zondag 23 januari-2005
Begin januari kregen de bankbedienden van de Centrale Bank van Irak een spoedklus. Een bedrag van 300.000.000 Amerikaanse dollars moest in dozen worden verpakt en het land uitgestuurd. In een land waar verzet en criminaliteit hoogtij vieren, zou je verwachten dat het een kwestie van overboeken was. Maar nee, cash dollarbiljetten in dozen pakken, naar het vliegveld brengen, inladen (in een Libanees vliegtuig) en hups weg ermee, naar Libanon.
Nou is dat blijkbaar voor Irak niet zo vreemd. Begin vorig jaar, deed zich iets soortgelijks voor, maar toen waren het geen Amerikaanse dollars maar een twintigtal dozen met 19.000.000.000 Nieuwe Irakesedinars (zo’n 9.000.000 euro) die naar Libanon gevlogen werden. De reden, in beide gevallen, is simpel: gewoon boodschappen doen.
Vorig jaar zou het gaan om pantservoertuigen te kopen van een tot nu toe onbekend Brits bedrijf. Nu gaat het om tanks en andere pantservoertuigen. De naam van de luchtvaartmaatschappij: "Flying Carpet".
De Libanese autoriteiten zullen dit keer niet ingrijpen. Dat was vorig jaar wel het geval, de inzittenden werden in arrest genomen. Het waren Mohammed Issam Abu Darwish - die verklaarde dat hij in opdracht van het Amerikaans bewind in Baghdad handelde -, Richard Jureisati, voormalige hoofd buitenlandse zaken van de Falangistiese militie in Libanon, Mazen Bsat, de eigenaar van een drogisterijketen en van een chartermaatschappij en Michel Moektafi, familie van ex-president Amin Gemayel, en eigenaar van Moeftaki’s wisselbureaus.
Maar een fax verzonden door het Irakese Ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat dit een legale operatie was, het geld zou via Libanon worden overgemaakt naar het Verenigd Koninkrijk. Voila, alles in orde heren, u kunt gaan.

  • Datum: .

maandag 24 januari-2005
Met die 300 miljoen Amerikaanse dollars werden zware wapens voor het Irakese leger aangeschaft, zodat er een nieuwe pantserdivisie kan worden opgesteld. En dat gaat natuurlijk gewoon boter bij de vis. Niks overboeken.
Voor zover bekend is deze aankoop niet besproken, laat staan besloten, door de voltallige Irakese regering. De bom barstte afgelopen vrijdag op de tv zender Al Jazeera toen de minister van Defensie Hazim al Shalaan op zijn beurt Achmed Chalabi van corruptie beschuldigde. Laatstgenoemde had hem namelijk van corruptie beschuldigd.
Bovendien was die 300 miljoen zaak door de belangrijkste ministers besloten. Een adviseur van de Irakese regering melddedat het wel snor zit, het spul komt uit Polen, Tsjechië, Turkije, Ukraïne en de VS. O ja, het gaat om gepantserde personeelsvoertuigen, tanks en Humvees. Zal allemaal wel goed zitten, niks corruptie en dergelijke. Inmiddels heeft de VS verklaard deze zaak te zullen onderzoeken, wel wat laat.
Op 3 december 2004 stuurde Dale Stoffel een brief naar een hoge ambtenaar van het Pentagon, iets later verklaarde hij tegenover medewerkers van Senator Santorum dat er binnen het Irakese Ministerie van Defensie sprake was van forse corruptie (tientallen miljoenen dollars) bij de aanschaf van wapens voor het Irakese leger. Op 8 december werd Stoffel, samen met een collega Joseph Wemple, vermoord toen hij een Amerikaanse basis bij Baghdad verliet. De moordenaars zouden verzetsstrijders zijn. Wat een toeval.

  • Datum: .

dinsdag 25 januari-2005
Een week na de moord op Dale Stoffel claimde Saraya al-Jihad Al-Islami (Brigades van de Islamitische Jihad) de moord en plaatste foto’s van gestolen documenten en zijn laptop op de website. Stoffel had medewerkers van het Irakese Ministerie van Defensie ervan beschuldigd corrupt te zijn. Zijn bedrijf -Wye Oak Technology- is gespecialiseerd in het opgraden van oud sovjet wapentuig. Stoffel zelf heeft een interessant verleden. In de jaren negentig werkte hij aan een geheim Amerikaans programma om Russisch en Chinees wapentuig de landen uit te smokkelen ten behoeve van tests door het Amerikaanse leger. Behalve bij Wye Oak, was Stoffelook executive vice president van CLI USA Inc, een consultancybedrijf, onderdeel van CLI Corp in Canonsburg, VS.
Stoffel had een aanzienlijke order binnengehaald, maar de betalingen liepen achter en kwamen niet van Irak, maar van een bemiddelaar in Libanon. Vermoed werd dat er aanzienlijke bedragen aan Irakese ambtenaren betaald moeten worden. Niet rechtstreeks, maar ook via die Libanese ‘bemiddelaar’. Inmiddels is de moord en de corruptiezaak in onderzoek bij de FBI.
De Centrale Bank van Irak heeft inmiddels de toezegging, dat een bedrag van 200.000.000 Amerikaanse dollars teruggestort (of gebracht) zal worden naar Irak. Weliswaar zo’n 100 miljoen minder dan overgebracht zou zijn, maar hoeveel het precies was lijkt niet bekend. Ook wordt nu Jordanië genoemd als land waar een deel van het geld terecht is gekomen.
Zal wel vervolgd worden.

  • Datum: .

donderdag 27 januari-2005
In 1999 sloot vliegtuigfabrikant Boeing een contract ter waarde van zo’n 18 miljoen Amerikaanse dollars met de Amerikaanse marine. Boeing zou hiervoor in totaal 32 russische X-31 anti-schip raketten inkopen. De X-31 is niet alleen in staat om willekeurig wat voor schip tot zinken te brengen, maar kan ook ingezet worden tegen het type radarsystemen dat voor het gidsen van de Amerikaanse Patriot raketten wordt gebruikt. Al jaren probeerde het Pentagon deze X-31’s voor eigen testdoeleinden te pakken te krijgen; maar dat lukte maar niet. Deze raket wordt niet alleen door Rusland gebruikt, maar ook door China, India en...Iran.
Boeing nam contact op met een wapenhandelaar, die de Oost Europese wapenmarkten zou afstropen. En wie was die handelaar, ene Dale C. Stoffel van Wye Oak Technology Inc. Voor 11 miljoen dollar zou Stoffel, binnen 90 dagen, 32 X-31’s leveren. (De rest was dus winst voor Boeing; niet slecht). Maar Stoffer slaagde niet in zijn opdracht en leverde er slechts 5.
Dat leidde tot een rechtszaak in november 2004.
Stoffel was eerder eigenaar van Miltex Inc, een Amerikaans-Oekrains bedrijf, gevestigd te La Plata in Maryland dat wapens uit Bulgarije exporteerde naar de VS en enkele landen in West Europa. Dat bedrijf kwam in 1998 ongewenst in de publiciteit, toen Bulgarije een levering van surface-to-air raketten naar Zambia had voorkomen, omdat de papieren die door Miltex waren geleverd, niet in orde waren. Navraag bij het Zambiaanse Ministerie van Defensie maakte duidelijk dat zij geen opdracht tot aankoop van SAM’s gegeven hadden. Stoffel ontkende dat zijn bedrijf hierbij betrokken was, verklaarde geen handel met Afrika te drijven en beschuldigde onbekende derden van het gebruik van zijn bedrijfsnaam.

  • Datum: .

woensdag 16 maart-2005
Op 3 december 2004 stuurde Dale Stoffel een brief naar een hoge ambtenaar van het Pentagon. Dat was niet de eerste keer. Op 30 november stuurde hij een email aan een medewerker van Lt.Generaal David H Petraeus. Deze laatste is belast met het toezicht houden op de task force die zich met de wapenaankoop bezig hield. Iets later verklaarde Stoffel tegenover medewerkers van Senator Santorum dat er binnen het Irakese Ministerie van Defensie sprake was van forse corruptie (tientallen miljoenen dollars) bij de aanschaf van zware wapens voor het Irakese leger. De beschuldigingen van Stoffel kwamen er op neer dat bij een wapenaankoop van pakweg 280 miljoen Amerikaanse dollars er gebruikt gemaakt werd van een tussenpersoon, de Libanees Raymond Zayna, die smeergelden betaald zou hebben aan Irakese ambtenaren. Het bedrag was bedoeld voor de oprichting van een nieuwe cavalerie divisie, tanks dus. Volgens Stoffel werd hij gedwongen zaken te doen met leveranciers die al deals gemaakt hadden met Zayna. Verder bleek dat Zayna geld gekregen had voor werk dat Stoffel gedaan had. Geen kleinigheid, bijna 25 miljoen Amerikaanse dollars. Het Pentagon lichtte Zayna in dat er door Stoffel klachten waren ingediend. Na overleg werd Zayna bevolen dat geld aan Stoffel over te maken.
Op 8 december jongstleden werd Stoffel, samen met collega Joseph Wemple, vermoord toen hij een Amerikaanse basis bij Baghdad verliet. Het geld was nog niet overgemaakt en is nog steeds zoek.
Oorspronkelijk was het officiële verhaal dat de moord niks met de klokkenluidersuitspraken van Stoffel te maken had en er terroristen achter zouden zitten. Alleen was de organisatie Saraya al-Jihad Al-Islami (Brigades van de Islamitische Jihad) geheel onbekend. En werden alleen de twee Amerikanen vermoord, de overige inzittenden niet.
Herhaaldelijk werd van Amerikaanse zijde gezegd dat Irak zelf beslissingen nam over zijn wapenaankopen. Helaas voor het Pentagon is inmiddels bekend geworden dat die oorspronkelijke verhalen in elk geval niet kloppen. Zo blijkt dat die 25 miljoen dollar gewoon verdwenen is; dat de heer Zayna gewoon verder zaken doet en sterker nog: de taak van Stoffel inzake de wapenaankopen heeft overgenomen. En als klap op de vuurpijl doken emails op waaruit blijkt dat het Pentagon de beslissingen over de Irakese wapenaankopen neemt en niet Irak.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch