Skip to main content

vrijdag 12 juni-2009
De AFM blaft naar onze smaak wat te weinig in dit soort zaken. Maar verdomd, op 5 mei jl. kwam hij uit zijn hok en verhief zijn stem. Gaf ie voor zes stuivers aan TRE VI in Bussum. Een obligatievehikel dat zo'n vijf jaar geleden bij I is begonnen en dat zijn heil vooral zoekt in stenen. Volgens de waakhond had TRE VI artikel 8.8 Whc overtreden en dus kregen de boys in Bussum een boete voor hun mik. Nou kennen wij dat artikel niet uit ons hoofd, maar we hebben een donkerbruin vermoeden. De AFM had het volgende uitgevlooid:
Er was bij TRE VI nog geen spoor van jaarrekeningen over 2006 en 2007. Meer dan de helft van de door de obligatiehouders naar binnen gezeulde poen bij VI bleek te zijn gebruikt als transfusie voor de oudere bleekneusjes van het gezin. En van terugpompen moest voorlopig worden afgezien om rouwadvertenties te vermijden. Verder had de listige onderneming obligatiehouders in spe over de brug getrokken met niet helemaal kosher promotiemateriaal. Daarin werd namelijk beweerd dat er hypotheek rustte op de Alkmaarse grond waar de door TRE geplande "carpartements" (garages) zouden verrijzen. Ja, doei. Geen hypo. Erger nog, als TRE VI niet als de sodemieterij 9 ton in de gleuf van de gemeente Alkmaar liet glijden was het gebeurd met de koopman. Niks carpartement. Trouwens, over promotie gesproken. De Treetjes beweerden tot voor kort ook dat ex-minister en motorkapdeuker Willem Vermeend in hun raad van advies zat en dat ze onder toezicht stonden van de AFM. Moesten ze terugnemen en dat maakt uiteraard op luitjes met wat groeipoen in hun zak een zware potindruk.
Kortom, geen reden dus voor prikkel en smikkel daar in Bussum. Ook al omdat de waakhond nu de smaak te pakken heeft en uitgebreid aan de andere bleekneusjes is gaan snuffelen. Aan TRE I bijvoorbeeld. Een onderneming die wel wat zag in het optrekken van villa's in Turkije.
Ging niet hoempa. Vraag is of dat kwam door de kredietcrisis of een andere zware kluif. Probeert de AFM momenteel op te graven. Deden wij op onze bescheiden manier ook. En laten we nou iets heel leuks vinden. Echt waar. Dus stay tuned.

  • Datum: .

dinsdag 16 juni-2009
Belt een van onze lezers uit de regio Alkmaar op 9 april jl. met de firma TRE VI. Krijgt een leuke juf aan de lijn en zegt dat ie wel interesse heeft in een van de carpartementen (cq. garages) die TRE in de aanbieding heeft. Leuke juf: "Ik verbind u door met de verkoopafdeling". Even stilte. Dan een meneer: "Met S.".
We zullen u de rest van het gesprek besparen, maar het gaat om dezelfde S. die samen met Jan Schorsy, Bas Koole en Arnold Klitsie op 6 april voor het hekje van de kadi in Middelburg stond. In verband met verdwenen meloenen in Costa Rica (1). Om allerlei nieuwe klaverjasdrives in het Bossche gerechtsgebouw te voorkomen benaderden wij de heer S. met de volgende e-mail:

"Ons is ter ore gekomen dat u in de sector marketing bemoeienis heeft met de zich in de gevarenzone bevindende investeringscluster TRE I tot en met VI. Dit gegeven zou inmiddels bekend zijn bij zowel de OvJ in het arrondissement Alkmaar als bij de FIOD/ECD. Wij zouden graag van u willen vernemen of u inmiddels ook betrokken bent bij de onderhandelingen die TRE voert met de gemeente Alkmaar en Bartels Advocaten om het vege lijf te redden en een doorstart te maken. Dit met het oog op een aantal door ons geconcipieerde artikeltjes over deze kwestie. U bij voorbaat..."

In antwoord op ons van elke ironie gespeende missive liet de heer S. ons weten dat hij voor 2006 inderdaad marketingwerkzaamheden voor TRE had verricht. Daarna zouden die broodnodige werkzaamheden in handen zijn gekomen van Fan Media in Laren. En uit zijn aanwezigheid op de afdeling verkoop en het bovenstaande telefoongesprekje van 9 april mochten wij geen overhaaste conclusies trekken. Nee, nee. Maar dat weerhield ons er niet van om nog eens effe verder te snuffelen. Dus stay tuned.

(1) Zie "Luctor et abolesco" van 8 april jl.

  • Datum: .

donderdag 18 juni-2009
Wat zei Fons S. ook weer? Dat ie in de marketingsfeer wel in touw was geweest voor TRE. Maar dat was voor 2006. Daarna zou het Larense Fan TV de boel hebben overgenomen. En dus was er geen enkele correlatie tussen hem en de narigheid waarin de Treetjes zich momenteel bevonden. Aldus da Fonz, ooit de stuwende kracht achter Landoq (1). Nou, prima. Wij zochten contact met Fan en vroegen het volgende:

"Is het juist dat Fan de marketing verzorgt van TRE in Laren? Zo ja sinds wanneer? En onderhoudt Fan enige relatie met de heer S.?"

En waar vind je dat nog tegeswoordig, we kregen antwoord. Van Marie-Louise van de Weijde. Dat antwoord luidde:

"Wij hebben nooit voor TRE gewerkt en kennen de heer S. ook niet. Veel succes met zoeken!"

Ja, dank je Marie-Louise. Leuke meid. Volgens haar was de mededeling van Fons dus niet juist. Nou was de Future Active Network Group ook geen onbeschreven blad. Daar stond namelijk van meet af aan Paul Kuiken aan het roer. Een meneer die tot aan het gebied van de adamsappel betrokken was bij het schandaal rond it-vehikel Landis en geen onbekende is van Terra Vitalisjongens als John Bus en Mark Burbach, de vriend van Moppie (2). Het is dus niet verwonderlijk dat ook Fan in de puree met kaassmaak verzeild is geraakt en Paultje listig de kuierlatten heeft genomen. Maar gek, wij geloven Marie-Louise op haar woord. Dus roeren wij verder in de TRE-pot. De onderste steen? Laten we het houden op een paar laagjes daarboven. Stay tuned.

(1) Een bezoek aan onze zoekmachine doet wonderen.
(2) En dat geldt ook voor het zoeken naar John, Mike en Moppie.

  • Datum: .

dinsdag 8 september-2009
Onlangs mochten we het onuitsprekelijke genoegen smaken om in De Telegrof te lezen hoe dat nou zat met de euthanasie van Danny Klomp's kleine teen. Klomp? Klomp? Ja, van Palm Invest. Die boy die indertijd samen met zijn gappie op een paar bulten investeringspoen de woestijn van Dubai introk om een stapel stenen neer te zetten. En hun punter en armoedige truttenschudders in te ruilen voor een speedboot en speedy cars. Oftewel da good life.
Nou kostte dat flitsende leventje wel een paar slordige dirhams en die zouden de boys volgens het OM voor een gedeelte op onwelvoeglijke wijze uit de investeringspot hebben getild. Waar of niet waar moet nog blijken. Maar toen zich ene meneer Freilich meldde die heftig met een geldzak rammelde zagen Danny & Co een mogelijkheid om een jaartje kruipruimte cq. een paar honderd uur boodschappen doen voor een kreupele buurvrouw te vermijden.
"Freilich" bleek volgens het Telegrof-artikel een bloedverwant te zijn van Sally met de roomijskar, compleet met keppeltje, een baard als een klaagmuur en een vette Mercedes. En wees eerlijk, zo'n man kan niet unverfrohren zijn geldboompjes in een Arabische zandbak planten. Zou de ervaren Danny dat misschien voor hem willen doen? Nou, dat wilde de ervaren Danny wel. Dus hop hop samen met een oud-collega naar Brasschaat om de deal rond te maken. Maar daar zouden onze avonturiers op een stel namaakninja's zijn gestuit, van wie de leider in een grof mondje steenkool-Engels money eiste. Veel en snel. Tja, daar konden de Palmboys effe niet meteen aan voldoen. En een chipknip langs je reet halen heeft ook weinig zin.
Naar aanleiding van deze schrikbarende insolvabiliteit werd Danny vervolgens uit zijn deftige pak en warm ondergoed gehesen en na veel vijven, zessen en soms zelfs zevens uiteindelijk ontdaan van een kleine teen. Waarschijnlijk met een sigarenknipper, bij gebrek aan ander handzaam materieel. Om infectie te voorkomen werd het ontstane gat tenslotte gedicht met een hete strijkbout. Geen prettige ervaring naar wij aannemen, maar nog een mazzel dat het niet om een ander in het oog vallend attribuut ging. Hoe dit ook zij, om verdere verliezen te voorkomen beloofde Danny de volgende dag met de gewenste pecunia op de proppen te komen. En geen koddebeiers in de zaak te betrekken. Zou je het zelf wezen.
Maar Danny had geen pecunia en riep ondanks zijn belofte de hulp in van de vereniging BOS (blauw op straat). Bij de volgende afspraak arresteerden de te hoop gelopen koddebeiers twee onverlaten. Of die de dag daarvoor ook deel hadden uitgemaakt van het chirurgisch team is nog niet duidelijk. Horen we hopelijk nog in de nabije toekomst.
Al deze ongein zou nooit zijn gebeurd als Danny cs. in Dubai niet op die verrekte kredietcrisis waren geknald. Althans, dat is hun verhaal. Maar of dat bestand is tegen een wetenschappelijk verantwoorde lakmoesproef valt nog te bezien. Want wat verhalen betreft kan vriend Klomp bogen op een kleurrijk verleden. Waarin bijvoorbeeld treurige firma's als TRE en... Landoq figureren. Beide vehikels waarin Fons S. een prominente rol speelde. Meer daarover in de volgende, uiterst sappige aflevering. Stay tuned.

  • Datum: .

zaterdag 12 september-2009
Strofe uit de vorige aflevering naar aanleiding van de euthanasie van Danny Klomp's kleine teen:

"...nog een mazzel dat het niet om een ander in het oog vallend attribuut ging".

Uit de tekst van een e-mail die wij onlangs ontvingen blijkt die verkapte verwijzing naar Danny's wormvormig aanhangsel helemaal zo gek nog niet. Het bericht was afkomstig van een voormalig werknemer van Landoq. Een van de zakelijke vehikels waarbinnen Fons S. zich in het verleden heeft gemanifesteerd. Een citaat:

"... Ik heb Danny 1 keer ontmoet ten kantore van Landoq. Op een belavondje. Hij luisterde naar een paar gesprekken die ik deed voor Landoq. Hij complimenteerde mij hier zelfs voor.
Ik luisterde vervolgens naar een paar gesprekken die hij deed en ik dacht dat hij me voor de gek hield. Wat kon die gozer een onzin uitkramen! Hij loog alles maar dan ook alles aan elkaar en deed zo familiair tegen wildvreemde mensen dat ik ervan moest kotsen. Wat een schertsfiguur
".

Schertsfiguur of niet, maar vriend Danny ging niet alleen bij Landoq aan de slag. Hij werd begin 2005 ook op de rails gezet bij TRE. Zou wat rumor in casa hebben gegeven in verband met een voorschot op Danny's salaris van een mille of tien. En geruchten willen, dat er zelfs een spierbundel op pad werd gestuurd om de zaak glad te trekken. Maar hoe dit ook zij, Danny werkte dat jaar eigenlijk tot volle tevredenheid bij TRE. Met een dissonant:

"... Danny deed het in die tijd met een van de Turkse vrouwen uit de TRE-directie. Er werd toen al gedreigd om zijn lul af te knippen".

Kijk, we bedoelen maar. En ineens staat zo'n operatie in Brasschaat in een heel ander zonnetje. Sigaartje? Nou, slaan we niet af. Stay tuned.

  • Datum: .