Skip to main content

dinsdag 15 mei-2012
Je zou bijna vergeten dat die hoge staatsschulden een direct gevolg zijn van de redding van de financiële sector, daar zijn tenslotte honderden miljarden ingepompt, zonder veel resultaat overigens. Behalve dan dat er dagelijks via de media ingepompt wordt dat er “bezuinigd” moet worden, want zo kan het niet langer. We moeten dus even vergeten dat de financiële sector (banken, verzekeraars, hedge fondsen) jaren lang geïnvesteerd heeft in speculatieve contracten. Omdat zij gered moeten worden, mag opa in het verpleeghuis éénmaal per week onder de douche. Tenzij één van de kinderen of kleinkinderen dat even komt doen uiteraard. Maar ja, de banken moeten gered worden, die “verzekering” mag wel wat kosten, opa's verzekering niet. Trouwens die laatste verzekering was ooit bedoeld voor “onverzekerbare risico's”. Die verzekering geldt nu dus alleen voor de financiële sector, tenslotte is winst privé en verlies collectief.
De “deskundigen” hebben ons lang voorgehouden dat deregulering werkt, dat er structurele hervormingen moeten komen (lees: weg met werknemersrechten), dat de markt efficiënt is en uiteraard dat alleen via bezuinigen “het vertrouwen van de markt herwonnen kan worden”. Iemand die onzin ooit horen tegenspreken?
“Onze” politici zìjn van het soort dat zegt “we moeten de Griekse democratie respecteren” om dan in één adem door te gaan met “de Griekse burgers moeten weten dat het steunprogramma gewoon moet worden uitgevoerd” . Dag respect voor de democratie, want dat hadden de Grieken nou net besloten niet te doen.
Zoals “onze” Jan Kees stelt: “er bestaat geen alternatief voor hervormen en bezuinigen” . Nou Jan wat denk je van: vrij verkeer van kapitaal aan banden leggen, belasting heffen op kapitaalsverkeer, hogere belastingen op vermogens, om er enkele te noemen. Jan Kees misschien helpt dit http://www.phisick.com/a1spr02.htm
je als het je weer teveel wordt. Duits fabrikaat, dus dat moet wel goed zitten.

  • Datum: .

woensdag 18 december-2013
Er gaan al wat langer verhalen dat er voor de kust van Cyprus en van Kreta aanzienlijke voorraden olie, gas en kostbare mineralen zijn gevonden. Volgens Antonis Foskolos is dat laatste het geval en hij zwaait met onderzoeksrapporten om dat te bewijzen. Bij Cyprus wordt gesproken over zo'n 1,5 miljard barrels aan olie. Maar met name de vondst bij Kreta is aanzienlijk, het gaat daar om tientallen miljarden euries en valt binnen het Griekse territorium. Nou niet slecht, denk je dan, goed voor die Grieken. Maar ja een seconde later besef je dat in de nieuwe neoliberale wereld er uiteraard niks voor de bevolking is, dombo! Het schijnt dat zo'n 70% van de opbrengst niet naar de Griekse staat zal gaan. Tja, je moet er wat voor over hebben om bij de Euro te horen.

Trouwens, Dijsselflower nog gevolgd? Komt allemaal helemaal opnieuw geheel in orde met de bankenunie. Er komt over een jaar of 10 een fonds met 55 miljard euries en daarvoor moet die sector zichzelf bedruipen in geval van nood. De burger draait er niet voor op. Geweldig zo'n verhaal, van de soort "Ome Hans vertelt zijn neefje over luilekkerland".
De werkelijkheid is ietsje anders. De plunderende bankiers rond de Middellandse Zee (waaronder Frankrijk) willen dat de gelden van het Europese Fond voor noodhulp aan staten nu gebruikt kan worden voor de banken. En, u raadt het al... hoe wordt dat fonds gevuld? Juist ja, door belastingbetalingen. Dus ook hier nog een jaar of twintig doorbijten op een houtje (zolang er nog houtjes zijn) en dan, ja dan: luilekkerland. Ondertussen zijn dan water, zorg, onderwijs, pensioenvoorziening, huisvesting en infrastructuur, ja alles "onder de tucht van de markt gebracht". En op die nieuwe tolautowegen is het vast lekker rustig. Nee, Dijsselflower weet dat je levende kikkers alleen kan koken door de temperatuur van het water langzaam te laten stijgen...

  • Datum: .