Skip to main content

Vandaag wordt de dood van Hannie Schaft herdacht. Het meisje met het rode haar, dat tijdens WO II tot het onverzoenlijke communistische verzet behoorde in Haarlem en omstreken. Aan het eind van de oorlog werd ze gepakt. Drie weken voor de bevrijding gefusilleerd en begraven in de duinen. Niet van harte werd ze een half jaar daarna, nu zeventig jaar geleden, op de erebegraafplaats in Bloemendaal officieel ter aarde besteld. In de demonstratieve aanwezigheid van koningin Wilhelmina, prinses Juliana, prins Bernhard (!), een batterij stars en stripes en andere hotemetoten die elders de oorlog hadden gevierd of zich pas in de laatste maanden voorzichtigjes als verzetslieden hadden gemanifesteerd. Dat werd in de jaren daarna wel anders. Zo zelfs, dat in 1951 een stille tocht van Hannie's kameraden, partijgenoten en anderen van over het algemeen linkse pluimage naar haar graf door de burgemeester van Bloemendaal werd verboden. Er werden zelfs vier pantserwagens, 150 blauwe handhavers, 100 marechaussees en 75 zwaarbewapende soldaten ingezet om dat verbod kracht bij te zetten. Bang als men zogenaamd was dat de stille tocht zou escaleren in een linkse demonstratie. De provocatie liep zonder bloedvergieten af, maar het was op het randje. Overigens stamde de agressie van de zijde van netjes Nederland al uit de oorlogstijd. Een dramatisch voorbeeld daarvan is de Ausradierung van de linkse verzetsgroep CS 6, waarvan bij ons sporen zijn terug te vinden in de serie Het schaduwcommando van de prins en de serie Naar de kloten.
CDA-leider Sybrand Buma was vandaag gastspreker bij de herdenkingsplechtigheid. Hij zei ondermeer het volgende. Komt ie:“Zoals Hannie Schaft en mijn grootvader vanuit politiek totaal verschillende visies één waren in hun strijd voor vrijheid en recht, zo moet ook de samenleving van vandaag één front vormen tegen terrorisme, radicalisme en verdraagzaamheid”.Tja. Hij bedoelt het goed zullen we maar zeggen.

  • Datum: .

Nog even een toetje. Om te laten zien hoe na WO II de teruggekeerde Nederlandse autoriteiten over het linkse verzet dachten. Tot aan het bizarre toe. Op 2 mei 1946 organiseerde het Initiatief Comité van Vrouwen uit het Concentratiekamp Ravensbrück een bijeenkomst in het Amsterdamse Concertgebouw, waarop drie dames het woord zouden voeren. Aan de orde kwamen “De jeugd in onze tijd”, “De vrouw en de democratie” en “Moeten wij aan politiek doen?”. Levensgevaarlijke onderwerpen dus, vooral omdat het communistische dagvod De Waarheid een oproep had gedaan om aan de bijeenkomst deel te nemen. In de hal van het muziekpaleis werden daarnaast nog pamfletten uitgedeeld die melding maakten van een analoge happening die op 9 mei zou plaatsvinden over de vraag “Aan wie geeft gij uw Stem?”. Een smurf van de afdeling B van het Bureau Nationale Veiligheid onder leiding van de voor de oorlog al actieve communistenvreter inspecteur Crabbendam maakte van het hele gebeuren een uitgebreid verslag dat werd verstuurd aan de premier, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie, de minister van Oorlog, de minister van Sociale Zaken, de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de chef van de Generale Staf, de Marine Inlichtingen Dienst, de burgemeester van Amsterdam, de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland en de hoofdcommissarissen van politie van Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen. Is dat belachelijk? Dat is belachelijk. Ware het niet, dat er misschien één addertje onder het gras van het Museumplein siste: de voorzitter van het Initiatief Comité was Thea Boissevain. Een verzetsvrouw, die door de moffen werd gezocht vanwege haar verzetswerk en daarom was ondergedoken bij familie van vaderskant op het adres Corellistraat 6 in Amsterdam. Oftewel het epicentrum van de links-radicale verzetsgroep CS 6, waaraan wij gisteren ook al aandacht besteedden (1). En je kon nooit weten of Thea daar communistische vlooien aan overgehouden had. Het was en is een hele klus om de democratie te handhaven. En soms moet je daarvoor ondemocratische middelen gebruiken. Begrijpt u? Stay tuned.(1) Wij verwezen gisteren voor de Ausradierung van die verzetsgroep naar de series “Het schaduwcommando van de prins” en "Naar de kloten. Ook zeer de moeite waard in dit verband is de serie “Bush, de Nazi's en Soestdijk BV”.

  • Datum: .