Skip to main content

Over Trump is sinds zijn aantreden veel moois geschreven. Volgens MSM was hij na een serie "verantwoordelijke" presidenten als vader & zoon Bush, Clinton en Obama de "gevaarlijke gek" in het Witte Huis die onze vrede en veiligheid in gevaar zou brengen na 75 jaar van stabiliteit. Dat is om een reden belachelijk, omdat Trump, ondanks 'alle opties open' in tegenstelling tot zijn "redelijke" voorgangers, nog geen oorlog is begonnen.
Belangrijk is om vast te stellen dat The Donald gekozen is op een ticket tegen regime change en goede betrekkingen met Rusland. Als hij die beloftes zou breken met een oorlog tegen Venezuela, zou hij zich in niets onderscheiden van zijn bellingerente voorgangers en zijn herverkiezing in 2020 in groot gevaar brengen.
Sinds zijn aantreden in 2016 zijn zijn handen gebonden geweest. Nooit heeft hij zich kunnen omringen met zijn beoogde medewerkers (denk aan de tot een gevangenisstraf veroordeelde veiligheidsadviseur Generaal Flynn wegens 'samenspannen met Rusland'). Ten eerste via Russiagate en vervolgens via "oppassers" van Deep State als de generaals in de Witte Huis-staf en laatstelijk veiligheidsadviseur Bolton (een reïncarnatie van Trump's aartsvijand John McCain), secretary of state Pompeo en natuurlijk Vice (een hartslag verwijderd van het presidentschap) Pence. Zij spelen de hoofdrol in de pogingen tot destabilisatie van Venezuela.
Het is mogelijk dat Bolton cs. Trump hebben voorgespiegeld dat regime change in Venezuela een eitje zou zijn en dat Trump (die zich voor 2020 moet profileren tegen de "socialistische" Democraten) erin meeging uit opportunistische overwegingen. Een andere optie is dat Trump het falen zag aankomen en wachtte op een gelegenheid zich van zijn laatste oppassers te ontdoen na hun falen.
In elk geval is de situatie nu dat volgens uitgerekend de Washington Post Trump echt genoeg heeft van deze neocons, die in Venezuela nog geen deuk in het pakje boter hebben kunnen slaan. Volgens deze krant in eigendom van de Deep State-adept Bezios van Amazon zouden de dagen van Bolton geteld zijn. Pikant detail is dat deze verwijdering zich ontwikkelde na een telefoongesprek met Wladimir Poetin van meer dan een uur waarover Trump zich uiterst positief uitliet.
'Eerst zien zei blinde Maupie', maar als dit doorzet is het een opsteker voor Maduro en alle vredeskrachten in de wereld. (WK)

 • Datum: .

De keer dat vorige maand twee olietankers in de Perzische Golf werden aangevallen werd duidelijk dat de Mujaheddin (een Iraanse verzetsgroep die eerder aan de kant van Saddam in de Iraaks-Iraanse oorlog vocht) van de Rajavi's waren ingehuurd door de oorlogskrachten in de VS om een voorwendsel te scheppen voor oorlog tegen Iran, zo vurig gewenst door Saudi-Arabië en Israel. Deze keer werden opnieuw twee olietankers aangevallen. Op het moment dat de Japanse premier Abe, als eerste Japanse premier ooit, een bezoek brengt aan Teheran. Schijnbaar toevallig maar niet zonder god's leiding. Iran heeft hulp geboden aan 44 zeelieden. Abe brengt een boodschap over van Trump dat hij onderhandelingen voorstaat met de Islamitische republiek.
Deze actie is duidelijk een poging om de vredesoptie te torpederen. John 'bomb Iran' Bolton, de veiligheidsadviseur die al decennia ijvert voor de val van de Ajatollah's en ook verantwoordelijk zou zijn voor het mislukken van de tweede ontmoeting tussen Trump en Kim, wiens positie volgens welingelichte kringen nu wankelt, zou de hand hebben in deze provocatie.
Trump is nog steeds geen oorlog begonnen, in tegenstelling tot zijn voorgangers. Hij wil worden herverkozen in 2020. Afzetting staat op het programma van de Democraten en de Republikeinen die van hem af willen. Een oorlog kan Trump zich niet permitteren. Dan is hij net als de rest. Trump is in oorlog met Deep State. In Washington en in de Perzische Golf. De uitkomst is onzeker. Maar het is anders dan onder Bush, Clinton of Obama. Daarom willen ze de Donald afzetten. Omdat hij zich tegen oorlog verzet. Ook de Amerikaanse bemoeienis in de oorlog tegen Jemen zou hij willen stoppen.
MSM vallen hem sinds zijn ambtsaanvaarding genadeloos aan. Dat zou de oplettende lezer wantrouwig moeten maken. (WK)

 • Datum: .

Ten onrechte zou bij de lezer het idee kunnen postvatten dat deze serie bedoeld is om Donald Trump te verheerlijken. Zoals zijn voorganger Obama werd verheerlijkt omdat hij 'zwart' zou zijn en zijn beoogde opvolger Hitlary Clinton omdat ze vrouw is. Als ze de volgende keer een hond aanwijzen om in het Witte Huis te resideren, ik houd het voor mogelijk op termijn, zullen veel dierenvrienden enthousiast zijn, maar ik zal de nieuwe 'leider van de vrije wereld' niet verheerlijken. Zoals ik eerder schreef is de president van de Verenigde Staten de meest overschatte functie ter wereld. Ter illustratie zouden Kennedy en de vele overige voorgangers van de Donald kunnen dienen. Amerikaanse presidenten zijn naar voren geschoven pionnen van belangengroepen en onderhevig aan de ware machthebber: Deep State. Richard Nixon, die echt dacht dat hij de machtigste mens op aarde was en tegen de belangen van Deep State dacht in te kunnen gaan, werd voor zijn onnozelheid weliswaar niet afgeschoten (president Garfield werd vergiftigd, de overige, naast JFK, Lincoln, McKinley e. a., werden doodgeschoten. Ook Reagan ontving een kogel ter waarschuwing), maar moest het veld ruimen toen zijn betrokkenheid bij de Watergate-inbraak ten nadele van de Democraten door de FBI (Deep State) naar Woodward en Bernstein van de Washington Post werden gelekt. Allemaal organen die ook heden ten dage een rol spelen in het spel.
Opmerkelijk is hoe Trump in een recent interview (1) het `Military Industrial Complex' ter sprake bracht als 'belanghebbende bij oorlog'. Zijn voorganger Eisenhouwer muntte de term en waarschuwde voor haar macht vlak voor hij van het toneel verdween. Als hij dat eerder had gedaan was hij ook omgelegd. Trump weet waarover hij spreekt, al bestaat bij vele 'welingelichten' nog steeds het idee dat we met een idioot te maken hebben. Zelfs als hij idioot zou zijn speelt dat geen rol. Een president wordt geacht te gehoorzamen aan de krachten die hem tot het hoogste ambt hebben geroepen. In het geval van Trump is sprake van een anomalie: Trump was in stelling gebracht als 'patsy' (iemand die geen bedreiging vormt voor de kandidaat van Deep State), iemand moet het doen, voor de vorm tegen Clinton. Zoals Kennedy dat was in 1960 tegen Nixon. Door een mirakel (de belofte van goede betrekkingen met Moskou en een einde aan de oorlogen die de VS overal in de wereld voeren) won Trump toch. Sindsdien zitten Deep State en MSM met de gebakken peren. Dat is de huidige situatie. Trump wil worden herverkozen in 2020 en weet dat door twee zaken kan worden gedwarsboomd: zijn afzetting die door zowel Democraten als Republikeinen in Washington wordt voorbereid EN als hij een oorlog begint. Dan zou hij als zijn voorgangers deden zijn belangrijkste verkiezingsbelofte breken. Daarom begon hij geen oorlog in Syrië. Niet met Noord-Korea, al uitte hij gespierde taal, en ook niet in Venezuela. Hij liet Bolton en Pompeo ver gaan, maar floot ze terug, terwijl 'alle opties op tafel bleven'.
Ook nu tegen Iran doet hij mee aan de oorlogsretoriek van Pompeo. Opvallend is de stilte rond Bolton, wiens val volgens insiders aanstaande is. Trump zou hem het mislukken van de 2e top met Kim verwijten. Ook het debacle van Pompeo en Bolton in Venezuela kan tegen hen worden gebruikt.
Wat Iran betreft staat de Amerikaanse regering alleen in de wereld. Behalve natuurlijk speciale vazal Londen, waar Deep State 's wil wet is en de medespelers Israël en de Golfstaten, dat spreekt vanzelf. De stupiditeit deze fake-operatie te laten plaatsvinden tijdens het bezoek van de Japanse premier Abe aan Iran, kan ook worden uitgelegd als sabotage van de oorlogsplannen. De minister van Buitenlandse Zaken van Bush Jr Colin Powell hield tenminste nog een mooie presentatie met 'documenten' om de nep-beschuldigingen jegens Irak te staven. De knulligheid van het team Bolton-Pompeo illustreert dat ze niet te handhaven zijn. (WK)

(1) video

 • Datum: .

Volgens de media heeft Donald Trump in de nacht van donderdag op vrijdag besloten om Iran te bombarderen als vergelding voor het neerschieten van een drone (enorm apparaat) 'boven internationale wateren', maar vrijdagochtend bleek hij hem te hebben afgelast. Het is duidelijk wie hem in deze actie hebben gepusht: Bolton en Pompeo. Deze vertegenwoordigers van Deep State dringen al decennia aan op militaire actie tegen Teheran. Net als de vazallen Israël en Saudi-Arabië in het MO die staan te trappelen om mee te doen.
Wie hem er van af hebben gehouden is minder makkelijk vast te stellen, maar het is mogelijk dat Trump besefte dat dan het laatste restje van wat hem onderscheidt van Bush, Obama en Clinton zou verdwijnen en zijn herverkiezing in gevaar zou brengen. Uiteraard heeft het grootste deel van de wereld laten weten dat ze Washington niet zullen volgen. Zelfs Rutje in Den Haag zal niet warm lopen voor oorlog tegen Iran en dat wil toch iets zeggen. Een trouwere bondgenoot van de VS in oorlog en moord is toch niet denkbaar. 'De handel', u begrijpt het.
Het gaat natuurlijk om Rusland en China die militaire actie tegen Iran niet zullen accepteren zoals ze hebben aangegeven. Dat is het verschil tussen 1993 en nu, toen de Sovjet-Unie net onttakeld was, met de oorlog tegen buurland Irak. Of de tweede Golfoorlog van Bush en Blair. De wereld is veranderd. Ten nadele van Deep State. Maar dat maakt het ook zo gevaarlijk: als een gewond dier.
Voor een uitstekende analyse van wat er zou kunnen gebeuren als de VS alsnog tot spierballenvertoon overgaan en wat de opties zijn tegen Iran, zie hier.
De oorlogen tegen Noord-Korea en Venezuela gingen ook niet door. Daar moeten we moed uit putten. Het tijdperk van de onbeperkte mogelijkheden van de als enige overgebleven supermacht zijn voorbij. Al is dat in dit land natuurlijk nog niet doorgedrongen. (WK)

 • Datum: .

De olieprijs is gestegen na de dreigende woorden van de Donald aan het adres van Teheran volgend op het neerschieten van een drone boven de Perzische Golf. Wakker Nederland zal het doorberekend krijgen aan de pomp. Verder houdt het kikkerlandje zich bezig met de hittegolf, doof voor de dreiging die boven de wereld hangt.
In een vorige aflevering stelde ik dat het presidentschap van de VS de meest overschatte functie ter wereld is. Toch is het Trump die beslist over leven en dood. Hij danst met de duivel Deep State en vecht voor zijn overleven. In het geweld van deze internationale crisis werd hij geconfronteerd met de beschuldiging van verkrachting in een warenhuis door een voormalige schoonheidskoningin. Het moment van deze beschuldiging zou toevallig zijn. De boodschap aan Trump is duidelijk: we hebben je bij de ballen en als je niet doet wat wij (Deep State) willen ga je aan het einde van je presidentschap de gevangenis in. Het betrokken model dat nu haar memoires publiceert ging met Trump lingerie uitzoeken. Het arme wicht (ze was toen al weer 50) beweert dat de inmiddels president zijn lul uit zijn broek haalde in het pashokje en haar penetreerde, hoever herinnert ze zich niet meer. Aangifte heeft ze nooit gedaan. Ze bewaarde het voor haar memoires.
Ik moet de lezer excuus vragen voor deze expliciete omschrijvingen die ze niet van me gewend zijn, maar het was nodig om de omstandigheden waaronder dit plaats gevonden zou hebben te duiden. Uiteraard was de uitgave van deze autobiografie al tijden voorbereid. De gebeurtenissen zoals beschreven moeten al veel langer bekend zijn bij een groeiend aantal personen naarmate de verschijningsdatum van het boek naderde.
Over de houding van Trump ('grab them by the pussy') kan ik kort zijn: walgelijk. Maar zakenlui en bestuurders hebben nu eenmaal andere mores dan u of ik. Wie denkt dat 'MeToo' daar een einde aan maakt droomt. Het is een klassegegeven, zoals de landheren vroeger het recht op ontmaagding van de dochters van hun pachters bezaten. Denk aan onze Prins Bernhard.
Maar terug naar de oorlogsdreiging die aan de bevolking van dit land voorbijgaat. Van veiligheidsadviseur Bolton en minister Pompeo van Defensie is bekend dat ze voor oorlog zijn. Trump doet tegenstrijdige uitspraken. Tot nu is hij er in geslaagd zijn electoraat te geven waarvoor ze hem hebben gekozen: geen oorlogen meer. Maar de druk op de Donald om aan de wensen van Deep State te voldoen is immens. 'Dan laten we je in leven en hoef je in 2021 niet de gevangenis in', zullen ze hem voorhouden. Misschien gelooft hij hen. In zijn ivoren toren het Witte Huis is hij geïsoleerd geraakt van zijn beoogde medewerkers. Generaal Flynn had zijn veiligheidsadviseur moeten worden. Hij werd aangeklaagd in het kader van Russiagate, net als Roger Stone die in zijn verdediging  aan de 'inbraak in de computers van de Democratische Partij' een nieuwe dimensie heeft toegevoegd: de FBI baseerde zich op een onaf onderzoek van een firma die door de Democraten zelf was ingehuurd.
Misschien denkt Trump dat hij met zijn herverkiezing in 2020 zich nog kan redden. We zullen het binnenkort weten. Oorlog of vrede. (WK)

 • Datum: .

Het zou bijna grappig kunnen zijn, ware het niet dat het om oorlog gaat: Trump heeft gedreigd met een 'korte oorlog' tegen Iran, tegelijkertijd uitsluitend dat er sprake zou kunnen zijn van 'boots on the ground'. Oftewel bombarderen. Met het oog op zijn herverkiezing in 2020 wil hij de kool en de geit sparen.
Deze 'korte oorlog' zou moeten dienen om 'Iran af te houden van het ontwikkelen van kernwapens', het idee fixe van de neocons, Netanyahu en Saoedi Arabië. Terwijl het zich eenzijdig terugtrekken van de VS uit het accoord over de nucleaire ontwikkeling van Iran (zonder kernwapens) juist deze escalatie heeft veroorzaakt. Oftewel: de pyromaan die 'brand!' roept.
De verzwakking van de VS op het internationale toneel is duidelijk: de overige ondertekenaars van de nucleaire overeenkomst met Iran, naast Rusland en China de Europese kernmogendheden Frankrijk en Engeland plus Duitsland, kunnen Washington deze keer niet volgen. Het zou ze even onbetrouwbaar en onberekenbaar maken als de VS.
Zo hebben de VS zich dus internationaal geïsoleerd als nooit eerder vertoond. Alleen met Israël en de Golfstaten. Japan, waarmee het spelletje werd gespeeld met de olietankers op het moment dat haar premier Teheran bezocht, weet waar het aan toe is. Ook Japan werd in 1945 bezet door de VS en probeert zich aan deze omhelzing te ontworstelen.
Erg interessant is dat hetzelfde Japan nu de gastheer is van de G20, waarvan de regeringsleiders elkaar in de marge ontmoeten. Aller ogen zijn uiteraard gericht op de ontmoeting tussen Trump en Poetin, de eerste sinds de Donald 'bevrijd' (maarnietheus) is van Russiagate.
De door Trump aangekondigde oorlogen tegen Noord-Korea en Venezuela gingen niet door. Er zomaar vanuit gaan dat de oorlog tegen Iran ook zal worden afgeblazen is onverantwoord. 'Gezichtsverlies' voor de VS wordt Trump verweten door Democraten en Republikeinen in Washington. En dat kan een Amerikaanse president zich moeilijk permitteren.
De wereld houdt zijn adem in.
Binnenkort weten we meer. Leven of dood. (WK) 

 • Datum: .

'Inept' noemde de Engelse ambassadeur Kim Dolloch de regering Trump, 'onbekwaam', en hoewel hij over een paar maanden zou afzwaaien is het waarschijnlijk dat hij al eerder zal vertrekken uit Washington. Immers, de relatie tussen Engeland ('Verenigd Koninkrijk') en de VS is de belangrijkste voor 'het half ondergelopen eiland dat voor onze kust drijft' (WF Hermans). Belangrijker dan de relaties met Europa.
Het gaat om een lek uit de ultra-geheime ambtsberichten van de vertegenwoordiger van de voormalige kolonisator in de voormalige kolonie. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt probeerde als de gebruikelijke bliksemafleider 'wie heeft deze lek veroorzaakt' en natuurlijk, u raadt het vast al, werd door de Engelse pers direct 'Rusland!' op de voorpagina gebracht, ook al gaf Hunt geen indicatie wie. Het zijn de automatismen van onze "vrije pers".
Toch betrof de gelekte berichten van de ambassadeur de Amerikaanse politiek ten opzichte van Iran en meer expliciet zijn veiligheidsadviseur Bolton en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Dat is beslist pikant. Het zou suggereren dat over deze kwestie een verschil van mening bestaat tussen Londen en Washington (Londen was mede-ondertekenaar van het accoord over Iran's nucleaire ontwikkeling ten tijde van de regering Obama dat door Trump werd opgezegd). De aanstaande wisseling van de wacht in Londen moet dit varkentje wassen. De relatie met de VS is cruciaal voor een regering Johnson die heeft aangekondigd serieuze zaak te maken van Brexit, iets wat zijn voorganger May niet wilde. Hoewel ik Brexit eerst moet zien voor ik het geloof.
Een andere mogelijkheid (ik geef toe dat het onwaarschijnlijk klinkt) is dat Trump een draai maakt in de kwestie Iran. Hij zou zich dan moeten ontdoen van Bolton. Maar zoals we weten weet Trump wel raad met een draai.
Een volgend probleem voor Trump vormt het schandaal rond miljardair Jeffrey Epstein die wordt beschuldigd van het prostitueren van minderjarigen. Bill Clinton heeft al verklaard dat zijn tientallen reizen met Epstein naar Azië en Afrika louter werk voor de Clinton-foundation betroffen. Je kunt nooit te vroeg zijn in dit soort zaken. Ook Trump kent Epstein al 15 jaar. 'Ze zeggen over hem dat hij net zoveel van vrouwen houdt als ik'. Zijn minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta was in 2008 de Openbaar Aanklager van Florida die een deal met de verdediging van Epstein sloot waardoor hij levenslang ontliep en slechts 13 maanden achter de tralies verdween.
Tot de 'relaties' van pooier Epstein behoren klinkende namen als de Engelse prins Andrew, de Saoudische kroonprins en Woody Allan.
Is het oprakelen van deze zaak even toevallig als het lekken van de ambtsberichten naar Londen?
Aanstaande maandag beslist een Newyorkse rechter over de voortgang van de zaak. (WK)

 • Datum: .

De aanval met speedboten in de Perzische Golf op een Britse tanker zou een antwoord moeten zijn geweest op het opbrengen van een Iraanse tanker (op beschuldiging dat het schip olie vervoerde voor Syrië wat volgens EU-sancties verboden is) door Engeland naar hun basis Gibraltar. Maar de Revolúsjonêre Garde (die is uitgerust met snelle bewapende boten) heeft ontkend achter deze aanval te zitten. Dat vermoeden wordt gesterkt door vorige acties tegen tankers door Mujaheddin Khalq rebellen en IS huurlingen, betaald door Bolton, Israël en Saoudi Arabië. Het echtpaar Rajavi dat de MEK met harde hand leidt en Bolton kennen elkaar nog van een vorige oorlog: die van Saddam Hussein 's Irak tegen Iran van 1980 tot 1990. Toen al werkten ze voor Deep State tegen Teheran.
De preoccupatie met Iran is in schril contrast met de verhouding met Pakistan. Dat land ontvangt jaarlijks een miljard dollar militaire hulp van de VS.
Toch is Pakistan volgens het Pentagon betrokken bij de acties van de Taliban in Afghanistan tegen de Amerikaanse troepen aldaar die al tientallen doden aan Amerikaanse zijde hebben gekost. Nooit hebben de VS daar een punt van gemaakt noch van het 5 verbergen van Osama bin Laden.
Inmiddels heeft Iran als reactie op Gibraltar een Britse (UAE) tanker opgebracht.
Grappig is de mededeling van Trump dat zijn troepen in de Perzische Golf een Iraanse drone hebben neergehaald terwijl Iran geen verlies meldt. Ze laten op Twitter beelden door de drone van de Amerikaanse vloot zien.
Trump heeft andere zorgen binnenlands: in de Epstein-zaak (video) wordt ook zijn naam genoemd. Een video van hem met Epstein op een feest met dames gaat rond. Het lijkt erop dat hij zich op tijd van de beklaagde (die vandaag vrijlating op borgtocht werd onthouden) heeft gedistancieerd. Tegen Epstein is 45 jaar cel geëist. Dat wordt niet zo comfortabel als zijn jaar in Florida. De kans dat hij anderen in zijn val zal willen meeslepen dient zich aan.
Misschien het meest opmerkelijke is de confiscatie door de FBI van een Saoudisch paspoort uit de jaren '80 met de foto van Epstein onder een andere naam. Dat versterkt de berichten dat hij deel uitmaakt van een geheime dienst-wereld waarin chantage met materiaal van sexuele aard goud waard is.
Even opmerkelijk is dat niemand zijn miljardenfortuin kan thuisbrengen. Hij werkte ooit als wiskundeleraar en was van eenvoudige komaf.
Een zaak om te volgen. Hoe walgelijk ook. (WK)

 • Datum: .

Het zal kunnen overkomen als een poging om Trump wit te wassen, maar ik moet vertellen wat ik denk wat de affaire Epstein behelst, buiten het afschuwelijke misbruik. De timing was niet toevallig: na het mislukken van Russia-gate en het debacle van het Mueller-rapport moest iets anders gevonden om de 'verkeerde persoon in het Witte Huis' (ipv Hillary Clinton die al lang oorlogen tegen Iran, Venezuela en Noord-Korea was begonnen) ten val te brengen en te garanderen dat hij in 2020 geen tweede termijn kan beginnen. De '2e kans', na de 13 maanden die Epstein in de lik moest overnachten terwijl hij overdag in zijn domein in Palm Beach kon 'werken', voor een rechtszaak nu in New York bood die mogelijkheid. De implicaties voor Trump (zijn buurman in Florida) waren en zijn voldoende om hem mee te sleuren in Epstein's val, ook al is de hoofdverdachte nu dood.
Niet alleen bestaan er beelden van Trump met Epstein, er zijn zijn uitlatingen over hem en zelfs een verklaring van een slachtoffer dat ze in 1994 door Trump zou zijn verkracht.
Om het nog wat ingewikkelder te maken was Trump's minister van Arbeid, Alexander Acosta, de Openbaar Aanklager die in 2008 de deal over de 13 maanden maakte. Acosta vertelde, voor hij aftrad dat hij dat had gedaan omdat hem was verteld dat Epstein 'bij de geheime diensten hoorde' en 'een maatje te groot voor hem was'.
En, nu wordt het echt 'toevallig': de vader van William Barr, minister van Justitie, verantwoordelijk voor het gevangeniswezen, was het schoolhoofd dat Epstein, zonder enig diploma, als wiskundeleraar benoemde op de 'Dalton school'. William Barr werkte eerder voor het advocatenkantoor dat in 2006 zowel als nu Epstein bijstond.
Trump zit er, al wordt hij door de advocaten van Epstein's slachtoffers vrijgepleit, dus midden in.

De autopsie van het lichaam van Jeffrey Epstein was zondagavond afgesloten, maar vandaag woensdag is de uitslag ervan nog niet gepubliceerd. Waarom.
'Stroomstoring'. Daarom zijn er geen beelden vanuit Epstein's cel.
Een 'Invalkracht' was de gevangenenbewaarder tijdens de nacht dat hij zogenaamd zijn leven nam.
De 'cellmate' die hem tijdens zijn 'eerste poging' op 23 juli gezelschap hield (van moord beschuldigde politieman) was naar andere cel overgebracht.
Als er ooit binnen een paar dagen aanleiding geweest is tot vragen ('complottheorieën' zullen onze trouwe aanhangers van het systeem beweren) dan hier.
Als je, zoals de Volkskrant, Lee Harvey Oswald als de moordenaar van Kennedy beschouwt, moet je ook geen moeite hebben met de versie die door de autoriteiten zal worden geserveerd van deze 'zelfmoord'. Maar een meerderheid van de inwoners van de VS meent dat de staat zelf betrokken was bij de moord op JFK. Zoals ze ook denken dat de regering betrokken was bij 9-11.
De zaak Epstein is de moeder van alle affaires. Omdat alles erin samenkomt: de Israëlische lobby, de Clinton-maffia, Wall Street, Hollywood en de huidige bewoner van het Witte Huis die weg moet omdat hij het oorlogsprogramma van Deep State niet wil afmaken. (WK)

 • Datum: .

Alleen al het idee dat Trump en Rouhani een deal zouden kunnen sluiten moet de club rond Netanyahu en Bolton zo nerveus hebben gemaakt hebben dat ze, tijdens zijn bijwonen van de G7, de situatie in Libanon en Syrië hebben willen forceren om Iran te provoceren. Dat was de bedoeling met de drone aanval door Israël op Hezbollah in Beirût, bombardementen in Syrië op vermeende Iraanse doelen en berichten over een op handen zijnde Israëlische aanval op Teheran zelf.
Want dat is het scenario van Deep State: Israël begint een aanval op Iran, vervolgens moet de VS haar dan te hulp snellen. Met Saoudi Arabië. Andere Golfstaten hebben afstand genomen van Ryad, zo laat de merkwaardige toestand in Jemen zien, waar deze tegenstellingen zich in een splitsing binnen de anti-Houthi coalitie hebben geopenbaard.
De bedoeling is Trump tot oorlog met Iran te dwingen, om zo twee vliegen in een klap te pakken: Iran natuurlijk en de herverkiezing van Trump, die zich onmogelijk zou maken bij zijn aanhangers die hij belooft heeft te breken met de 'regime change' van Clinton en Obama. Het zou het einde van zijn kansen op een tweede mandaat betekenen.
Niet de minsten zijn in het Trump bashen sinds zijn aantreden af aan getrapt: hij was erger dan al zijn voorgangers tezamen. Die allemaal oorlogen begonnen. Ik ga de lijst niet noemen. Hillary was bedoeld om de voortgang van de oorlogspolitiek te garanderen. Zoals Joe Biden nu. Dat heeft de Donald nooit gedaan. Dat heet 'het verschil'. Daarom moet hij afgezet. Niet om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken of vermeend racisme. Wie meent dat zulke overwegingen een rol spelen in de politiek is naïef.
Op de G7 kwamen de uiteinden van de politieke spelletjes bij elkaar: de EU die Rusland 'om haar te straffen voor de Krim en Oekraïne' een hernieuwd lidmaatschap van de organisatie afhoudt zonder concessies over steun aan de Republieken van de Donbass. Trump interesseert dat geen moer, hij nodigt Poetin volgend jaar uit. Dat is de angstdroom: Trump en Poetin die het eens worden.
Macron nodigde Poetin vooraf uit op zijn vakantieadres. Om te benadrukken dat Rusland bij Europa hoort. 'Om te verhinderen dat Moskou voor Peking kiest'. Onzinnige angsten en wensdromen van een onttakeld Brussel (Brexit en wie volgt) dat zich naar de zijlijn ziet gemanoeuvreerd.
Duitsland koerst af op recessie. Dan volgt de rest automatisch. Nederland uiteraard als eerste. (WK)

 • Datum: .

Het bombarderen van drie landen door Israël (Syrië, Libanon en Irak) moet de wereld het idee geven dat het land, net als moederland de VS, zich niet aan welke regels dan ook hoeft te houden en ongestraft kan blijven. Onaantastbaar en ongrijpbaar voor de VN of de conventies van Genève, laat staan het Internationaal Strafhof. Allemaal door de bescherming van Washington.
Zoals iedereen weet dateert dat niet van sinds het aantreden van Donald Trump, maar is het een vast onderdeel van de Amerikaanse buitenlandse politiek, van Deep State. Trump heeft er nog een schepje bovenop gedaan, met de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van 'het geilige land' en laatstelijk de aanmoediging van Trump aan Netanyahu om twee leden van het Amerikaanse Congres de toegang te weigeren. Ook staat het vast dat voor de aanval op Irak (gecontroleerd door de VS) toestemming is verkregen.
Het machtsvertoon hangt samen met de verkiezingen in Israël later deze maand, zoals de actie van Trump tegen de twee Democratische Congresleden met zijn campagne voor herverkiezing volgend jaar in eigen land te maken heeft. Maar Israël heeft tot op heden geen groen licht gekregen voor een aanval op Iran zelf (de aangevallen doelen zijn bondgenoten van Iran) en dat maakt een belangrijk verschil. Want het doel van Deep State (denk aan het lijstje van Generaal Wesley Clark) was en is onverminderd: regime change in Iran.
Dat Trump vorige week tijdens de G7 nogmaals verklaard heeft zonder voorwaarden vooraf met de Iraanse president Rouhani te willen onderhandelen, om 'tot een deal te komen', strookt uiteraard niet met deze plannen. Trump 's entourage (oppassers zou ik zeggen: Bolton, Mateo, Pence), is van 'bomb Iran', niet van onderhandelingen. Hoewel het niet mogelijk is om Trump te prijzen, moet wel worden vastgesteld dat hij zich van zijn voorgangers onderscheidt doordat hij, bij het ter perse gaan van deze editie, nog geen oorlog is begonnen. Stel je vier jaar Hillary Clinton ('we kwamen, we zagen, hij stierf') voor. Of vier jaar Joe Biden. Trump werd gekozen op een ticket van einde aan regime change en, vergeet dat niet, goede relaties met Rusland.
En om te worden herverkozen kan hij zich geen breken van deze verkiezingsbeloftes veroorloven. Dat is uiteraard geen garantie geven, meer een interpretatie van de veranderingen in de VS die een breuk betekenen met de oude Atlantische uitgangspunten van Navo, regime change en confrontatie met Rusland. De verwarring in het onoplettende Europa is groot, nu grote broer Amerika in zichzelf gekeerd raakt op termijn. Met name in trouwste vazal Nederland, waar zelf nadenken niet tot de mogelijkheden behoort. 'Wie moet ons beschermen tegen de Russische beer?' 'Ze schoten onze MH17 neer, wie helpt ons'.
Voor Nederland is er geen redding. Er is geen alternatief voor de Navo-politiek van de regering Rutte: 'Als Duitsland verkouden is niest Nederland'. En Duitsland stevent op een recessie af. PVV en FvD hebben geen basis in het Nederlandse bedrijfsleven, ook al vliegt onze 'Thierry la Fronde' in de zakenjet van een multimiljonair. Het CDA probeert de extreem-rechtse schaapjes op drift weer in de kudde te drijven. De belachelijke PvdA is weer terug in de eredivisie, zonder er ook maar iets voor te doen.
Het is dat ons land zo onbetekenend is, anders zou ik me ernstig zorgen maken. (WK)

 • Datum: .

'Zoals in vorige afleveringen al voorzichtig aangegeven zijn de geruchten over een ontmoeting tussen Trump en de Iraanse president Rouhani niet van de lucht. Deze ontmoeting zou moeten plaatsvinden in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat zou Israël en Saudi-Arabië uiteraard bijzonder van streek maken en ook het trio Bolton, Pompeo en Pence, de oppassers van de Donald'.
Bij het opschrijven van deze woorden komt het 'brekende nieuws' dat veiligheidsadviseur Bolton door Trump is ontslagen, in vorige afleveringen voorspeld. John 'bomb Iran' Bolton was de meest oorlogszuchtige van de oppassers in het Witte Huis en zijn vertrek is een belangrijke stap in de richting van een mogelijke draai in de Amerikaanse politiek ten aanzien van Iran. Zolang Bolton deel uitmaakte van Trumps kabinet was een draai onmogelijk. Bolton probeerde eerder de deal met Noord-Korea om zeep te helpen en drong aan op regime change in Venezuela alsmede het handhaven van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan. Op al deze terreinen is nu een verandering denkbaar. Groot nieuws dus.
Net als dat Trump voor de tweede keer in twee weken heeft gezinspeeld op een ontmoeting met Rouhani: 'het zou best kunnen'. Dit komt na ander groot nieuws: China gaat 280 miljard dollar (maar niet in dollars!) investeren in Iran's olie- en gasindustrie. Het geeft het door sancties getroffen ajatollah-regime lucht.
Ere wie ere toekomt: het was de uitstekend geïnformeerde kolonel Wilkinson, voormalig stafchef van Colin Powell toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, die een regeling tussen Trump en Iran al meer dan een half jaar geleden voorspelde.
Natuurlijk zijn we nog verre van een deal (Iran stelt als voorwaarde dat alle sancties tegen het land worden opgeheven), maar een belangrijk obstakel (Bolton) is uit de weg geruimd. Trump wordt als 'onvoorspelbaar' weggezet, maar dat is dommigheid en kwade opzet van MSM. Trump is juist zeer voorspelbaar gebleken: grote woorden, maar geen oorlog of regime change. Niet in Noord-Korea, niet in Venezuela, niet in Syrië en ook niet in Iran. Herinner u Obama, Hillary Clinton of stel u vier jaar Joe Biden voor. Veel zeergeleerde onwetenden (bijvooebeeld bij cafe Weltschmerz) hebben hel en verdoemenis onder Trump voorspeld, maar ze zijn niet serieus te nemen omdat ze de toestand in de VS niet begrijpen. De VS bevinden zich in een pre-revolutionaire fase. De bevolking heeft geen vertrouwen in de overheid en Washington in het bijzonder. 'Zakkenvullers'. DAAROM werd Trump gekozen: hij is al miljardêr en hoeft zijn zakken niet te vullen zoals de Clintons of de Obama's.
Dat MSM Trump zo haat, van de Volkskrant tot het NOS-journaal, van "links" tot rechts, zou te denken moeten geven. Het is zoals Pasta en Fiorella Isabel van Convo coach stellen: liever nog vier jaar Trump dan vier jaar Joe Biden. Want dan wordt het zeker oorlog en een voortzetting van de politiek van regime change. (WK)

 • Datum: .

De pogingen van Deep State om vrede te verhinderen gaan onverminderd door, ongeacht de personele samenstelling.
Na jaren van oorlog door Saoedi-Arabië en andere Golfstaten tegen Jemen, gesteund en bewapend door het westen, hebben de Houthi's, gesterkt door tweedracht binnen het vijandige kamp (tussen Saoedi-Arabië en de Golfstaten), de olieindustrie van Riad aangevallen met drones. De olieproductie van het land zou in één klap zijn gehalveerd. En terwijl de doden en de ellende van Jemen nooit enige aandacht kregen, is nu Leiden in last: 'scherpe stijging van olieprijzen verwacht'. Krokodillentranen. Het westen is zelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie.
Bolton moge het veld hebben geruimd, nu is minister van Buitenlandse Zaken Pompeo de volgende havik die een spaak tussen de vredesbesprekingen van Trump steekt om de VS in een oorlog tegen Iran te voeren: 'niet de Houthi's maar Teheran heeft het gedaan'. Trump wilde juist de sancties tegen Iran verlichten om een ontmoeting met de Iraanse president Rouhani tijdens de VN vergadering volgende week mogelijk te maken. Ook deze week: verkiezingen in Israël. Zowel Israël als Saoedi-Arabië zijn de grote verliezers bij een vredesregeling met Iran.
De Houthi's hebben al eerder met een raid op de top van het vijandelijke regeringsleger te Aden laten zien dat ze met (zelfgebouwde!) drones aanvallen kunnen plegen. Ze zijn uitgerust met een propellormotortje dat je voor 1500 euro bij Alibaba kunt bestellen. Ze kunnen meer dan 1500 kilometer afleggen. Toch worden er berichten rondgestrooid dat er (ook) kruisraketten zouden zijn gebruikt. Ook al hadden de Houthi's ze eerder getoond op propaganda-materiaal, dit zou moeten bewijzen dat niet zij achter de aanvallen zitten. Irak (luchtruim gecontroleerd door de VS) heeft ontkend dat het vanuit hun grondgebied is gebeurd. Dus 'Iran'...
Ondertussen debatteren de Democratische tegenkandidaten op tv. De bedoeling is natuurlijk niet om Bernie Sanders het op te laten nemen tegen Donald Trump in 2020. Zelfs al is Sanders over Venezuela, Afghanistan, Syrië of Iran onbetrouwbaar en dus wellicht betrouwbaar voor de macht. Dat moet Joe Biden worden. 'De favoriet' in de peilingen. Ondanks zijn verwardheid en medeplichtigheid aan moord. Sanders stemde tenminste nog tegen de oorlog in Irak.
De nachtmerrie van Deep State is nog vier jaar Trump. Een president waarop ze geen vat kunnen krijgen, omdat hij genoeg geld heeft om onomkoopbaar te zijn en uitgerust met een in drie jaar presidentschap bewezen afkeer van oorlog. Ondanks alles wat MSM, Deep State en Navo hebben geprobeerd om hem 'om te keren' en hem in een militair avontuur te leiden. Russiagate, Pentagon-generaals als staf en zelfs John 'bomb Iran' Bolton heeft hij weten te weerstaan. Fracking, de muur (van Obama) in Mexico en 'grab them by the pussy' zijn verwerpelijk. Maar oorlog is een veel erger iets. Denk aan de miljoenen doden in Irak, Vietnam, Afghanistan en een lange lijst meer.
Daar moet de wereld een president op beoordelen en niet op zijn tweets. (WK)

 • Datum: .

Nauwelijks was John 'bomb Iran' Bolton door Trump ontslagen of hij wordt op de proef gesteld: Saoedi-Arabie beweert dat de aanval op haar olie-installaties niet door de Houthi's zijn uitgevoerd maar door Iran. En niet (alleen) met drones, maar (ook) met (Iraanse) kruisraketten. 'Ze kwamen uit het noorden'. Jemen ligt ten zuiden van SA. Frankrijk stuurt experts om de zaak te onderzoeken. De VN eveneens.
Deze zaak moet met satellietbeelden eenvoudig op te klaren zijn, maar (net als bij MH17) worden die niet vrijgegeven. Door de VS. Ondertussen is het een geweldige reclame voor het Russische S-400 luchtverdediging systeem, waarvan Poetin verzekerde dat die wel de aanval had afgeweerd.
Een aanval met kruisraketten waarop het miljarden kostende systeem van de Amerikaanse wapenindustrie in Saoedi-Arabie niet heeft gereageerd. Als dit waar is moeten de Navo-bondgenoten zich ernstig achter de oren krabben over waar ze ons belastinggeld aan hebben besteed. Israël bijvoorbeeld, dat in Syrië direct te maken heeft met het Russische afweersysteem waarvan ze 'de sleutel' zou hebben gekregen van Moskou om ongestraft aanvallen te kunnen doen op 'Iraanse' doelen. Tel Aviv beschikt zelf over luchtverdediging van Amerikaanse makelij. En schermt opzichtig met een aanval op Iran om haar nucleaire installaties te vernietigen. Als de Amerikaanse waar niet reageert op Iraanse kruisraketten, zoals bij haar bondgenoot Saoedi-Arabie, wordt dat een riskante aangelegenheid.
Trump houdt voorlopig het kruit droog. Als Hitlary president was geweest was ze er direct vol ingegaan. Hij heeft de sancties verhoogd, alsof dat nog mogelijk was, en Mike Pompeo naar Riyad gestuurd. Natuurlijk dreigt een 'all-out'-oorlog in het MO. Maar die dreiging bestond al langer.
Walgelijk blijft dat de oorlog in Jemen jaren kan voortduren met honderdduizenden slachtoffers zonder dat 'het vrije westen' een kik geeft. Maar als haar olievoorziening in gevaar is begint ze onmiddellijk te huilen. (WK)

 • Datum: .

Nadat het Pentagon op 20 september Trump de militaire opties tegen Iran presenteerde, deelde de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie mee 'escalatie tot oorlog te willen vermijden'. Iran daarentegen heeft aangekondigd iedere aanval met alle tot haar beschikking staande middelen te zullen beantwoorden. Ziedaar het dilemma van de Donald.
Opvallend is het voorbehoud van het Witte Huis. De Israel Times heeft er geen enkel vertrouwen in dat Trump Iran zou willen beoorlogen. Hij heeft slechts wat extra manschappen toegezegd.
Opmerkelijk is een volgende affaire: Trump zou op 25 juli in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky hebben aangedrongen op een onderzoek naar de zakelijke activiteiten van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon in het land. Een klokkenluider bij de inlichtingendienst DNI onthulde dat Trump in het gesprek toezeggingen zou hebben gedaan aan Zelensky, 'urgent zorgelijk' en 'geloofwaardig' volgens de 'inspecteur'. Terwijl Trump eerder 250 miljoen dollar aan Oekraïne zou hebben onthouden. De Donald wordt dus goed in de gaten gehouden door Deep State, maar dat zal hij al eerder hebben begrepen. Het ontslag van Dan Coats, de 'Director National Intelligence' drie dagen na het telefoongesprek wordt er begrijpelijk door. Hij werd vervangen door Joseph Maguire, die de klacht over de president heeft tegengehouden.
Er zou sprake zijn van een 'herhaling': net als in 2016 met Clinton ("Russische hulp") zou Trump nu Oekraïnse hulp willen tegen zijn (waarschijnlijke) opponent Biden volgend jaar. Dat hij daarvoor overheidsgeld zou hebben willen gebruiken (de 250 miljoen) zou nu ook ('conservatieve') kringen die zich tot nu verzetten tegen afzetting van Trump ertoe brengen hun mening te veranderen.
In mei wilde Trumps persoonlijke advocaat Giuliani naar Oekraïne afreizen in het kader van een 'corruptiezaak'. Deze week erkende Giuliani dat het inderdaad Biden betrof en dat hij alsnog in Spanje contact had gehad met Oekraïnse functionarissen, waar Trump niet van op de hoogte zou zijn geweest.
Maar liefst drie commissies van het Huis van Afgevaardigden houden zich al met de zaak bezig.
De kwestie houdt verband met de betrekkingen tussen de Bidens (1) met de Oekraïnse gasindustrie ten tijde van Zelensky 's voorganger Poroshenko. (WK)

(1) zoek naar die betrekkingen tussen de Bidens en Oekraïne in ons digitale Kleintje-archief.

 • Datum: .

De kogel is door de kerk: het Amerikaanse Congres heeft de procedure om Trump af te zetten in gang gezet. De grond is het telefoongesprek met de Oekrainse president Zelensky (zie vorige aflevering) waarin hij toezeggingen (nu inmiddels 400 miljoen dollar volgens MSM) zou hebben gedaan in ruil voor een corruptieonderzoek naar zijn Democratische rivaal in 2020 Joe Biden. In het Huis is een eenvoudige meerderheid voldoende. Vervolgens gaat het voorstel dan naar de Senaat (dat een Republikeinse meerderheid heeft) waar een tweederde meerderheid nodig is. Biden had zich de afgelopen weken onmogelijk gemaakt met verschillende uitglijders, naast de beschuldigingen over corruptie in Oekraïne en China. Hij moest worden geloosd omdat hij in 2020 geen kans zou maken tegen Trump. In een moeite door zou Deep State zich ook van de Donald willen ontdoen. Als een duveltje uit een doosje zou dan Hillary Clinton zich melden als Democratische presidentskandidaat. Zij had vorige week al een ontmoeting met een andere kandidaat, Elisabeth 'Pocahontas' Warren.
'Trump berijdt een stier'. Niet alleen politiek, ook economisch: de FED heeft de afgelopen 5 dagen 30 miljard dollar per dag gepompt in de Amerikaanse banken in kader van 'Repo operaties' om de 'liquiditeit' te vergroten. De banken hadden geen geld meer en berekenden onder elkaar, in het interbancaire systeem, inmiddels 10% (dag)rente in plaats van de normale 2%. Deze operatie duurt al langer dan een maand en zou doorgaan tot 10 oktober. In totaal zou het tot nu inmiddels al om 300 miljard dollar gaan. De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de bankencrisis van 2008. De FED probeert hiermee de tarieven die banken onder elkaar berekenen te drukken maar slaagt er niet in. Het laat de ineffectieviteit van de (private) Centrale Bank, gesticht in 1913, zien. Als de FED niet slaagt te interveniëren zal de verwoestende markt zijn werk doen: recessie, crisis. (WK)

 • Datum: .

De impeachment-procedure die door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tegen Donald Trump is gestart hangt op de inhoud van een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky. Volgens een 'anonieme klokkenluider' zou Trump aan een paar honderd miljoen dollar militaire hulp de voorwaarde hebben gesteld dat Oekraïne een corruptie-onderzoek start naar Democratisch presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon. Biden had als vice-president onder Obama het ontslag van een Oekraïense Openbaar Aanklager die een onderzoek naar de benoeming van Biden's zoon Hunter tot topman van het geprivatiseerde Oekraïense gasbedrijf (fracking!) geëist én gekregen van Zelensky 's voorganger Poroshenko. Over inmenging in binnenlandse aangelegenheden gesproken.
Trump heeft aangekondigd een transcriptie van het gesprek openbaar te maken. Dit is inmiddels gebeurd. Geen sprake van  'je krijgt pas geld als...'. Impeachment op grond van dit gesprek is onmogelijk.
Zelensky zou juist deze week naar Washington afreizen voor overleg en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de Amerikaanse media wordt dit als een 'valkuil' voor Zelensky omschreven: hij wordt gedwongen partij te kiezen tussen Trump en zijn tegenstanders, oftewel Deep State. Oekraïense functionarissen hebben ontkend dat Trump in het telefoongesprek druk op Zelensky heeft uitgeoefend, maar geweigerd details erover naarbuiten te brengen omdat het gesprek 'vertrouwelijk' zou zijn. 'Waarom zouden we hier op reageren? Er vond een gesprek met de Amerikaanse president plaats. En dat was het', was de reactie van de woordvoerder van Zelensky tegenover persbureau Reuters. 'Iedere poging door een van de beide partijen om Oekraïne te gebruiken is schadelijk voor onze relaties'. Het moment voor Zelensky na de succesvolle gevangenenruil met Rusland en zijn pogingen om een einde te maken aan de burgeroorlog in Oost-Oekraïne is nogal delicaat. Oekraïne wordt al jaren gebruikt als breekijzer tegen Rusland, via MH17, de Krim en de daar uit voortvloeiende sancties. Zijn belang is buiten de opgelaaide machtsstrijd in Washington te blijven.
In mei kondigde de persoonlijke advocaat van Trump, voormalig burgemeester van NYC Giuliani, aan naar Oekraïne te komen. Een trip die werd gecanceld, volgens Giuliani, omdat Zelensky 'omringd wordt door vijanden van Trump'. Hij noemde de adviseur van Zelensky, Sergej Leshenko, de man die in 2016 de betalingen van de door een coup afgezette Oekraïense president Janoekovitsj aan Paul Manafort, later campagne-chef van Trump bij zijn verkiezing in 2016 "onthulde". De aanloop naar Russiagate, de mislukte poging om Trump af te zetten. Volgens Giuliani was die informatie fake.
Nadat Giuliani de trip naar Oekraïne had gecanceld, zocht Andrei Yermak, een assistent van Zelensky, op eigen initiatief contact met Giuliani. Ze zouden elkaar in Spanje hebben ontmoet. Ik vermoed dat deze opgeblazen affaire als een nachtkaars uitgaat. (WK)

 • Datum: .

Vooraanstaande Democratische parlementsleden oefenden in 2016 druk uit op Oekrainse politici en aanklagers om materiaal te verschaffen dat Trump aan Rusland linkte. Een voorspel van wat later Russiagate zou worden, dat drie jaar als dreiging boven Trump hing met impeachment als doel en een totale mislukking bleek. Nu geeft de Donald zijn belagers een koekje van eigen deeg en zijn de rapen gaar.
'Trump vroeg Zelensky om onderzoek naar Biden: het onderzoek dat Biden als vice van Obama door Zelensky 's voorganger Porosjenko liet staken door het ontslag van de Openbaar Aanklager Victor Sjokin die onderzoek naar de Bidens deed te eisen als voorwaarde voor een miljard dollar. En te krijgen (zie video). Regime change via chantage.
Het was dom van Trump om dat te doen terwijl hij had kunnen weten dat zijn omgeving hem in de gaten hield en wachtte op een misstap om hem te nagelen.
Mocht de (langdurige) afzettingsprocedure slagen, dan wordt Mike Pence president. Pence vormde met de ontslagen veiligheidsadviseur Bolton en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo het trio in Trumps kabinet dat voorstander was van oorlog tegen Venezuela, Iran en Noord-Korea. Voortzetting van de neocon-agenda. Met Pence aan het hoofd zullen er geen obstakels meer zijn voor voortzetting van de politiek van 'regime change' onder Bush, Clinton en Obama. Dat is de trieste oogst van de campagne tegen Trump, toegejuichd door 'linkse' afgevaardigden als AOC en Ilhan Omar. Gejuich, ook hier, van vermeend links. Het lachen zal ze vergaan als de bommen en kruisraketten als vanouds neerdalen onder Pence. Deze pseudo-linksen zijn werktuigen van Deep State, zonder dat (misschien) te beseffen. Het zijn de bewonderaars van 'Change' Obama, de ijveraars voor een 'eerste vrouw in het Witte Huis'. Alsof het voor de slachtoffers van oorlog iets zou uitmaken of een zwarte, een vrouw of een hond president van de VS is.
Als het Deep State lukt om Trump af te zetten en te laten vervangen door hun vazal Mike Pence zal dat de neergang van de staat, DC en haar instituties waarin een meerderheid van de Amerikanen geen vertrouwen heeft, alleen maar versnellen. We hebben hier, onbegrijpelijk voor veel mensen die MSM volgen, gesproken over een pre-revolutionaire situatie in de VS. En over Marx en Engels die daar het zwaartepunt van het kapitalisme voorspelden en de socialistische omwenteling die in 1917 in Rusland plaats zou vinden in de VS situeerden.
Een afzetting van Trump zal ineenstorting van het Amerikaanse imperium en een revolutionaire situatie bespoedigen. Trump heeft het over burgeroorlog. 'Overdreven'? Ik vrees van niet. Met de grondwet in de hand heeft het Amerikaanse volk zich bewapend. De burgeroorlog was 150 jaar geleden. Het land bestaat 250 jaar.
De "whistleblower" die de procedure van afzetting van Trump in gang zette, had volgens de NYT 'voordat hij op de fluit blies' contact met de Democratische Afgevaardigde Adam Schiff, de leider van impeachment in het Huis.  (WK)

 • Datum: .

De campagne tegen Democratisch presidentskandidaat Tulsi Gabbard door Hillary Clinton ('Russische trekpop') tekent een compleet nieuwe situatie in 'the land of the free', die onze 'vrije' media voor ons verborgen proberen te houden. Terwijl onze politiek zo corrupt en meegaand is als nooit tevoren, is in de VS een omslag gaande. Die niet belichaamd wordt door AOC, Ilhan Omar en die nummer 3, een Palestijnse, die als rookgordijn dienen om Clinton, Biden, Warren en Pelosi te beschermen, maar Bernie Sanders en Tulsi Gabbard. Sanders bracht ooit een bezoek aan de USSR; Gabbard, gedecoreerd oorlogsveteraan uit de valse oorlogen tegen Iraq en Afghanistan,  aan Assad in Syrië. Zoiets wordt tegen je gebruikt.

In een vorige aflevering werd gesteld dat Deep State (de 'verborgen macht' die regeert) Oekraïnegate, na het fiasco van Russiagate, gebruikt om zich van zowel Trump (onbetrouwbaar voor hun doeleinden) als Biden (te aangetast door corruptie) te ontdoen. Biden moge de polls aanvoeren, het is onmogelijk dat hij de verkiezingen van 2020 ingaat als kandidaat. Nu fungeert hij als 'patsy' tegen de Donald. Daarna kan hij terugtreden. Met de tientallen miljoenen die hij 'in dienst van het volk' heeft vergaard. Hillary Clinton als duveltje uit een doosje om het opnieuw te proberen. Tegen Pence? 

Trump heeft zijn eigen geld, verdiend in het spel van 'vraag en aanbod', en is dus minder vatbaar voor het chantage-spel van de verborgen macht, dat is het probleem sinds hij, onverwacht, de verkiezingen won van hun kandidaat Clinton. Het geluid (waaraan Trump meedeed, uiteraard, wat kon hij anders) dat Iran drie weken geleden de Saoudische olieproductie bombardeerde is verstomd. Ondanks de campagne in MSM. Dat er geen oorlogshandelingen tegen Teheran zijn gevolgd danken we, naast Trump die ondanks de impeachment-perikelen geen oorlog als afleidingsmanoeuvre willen beginnen, ook aan de problemen in Israël, waar Netanyahu de verkiezingen, ook al beloofde hij annexatie van Palestijns land, niet won. 

De Volkskrant gaat er vanuit dat de afzetting van Trump doorgaat. MSM heeft er sinds zijn aantreden op aangedrongen. Ik geef het weinig kans. Maar mocht het lukken of niet, het betekent een aftakelen van de 'enige supermacht'.  (WK)

 • Datum: .

Hillary Clinton als kandidaat van Deep State dacht dat Trump als tegenstander haar een gemakkelijke overwinning zou opleveren en de 'vrije media' dachten het met haar. Deze 'fout' zal de neergang van het Amerikaanse imperium versnellen, zoveel is zeker na 3 jaar Trump, nu Deep State deze fout wil herstellen via een afzettingsprocedure waarin de verslagen kandidaat Clinton achter de schermen de hoofdrol opeist om mogelijk opnieuw de Democratische nominatie toebedeeld te krijgen door het Democratisch establishment. 'De verborgen kracht achter de lastercampagne tegen mij' noemde Tulsi Gabbard, door Clinton als 'Russische trekpop' bestempeld, haar en 'koningin van regime change'. Een historische verliezer die denkt die 'fout' goed te kunnen maken, net als Richard Nixon, de kandidaat van Deep State die van Kennedy verloor en toen die was vermoord alsnog 'de machtigste persoon ter wereld' (maarnietheus) mocht worden. Tot hij door Deep State (via 'Deep Throat', de onderdirecteur van de FBI) tot aftreden werd gedwongen, in 1974. Ik zat zijn afscheidstoespraak op tv te bekijken in een busstation te Des Moines en bleek de enige toeschouwer. De overige aanwezigen keken naar sport. Nixon was niet populair. Net als Hillary Clinton. 

Je kunt zeggen wat je wilt over Trump, maar hij is, in tegenstelling tot Clinton of Biden, populair. Zijn afzetting of alleen de pogingen ertoe zullen niet zonder gevolgen zijn en zijn aanhang in beweging brengen. Opmerkelijk is dat 'de Donald' bij zijn aankondiging van de uitschakeling van IS-leider Al-Bagdadi naast Rusland en Turkije ook Syrië bedankte. Een impliciete erkenning van Damascus die het breken met de politiek van regime change van zijn voorgangers illustreert. (WK)

 • Datum: .

De ineenstorting van de USSR maakte een eind aan 'de 2e supermacht' naast de VS, die alleen overbleven. 'Op de achterhand' blijkt volkenrechtelijk opvolger Rusland (een federatie in tegenstelling tot het Rusland van voor 1917), na volledig te zijn uitgekleed onder 'dronkelap Jeltsin', in staat tot een opmerkelijke wederopstanding. Zelfs in de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie vloog haar luchtmacht niet boven het Midden-Oosten. Nooit had de SU de diplomatieke relaties die nu van doorslaggevend belang zijn in het regelen van de door het Westen (Navo) geschapen conflicten, van Jemen tot Afghanistan. Dat na het tekenen van een akkoord tussen de strijdende partijen in Jemen, Saoedi-Arabië nu in gesprek is met de Houthi's is een direct gevolg van de inspanningen van de Russische diplomatie, concreet gemaakt in een historisch bezoek van de Russische president Poetin aan Riyad en andere golfstaten, waar hij met alle eer werd binnengehaald. Het is een gevolg van de 'terugtrekkende beweging' van de VS onder de isolationistische president Trump die, al probeert Deep State via zijn afzetting deze politieke omslag terug te draaien, gedragen wordt door een meerderheid van de bevolking. Ook door de middenklasse en dat deel van bourgeoisie/zakenleven dat niet tot het 'Military Industrial Complex' behoort dat goud verdient aan de constante reeks oorlogen die Washington sinds de Tweede Wereldoorlog voert overal ter wereld. Trump is de eerste president sinds 20 jaar die geen nieuwe oorlog is begonnen. Hij is verwikkeld in resten van de oorlogen van zijn voorgangers Clinton, Bush en Obama. Als hij vertrek van de Amerikaanse troepen aankondigt (zoals uit Syrië als meest recente voorbeeld) wordt dat door Deep State vakkundig gesaboteerd, waardoor zijn geloofwaardigheid bij zijn aanhang moet worden ondermijnd. Nadat Russiagate mislukte is er nu Oekraïnegate in de herkansing. En anders wel een plotseling opgedoken verkrachtingszaak uit de jaren '90. De zaak Epstein liep richting Clinton, anders hadden ze daar op voortgeborduurd. Is Trump een heilige? Natuurlijk niet. Maar hij wordt beoorlogd om politieke redenen, niet om morele. Clinton, Bush en Obama waren minstens zo grote smeerlappen als hij. Daarbij waren ze massamoordenaars en dat is nu net waar 'de Donald' (nog) niet van beschuldigd kan worden. Hij is niet door de knieën gegaan in Syrië, Venezuela of Iran. DAAROM moet hij weg. En zeker niet herkozen. Het is voor Nederlanders, de kooplui/dominees, niet mogelijk zonder onze 'schitterende' morele standaarden naar het buitenland te kijken. De wereld vreest ons wijzende vingertje. Maarnietheus. Een interessante uitzondering vormt het artikel van een analist van een landelijk avondblad voor een internationaal tijdschrift dat een gevoel voor werkelijkheid etaleert dat men hier zelden leest (zie hier). Europa als minnares die alleen verder moet omdat haar minnaar haar niet langer moet. Dat Trump bij zijn aantreden de NAVO 'obsolete' (in de betekenis van 'ouderwets' zowel als 'niet meer ter zake doende') trilt nog steeds na. Het zal hem niet worden vergeven. Maar of de afzetting lukt of niet, het naoorlogse tijdperk van de 'Pax Americana' via de loop van het geweer is voorbij. (WK)

 • Datum: .

Een medewerker van de Amerikaanse tv-gigant ABC heeft gelekt dat het kanaal al jaren een documentaire over Jeffrey Epstein door Amy Robach (anchor van ABC's 20/20), waarin in een interview met Verginia Roberts de namen van Clinton (en zijn verblijf op Epstein's Lolita-eiland) en Prince Andrew al werden genoemd, compromitterende foto's werden getoond en de hele affaire aan het licht werd gebracht, 3 jaar 'in de la' heeft gehouden. Drie jaar waarin Epstein zijn praktijken kon voortzetten. Over verantwoordelijkheid van de media gesproken. En ook nadat de affaire dit voorjaar explodeerde hield ABC het in de doofpot.
Robach zag tot haar verbijstering hoe haar verhaal, dat werd afgewezen omdat het niet 'aan de standaarden voor uitzending' zou voldoen, nu plotseling 'hot werd. Ze vertelde hoe ze op allerlei manieren door de Engelse Koninklijke familie werd bedreigd als ze zou persisteren. En dat ze ervan overtuigd is dat Epstein is vermoord. Een overweging voor ABC was ook dat een gesprek met William en Kate dan natuurlijk niet door zou gaan. U begrijpt... De klokkenluider bij ABC legt uit waarom hij de bel liet rinkelen: hij kon niet anders volgens zijn geweten, had geen financiële motieven en biedt alleen Robach zijn verontschuldigingen aan.
Zo anders die andere klokkenluider die 'Oekrainegate' aan het licht bracht. Dat Trump jr. zijn naam noemde (een CIA-agent van Oekraïense origine) wordt door de Democraten van de afzettingsprocedure schandalig genoemd. Zijn leven zou in gevaar zijn gebracht. Eerder had senator Rand Paul (R-Ky.) voor het vrijgeven van zijn identiteit gepleit. Het verhaal laat zien hoe Trump in oorlog is met Deep State en haar organen. Deze CIA-agent was in het Witte Huis geplaatst om Trump te bespionneren en alles wat hij zei tegen hem te gebruiken.
Trump jr. citeerde Breitbart, een rechtse nieuwssite. De naam van de CIA-agent wordt door de MSM-tv-kanalen en -kranten niet genoemd. 'Landsbelang'; 'staatsveiligheid'. 'My ass'.
Als toetje Edward Snowdon en Colonel Wilkerson. Hij werd geofferd op het blok omdat hij Amerikaanse oorlogsmisdaden onthulde. 'Shoot the Messenger' heet dat. Gelukkig is hij op tijd ontsnapt.  Paul Craig Roberts zet het op scherp in zijn analyse. (WK)

 • Datum: .

Trump wordt blootgesteld aan een afzettingsprocedure met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Want ook al lukt impeachment niet, zijn reputatie zal dan zodanig beschadigd zijn dat zijn herverkiezing tegen welke Democratische kandidaat dan ook kansloos zal zijn. Zo is de redenatie.
Na de mislukte Mueller-report-poging om Trump via Russiagate af te zetten, zijn aller ogen nu op 'Oekraïnegate' gericht: Trump zou als voorwaarde voor 250 miljoen dollar aan hulp het heropenen van het onderzoek in Oekraïne naar de corrupte handel en wandel van zijn (vermeende) Democratische rivaal volgend jaar Biden en zijn zoon hebben gesteld. Een speciaal daartoe in het Witte Huis ingebrachte 'klokkenluider', een CIA-agent wiens naam rondzoemt in tout Washington maar we mogen hem niet noemen, heeft de inhoud van het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky aan voortzitter Adam Schiff van de inlichtingen-commissie van het Huis van Afgevaardigden doorgespeeld, de man onder wiens leiding nu de impeachment hoorzittingen worden georganiseerd. Live op tv. Om Trump te demoniseren.
Gaat dat lukken? Zeker is dat het de tegenstellingen verder zal aanwakkeren.
Buiten schot bleef waar Oekraïne dat geld voor zou aanwenden: wapenaankopen voor oorlog tegen Rusland. Als het aan ons ligt tenminste. Want verder interesseert het wel en wee van Oekraïne ons geen bal. Alleen hoe het land ons van dienst kan zijn tegen Rusland. Zelensky is met 72% van de stemmen gekozen omdat de Oekrainers genoeg hebben van de burgeroorlog. En van de corruptie.

Biden is aangeschoten wild. Elisabeth Warren wordt gepromoot om Sanders te voorkomen. Of komt als een duveltje uit een doosje Hitlerary Clinton weer op het toneel? Ze zoekt de laatste maanden de  publiciteit. Veeg teken. Gisteren nog de uitgave van een boek samen met haar dochter over 'sterke vrouwen'. Ik denk dat ze het met hulp van de 'superdelegates' nog een keer gaat proberen tegen Trump.
Of Pence. Wat iedereen behalve ik in Nederland zou willen. Die spreekt niet met een vrouw af zonder zijn vrouw. Zo zien we het graag in dit land. (WK)

 • Datum: .

De dingen zijn niet zoals ze lijken te zijn. Maar in Nederland is dat minder van belang. Wij hebben 'belangrijker zaken' aan de orde van de dag. Houd u dus vast:

De VS zijn tot nader order de supermacht die beslist over oorlog. Over leven of dood voor miljoenen. Binnen dat land woedt een medogenloze strijd, niet om de macht (die is in handen van het MIC; Deep State), maar om het bestuur. Het profijt van de baantjes.
De pogingen van Deep State om Trump, die onverwacht in 2016 won, uit het Witte Huis te krijgen hebben ongekende neveneffecten: Fox news, een rechts commercieel tv-kanaal, wordt beschuldigd 'een Russische propaganda-zender' te zijn, op gelijke hoogte met RT en Sputnik, vanwege commentator Tucker Carlson. Voor de gemiddelde lezer, opgevoed met links en rechts, is deze kwestie wellicht een brug te ver. Door de 'linkse' Guardian (zie video) wordt Carlson beschuldigd racist te zijn omdat hij weigerde 'white supremacy' als groot gevaar te zien en zei: 'Every minute you're angry about race is a minute you're not thinking about class, which is ofcourse the real divide in our country'. Wauw. Klassenstrijd volgens Karl Marx. Oftewel: ras, racisme wordt gebruikt tegen klassestrijd door de heersende macht om de "rassen" te verdelen. Ik vrees dat hij gelijk heeft: niet de mensen zijn racistisch maar de instituties: de media, 'de volksvertegenwoordiging', het leger, de politie, de padvinderij, etc zijn racistisch. Deze 'ontsporingen' moeten Carlson, gehaat door Deep State om zijn anti-oorlogstandpunt, in de ogen van 'de goedwillenden' (oftewel wij 'de niet-racisten' in Europa) in diskrediet brengen. Al zien we hem natuurlijk nooit. Want allerlei Amerikaanse shit wordt door 'de gezamenlijke omroepen' over ons uitgestort, maar uiteraard geen Tucker Carlson. Dat zou gevaarlijk zijn. Zelfs de mensen hier zouden begrijpen wat hij zegt.
Carlson heeft zich in een aflevering van zijn show (zie video) 'ongelukkig' uitgelaten. Over Rusland uiteraard. Hij zei dat hij Rusland 'steunde' in het geschil met Oekraine. Dan zijn de rapen gaar, dat kunt u begrijpen. Ook al zei hij dat hij een grapje maakte om te provoceren, zelfs zijn trouwe kijkers geloven hem niet als hij dat zegt.
U zult zich de uitlatingen van Donald Trump aan de vooravond van zijn verkiezing tot president herinneren over Rusland en Poetin. Goede betrekkingen. Daar is weinig van terecht gekomen en we weten waarom: Russiagate en nu 'Oekrainegate'; de dreiging van afzetting.  We weten ook dat Trump (tot op heden) geen oorlog is begonnen of regime change heeft veroorzaakt, 'rocketman' Kim heeft ontmoet en bescheiden heeft gereageerd op de provocaties ("chemische aanvallen door Assad op zijn eigen bevolking") die hem moesten verleiden tot de oorlogen waar zijn 'linkse' voorganger Obama zich wel voor leende. Zijn toewijding aan zijn verkiezingsbelofte ('No more Regime Change') was opmerkelijk. Obama had ook van alles beloofd, maar bleek een bedrieger. Daarom werd Hillary het niet. Zie Abraham Lincoln's beroemde "Je kunt het volk tijdelijk bedriegen... maar niet permanent'.
Europeanen willen het maar niet begrijpen: de Amerikanen hebben genoeg van oorlog. Na sinds WO2 continu in oorlog te zijn geweest en met nu nog Amerikaanse troepen over de hele aardkloot gelegerd. Het land heeft genoeg problemen binnenlands, zo vinden de mensen: kapotte bruggen, wegen en infrastructuur; armoede en misdaad. Ze zien de DUIZENDEN miljarden dollars kostende inmengingen in de aangelegenheden van andere landen als benadeling van zichzelf. En ze hebben gelijk. Dat wij meedoen en meebetalen aan de Navo-operaties in Irak, Joegoslavie, Libie, Syrie etc. kan ons geen moer schelen, want we voelen het niet in onze portemonnaie. We zien de bodybags slechts op tv. Onze laatste oorlog op eigen houtje was tegen Indonesie en dat hakt er nog steeds flink in. Kejje nagaan in de VS, met na een Vietnam-trauma nu Irak- en Afghanistan-trauma's. En afgedankte, slecht behandelde veteranen. De tragische clown Marco Kroon was niet genoeg om ons op andere gedachten te brengen over oorlog. De veteranen in de VS doen dat wel. Ze zijn anti-oorlogsactivisten.
Hier (zie video) geeft Carlson uitleg over hoe hij over Russiagate' denkt. Dan begrijpt u waarom ze van hem af willen 'op prime time' bij een van de best bekeken nieuwsprogramma's. Men zou moeten begrijpen dat Amerika echt anders is dan ons door de media wordt voorgespiegeld. Dat ze, in tegenstelling tot onze leiding, niet meer geloven in een 'frische und fröhliche Krieg'. Denk aan Groen Links in Afghanistan. U misschien nog wel; zij niet meer. Teveel armoede. Teveel doden.
En de meest linkse cabaretier van de VS, Jimmy Dore, verdedigt Trump tegen Deep State. Zo raar kan het lopen in de echte wereld, waar het om oorlog of vrede gaat. 'Links' Nederland geniet juist van wat Trump overkomt en kan niet wachten tot een 'normale' oorlogshitser als Hillary Clinton het overneemt. En van MSM, het bedrijfsleven dat drijft op oorlog tot Den Haag, ze zullen allen opgelucht ademhalen als de Donald weg is. De oorlogen en het kielzog volgen van de Navo heeft ons onze welstand gebracht meent Nederland, 'van links tot rechts'. Sinds we 'Indie' niet meer kunnen uitzuigen.
Als toetje 'hoe het kan verkeren' in de VS. In een dorp in Louisiana, diep Trump land, is sprake van een opmerkelijke gedaanteverwisseling: het rechtse gemeentebestuur is een kruidenierswinkel begonnen; zonder winstoogmerk. 'Socialisme!', stelt Jimmy Dore terecht vast.
Laatste nieuws: Democratische presidentskandidaat Tulsi Gabbard heeft geweigerd voor het afzetten van Trump te stemmen als enige Democratische afgevaardigde. Ze stemde blanco. Dit zal de haat in MSM tegen Gabbard tot nieuwe hoogte brengen. Gabbard is gevaarlijker dan ooit, omdat ze door 'de partijdiscipline breekt'. Ze bereikt ongebonden en Republikeinse kiezers. Dat wil Deep State niet hebben. Divide et Impera. (WK)

 • Datum: .

Zal het gebeuren dat Donald Trump zijn verkiezingsbelofte ('no more regime change') breekt en een oorlog begint om het Ayatollah-bewind in Teheran, de laatste kers op de taart die Generaal Wesley Clark gepresenteerd kreeg op het Pentagon, af te zetten?
Ik denk van niet.
Hij zou zijn herverkiezing volgend jaar in ernstig gevaar brengen. De enige troef die hij heeft tegen de Democratische tegenstander 'ik ben geen oorlog begonnen' verspelen. Zich niet langer onderscheiden van zijn voorgangers Bush, Clinton en Obama die het lijstje van Clark afwerkten ten behoeve van Deep State. Het zou politieke zelfmoord betekenen.
Trump is in grote problemen. Het impeachment-proces in het Congres, waar het Huis als aanklager optreedt en de Senaat als jury en rechter, wordt vanwege de Republikeinse meerderheid in de Senaat in MSM als 'kat in het bakkie voor Trump' afgeschilderd maar is dat in het geheel niet. Een deel van de Republikeinse Senaat, de ergste warmongers en vertegenwoordigers van het MIC, maakt Trump het verwijt dat hij geen oorlog is begonnen. Syrië, Noord-Korea, Venezuela. Nu Iran. Ze zijn bereid Trump te lozen voor een opvolger die wel gehoorzaamt. Dat weet Trump.
In dat licht moet de lang voorbereide actie tegen de Iraanse generaals in Bagdad worden gezien waarin hij toestemde.
Het was een domme zet. Nog nooit werd een actie van de VS wereldwijd zo algemeen afgekeurd.  Als iets duidelijk is geworden is het een isolement van de VS, niet van Iran. De gecombineerde marine-oefeningen samen met China en Rusland moeten door het Pentagon met argusogen zijn gevolgd.
Een oorlog met Iran zal de ineenstorting van de VS als supermacht versnellen. Daarom is Europa zo doodsbenauwd. Want dan is de Amerikaanse parapluie boven ons snel opgehaald en zijn we overgeleverd aan de Rus en de Chinees.
Uiteraard kan ik het mis hebben. Dan koersen we in snel tempo af op instabiliteit en een oorlog op grotere schaal dan de vorige. Een angstwekkend vooruitzicht. (WK)

 • Datum: .

Dinsdag gaat de 'hartewens van de beschaafde wereld' in vervulling: dan vindt het proces in het Amerikaanse Congres plaats over de afzetting van de president, met het Huis als aanklager, de senaat als jury en de voorzitter van het Hooggerechtshof als opperrechter.
Van Den Haag tot de NAVO, van MSM tot 'links', ze zullen opgelucht ademhalen als Trump is afgezet en als alles weer 'bij het oude is' met Mike Pence.
In Rusland was de afgelopen week sprake van een opmerkelijke regeringswisseling. Ik moest denken aan de machtswisseling in Moskou na de moord op Kennedy in 1963; Chroestjov, die een goede relatie had met JFK, werd vervangen door Leonid Breznjev. Er brak na een periode van ontspanning een tijd van hevige oorlog (in Vietnam) aan, waarbij de twee supermachten tegenover elkaar kwamen te staan. Dat was de achtergrond van de machtswisseling in Moskou: ze begrepen dat er een andere, oorlogszuchtige wind waaide in Washington en pasten zich daaraan aan.
Op grond van de verkiezingsbeloftes van Trump in 2016 ('no more regime change') bestond er hoop dat een détente met de VS mogelijk was. Die hoop is vervaagd. Trump kwam, de moord op Suleimani bewees het, in de tentakels van Deep State en de neocons terecht, omdat hij 'de wolven van Drs P in zijn nek voelde'. Hij moest gehoorzamen om politiek (en lichamelijk) te overleven.
Dat politiek overleven staat nog te bezien. Door een oorlogzuchtige politiek onderscheidt hij zich in niets meer van de Democraten Clinton en Obama. Hij heeft zijn herverkiezing, mocht hij het impeachment-proces overleven, in gevaar gebracht.
Er wordt vanuit gegaan dat de Republikeinse meerderheid in de Senaat 'hun president' zal beschermen. Ik twijfel daar aan. De warmongers (bijvoorbeeld Graham) vinden Trump in het Witte Huis toch een risico. Mocht hij volgend jaar worden herkozen heeft hij 'de handen vrij'. Om alsnog de beloofde goede relaties met Rusland te realiseren? Ze zullen het risico niet willen nemen. (WK)

 • Datum: .

Het impeachment-proces is een (mislukte) poging van Deep State om Donald Trump te vervangen door Mike Pence. Een CIA-operatie. Deze geweldige commentator legt het helder uit: de CIA zorgde in 2017 voor de val van beoogd veiligheidsadviseur Generaal Flynn en stopte het Witte Huis vol met agenten. Van de 'klokkeluider' van Oekraïnegate tot aan John Bolton. Die Trump met zijn boek de nekslag moest geven.

Het tweede doel van Deep State (twee vliegen in één klap): te verhinderen dat Bernie Sanders de uitdager van Trump wordt dit jaar. Door het impeachment-proces kan Sanders geen campagne voeren in Iowa. Hij moet in Washington blijven voor het circus.

Inmiddels is de comedie rond de 'vertraagde' uitslagen van de Democratische voorverkiezingen in Iowa gepasseerd. De DNC heeft maar één doel: te verhinderen dat Bernie Sanders de uitdager van Trump wordt in de verkiezingen later dit jaar. Het vertragen van de uitslagen in Iowa, door een 'app' van een bedrijf van voormalige Clinton-campagneleiders waar de "winnaar" Buttigieg (met minder stemmen dan Sanders, net als tijdens de Democratische Conventie van 2016 waar de 'superdelegates' Hillary Clinton als kandidaat aanwezen) en Biden klant zijn is zeer verdacht.

Het eerste doel was Trump af te zetten dan wel onherstelbaar te beschadigen voor de verkiezingen volgend jaar. Het tweede doel van deze campagne van het Democratische, ultrarechtse establishment, te verhinderen dat senator Bernhard Sanders de uitdager van Trump wordt is nu het hoofddoel. Want Joe Biden, middelpunt van Oekraïnegate, kan nooit de Democratische kandidaat worden in 2020. Dat kan een simpele ziel begrijpen. Ook 'Pocahontas' Senator Warren is geen optie. Daarom dus Pete Buttigieg.  (WK)

 • Datum: .

De DNC neemt het hertellen van de stemmen van de Democratische voorverkiezingen in Iowa over van de plaatselijke verantwoordelijken van de partij. De DNC die in 2016, terwijl Bernie Sanders meer stemmen in de voorverkiezingen van dat jaar behaalde dan Hillary Clinton, via 'superdelegates' (partijbonzen) de nominatie aan Clinton gunde. Nu werd Sanders opnieuw een kunstje geflikt. Want 'de uitslag' in Iowa, waar Pete Buttigieg op het schild werd gehesen als winnaar, gebeurde op grond van 75% van de stemmen. De gebieden in Iowa waar Sanders zeker zou winnen bleven 'buiten schot'. 'Schijnbaar toevallig maar niet zonder god's leiding'. Later bleek Sanders de meeste stemmen te hebben behaald. De DNC is corrupt tot op het bot. Hun 'hertelling' zal niet te vertrouwen zijn. Zelfs als Sanders toch als winnaar zou worden uitgeroepen is het kwaad (benadelen van Sanders) geschied.
Het zou me niet verbazen als ze met het verhaal komen dat Rusland verantwoordelijk is voor de vertraging. Het sijpelde al door in hun eerste reacties: de app (eigendom van pro-Buttigieg Democraten die eerder voor Hillary Clinton hadden gewerkt) werd ingevoerd om 'hacken door de Russen als in 2016' onmogelijk te maken....
Sanders heeft zoals verwacht New Hampshire gewonnen. Maar de fake-overwinning van Buttigieg in Iowa heeft zijn werk gedaan. Mensen die zich niet in de zaak verdiepen denken dat hij 'eerlijk' gewonnen heeft.
Na het van zich afschudden van zowel Russiagate als Oekraïnegate, probeert Trump nu het volgende obstakel uit de weg te ruimen om de handen vrij te krijgen in zijn verkiezingscampagne: de affaire Stone. Roger Stone (zijn politieke carrière als 'fixer' begonnen onder Nixon) wordt er onder meer van beschuldigd te hebben geholpen om 'de gehackte e-mails van de DNC' (ze zijn niet gehackt maar gelekt) 'via Wikileaks aan de Russen te hebben doorgespeeld', ten behoeve van de verkiezing van Trump. Daarmee is zijn proces gelinkt aan wat Julian Assange te wachten staat na uitlevering aan de Verenigde Staten. Trump, die beseft dat niet Stone maar hij terecht staat, heeft zijn woede over het proces niet onder stoelen of banken gestoken. Zijn minister van Justitie William Barr heeft, ongetwijfeld in opdracht van het Witte Huis, geintervenieerd in de aanklacht tegen Stone. Stone was in november op grond van 7 aanklachten tot '7-9 jaar' veroordeeld. De huidige zitting is om de strafmaat te bepalen. Trump reageerde in november al dat het om een 'gerechtelijke miskraam' ging. De interventie van de minister van Justitie in de strafmaat heeft geleid tot het uit protest ontslag nemen door de 4 aanklagers. MSM en de Democratische politici eisen nu het ontslag van Barr. De bedoeling is duidelijk om de druk op Trump tot november vol te houden. Stone is de 6e medewerker van Trump die vanwege Russiagate is veroordeeld. Eerder intervenieerde Barr in de zaak-Flynn, veroordeeld tot 6 maanden. Barr vond een voorwaardelijke straf passender.
Een volgend verwijt aan Barr door de Democratische leiders is dat hij het materiaal dat door Rudy Giuliani, de persoonlijk advocaat van Trump, in Oekraïne is verzameld over Joe Biden (inmiddels niet meer de favoriet onder de Democratische kandidaten in de presidentsverkiezingen) wil gebruiken voor een gerechtelijk onderzoek.
De oorlog tegen Trump wordt met andere middelen voortgezet, na het debacle van Russiagate en het impeachment-proces. (WK)

 • Datum: .

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben Bernie Sanders verteld dat hij 'vanuit Rusland wordt geholpen'. Sanders heeft verklaard niet van de hulp gediend te zijn (wat kon Sanders anders) en sprak tot Moskou: 'blijf weg van de Amerikaanse verkiezingen'. Grappig. Trump in 2016 en nu Sanders. Presidentskandidaat miljardair Bloomberg reageerde: 'Dit is altijd prijs voor de Russen. Op deze manier nomineren ze ofwel de zwakste kandidaat om het tegen hun marionet Trump op te nemen, of ze krijgen een socialist als president'. 'Rusland steunt Sanders en Trump', moeten we geloven, 'Poetin heeft de Amerikaanse verkiezingen in zijn zak'.
De Democratische bobo's DNC beweren 'alles te doen om Trump weg te krijgen', maar ze doen alles (en dan bedoel ik echt ALLES) om Bernie Sanders als kandidaat tegen Trump weg te krijgen. Dat is het.
Het is tragisch dat 'Links Nederland' zo doordesemd is met 'Anti-amerikanisme' dat ze niet in staat is het revolutionaire karakter van deze beweging voor echte verandering (na de oplichterij van Obama's "change") op waarde te schatten. 'Alles in Amerika is fout' is makkelijker dan proberen te doorgronden wat er echt aan de hand is. Natuurlijk is niet alles in de VS fout. Zelfs in Nederland is niet alles fout. Al kan ik zo snel niet iets verzinnen. Bekijk Krystal Ball van Hill-tv. Zoiets bestaat hier niet.
Sinds de McCarthy-campagne tegen het communisme is het woord 'socialisme' verdoemd geweest. Dát heeft Bernie Sanders doorbroken. De dam is doorgebroken. Zoals Stacey Herbert (Kaiser Report op RT America) het stelt: 'de Millenials gaan verder dan socialisme, ze willen communisme'! Het is waar dat de Amerikaanse jeugd radicaliseert. De VS zijn verder naar links opgeschoven dan ooit tevoren in haar geschiedenis.
De waarschuwing dat 'een socialist nooit de verkiezingen zou kunnen winnen' (Sanders is sociaal-democraat) blijkt niet te werken. Met name bij de jeugd is Sanders favoriet. Nu worden zijn positieve uitlatingen in het verleden over Cuba (waarvan hij weigert afstand te doen) opgetakeld. Dat zou Florida (veel Cubaanse ballingen) voor Trump betekenen. Ik betwijfel het.
Ondertussen verkoopt Trump voor 3 miljard dollar wapens op bezoek in India. Om het MIC te paaien. Dit zal Pakistan, een van Washington's trouwste vazallen, verder van de VS drijven. Hij zit klem.
Als Sanders het tegen hem opneemt wint hij van Trump. Dat is het angstbeeld van Deep State. Daarom denk ik dat er iets zal worden verzonnen door het DNC (superdelegates) om Sanders alsnog de nominatie af te nemen. Opnieuw een truuc als in Iowa of andere malversaties, ze verzinnen wel wat. Sanders mag niet winnen. Maar als het een ander wordt dan Sanders zal dat de tegenstellingen in de VS verder aanwakkeren. Het 'vertrouwen in de politiek' tot het nulpunt doen dalen. Dat zal gevaarlijke consequenties hebben voor het 'Land of the Free'. Een pre-revolutionaire situatie doen ontstaan. (WK)

 • Datum: .

De geruststelling voor het kapitaal was sinds Wo2 dat tenminste in de VS, de supermacht die haar wil aan de wereld oplegde sinds 1945, het streven naar een andere maatschappij niet bestond, succesvol de kop was ingedrukt. Díe geruststelling is voorbij.
De wet van de remmende voorsprong, wat u zegt. Marx en Engels zijn terug in het land waar ze de zetel van de International Workingmen's Federation in 1881 overbrachten.
Dit is de belangrijkste verandering in een kapitalistische wereld na de ineenstorting van 'het reëel bestaande socialisme' in 1990. Dat we dit mogen meemaken is de grootste opsteker voor iedereen die een betere wereld voorstaat. Het goedkope anti-Amerikanisme van 'Nederlands Links' ten spijt.
Ze zullen worden ingehaald door de loop der gebeurtenissen.

De kaartjes voor het laatste debat tussen de Democratische presidentskandidaten in Charlston kostten +1200 tot +3000 dollar. De partij die beweert op te komen voor de verdrukten in de Amerikaanse samenleving....
Als je miljardair bent als kandidaat Bloomberg biedt dat kansen. Als je voor de armen opkomt als senator Sanders minder. Ondertussen is sprake van een opmerkelijke (en verontrustende) berusting in de top van de Democratische Partij: zowel Speaker of the House Nancy Pelosi als Democratische voorman in de Senaat Chuck Schumer lijken zich te hebben neergelegd bij Bernie Sanders als Democratische presidentskandidaat. Zelfs Hillary Clinton heeft verklaard zich bij 'iedere uitkomst' neer te leggen. Deze lieden zijn echter niet te vertrouwen. Wat er te gebeuren staat op de Democratische Conventie die de kandidaat zal aanwijzen blijft ongewis. Joe Biden heeft South-Carolina (een der meest reactionaire staten van de unie) gewonnen. Het zij zo. Voorlopig is het wachten op de uitkomst van de voorverkiezingen van 'Supertuesday' volgende week dinsdag, waarop de kaarten opnieuw zullen worden. In Massachutes, de thuisstaat van Elisabeth Warren, zou Sanders van haar kunnen winnen. Haar rol lijkt dan uitgespeeld. In Californië, met zoveel delegates uiterst belangrijk, gaat het tussen Sanders en Bloomberg. Met Bernie als favoriet uiteraard. De miljardair zal zijn portemonnee tot donderdag laten rinkelen om dat om te buigen. Met dat Sanders 'het midden' zou afschrikken. Tot nu heeft deze strategie niet gewerkt. (WK)

 • Datum: .

Volgens MSM was miljardair Bloomberg (400 miljoen $ in zijn campagne gestoken; 4 gedelegeerden dus 100 miljoen per stuk) 'de hoop tegen Trump' in november. De LA-Times riep hem uit tot 'enige Democraat'... Bloomberg, Republikein zijn leven lang. De man van de racistische maatregelen tijdens zijn burgermeesterschap als Republikein van 11 jaar in New York. Inmiddels uit de race ondanks zijn honderden miljoenen na teleurstellende resultaten.
Elisabeth Warren, 'progressief' om Sanders' electoraat te verdelen, heeft ook de handdoek in de ring gegooid. De senator voor Massachutes was niet in staat ook maar één staat te winnen, inclusief haar eigen staat.
Het laat zien hoe wanhopig Deep State is. Biden, 'opgestaan in South-Carolina', is geen optie. Door Oekraïnegate en klef gedoe met jonge meisjes. Onsamenhangende prietpraat. Sanders moge hem 'mijn vriend' noemen net als hij voor Hillary campagne voerde, zijn kiezers gaan niet op deze oorlogshitser stemmen. 'Dan maar liever Trump'; de pre-revolutionaire situatie in de VS zal er door in een nieuwe fase komen.
De renteverlaging door de 'onafhankelijke' FED, op instigatie van Trump (die een ongemakkelijke relatie met het instituut heeft), bedoeld om de economische problemen rond covid 19 het hoofd te bieden, heeft een tegenovergestelde werking gehad: de beurs daalde nog verder. Het idee aan het begin van de epidemie/pandemie was: Azië wordt gedecimeerd maar wij blijven buiten schot. Natuurlijk, Azië, China, Zuid-Korea en in mindere mate Japan, worden het meest ontwricht, maar hier gaat het ook hard. In Italië worden alle scholen en universiteiten gesloten. OV rijdt echter gewoon door.
Sanders zal niet als kandidaat tegen Trump worden getolereerd door Deep State. Biden moet van Trump verliezen. Volgens insiders wordt Vice Mike Pence (recentelijk door Trump belast met covid 19; 'dodelijk op zijn leeftijd') als 'running mate' in november vervangen door Nikki Haley, voormalig VN-vertegenwoordiger van de VS. Volstrekte MIC-puppet. Net als Pence trouwens. Als LBJ bij JFK. Deep State neemt geen risico. (WK)

 • Datum: .

Als met Trump vs Biden iedere hoop op verandering de bodem is ingeslagen, betekent dat een nieuwe stap in de pre-revolutionaire fase van de VS: de opstandige jeugd beseft dat een hervorming van het vermolmde systeem onmogelijk is en zal daar haar conclusies uit trekken.
In Texas op Supertuesday was sprake van regelrechte malversaties: stembureaus in arme wijken waar kiezers 3 uur hadden staan wachten om te stemmen... werden plotseling gesloten. Wie had dit verordonneerd?
Alles 'als Bernie het maar niet wordt'. Het lijkt een overwinning voor de DNC, maar dat zal schijn blijken. De tegenstellingen (ook tussen de verschillende Staten van de Unie) in het land zullen toenemen. Het is gevaarlijk de bevolking perspectief te ontnemen. Macron in Frankrijk weet er inmiddels alles van. De presidentiële monarch kiest voor een autoritaire aanpak. Daar zal de winnaar in november ook voor moeten kiezen. En dat zal Trump zijn. Sanders was het enige alternatief. Biden is Clinton. Die zal verliezen.
Dat Sanders een kans had heb ik nooit geloofd, net zomin als ik in een democratische verandering van de maatschappij geloof zolang het kapitaal de macht bezit. Zeker niet in het belangrijkste land van het kapitalisme, maar ook hier niet.
Denk aan wat tijdens de verkiezingen in 1996 in Rusland is gebeurd: de Communistische Partij wilde de uitverkoop van 's lands rijkdommen door Jeltsin terugdraaien. Het leidde tot de grootste inmenging in verkiezingen ooit. Door de VS, Duitsland, Frankrijk, NAVO, IMF; alles en iedereen. Daar hoor je niemand meer over. Nu is het Rusland die overal achter zit, maarnietheus. Mensen die dit geloven zullen alles geloven wat hen op de mouw wordt gespeld. Ik beschouw ze als verloren. Opmerkelijk is dat in de VS dit praatje niet meer werkt maar bij ons wel.
De 'krachtmeting' Trump vs Biden zal de belangstelling voor de verkiezingen in de VS dramatisch verminderen.
Want wie is Joe Biden? Een pathologische leugenaar. Je kunt Trump van leugens beschuldigen, maar als je er 'Sleepy Joe' tegenover stelt, waar ben je dan mee bezig als DNC. Het Amerikaanse kiesstelsel slopen. Ze gokken erop dat een meerderheid van de Amerikanen uit weerzin over vier jaar Trump op Biden gaan stemmen. Een gevaarlijke gok. Ik zou er geen geld op zetten.
De hoop van het Democratisch establishment is 'de zwarte kiezer'. Biden, vice van Obama, moet de oudere zwarte kunnen paaien. Zoals in het oerconservatieve South-Carolina. 'Zwarten houden niet van Trump', was het verhaal al in 2016 met Clinton. Nou... (zie deze video) ik weet het nog zo net niet. Dat kon best 'ns meevallen. De onder zijn voorgangers verzwakte lagere middenklasse waar veel zwarten toe behoren gaat het sinds 2016 iets beter. Dat betaalt zich uit. Biden doet net als Bill Clinton joviaal met zwarten. Maar hij speelt geen saxofoon.
Sanders' domme 'Rusland blijf buiten onze verkiezingen!' en onduidelijkheid over 'regime change wars' (Kandidaat Tulsi Gabbard is hierover veel duidelijker; ze is dan ook uitgesloten van het volgende debat van Democratische presidentskandidaten) heeft veel radicale kiezers van hem vervreemd. Maakt Sanders, ondanks zijn radicale ideeën over immigratie en 'socialisme' voor en na, niet stiekem tóch deel uit van het establishment? Dat is een begrijpelijke vrees. Ik zou voor Tulsi stemmen.
Het belang van deze voorverkiezingen is dat socialisme eindelijk weer terug is, na 75 jaar McCarthyisme. En hoe. Dat is niet alleen de verdienste van Sanders, die iets als Denemarken bedoelt als hij het over socialisme heeft. Hij is een soort Wim Kok: 'géén socialisme zonder de SHELL' (al is die kreet van Joop den Uyl).
Het is maar goed dat hij het niet wordt, want hij zou net zo'n deceptie worden als 'Hope' Obama.
Amerika koerst na 2020 op ongewisse tijden af. Biden is een warmonger en steunde Bush in de Irak-oorlog. Trump lijkt verstrikt in de tentakels van Deep State. 'Goede relaties met Rusland', belangrijk verkiezingsitem in 2016, zullen we niet meer van hem horen. De enige verkiezingsbelofte die hij is nagekomen is 'géén regime change wars meer'. Hij is geen oorlog met Noord-Korea, Venezuela of Iran begonnen. Lijkt het leger uit Afghanistan terug te gaan trekken. Maar Trump's deal met de Taliban is o zo makkelijk te saboteren door Deep State. Oorlog is het handelsmerk sinds jaar en dag. Dat kan geen president veranderen.
'Breng onze troepen naar huis'. Ook zo'n verkiezingsbelofte.
Maar of hij na de verkiezingen deze beloftes gestand doet? Het ongewisse.  (WK)

 • Datum: .

Tulsi Gabbard blijft in de race voor de kandidaat van de Democratische Partij in november. Omdat noch Biden noch Sanders duidelijk zijn over 'regime change wars' , zoals Gabbard dat is. Tulsi is nog steeds in actieve dienst in de rang van majoor. Veteraan Uit Irak en Afghanistan. Zij weet waarover ze praten. Ze zag (medische troepen) de doden en gewonden dagelijks binnenkomen.
De noodgreep van het DNC tegen Bernie Sanders, Joe Biden, kan niet goed aflopen. Denk aan verkiezingen voor het Congres. De partij zal mogelijk splitsen. Het zich vergissen in Trump ('gek') door het establishment, de borreltafel en MSM zal ze nog jaren bijblijven. Het is voor 'de goede smaak' nooit mogelijk geweest de Donald op waarde te schatten. En dat is politiek onvergeeflijk. Trump, een zakenman zonder enige politieke ervaring, leerde hen een lesje waar ze niet van terug hebben. Een lesje dat het Amerikaanse politieke landschap definitief zal veranderen. Omdat de Democratische Partij ontmanteld wordt en de jongere generaties genezen worden van vertrouwen in het politieke systeem. De idioterie van de Democratische voorverkiezingen (denk aan Iowa...), zou dat in 2024 voor herhaling vatbaar zijn? In de ogen van het DNC vast wel. Het laat zien hoe losgezongen ze zijn van de realiteit.
De enige die overeind is gebleven is Tulsi Gabbard. Sanders, Biden en de rest zijn geschiedenis. Zij zal worden herinnerd door de nieuwe radicale generaties. Ook al is ze door het DNC, tegen de regels, uitgesloten van het debat zondag aanstaande. Het zal haar sterker en geloofwaardiger maken. Een majoor in het leger die, als enige kandidaat, ijvert voor een einde aan de regime change wars. De toekomst is voor Tulsi.
Over oorlog gesproken: het Pentagon is een een 'trillion $', 'een miljoen maal miljoen' (1.000.000.000.000) aan belastinggeld 'kwijtgeraakt'; niet te verantwoorden in de boekhouding, van hun budget.
Nog afgezien van wat er voor dat bedrag aan goeds had kunnen gedaan in eigen land of daarbuiten, kan het de belastingbetalers hier wellicht bewust maken van wat onze opeenvolgende regeringen hebben uitgegeven aan mensenoffers. (WK)

 • Datum: .

Tulsi Gabbard, de enige Democratische presidentskandidaat die zich tegen 'regime change wars' heeft uitgesproken, trekt zich terug en heeft haar voorkeur uitgesproken: voor Joe Biden. Haar aanhang is vervuld van onbegrip tot grote woede. De kans dat haar aanhangers haar advies op zullen volgen is gering. Dat moet Gabbard hebben beseft. Ze is 38. Ze heeft de toekomst. 

Het DNC, het establishment van de Democratische Partij van Clinton, Pelosi en Schumer, heeft majoor Gabbard (in actieve dienst) sinds het begin van haar kandidatuur beoorloogd. Samen met MSM. Omdat zij als enige kandidaat aantrekkingskracht uitoefent op Republikeinse kiezers. Dáárom werd zij beoorloogd en geboycot!

Zij werd er ook van beschuldigd een '3e Partij' te willen oprichten, om haar kandidatuur door te zetten. Daarom was het slim van haar zich voor Biden uit te spreken. Sanders heeft zich al bij een overwinning van 'mijn vriend' Joe Biden neergelegd. Zijn opgave was bij het ter perse gaan nog niet bekend, maar is aanstaande. 

DNC en Deep State denken hiermee een overwinning te hebben geboekt: 'hun doel is bereikt'. Een kandidaat van hetzelfde. Zaak voor Deep State is nu Trump op zijn behandeling van Covid 19 af te rekenen. Want zoals Macron covid 19 gebruikt om 'de staat van oorlog' uit te roepen, gebruikt Deep State het virus om te doen wat Russiagate en Oekrainegate niet vermochten: Trump ten val brengen door hem niet herverkozen te laten worden in november. 

De presidentsverkiezingen van 2020 zullen in het teken staan van Covid19.

Onze vazal Rutte merkt het ook bij deze onverwachte klus: je loopt op eierschalen en alles wat je doet of zegt wordt gewogen als te laat en halfslachtig. Daarom handelde Den Haag, zoals gebruikelijk, niet: wachten of het niet overwaait en wanneer niet kijken wat ze in andere landen doen alvorens zelf iets te beslissen. Anders kan er altijd nog een geweldig verwijt aan Brussel worden gemaakt. 'Brussel is toch de autoriteit? Waarom zeiden jullie niets?' Alvast een item voor de volgende VVD-verkiezingscampagne, voor PVV en FvD er mee van door gaan.

In Italië is het enthousiasme voor de EU zo goed als dood. Niets kregen ze uit Brussel toen het water hen naar de lippen steeg. Uit China, waar ze net zelf 'Italiaanse toestanden' hadden meegemaakt, kwam wel hulp. Uit Rusland ook. Van de EU niets. Daar leer je van. De EU bestaat niet. Ik heb het in deze kolommen al eerder betoogd.

De Democratische voorverkiezingen hebben 'the great divide' laten zien: 70% van alle Amerikanen onder 45 jaar steunen Bernie Sanders; 70% van de Amerikanen boven 45 steunen Joe Biden. Dat biedt veel vertrouwen in de toekomst. Vooral omdat ze met eigen ogen hebben kunnen zien hoe corrupt en frauduleus het verkiezingssysteem is. Socialisme is niet meer weg te denken uit de Amerikaanse politiek. 

Trump heeft zijn toevlucht genomen tot maatregelen (1000 $ voor iedereen behalve de rijken & beschermen van hypotheken van huizenbezitters tegen de banken) waar Obama in 2008 ze liet stikken (zie video). Dankzij Obama verloren honderdduizenden hun huizen, die vervolgens door de met miljarden belastinggeld geredde banken voor een appel en een ei konden worden opgekocht en weer worden verkocht. 

Ik weiger nog steeds te geloven dat Joe Biden de Democratische presidentskandidaat in november wordt. Ik gok nog eerder op Hillary Clinton. Of van mijn part Michelle Obama, al zou dat idioot zijn. De man is dementerend, al lijkt hij nu iets beter (drugs?). Zal hij een termijn uitdienen?

De keuze van vicepresident wordt interessant. (WK) 

 • Datum: .

Kan Netanyahu (object van grote demonstraties in Israël) Trump dwingen tot oorlog met Iran? Dat is de vraag die zich opdringt bij de voortdurende reeks sabotage acties van Israël in de Islamitische Republiek. Op 4 maanden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Netanyahu's positie is zwak met de dreigende rechtszaken. Straks neemt duo-premier Gantz het stokje over en is Bibi aangeschoten wild weet hij. Dan wacht de petoet. Dat zal hij willen proberen te voorkomen.
Trump heeft middels het MO-plan van schoonzoon Kushner Israël 30 procent van wat in 1948 de Palestijnse staat moest worden gegeven. Volkenrechtelijk een farce en een bom onder de kansen op bestendiging van de zelfverklaarde joodse staat. Daarvoor zal toch een soort van vergelijk met de buren nodig zijn. Zelfs de kruisvaarders sloten bondgenootschappen met Saladin en huwden hun dochters uit aan islamieten.

'Bij een andere Amerikaanse president zal Israël zo'n buitenkansje niet meer krijgen, daarom is Trump hun favoriet', zo luidt het narratief in MSM. Biden zal Israël geen strobreed in de weg leggen zoals nooit enige Democratische president heeft gedaan sinds JFK. Dit geschenk van Trump is wat ze in het schaakspel een vergiftigde pion noemen.

Zal Israël Trump in een oorlog met Iran meesleuren? Op 4 maanden van de verkiezingen?
Als dat lukt is het om hem een zekere nederlaag te bezorgen: Trump werd gekozen op een eind aan regime change.
Dit zou zo'n flagrante schending van zijn verkiezingsbeloften zijn dat het politieke zelfmoord zou betekenen.
Het door de Democraten overheerste Huis van Afgevaardigden heeft de door Trump aan zijn kiezers beloofde terugtrekking uit Afghanistan verhinderd. Als appatizer voor wat ons te wachten staat als Biden wint. Oorlog. (WK)

 • Datum: .

President Trump heeft de ontploffing in Beirut na overleg met zijn generaals als een 'waarschijnlijke terreurdaad' bestempeld. Terwijl de 'usual suspects' Israël en Hezbollah (deel uitmakend van de regering van Libanon) betrokkenheid ontkennen.
Het gaat om 1000-den tonnen ammoniumoxide die sinds 2014 opgeslagen lagen in een pakhuis in de haven van Bierut en een in vredestijd ongekende verwoesting hebben aangericht. Een soort Enschede in kwadraat.
In eerste berichten was inderdaad sprake van een vuurwerkopslag.
Geen van de MSM nieuwsagentschappen hebben nog een vinger durven wijzen. De Libanese premier kondigt aan dat de verantwoordelijken (havenautoriteiten) ter verantwoording zullen worden geroepen.
Waar hebben we dat eerder gehoord.
Toch lijkt de de facto overheersing (in de lucht) van Libanon door Israël sinds de terugtrekking van het Syrische leger in  2005 een aanslag door Israël er niet onwaarschijnlijker op te maken. De vergelijkbare aanvallen en aanslagen in Iran en Syrië door Israël plaatsen deze ontploffing in perspectief.
Het door een ongekende economische ineenstorting geplaagde land wordt door deze ramp verder ontregeld.
Cui bono.
Libanon maakte voor het werd bezet door Frankrijk deel uit van de provincie Syrië tijdens het Ottomaanse rijk. Zij deelden de Levant op samen met Engeland.
De oorlog in Syrië heeft het land niet alleen opgezadeld met meer dan een miljoen vluchtelingen, maar ook is het land, westelijk van de frontlijn tussen VS-Israël en Rusland-Syrië, door deze 'proxi-war' van 'het Zwitserland van het Midden-Oosten', verworden tot een 'failed state '. Waar Israël het luchtruim beheerst. Incursies over land werden door Hezbollah met succes gepareerd. Dus móet het met aanslagen.
In veel opzichten is de tribale lappendeken Libanon een verkleinde copie van het grote buurland, met een door de grondwet gegarandeerde verdeling van de bestuursfuncties aan de religieuze gemeenschappen, om interne conflicten te voorkomen. Vergelijkbaar met Nederland tijdens de confessionele periode toen het bestuur net zo 'gepolderd' werd.
Een 'ongeluk' zou wel erg 'toevallig' zijn. (WK)

 • Datum: .

Joe Biden heeft Kamala Harris, senator voor Californië, als 'running mate' gekozen. Een weinig verrassende keuze.
Harris is Hillary Clinton. Een warmonger. Voormalig Openbaar Aankĺager in Californië, waar ze rokers van marihuana en ouders die hun kinderen niet naar school stuurden liet opsluiten, terwijl Katholieke priesters die van misbruik werden beschuldigd daarentegen door haar uit de wind werden gehouden.
Pas haar opvolger stopte dit beleid.
Voor links Amerika is ze onacceptabel. Ze wordt omgeven door Clinton-adviseurs.
Voordat ze uit de race om het presidentsschap stapte scoorde ze 3% in de peilingen. Natuurlijk moest de vice vrouw en zwart zijn, maar om nou te zeggen dat dit als een 'succesteam' oogt, nee.
Opvallend is dat in MSM openlijk wordt gespeculeerd over een niet respecteren van de uitslag in november door zowel het Trump- als Biden-kamp. Bij een overwinning van Trump wordt zelfs gesproken over afscheiding van de staten Californië en New York.

Als Biden wordt gekozen in november is, hoewel natuurlijk 'back to normal' voor Deep State, sprake van een nog grotere bom onder 'the US of A' dan als Trump nog 4 jaar wordt 'gegund', zo is mijn verwachting.
Trump is zogenaamd verantwoordelijk voor álles in de Amerikaanse politiek. Belachelijk.
De spreekwoordelijke overheersing door de VS van de wereld zal, onder andere omstandigheden (Biden), vermoedelijk nóg sneller voorbij zijn.
Als we gezond leven maken we het mee.
De kans dat Biden zijn 4 jaar niet volmaakt is groot. Er wordt volop gespeculeerd dat hij na 2,5 jaar het stokje overdraagt aan Harris. 

De corona-uitkeringen van 600$ per week aan belasting betalende Amerikanen is vorige week gestopt en voor tientallen miljoenen Amerikanen dreigt huisuitzetting omdat ze huur of aflossing van de hypotheek niet meer kunnen ophoesten. President Trump heeft een nieuwe uitkering in het vooruitzicht gesteld, maar door gesteggel in het Congres (dat gewoon op vakantie is gegaan) laat dit op zich wachten. Net als een ziektekostenverzekering voor iedereen.

'Back to normal'. Dat wordt de leus om Joe Biden in het Witte Huis te krijgen in november: terug naar het establishment in Washington, waarin Deep State de 2 partijen bespeelt. Geen avonturen à la Trump meer. Gewoon oorlog, zoals onder Bush, Clinton en Obama.
De verstandelijke vermogens van de bejaarde Biden worden, nog voor hij is aangetreden, alom in twijfel getrokken. Een tweede termijn (Biden zal 81 zijn in 2024) wordt onwaarschijnlijk geacht, hetgeen de keuze van zijn vicepresident belangrijker maakt dan ooit tevoren. Biden ziet zichzelf als 'overgangspresident' mocht hij worden gekozen zo gaf hij aan.
Kamala Harris president. Geen aanlokkelijk voorstel. 

Nu de Black Lives Matter hype langzamerhand uitdooft, komen de door corona verergerde economische problemen in de picture.
De VS stevenen af op een 'Housing crisis' die zijn weerga niet kent.
Een 2-traps raket: huiseigenaren kunnen hun hypotheek niet meer ophoesten en huurders niet meer hun huur.
Dit maakt de uitkomst van de verkiezingen in november, al staat Biden 10 % voor op Trump, onzeker.

Het inzetten van Federale agenten tegen demonstranten te Portland en Chicago moet de Amerikaanse kiezer ervan overtuigen dat Trump, net als Nixon in de jaren '60 van de vorige eeuw, de kandidaat van 'Law & Order' is. 'Met Biden volgt de zondvloed'.
Volgens peilingen staat de Donald 10 punten achter op 'Sleepy Joe'.
Biden hoeft inderdaad weinig te doen: corona en de economie hebben een eigen dynamiek in de aankoop naar de verkiezingen in november. Hij kan achteroverleunen en zijn dementie verbergen.
Ik dacht even: Trump moet 'goede relaties met Rusland' van stal halen om zijn huid te redden en verdomd: Trump belde vorige week met Poetin.
'Trump-Putin '16' stond er op T-shirts tijdens de rally's van Trump in 2016.

Corona heeft het land als geen ander getroffen. Daardoor is het Amerikaanse paspoort, waarmee je voor corona naar 95% van alle landen kon reizen zonder visum opeens melaats: Ruanda laat alleen nog Amerikanen met privé-jets toe.
Zover kan het komen.
Is het toevallig dat het virus de VS zo treft? Nee. 'Obamacare' (een systeem dat de armen onverzekerd liet); privatisering van de gezondheidszorg; verarming van de lagere middenklasse, het leidde tot een kettingreactie in het lagere segment van de Amerikaanse maatschappij: de hogere middenklasse (winkels; kleine ondernemingen) werden gedecimeerd met 40 miljoen mensen die hun baan verloren sinds corona.
De armen kregen een fooi; de grote ondernemingen (zoals het door het Max-debacle failliete Boeing) werden gered.

Indrukwekkend is de actie van Afgevaardigde Tulsi Gabbard (D-Hawai) in het Huis tegen de sancties die de VS opleggen aan landen als Cuba, Iran, Venezuela of Rusland. Ze vraagt aandacht voor de gevolgen voor de bevolking van die landen. (WK)

 • Datum: .

Het lijkt alsof Amerika geografisch gezien dichterbij is gekomen sinds Trump. Nooit maakte men zich zo kwaad over een Amerikaanse president. 'Crimineel', kenschetste een bevriende academicus hem. Kan een fatsoenlijk mens POTUS worden? 'Immoreel', ok. Maar crimineel en zijn voorgangers niet? Hij is nog geen oorlog begonnen. Over Bush, die de oorlog in Irak begon onder valse voorwendsels ('weapons of mass destruction' die Saddam niet had) en miljoenen doden veroorzaakte, hoorde ik hem nooit in gelijkluidende bewoordingen. 

De zoon van een dappere verzetsstrijder. Niet-arisch bovendien. Jodin.

 'Akelig nageslacht', dichtte de Schoolmeester. 

Het grootste verwijt aan Trump is dat hij in de 4 jaar van zijn presidentschap geen oorlog begonnen is. Tegen Iran, Noord-Korea of Venezuela. Dat hij Assad heeft laten winnen in Syrië. Dankzij het domme en door Deep State en MSM georchestreerde spel met 'raciaal verzet' (BLM), wordt de witte lagere middenklasse, die samen met de zwarte-en latino-armen de rekening voor globalisering en corona betalen, tegen hun zelfde klasse met een kleur opgezet (en in de armen van Trump gedreven) om de sociale revolutie in het land met een staatsschuld zo groot als de schuld van alle andere landen ter wereld tezamen en een schuld van burgers die deze evenaart te voorkomen. 

Als Biden wordt gekozen, omdat het electoraat iets van hem zou verwachten,  brengt dat revolutionaire omstandigheden nóg sneller dan onder Trump. Biden loopt op een laatste restje 'Hope' van Obama, nu de peetvader van zijn vice, omdat heks Hillary een contraproductief effect zou hebben en Bill via Jeffrey Epstein is 'kaltgestellt'. Alsof Monica Lewinsky nog niet genoeg was geweest. 

Dit weekend was er een conventie van de People's Party. De 3e partij. Met vakbondsleiders, een voormalige senator, een lid van het Huis, academici, cabaretiers en veel meer. (1)  De bedoeling is een ticket van oud-gouverneur van Minnesota Jesse Ventura met Nina Turner, voormalig senator voor Ohio als vice.

Natuurlijk winnen ze niet in november. Maar ze geven aan dat er geen 'hoop' is met Biden. En dat is het belangrijkste, want het circus (waarin de grootste partij de niet-stemmers zijn) dat sinds jaar en dag het land in zijn greep heeft, ten behoeve van Wall Street en MIC, moet de voorstelling in Washington DC maar eens revolutionair vernieuwen. 

Marx en Engels voorspelden het.

(WK)

 • Datum: .

100 miljoen Amerikanen stemmen niet bij de presidentsverkiezingen. En in deze toestand voert het hooggerechtshof van de staat Wisconsin, geregeerd door de Democraten, de Green Party af van het stembiljet.... 'vanwege problemen met het drukken en per post versturen'. Ze zijn bang voor Biden als er meer keus is (1). Ook in het Democratische Pennsylvania staat dit te gebeuren. 

De Green Party staat in de peilingen op minder dan 1 %.... Een meerderheid van de Biden-kiezers geeft aan een overwinning van Trump niet te zullen accepteren; en vice versa. Biden is "links", zo moet de Amerikaanse bevolking geloven. Zowel de Democraten als de Republikeinen beweren dat. De Democraten om de grote schaar Bernie Sanders aanhangers te paaien op Biden te stemmen; de Republikeinen om de rechtse warmonger Biden en zijn vice Harris die mensen liet opsluiten voor een paar gram marihuana af te schilderen als 'socialisten'. 

Trump noemde als 2e Amerikaanse president na Eisenhower (die de term muntte) de wapenindustrie het 'Military Industrial Complex'. Hij noemde het beestje bij de naam. Zijn pogingen (vergeefs) de Amerikaanse troepen uit Afghanistan en Syrië terug te trekken zijn gesaboteerd door beide partijen in het Congres. Bekijk deze collumn (2) voor een beschouwing over links/rechts en Biden/Trump. 

Bush had het nooit over het Military Industrial Complex. Clinton niet. Obama niet. Republikeinen of Democraten, het maakt helemaal niets uit. Eisenhower was een Republikeinen, net als Trump, maar beiden zijn volkomen atypisch voor de partij: Eisenhower was de hoogste generaal van 'de geallieerden' tijdens WO2. Trump is een vastgoedmiljardair uit NYC. Hoewel Dwight D. Eisenhower uit het leger afkomstig was of liever juist omdát hij militair bij uitstek was, kon hij zijn prachtige afscheidsspeech houden (3) die nogsteeds even actueel is, al wil 'DC' hem natuurlijk niet horen. 

Het verkopen van nieuw wapentuig aan Taiwan (grappig: de Kuomingtang-partij van voormalig dictator van het eiland Tchang Kai Tsjek is faliekant tegen de wapendeal; zij zijn voor één China) door de regering Trump past in de retoriek uit het Witte Huis over 'chinees virus', de Hongkong-perikelen, Tiktok en Wahwei. China (optreden tegen-) is een belangrijk onderdeel van de Trump-campagne. De wapenverkopen zijn een nieuwe escalatie in de aanloop naar november. ' 'Een president in oorlog heeft nog nooit de verkiezingen verloren'. Trump is als enige president van na Wo2 (nog) geen oorlog begonnen. Gaat hij er nu een (proxi-war tussen Taiwan en de Volksrepubliek) beginnen om het 'electorale effect'? 

Ik vermoed dat het bij verkiezingsretoriek blijft. Ook Peking heeft geen belang bij een conflict. De (financiële) consequenties zouden zo groot zijn dat de corona-crisis er pepernoten bij zal lijken. (WK)

 • Datum: .

Op de vraag of Nederland meer zou moeten samenwerken met Duitsland en Frankrijk 'nu de Britten de EU verlaten en nu president Trump van de VS een onbetrouwbare bondgenoot heeft gemaakt', voorgelegd aan 23 duizend Nederlanders door Instituut Clingendael, antwoordt 72% positief.
Door  de 'schetenwappelijke' onderzoekers wordt dit uitgelegd 'als een sterke steun voor het ontwikkelen van diepere banden met Duitsland en Frankrijk'.
Oftewel: Quod erat demonstrandum.
Is de vraagstelling niet een béétje suggestief heren dames?
Volgens de samenvatting van het onderzoek verschuift de balans in de richting van Europese veiligheidssamenwerking: 'Het risico dat de twee peilers (de Atlantische en Europese - WK) onverenigbaarheid worden neemt toe, wat de vraag oproept of de Nederlandse regering het steeds moeilijker gaat krijgen om voor beide draagvlak te creëren'.
Volgens de resultaten van het onderzoek ziet 36% Rusland als 'dreiging', 35 China en vindt 29 'ook de VS'.
In een nieuwe Koude Oorlog kiest 60% voor 'afzijdigheid', antwoordt 24% 'neutraal' en vindt maar 16% 'dat er gekozen moet worden'. Onder 35 jaar of jonger is de wens neutraal te blijven met 70% nog groter.
Wat 'het dreigingsbeeld van Rusland' betreft vinden de onderzoekers 'een duidelijke correlatie' tussen de mate waarin men Rusland als dreiging ziet en politieke voorkeur/sociaal-culturele houding: minder dan 30% van de Telegraaf-lezers ziet Rusland als dreiging; bij NRC-lezers is dat 47,5 en bij de Volkskrant 40,5. Ze concluderen dat 'de publieke opinie over Rusland inmiddels sterk is gepolariseerd, maar niet langer langs de traditionele links-rechts scheidslijnen'.
'Als Rusland een NAVO-land binnenvalt', vindt 56% dat 'Nederland zijn bondgenootschappelijke afspraken moet nakomen, 11% is tegen en 33 neutraal'.
'Dat is een bevestiging van de peilingen die de Atlantische Commissie al langere tijd regulier laat doen', meldt de Volkskrant.
Zo is iedereen weer blij...
(WK)

 • Datum: .

De champagne staat overal klaar.
Zoals te verwachten viel wordt voor de verkiezingen in de steeds verder in verval gerakende wereldmacht no1 echt álles uit de kast gehaald. 'October surprises'.
Trump staat 10% achter in de peilingen. En zijn campagne heeft nog maar 63 miljoen dollar in kas. Evenveel als een senator op campagne in South-Carolina. Hoe dat mogelijk is blijft onduidelijk.
Gevaarlijke adviezen van zijn campagnestaf trekken de aandacht. Wilen zijn adviseurs hem lozen via slechte adviezen?
Het hameren op 'de socialist Biden' door Trump is een van de domste verkiezingsitems ooit, omdat tout Amerika van jong tot oud weet dat Biden géén socialist is, maar een rechtse Democraat, verantwoordelijk voor de Patriot-act die het land tot een regelrechte politiestaat heeft gemaakt en voor vele oorlogen met miljoenen doden. Als er iemand DC personifieert is het Joe Biden.
De tweede misser is even ernstig.
Trump heeft namelijk tegelijkertijd aangekondigd de onderhandelingen met het (Democratische) Congres over corona-noodsteun aan de bevolking te bevriezen tot na de verkiezingen. Dus: stem op mij dan krijg je later geld.
Over 3 maanden.
Dit kost hem de verkiezingen. De Amerikanen kunnen niet zo lang wachten.
Sinds de laatste betaling (1200$ in juni) zijn 8 miljoen Amerikanen in armoede gewenteld. Honger, huisuitzettingen, levens verwoest.

Maar als Trump op 1 januari 2021 het Witte Huis verlaat, laat hij voor zijn opvolger een chaotische situatie in het land achter. Wat Biden en Harris voor elkaar kunnen krijgen in een zo gepolitiseerd land is twijfelachtig.
30 % van de kiezers geeft aan de uitslag sowieso niet te accepteren. Ongeacht wie wint.

De eerste 'October surprise' (een zo genoemde vuurpijl om een opgelopen achterstand een maand voor de verkiezingen om te buigen) bleek de besmetting van de Donald, zijn vrouw en tienerzoon met Covid19.
Eerder verdacht ik Boris Johnson er al van het virus te hebben gebruikt te zijner voordele; nu ook de Trumps te beschuldigen zou me in de hoek van complottheorieën drijven en dat wil je niet als columnist.
Jair Bolsononaro, André Loekasjenko, de grote jongens overleven het.
Zo ook Trump. Hij gedraagt zich als 'herboren' en spreekt weer grote massa's toe.

Een tweede october surprise; met 2 weken tot 3 november gaan alle remmen los: een schandaalkrant van Murdoch, de New York Post, publiceerde, naast details over de financiële activiteiten in Oekraïne en China, foto's van Hunter Biden met crackpijp, afkomstig van een laptop van Biden, ter reparatie achtergelaten bij een computerwinkel in Delaware, en aan de FBI gegeven, zo beweert Trump's advocaat Rudy Giuliani, die een copie van de harddisk kreeg van de reparateur.
Dit vond al plaats in 2019(!).
Giuliani gaf de files vervolgens als october surprise door aan de New York Post.
Het Biden-kamp beweert dat Moskou erachter zit.
Uiteraard. De enige oppositie van de Democraten tijdens 4 jaar Trump was Russiagate en de mislukte poging hem af te zetten. Opnieuw speelde Adam Schiff, de Democratische voorzitter van justitie-commissie van het Huis een hoofdrol in de beschuldigingen jegens Moskou.
De chef van het ministerie van Veiligheid (DNI) heeft inmenging in deze door de Russen naar het rijk der fabelen verwezen. 50 leden en ex-leden van veiligheidsdiensten spreken dit weer tegen. 

Merkwaardig is dat de authenticiteit van de mails en foto's (er zou ook sprake zijn van een sex-tape) niet wordt betwist.
En wie heeft de opnames gemaakt?
Hunter stond bekend als drugsverslaafde. Gemakkelijk doelwit? Van wie?
Vervolgens meldde Tony Bobulinski zich, een voormalig zakenpartner van Hunter Biden zich met gedocumenteerde details over de verdeling van de miljoenen uit Oekraïne en China bij een senaatscommissie in Delaware die de zaak onderzoekt.

De beslissing van Facebook, Google,  Twitter etc. om geen platform te bieden aan deze kwestie, heeft de affaire direct in de complot-coulissen doen belanden en zal dus een bevestiging betekenen van wat deze sector denkt. Als de sociale media een kwestie als deze verbannen is dat een veeg teken. Zij bepalen méér dan ooit in deze verkiezingen.
De absolute macht die deze concerns inmiddels hebben vergaard over ons doen, laten en denken, geeft te denken. Zij dirigeren de verkiezingen.
Als president Biden ook een Democratische senaat naast zich krijgt, zal voor een belangrijk deel van de bevolking de politiek echt hebben afgedaan, om de simpele reden dat er geen politiek verzet mogelijk is.
Dan komen andere middelen in zicht. 

Weer een ander fenomeen betreft 'Republicans for Biden': van Colin Powell tot de dochter van McCain. Van de Bushes tot John Bolton.
Onze Trump-bezweerders zijn in fijn gezelschap geraakt. Beseffen ze dat? In het gezelschap van oorlogsmisdadigers met miljoenen levens op hun geweten, 'in naam van ons'.
Biden heeft aangekondigd vooraanstaande Republikeinen in zijn regering op te nemen. Voormalige afgevaardigden die op de Democratische conventie al het woord voerden.

Trump is afschuwelijk. Ik zou hem weigeren op mijn verjaardag.
Maar hij is geen oorlog begonnen. Al heeft hij zijn beloftes van terugtrekking van de Amerikaanse troepen (van Afghanistan tot West-Duitsland) niet waargemaakt. 

Na het eerste debat tussen Biden en Trump is er euforie in de contreien van de Democraten. In de polls na het debat staat Biden 7% voor. De opstelling van de president in het debat was 'bulliying', onbeschoft.
Maar is dit genoeg om in het stemhokje volgende maand Obama's vice in het Witte Huis te krijgen?

Het tweede debat was veel 'beschaafder'. Buitenlandse politiek werd buiten de te bevragen zaken gelaten. Toch speelde het een grote rol. Betreffende Noord-Korea verweet Biden Trump geen oorlog te zijn begonnen. Dát is ook het grote verwijt van DC, Wall Street en het MIC.
Dat hij geen oorlog begon voor hún winsten.
Immigratie, ziektekostenverzekering, racisme, BLM; er kwam van alles aan de orde. De vraagstelling was bedoeld om Biden te beschermen tegen Trump. De crime bills die Biden doorvoerde en miljoenen (mn zwarten en latino's) in de cel deed belanden bracht Biden in het nauw: 'ik zal het herstellen' beloofde hij. Over het klimaat: 'We dont have much time'; oftewel met Biden komt het goed.

Ik hoop echt dat Biden wint. Niet omdat dat 'beter zou zijn voor de wereld'. Of de VS. Maar omdat ik bang ben voor de geestelijke gezondheid van mijn, vooral bejaarde, vrienden die alles hebben gezet op een vertrek van de Donald. Over Bush' Irak, Obama's Libië hoorde ik ze nooit, maar over Trump ontploffen ze.

Het lijkt er ergens op alsof geen van beide partijen echt wil winnen. Dat is het krankzinnige van de verkiezingen volgende maand. De Democraten hebben een zwakke kandidaat uitgerust met een vice die niet geloofwaardig is als president mocht Sleepy Joe definitief in slaap sukkelen. Het enthousiasme is ver te zoeken. De meest gepassioneerde campaigner voor Biden is Bernie Sanders...
Wie gekozen wordt zit op een vulcaan. (WK)

 • Datum: .

 1Het lijkt alsof de wereld naarmate de datum 3 november naderbij komt verder in verwarring raakt, terwijl de verwachte uitslag toch duidelijk is voor iedereen.
Dat het zo zeker is dat Joe Biden wint en het afgelopen is met 'de trekpop van Poetin'. Want zo werd hij 4 jaar afgeschilderd in onze 'serieuze media'.
Zijn taal tegen de NAVO ("niet meer van deze tijd"); het MIC en zelfs Wall Street dreef MSM en Deep State tot wanhoop.
Hij moest worden afgezet wegens samenspannen met Rusland.

Het laatste dat nog tegen Trump in stelling wordt gebracht is dat hij de uitslag niet zal accepteren en in plaats van op 4 november Biden feliciteren de FBI naar de stemlokalen zal sturen om de bussen en harddisks in beslag te nemen. O.a. Michael Moore verspreidt dit verhaal. Oftewel: Trump zou een staatsgreep plegen.

Twee keer op rij het onmogelijke flikken en de polls weerstaan? Against all ods de verkiezingen binnenslepen?
In 2016 waren er nog een paar 'experts' die tipten dat Trump ging winnen.
Deze keer heb ik ze niet gehoord. (op 1 na)
Waarom dan zo'n ban op alternatieve media (Internet, TruthOut, WorldSocialistWeb ea) ten bate van Biden door Twitter, Facebook etc, een week voor 'de verlossing'?
|Gebruik maken van de situatie? Proef?

Trump heeft geen geld aangenomen van Big Business zoals Biden. Noch zijn eigen geld gebruikt. Hij moest het echt van zijn aanhangers hebben. Op Fox news en een enkel lokaal station was de totale pers zo pro-Biden als de Volkskrant. Persbureaus. MSM internationaal.
Trump wist dat hij geen kans maakt. Hij was gewaarschuwd. Als Deep State zegt 'goodbye' is het goodbye.
Voor de rijken en superrijken heeft hij zijn werk (belastingverlaging) gedaan. Ook voor de christen-zionisten die de messias verwachten te  Jeruzalem.
Israël mag annexeren. Daar zal Biden niets aan veranderen.

'Amerika is terug. U kunt op ons rekenen', dat wordt de boodschap van Biden aan 'de bondgenoten' na zijn verkiezing, zo heeft hij verklaard.
Wat dat voor niet-vazallen betekent is helder: oorlog. Venezuela, Noord-Korea, Iran, Syrië, moeten zich ernstig zorgen maken over escalatie. Confrontatie in Syrië en de Kaukasus met Rusland is zeker. Biden betekent terugkeer naar neocons als Susan Rice en de rest van de Clinton gang.
Trump heeft minder emigranten teruggestuurd naar Mexico dan onder Obama/Biden. Dus ook zij moeten oppassen.

Volgens Trump-watchers was de Donald net zo geschokt als iedereen in DC toen op de verkiezingsavond in 3 november 2016 duidelijk werd dat hij president was.
Hij had de peilingen die allen Hillary Clinton een overtuigende overwinning voorspelden geloofd.
De peilingen bleken minder betrouwbaar dan het orakel van Delphi. Volgens deze ingewijden had hij gedacht als 'patsy' ('iemand moet het doen') te fungeren en zeker te verliezen tegen de favoriet. Het was voor hem als talkshow host slechts een grap die werkelijkheid werd. Zoiets als Zelensky en zijn TV serie.
Deze keer lijkt een herhaling van 2016 onmogelijk.

Een 'landslide' voor Joe Biden. Dat is de hoop van de top van de Democratische Partij. Geen krappe zege, maar een verpletterende overwinning in het gehele land. 'Om de reparatie van het onheil van 4 jaar Trump teniet te doen'.
Dat ze daarvoor een seniele oude man die de oudste president ooit zal opleveren hebben uitgekozen lijkt de kansen niet echt te vergroten. Okee, Trump is maar 3 jaar jonger, maar oogt fitter. Zelfs na corona.
Voor een 'landslide' zal Biden niet alleen de fameuze 'swingstates' moeten verschalken, maar ook de midwest.
Ik zie het niet gebeuren.
De opmerking van Biden tijdens een benefietconcert over 'niet nog vier jaar George', was geen hoopvol teken.
Het zal volgens diezelfde peilingen ook een Democratische overwinning opleveren in de tegelijkertijd te houden senaatsverkiezingen.

De VS is het land van Montesqieu. Van de trias politica: president, congres en hooggerechtshof. Oftewel: uitvoerende-, wetgevende-, en rechtelijke macht.
In de VS zijn de ambten van rechter, officier van justitie of commissaris van politie onderwerp van verkiezingen. Politieke functies dus.
Ook benoemingen in het Hooggerechtshof (voor het leven) zijn 100% politiek. Omdat dat Hooggerechtshof in een conflict tussen president en congres (lees: impeachment) of over de uitslag van de verkiezingen de uiteindelijke beslissing neemt.
Of de uitslag, zoals gebruikelijk, op 4 november bekendgemaakt wordt is uiterst onzeker. Zo is er de kwestie van de poststemmen.
Dat het Biden wordt is geen wonder. Nooit werd een president van de eerste dag van zijn aantreden tot zijn laatste dag ooit zo op de huid gezeten door de 'vrije pers' en het politieke establishment. Waarom dat was heeft u in de voorgaande afleveringen kunnen lezen. 

BREAKING NEWS:
Op 3 november wordt het toch nog even spannend als tegen de avond Nederlandse tijd sondages uit Florida bekend worden die Trump een lichte voorsprong beloven. Maar het gaat om minder dan de foutmarge van 4% dus er lijkt weinig aan de hand.
(WK)

 • Datum: .

De impasse in de Amerikaanse presidentsverkiezingen duurt nu meer dan 2 dagen. De 'landslide' voor Biden die in het vooruitzicht werd gesteld door MSM en de peilingen is uitgebleven. Wat nu gloort is een Pyrhus overwinning.
De peilingen hebben nu sowieso het laatste restje vertrouwen verspeeld met hun missers op rij.
Ten tijde van Bush vs Gore in 2000 duurde het tijdens het hertellen van de stemmen in Florida 2 weken tot Gore de handschoen in de ring gooide.
Zoals te verwachten viel draait het nu om Pennsylvania, waar de wet bepaalt dat poststemmen er een week over mogen om in het stembureau te arriveren. Of Biden zou van de resterende nog niet verwerkte staten zoveel moeten winnen dat hij de benodigde 270 kiesmannen behaalt. Het gaat om 3 staten die als Trump ze alledrie wint hem alsnog de overwinning oplevert.
Ik geloof er niet in.
Biden heeft donderdagavond halfacht Nederlandse tijd 264 kiesmannen.
Trump gaat met rechtszaken in cruciale staten de strijd aan.
Ik denk niet dat dat iets aan de uitslag zal veranderen.

Goed, we gaan verder waar Barak Obama in 2016 geëindigd was. Grapje.
Natuurlijk zou DC het liefst net doen alsof het een boze droom was die vier jaar duurde.
Maar de werkelijkheid is dat 4 jaar Trump het politieke landschap blijvend heeft veranderd. 'Onherstelbaar'. Het 'Amerika is terug', waarmee Biden 'de bondgenoten' (denk aan de NAVO die Trump 'obsolete' noemde) weer in het gareel wil krijgen zal met reserves worden aangehoord in de Europese hoofdsteden.
Of de helft van het electoraat (dat op Trump heeft gestemd) Biden überhaupt als president erkent is de vraag.
Deze vraag is niet nieuw, maar nooit zo prangend gesteld.
De 'eeuw van Amerika' is voorbij.
(WK)

 • Datum: .

Zijn de Amerikaanse verkiezingen over? Dat is de hamvraag. 
Zijn de verkiezingen gefraudeerd? Een tweede.
De Democratische voorverkiezingen waren al zéér twijfelachtig, toen Biden opeens won ten nadele van Bernie Sanders.

Hoewel ik van mening ben dat het mogelijk is dat (de werkelijke macht in de VS) Deep State de presidentsverkiezingen heeft gemanipuleerd (de linkse convo couch  zegt hiervan overtuigd te zijn) doet het er niet toe: zo lang het niet kan worden bewezen 'for a court of Law' heeft het binnen het systeem geen betekenis.
Dat het zal bijdragen aan de ineenstorting van dit systeem is een andere zaak en staat buiten kijf. Het legt de ongeneeslijke ziekte van het systeem bloot.

Op 8 december kiest het Electoral College (de kiesmannen) de 'president elect'. Tot die tijd is van alles mogelijk.
Nu is in Georgia een hertelling met de hand gelast. Terwijl het Biden kamp namen van het kabinet laat lekken. Niets onverwachts: neocons Susan Rice en Michelle Fournoy op Buitenlandse zaken en Defensie. Én een paar Republikeinen.

Vooralsnog weigert Donald Trump zijn nederlaag te erkennen. De uitslag is dan ook nog niet officieel; het waren slechts persbureaus en televisiestations die op grond van lokale uitslagen (Pennsylvania gaf de doorslag) Biden tot winnaar uitriepen.
Deze situatie is niet nieuw: in 2000 duurde het 2 weken voor Al Gore de handdoek in de ring gooide. Het verschil is dat het nu om een zittende president gaat in plaats van een vice-president. En dat de rechtszaken over fraude zes staten betreffen.
Maar het belangrijkste verschil is natuurlijk 'the state of the union': het land op de grens van een grote economisch crisis. Het land met een staatsschuld zo groot als de schuld van alle andere landen ter wereld tezamen.
Voeg het bij alle problemen die het land kent en de verdeeldheid nu over Trump en Biden kan uitgroeien tot een splijtzwam die de bevolking tegen elkaar opzet. We zien het al gebeuren. Verergerd door wapenbezit. Milities die in de straten paraderen. Met onvermijdelijk vervolgens het gebruik van die wapens.
Het Amerika dat sinds 1945 een voorbeeld voor ons was ('Verónica!') valt voor onze ogen uiteen. En Joe Biden heeft daar geen antwoord op.

Biden kreeg 72 miljoen Trump 71 miljoen stemmen.
Pennsylvania beloofde het slagveld te worden en dat deed het: de poststemmen waarover Trump al weken voor de verkiezingen kabaal had gemaakt maakten het verschil.
De media, Wall Street, het MIC en uiteraard de grote internetbedrijven, iedereen staat achter Biden. Alleen zijn kiezers staan achter Trump. En een aantal vooraanstaande Republikeinen die zich niet van hun kiezers willen vervreemden.
Als Trump iets zou overkomen zou dat de gemoederen onherstelbaar verontrusten.
Zaterdag organiseert Trump een grote manifestatie te Washington om zijn aanhang te mobiliseren.
Ik heb er weinig fiducie in maar het is een fascinerend schouwspel, deze machtsstrijd in DC. (WK)

 • Datum: .

Het narratief van de Democraten na 2016 was: 'Rusland heeft de overwinning van Clinton gestolen'.
Hiermee werd 4 jaar lang Trump bestookt in Russiagate en impeachment.
In 2020 is het verhaal van het team juristen van Trump: 'Venezuela, Cuba en China hebben de overwinning van Trump gestolen'; via een programma in stemcomputers, 'Dominion', dat volgens het verhaal, eerder Chavez de overwinning zou hebben gebracht. Ook lokale verkiezingen in Californië in 2016 zouden hiermee zijn vervalst.
Willen ze nu met 'Venezolaanse inmenging' 4 jaar lang Biden (en na zijn overlijden vervolgens Harris) gaan bestoken?

Biden's team is een catwalk van neocons, Wall Street puppets en door MIC' betaalde politici. Hillary 'We came, we won, he died' Clinton als VN-ambassadeur betekent de terugkeer van de grootste warmonger in de actieve Amerikaanse politiek. 'Feministen' zullen opgetogen zijn over 'de drie vrouwen van Biden': Rice, Flournoy en Clinton. 'Nooit in de geschiedenis hadden vrouwen zo'n belangrijke inbreng in een regering....' Blablabla.
Ten behoeve van oorlog ten bate van het MIC en Wall Street.
De overwinning van Biden is de overwinning van de oorlogsmachine die de VS sinds 1945 is. Dat is wat 'back to normal' inhoudt.

De 'Venezuela,  Cuba, China-connectie' is zo onnozel dat ik me niet kan voorstellen dat het normale scenario van de kiesmannen kiezen op 8 december gewoon Biden nog wordt verstoord. Of er moet een overtuigend bewijs worden geleverd.
Maar de onrust en de dreigende recessie maken de machtswissel weinig aantrekkelijk.
Voor de gigantische problemen van Amerika was oorlog altijd een goede bliksemafleider. Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrie , Somalië, etc. etc. 'War on drugs', 'war on terror', het maakt niet uit zolang het maar oorlog is.
En dan is Biden je man. Niemand in de huidige Amerikaanse politiek heeft zoveel oorlogen gesteund en zelf gevoerd als Joe Biden.
(WK)

 • Datum: .

Uw reporter had niet gedacht nog een aflevering aan deze serie toe te moeten voegen. Maar het zal toch: in het staartje van zijn presidentschap heeft 'de Donald' niet alleen de defensie-begroting van het Congres (bedoeld voor de oorlogsplannen van Biden), maar ook de schandelijke aalmoes van 600$ corona-steun van het Huis aan de Amerikaanse bevolking afgewezen en een verhoging tot 2000 geëist. Een merkwaardige staart aan een al opmerkelijk presidentschap; zonder een nieuwe oorlog toe te voegen aan 'de lijst van Generaal Wesley Clark'. Trump was een 'non-interventionist'. Nu torpedeert hij de oorlogsbegroting van zijn opvolger.
Trump wilde de Amerikanen deze maand 2000$ geven als steun in de corona-crisis. Tijdens de onderhandelingen tussen Democraten en Republikeinen ging het nog om opnieuw 1200$ (het bedrag dat de Amerikanen in juni kregen) en wat komt er nu uit de bus: 600$...
Het is een klap in het gezicht. Een belachelijke aalmoes voor de 20 miljoen mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, de miljoenen die hun huis dreigen te worden uitgezet en op straat komen te staan.
De NYT noemt het bedrag 'te weinig' maar 'toch goed nieuws'. Het blad dat Biden 100% steunde zal het verder worst wezen. Het tekent de tweedeling in de samenleving die in de VS veel verder is voortgeschreden dan hier. Het lijfblad van de liberale elite heeft geen idee van wat lagere middenklasse, al gedecimeerd door de crisis van 2008 toen ze door Obama werden verraden, nu doormaakt en de komende tijd te wachten staat. (WK)

 • Datum: .

Trump is alleen. Alleen met zijn aanhangers. Iedereen in de top van de Republikeinse Partij heeft hem verlaten en verraden. Lindsey Graham, McConnell en ook zijn enge oppasser Pence, die ze voorhouden dat hij zélf nog een week president mag zijn als hij de Donald met artikel 25 afzet.
Dat is het artikel dat betrekking heeft op een president die 'niet meer in staat is om te regeren'.
De gebeurtenissen van 6 januari te Washington zullen de geschiedenisboeken ingaan. Maar als wat is de vraag.
In 1812 was de laatste vergelijkbare situatie.
Het werd dus tijd. Voor een 'beschaafd' land. 

Inmiddels heeft de bevestiging van Biden in het Congres die door de acties was verstoord gewoon plaatsgevonden en heeft Trump zijn twitteraccaunt (Facebook blijft geblokkeerd) terug gekregen om zijn aanhang op te roepen naar huis te gaan.
En niet terug te komen op 20 januari.
Volgens de provocatie-theorie was dát het doel van het openen van de hekken van het Capitool: ervoor te zorgen dat de inauguratie 'zonder protest' onder staat van beleg zal plaatsvinden.

Het zal wel als een verrassing komen voor veel lezers, maar 6 januari was klassenstrijd: de witte lagere middenklasse die onder Obama van haar spaargeld en vaak ook woning werd beroofd en nu tijdens corona verder het loodje legt, trok naar de hoofdstad. Omdat hen het water aan de lippen staat! Ze kregen voor één jaar 1200$ steun!
Dát is de achtergrond van 6 januari!
Volgens de sondages steunt 45% van de Republikeinse kiezers de acties in Washington, inclusief het binnendringen van het Capitool.
Dit voedt de geruchten dat sprake zou zijn van een splitsing in de Republikeinse Partij tussen een pro- en anti-Trump vleugel. Een soort teaparty maar dan buiten.

Het lijkt er sterk op dat de demonstranten door de Capitool-politie (een speciale eenheid die het parlement beschermt) zijn binnen gelaten. Dan zou het gaan om een provocatie.
Hier is te zien hoe de politie de hekken naar het Capitool opent en selfies met de demonstranten maakt.
Waarom konden zij binnenkomen? Omdat ze wit en bewapend waren?
Dit was de bedoeling.
Van wie is de volgende vraag.

Reuters meldde dat de FBI werd ingezet rond het Capitool. Volgens CNN werd de Nationale Garde van DC, Maryland en Virginia gemobiliseerd.
Een vrouw zou door de politie binnen zijn doodgeschoten. Buiten het gebouw zouden nog 3 doden zijn gevallen en verschillende gewonden; ook onder de politie. Verder zou elders in de stad bij het hoofdkwartier van de Republikeinse Partij een pijpbom zijn ontploft. En dat van de Democraten werd ontruimd nadat een verdacht pakket werd gevonden.

Er dreigde geen enkel gevaar voor de uitslag van de stemming. Vice Pence en senaatsvoorzitter McConnell hadden Trump al lang verlaten. Verraden zo meent Trump's aanhang.
Dat de twee senaatszetels die nog op het spel stonden in Georgia naar de Democraten zijn gegaan, waardoor zij nu ook in de Senaat een meerderheid hebben (dankzij de stem van Vice Harris), maakt de feestvreugde voor de Democraten compleet. Het is als een drie-op-rij van de eenarmige bandiet.
Alleenheerschappij van één partij. Sinds 1900 zoveel niet gepasseerd.
De enige blokkade voor gezondheidszorg voor iedereen is aldus: de Democratische Partij...
Ook in Georgia trokken gewapende Trump aanhangers naar het parlementsgebouw. De Republikeinse minister van Binnenlandse Zaken Raffensperger moest worden geëvacueerd.
Het Twitter account van Trump werd geblokkeerd en verzonden tweets verwijderd. Van de POTUS. The land of the free...
Wie niet begrijpt wat dit zegt over 'the state of the union' mist echt iets.
Op 1 januari had hij immers per tweet zijn aanhangers opgeroepen de 6e naar DC te komen.

Er is alom 'geschokt' gereageerd 'hoe zoiets in het hart van de belangrijkste democratie mogelijk is', maar dat zijn krokodillen tranen. Dat het volk haar volksvertegenwoordiging binnendringt is van overal en alle tijden. Van Rome tot Parijs. Alleen Den Haag natuurlijk niet. Nog niet.
Moeten wij ook meedoen aan geschokt zijn is de vraag. Nee.
En om gelijk maar iets lekker controversieels te poneren: dit is belangrijker dan BLM afgelopen zomer voor de toekomst van de VS.
92 miljoen Amerikaanse kiesgerechtigden stemden niet; meer dan de 72 voor beide kandidaten. De grootste partij stemt niet. Hier ook.

Zonder de mensen die nu bij het Capitool stonden, de verarmde lagere middenklasse, zal er geen revolutie in de VS plaatsvinden.
Dat is de 'inconvenient truth'.
Wen er maar alvast aan. (WK)

 • Datum: .

Helaas lijkt het voorlopig onmogelijk Trump achter ons te laten. Met name dankzij de Democraten, die niet alleen een heksenjacht op zijn medestanders hebben geopend, maar op het scheiden van de markt ook nog afzetten van de president (waarna hij zich in 2024 niet meer verkiesbaar zou kunnen stellen) proberen. Of via Pence of via het Congres. Vice Pence werd door Pelosi een ultimatum gesteld van 24 uur dat hij heeft afgewezen. Het zou hem de gebeten hond hebben gemaakt.  Vervolgens heeft Pelosi afzetting in het Huis van Afgevaardigden erdoorheen gejast. Tien Republikeinen hebben met de Democraten meegestemd.
Hiermee is Trump tweemaal impeached. Een novum.
Nu zou het voorstel naar de Senaat moeten gaan waar een 2/3 meerderheid vereist is. Of dat binnen een week lukt is onzeker.
De elite wil dat nooit meer iets vergelijkbaars als Trump nog DC zal bedreigen.

Als 'Domestic terrorism' zijn de gebeurtenissen van 6 januari gebrandmerkt en de geïdentificeerde 'terroristen van eigen bodem' zullen streng worden gestraft. De wildste verhalen doen in MSM de ronde: de indringers zouden een galg hebben meezeuld om Pence en Pelosi op te hangen. Een campagne om nog wat olie op het vuur te gooien in het al zo gepolariseerde land. Terrorisme? In het land van de moorden per drone? Irak. Afghanistan. Libië. Jemen. Vietnam. Korea. Granada. Guatemala. Chili. Indonesië. Etc. Etc.

Een definitieve afrekening met de Donald. Eerst via afzetting en als hij is afgezet of opgestapt in de rechtbank. Wegens 'hoogverraad' en 'aanzetten tot geweld tegen de Amerikaanse regering'.
Die van Trump dus. Vreemd.
74 miljoen Amerikanen hebben op hem gestemd.
Is dit de verzoening die Biden zegt te willen?
Twitter heeft de Donald permanent van het medium verwijderd, 'wegens aanzetten tot opruiing', zo verklaarde zelfverklaarde censor topman Zuckerberg. Hetzelfde geldt voor de andere bedrijven van de collega-miljardair: Facebook, Instagram. Amazon doet ook mee.
Het zal alom toegejuichd worden 'in het kamp van de vrijheid', maar het is zoals Joseph Fouché zou zeggen, 'erger dan een misdaad, het is een fout'.
Of anders Voltaire: 'Ik ben het hartgrondig met u oneens maar bereid mijn leven te geven voor uw recht op die mening'.
De aanklacht is nep. Trump heeft nooit opgeroepen tot binnendringen van het Capitool; ze zijn binnengelaten. Het was een provocatie (zie vorige aflevering).
Daarbij versterkt deze uitsluiting de opvatting van een belangrijk deel van de bevolking dat de media verkocht zijn, inclusief de 'sociale', en dat het politieke systeem verrot is.
Precies wat ter linkerzijde ook wordt gevoeld!
Wat het systeem (Deep State) ten koste van alles wil vermijden is dat deze twee groepen, 'links' en 'rechts', elkaar vinden.
Omdat het dan gedaan is met het establishment, dat de wereld beoorlogt tbv Wall Street en het MIC.

Zoals ik al eerder schreef heeft de situatie weinig tot niets met Trump te maken. Trump is gekozen als een uiting van verzet tegen het DC establishment. Een miljardair. Een miljardair tegen big business.
De VS hebben een lange geschiedenis van strijd met big business. Meer dan 100 jaar.
Er zal nu anti-trust wetgeving moeten volgen tegen Amazon, Facebook, Google etc., net als toen tegen de Seven Sisters en het Hearst-Imperium, de tsaar van de media van die tijd.
Maar dat zal niet van deze regering te verwachten zijn. Van deze regering verwachten we meer oorlog. (WK)

 • Datum: .

Ook al is hij lang en breed afgetreden, het lijkt onmogelijk voor het Amerikaanse politieke establishment zich van hem te ontdoen. En dus volgen wij. Vandaag heeft de Senaat een hoofdelijke stemming gehouden of het voortzetten van het door het Huis van Afgevaardigden aan de Senaat gezonden wetsvoorstel tot impeachment van inmiddels 'gewoon burger' Donald Trump (om te verhinderen dat hij zich in 2014 verkiesbaar kan stellen), wel 'grondwettelijk' is.
Het was senator Rand Paul (R) die deze stemming forceerde, omdat zo duidelijk zou worden wie precies van de Republikeinen deze kruistocht tegen Trump van de Democraten steunt. Een kruistocht die ook gericht is tegen zijn aanhangers in DC: Alexandra Ocasio Cortez, het Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden dat het troetelkind is van 'links', heeft voorgesteld Trump-getrouwen in het Huis te verwijderen en uit te sluiten voor ieder ambt.
Na zijn vertrek uit het ambt moet iedere herinnering aan hem worden uitgewist.
Het is de vraag of deze parlementariërs door het steunen van impeachment (van afzetting is geen sprake; hij is afgetreden) hen nog herverkiesbaar maakt bij de tussentijdse verkiezingen in 2022. Misschien zijn de meestemmers met de Democraten afzwaaiers, die hun bazen (Deep State) nog een laatste dienst willen bewijzen en niet meer terug willen in het Congres. Want de politieke toekomst van parlementsleden die hier met de Democraten meestemmen is uiterst onzeker in het gepolitiseerde land.
Algemeen wordt aangenomen dat de meerderheid in Huis en Senaat (dankzij de stem van vice Harris) bij de 'Midterms' in 2022 weer naar de Republikeinen zal gaan, als reactie op het beleid van Biden. Al zal het vermoedelijk Harris worden, gezien Biden's broze gezondheid.
De regering Biden concentreert zich op het opnieuw verder laten escaleren van de oorlogen die tijdens vier jaar Trump op een laag pitje waren gedraaid (Trump's verkiezingsbelofte uit 2016 van het terugtrekken van troepen uit Afghanistan, Syrië etc zou hij nooit inlossen). Biden gaat verder met oorlog waar Obama opgehouden was. Het viel te verwachten. Voor Venezuela moet gevreesd worden. Trump steunde weliswaar sancties, maar weigerde militaire steun aan de coup die Guaido op de plaats van Maduro had moeten brengen. Ook in Bolivia liet hij de coupplegers in de steek. A la Kennedy, die in 1961 de stekker uit de Varkensbaai-invasie van Cuba trok.
In Syrië zijn inmiddels meer Amerikaanse troepen binnengetrokken vanuit Irak. Wat de bedoelingen zijn is duidelijk: een nieuwe poging te wagen het regime van Assad omver te werpen. Ik vermoed dat de Navo-perikelen met Turkije voorbij zullen zijn onder de nieuwe regering.
Jemen, Libië, Iran etc. Het ziet er naar uit dat het wereldwijd zal escaleren door nieuw Amerikaans oorlogsoptreden. (WK)

 • Datum: .