteld, dus de inhoud van zijn boekwerken rings vaak alleen the bell van insiders. En als ie wel helder en duidelijk iets op de wereld zet, vraag je je weer af hoe hij daar in godesnaam aan gekomen is. Neem nou de moord op Theo van Gogh. Gepleegd door Mohammed Bouyeri, die door de AIVD-smurfen over het hoofd zou zijn gezien bij het pamperen van de Hofstadgroep. Volgens Bob hadden geheimschrijvers van de OVERHEID Theo herhaaldelijk verzocht om de serie "Schaduwcommando van de Prins" van zijn site te halen (1). Toen Theo zijn middelvinger de rook in stak vormde dat een van de redenen voor "Den Haag" om Bouyeri zijn plan te laten uitvoeren (2).
Uuuuh, wij solliciteren nergens naar Bob, maar er was nog een site waarop die serie over de Prins prijkte en nog prijkt: die van Kleintje Muurkrant. Theo vond hem prachtig en nam hem over. Als Theo daarna inderdaad vriendelijk maar met klem werd verzocht de serie te dumpen, omdat er anders vervelende dingen zouden gebeuren, hoe komt het dan dat wij in dit verband bijna acht jaar na dato nog altijd ongemoeid zijn gelaten? Stay tuned.

(1) "De gezonde roker", (zie)
(2) Vgl. 9/11

  • Datum: .