Skip to main content

maandag 17 november-2003
Aandoenlijk hè? Volgens de NRC van zaterdag jl. heeft het ministerie van Defensie van alles uit de kast gehaald om de RDM van de rand van het faillissementssravijn weg te plukken. Het bedrijf produceert oorlogstuig en is eigendom van Joep van den Nieuwenhuyzen. Ooit een gevreesde bedrijvendokter, maar nu al weer jarenlang zelf patiënt en recentelijk nog in het nieuws met al te deftig aangeklede helicopters. In het kader van de reddingsoperatie trok de directie materieel van de landmacht heftig aan de bel bij de Duitse onderneming Kraus-Maffei Wegmann om een order te redden. Die stond namelijk op de nominatieom te worden geschrapt omdat Joep over te weinig pecunia beschikte om de bestelling op tijd door de Duitse brievenbus te frommelen. Ondertussen onderhandelde een generaal-majoor van diezelfde directie met de bij ons als niet erg kosher te boek staande Rabobank over een lening van 27 miljoen. Deze activiteiten ten behoeve van ons Joep werden ontplooid met medeweten van staatssecretaris Van der Knaap. Het hulpje van meneer Kamp. Het lijkt erop dat onderdelen van ons militaire apparaat wel vaker bedrijven in deze sector van de Nederlandse industriële bedrijvigheid te hulp schieten. Kleintje Muurkrant kwam namelijk vorige week een analoog geval op het spoor. Zij het, dat het desbetreffende bedrijf niet direct op instorten staat. Het gaat om de scheepswerf De Schelde, een onderdeel van de Damen Shipyards Group. Wij hadden Kommer Damen, het baasje van de groep, al eens eerder op de korrel gehad (1), dus het leek ons wel aardig om hem naar aanleiding van de nog schaarse informatie waarover we toen beschikten op 9 november jl. te verrassen met de volgende e-mail:
“Wij zijn bezig met een journalistiek onderzoek naar de rol die vice-admiraal R. Klaver zou hebben gespeeld bij het verkrijgen van een Indonesische order voor de tot uw concern behorende onderneming De Schelde. Kunt u ons zeggen of de heer Klaver inderdaad zijn invloed heeft laten gelden bij deze transactie en om wat voor order het gaat?”
Geen sjoege. Dus gingen we de volgende dag opnieuw aan de slag.
“Inmiddels menen wij te weten dat de bewuste order betrekking heeft op een corvet design. En dat de Koninklijke Marine wel zeer nadrukkelijk bij de realisering van de order betrokken is geweest. Kunt u een en ander bevestigen en eventueel nader toelichten?”
Geen boe. En ook geen bah. Dus gaan we over op zwaarder materieel Kommertje. Om de spanning nog even op te voeren houden wij nog even ons kruit droog. Maar ons volgende salvo is nabij. Maakt alvast den borst maar nat. Torpedo aan bakboord.

(1) zie het artikel “Poe, poe" in deze rubriek van 18 september jongstleden.

 • Datum: .

dinsdag 18 november-2003
Volgens allerlei bronnen gaat het niet lekker met de veiligheidssituatie in Indonesië. Gelazer in Atjeh en Irian. Op Ambon en omstreken is het nog rust maar de wedstrijd kan zo weer beginnen. Op Bali en in Djakarta is nog steeds de Al Qaida-alert van kracht. En dat is nog maar een kleine bloemlezing. De prognoses zijn somber. Nou bestaat de gordel van smaragd uit duizenden eilanden en hou daar maar eens een beetje knap toezicht op. Daar heb je een fikse marine voor nodig met kwieke schepen. Snelle, moderne corvetten bijvoorbeeld. Er werd door de regering-Megawati dus een programma indie richting te water gelaten. En binnen dat kader bracht admiraal Bernard Kent Sondakh, de bevelhebber van de Indonesische navy, op 11 juli van dit jaar een bliksembezoek aan zijn Nederlandse collega, vice-admiraal Ruurt Klaver. Tijdens dat bezoek presenteerde de leiding van de onderneming Royal Schelde, onderdeel van de Damen Shipyards Group, een spetterend design van een corvet met de laatste technische snufjes, waarvan al een heel kluitje inmiddels was aangebracht op onze fregatten in de “Zeven Provinciën”-klasse. Sondakh hartstikke enthousiast terug naar Djakarta. Of ze in Den Haag, Vlissingen en Gorinchem na twee maanden wat onrustig werden of dat Sondakh een zetje nodig had om de zaak in een stroomversnelling te brengen is ons niet bekend. Maar op 11 september concipieerde Ruurt in zijn hoedanigheid van Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ) de volgende brief aan Bernard Kent:

Royal Netherlands Navy Commander-in-Chief

The Hague, 11 September 2003

BDZ/2003107316

To: His Excellency Admiral B.K. Sondakh

Dear Admiral,

During your visit to the Royal Netherlands Navy on Friday July 11 you informed me about the Corvette programme of the Indonesian Navy. For this programme the Schelde Naval Shipbuilding presented a proposal which I would like to recommend to you firmly.
The latest know-how with respect to design and signature management has been introduced in the design of the ship presented by Schelde Naval Shipbuilding. Many of these design principles have been incorporated in our newest Air Defence and Command Frigates, the “Zeven Provinciën"-class and this knowledge has been extended even further afterwards.
In all respect, my endorsement of this ship presented to you is wholehearted. I recommend the proposed Corvette design and Schelde Naval Shipbuilding as the builder and potential partner to your Navy. If you decide to move forward with Schelde Naval Shipbuilding on this project it will be with my Navy’s enthusiastic support.


Yours aye

R.A.A. Klaver
Vice Admiral


Ons hoofd van de Koninklijke Marine dus als vertegenwoordiger van Damen Shipyards. Heeft Kommer toch aardig voor mekaar. Mocht de Indonesische marine erin stinken dan zit De Schelde voorlopig weer goed en heeft de Nederlandse militaire inlichtingendienst een dijk van een informatiepositie. Mijn liefje wat wil je nog meer?

 • Datum: .

woensdag 19 november-2003
President Megawati heeft gisteren een besluit ondertekend om de militaire activiteiten in Atjeh het komende half jaar verder uit te breiden. Tot nu toe zou de staat van beleg die daar zes maanden geleden al was ingesteld om de onafhankelijkheidsbeweging uit te roeien niet veel succes hebben opgeleverd. Integendeel, de Free Atjeh Movement zou nog steeds de eenheid van Indonesië bedreigen. Een speciale commissie moet erop toezien dat de operaties tegen die verrekte vrijheidsstrijders een beetje gladjes verlopen. Een van de leden van die commissie is admiraal Bernard Kent Sondakh. De goede collega van onze eigen Bevelhebber der Zeestrijdkrachten RuurtKlaver. U begrijpt waar we heen willen. Straks wordt de FAM in verband gebracht met Al Qaida, de bom op Bali of andere ongein en laat Megawati heel Atjeh plat branden. Wellicht mede dankzij de nieuwe technische snufjes van Kommer Damen’s corvetten en de wholehearted support van de Commander in Chief van de Nederlandse Koninklijke Marine. Waar is de tijd gebleven dat onze Zeven Provinciën de Spanjaarden eruit mieterden? Of was dat niet hetzelfde? Hm? Ruurt?

 • Datum: .

zondag 30 november-2003
Dat we dit nog mochten meemaken. Het leek wel Sinterklaas. Gisteravond werden wij namelijk door de ijverige Pieten van Nova blij verrast met een reportage over de corvetten die onze Bevelhebber der Zeestrijdkrachten zo warm had aanbevolen bij zijn Indonesische collega. Via de amicale brief die wij als onderdeel van deze serie op 18 november jl. al hadden afgedrukt. Als we het allemaal goed hebben begrepen heeft Indonesië al vier van die vestzakfregatten besteld bij Kommer Damen’s Vlissingse filiaal De Schelde. Twee daarvan zouden in Zeeland worden gebouwd. De andere twee in Surabaja. Met het voornemen om er een leukeserie van te maken. Kassa voor Kommer, die alleen al met het binnenhalen van het ordertje voor die eerste vier doodkisten ruim een miljard euro beurt. Na de reportage volgde een babbel over het al dan niet kosher zijn van de verschillende aspecten van de deal. Nee, vriend Koenders was er dit keer niet bij. Die was al eerder op de avond voorbijgekomen. En ze kunnen in Hilversum natuurlijk niet aan de gang blijven. Anders zouden de kijkers nog gaan denken dat ie echt een expert is. Voor deze gelegenheid zaten de vrolijke krullenbol Krista van Velzen van de SP en Oscar Hammerstein’s Pro Patria-adept Hans van Baalen van de VVD elkaar in het haar. Met name over de mensenrechten. Volgens Van Baalen zat het daarmee inderdaad niet helemaal snor in Indonesië. Maar president Megawati deed erg haar best om dat vlekje op haar sari weg te werken. Voorbeelden daarvan gaf de sprekende vollemaan niet. Mogelijk bedoelde hij het uitroeien van de Christenhonden op Ambon en de pre-historische Papoea’s in Irian Djaja. Of het rigoureus uitdunnen van de bevolking in Atjeh. Want als die ruimings-operaties eenmaal achter de rug zijn wordt het bewaken van de mensenrechten meteen een stuk makkelijker. Daar kwam nog bij dat Indonesië volgens neocon Van Baalen niet op een af ander lijstje van de VN voorkwam en dat Kommer’s corvetten alleen maar ingezet konden worden tegen wat verdwaalde smokkelaars. Dus konden we die lorren met een gerust hart aan ons voormalig wingewest leveren. En als daar een briefje van Ruurt Klaver voor nodig was, prima. Denk eens aan de werkgelegenheid, mevrouw Van Velzen. En als wij het niet doen, doen de Fransen of de Duitsers het wel. Van Baalen – Van Velzen: 5 – 0. Inpakken en wegwezen. Hoe Amnesty International over Indonesië denkt? Who cares? Fuck ‘em. Volgende week gaat de SP over deze kwestie vragen stellen aan Henk Kamp, chef uitzendburo. Dat wordt vuurwerk. Nat vuurwerk.

 

 • Datum: .

maandag 1 december-2003
Nou dachten wij toch al een tijdje dat vrije concurrentie binnen de Europese Unie zo onderhand een equivalent was geworden voor het geloof in God. Bolkestein loopt er in Brussel in ieder geval zijn veters voor uit zijn schoenen. En dat allemaal om kartelvorming en andere erge dingen te voorkomen. Want anders zouden wij als consumenten een goeie kans lopen veel teveel te betalen voor de dingen van de dag. Dat we met dat negentiende-eeuwse gezever niet veel zijn opgeschoten raadt je de koekoek en bovendien houden de overheden zich niet altijd aan de regels. Neem nou alleen maar eensde brief van Ruurt Klaver ten behoeve van Kommer Damen’s marinewerf De Schelde. Die zou zijn geschreven met toestemming van de ministeries van Defensie, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Dus niks aan de hand en de Kamer wordt deze week netjes achteraf geïnformeerd of het bos ingestuurd (*). Maar wat lezen we daar in Jane’s International Defense Review, het toonaangevende internationale blad op het gebied van de ontwikkeling van oorlogstroep etcetera? Dat bij Merwede Shipyards en Van der Giessen de Noord in october jl. een gloednieuwe corvette is geboren. En we noemen hem Falcon. Uhhhh, hallo Bolk. Wat is dit? Vrije concurrentie? Heeft meneer Klaver ook ten behoeve van Merwede Shipyards een briefje aan zijn vriend Sondakh geschreven? Is meneer Sondakh tijdens zijn bliksembezoek in juli van dit jaar ook bij Merwede geweest? Of was het al een gelopen race? Kijk, als die bijdehante Van Baalen nou echt gelooft in al die libertarische rimram dan zou hij toch zeker hierover deze week wat vraagjes moeten stellen aan chef-uitzendburo Kamp. Wedden van niet?

(*) doorhalen wat niet verlangd wordt.

 

 • Datum: .

dinsdag 2 december-2003
Voordat de hele zaak rond de werf De Schelde wat al te snel in het afvoerputje verdwijnt nog even grutten in de deal tussen Damen Shipyards en de Indonesische marine. Zo’n nieuwe corvette op de lopende band zetten is een dure liefhebberij. Je moet er vrij zeker van zijn dat er belangstelling voor is. In dit geval was dat dus Indonesië. Verder moet je zowel vanuit Den Haag als Jakarta witte rook hebben. En niet een lullig pluimpje maar een flinke stoot. Wanneer precies besloten is om de exocet door de kerk te jagen weten we niet, maar het moettoch geruime tijd geleden zijn. Een gok: na 9/11. Plotseling leek de club van Abu Sayaf op de Philippijnen dichterbij te zijn gekomen. De bom op Bali deed de rest. Er waren meer snelle, tot de tanden gewapende schepen nodig. Om Al Qaida of andere halvegaren buiten de deur te houden. Bovendien konden ze mooi dienen om de wapen- en mensensmokkel en het illegaal vissen en exporteren van flora en fauna tegen te gaan. Nou, dat kwam goed uit want Kommer had toevallig net het plan opgevat om eens wat nieuwe corvetten op de markt te pleuren. Daar gaf hij zich over aan wat handjeklap met admiraal Sondakh, actief gesouffleerd door Ruurt Klaver. Wat kom je bij zulke onderhandelingen overeen? Nee, niet meteen gaan zitten te fluisteren over douceurtjes via Indover of op een of andere Zwitserse bank. Gewone leuke dingen voor beide partijen. Ruurt geeft daar een aardig voorbeeld van in zijn brief aan zijn Indonesische gabber van 11 september (!!!!) 2003 : “I recommend the proposed corvette design and Schelde Naval Shipbuilding as the builder and potential partner to your Navy”.
Nou dat lijkt al keurig in kannen en kruiken want twee van de nieuwe corvetten zullen in Surabaya worden gebouwd op de marinewerf P.T. PAL. Wat heet, volgens de Indonesische pers zijn ze daar onder leiding van ir. Muchamad Moenir al driftig mee bezig. Al dat geschuifel achter de schermen was nodig om de Tweede Kamer binnenkort voor een fait accompli te stellen. Zoals gebruikelijk bij dit soort zaken.

 

 • Datum: .

vrijdag 5 december-2003
Volgens die zo superieur uit de ogen kijkende Van Baalen van de VVD doet mevrouw Megawati echt wel haar best om de mensenrechten in haar gordel van nep-smaragd op orde te brengen. Er is nog wat gerommel op Atjeh, de Molukken en in Irian Djaja maar dat hoeft wat onze expert betreft geen belemmering te vormen voor het instemmen met de leverantie van die corvetten van Kommer en Ruurt. Oh? Maandag werd bekend dat Irian Djaja ofwel West-Papua een nieuwe politiechef mag begroeten. Het gaat om een toppertje: Timbul Silaen. Het vroegere hoofd van de politie van Oost-Timor. Oost-Timor? Oost-Timor?Wat was daar ook weer mee? Nou, het wil ons niet te binnen schieten. Even vragen aan Van Baalen. De benoeming van Timbul komt mooi op tijd. Zijn voorganger worstelde namelijk met een probleem dat voor Timbul wat makkelijker te verstouwen zal zijn. Er ligt namelijk al een tijdje een verzoek bij de hoogste politieleiding in het gebied. Van ene Eurico Guterres. Die wil graag een militie oprichten van zo’n 200 man. Om de politie en het leger te assisteren bij het bewaren van law and order in Irian Djaja. Guterres heeft enige ervaring op dat gebied. Hij had indertijd ook zo’n nuttig clubje op Oost-Timor. Hè, alweer Oost-Timor. En je krijgt die Van Baalen zo moeilijk te pakken. Zo’n militie zou een geschenk uit de hemel zijn. Neem bijvoorbeeld afgelopen weekend. Toen werden in Semarang op Java vier studenten opgepakt omdat ze ballonnen hadden opgelaten met vlaggen van Vrij Papua, dat kennelijk nog niet door Soros of Press Now is ontdekt. Midden op Java! De revolutie verspreidt zich!! Alleen een harde hand kan nog soelaas brengen. En daar zijn Timbul en Eurico dus voor. We zullen er nog van horen. Maar die corvetten kunnen we met een gerust hart aan Indonesië leveren hoor. Van Baalen zegt het zelf.

 • Datum: .

donderdag 8 januari-2004
Zooooo. Hè, hè. Op het bureel van Kommer Damen moeten een paar overgebleven flessen met bubbels zijn opengetrokken. Gisteren heeft de Indonesische admiraal Sondakh namelijk de voorzet van zijn Nederlandse collega Klaver keurig ingekopt en officieel zijn poot gezet onder het contract met de Royal Schelde voor de aanschaf van 2 corvetten. Over de rest van de deal werd niet gerept, maar neemt u maar van ons aan dat het daarmee ook wel snor zit. Robert Post, de sales en marketing-directeur van Schelde, die samen met ambassadeur Schelto van Heemstra admiraal Sondakh op de vingers keek bij de ondertekening vande overeenkomst, weet uiteraard van hoed en bijbehorende rand. Maar zal van Kommer de opdracht hebben gekregen zijn kaken net zo stijf op elkaar te houden als Jan Peter Dinges over het briefje van Tony B.Liar. En de controle van de Kamer in deze kwestie? Die was nul.
Praktisch nul. Wel wat slimme vraagjes hier en daar en een debatje bij NOVA. Maar meer was blijkbaar niet mogelijk. Bovendien gebeuren er ondertussen zo veel andere belangrijke dingen. Neem bijvoorbeeld Bert Koenders, een van de bekwame experts op dit gebied. Die moest helemaal naar Georgië om erop toe te zien dat bij de presidentsverkiezingen daar alles verliep volgens het Amerikaanse scenario. Da’s andere kruidkoek. Misschien heeft onze Bert zich daarmee wel een plekje verworven in het boek dat onze Sandra Roelofs aan het schrijven is over háár Georgiërs. Hoe dan ook, Kommer heeft zijn zin. Met dank aan Klaver. Dat de Merwede-werf met zijn fluit in het zand zit is verder blijkbaar niet zo interessant (*). De leiding van dat bedrijf zou overigens wel een brief op poten hebben verstuurd aan de junta van J.P. Dinges en een batterijtje Kamerleden. Nou, komt het misschien toch nog goed en wordt Klaver verzocht een briefje te schrijven aan een collega in Zimbabwe, Colombia of een ander land waar het met de mensenrechten volgens zijne heiligheid Van Baalen wel meevalt. Stay tuned.

(*) zie aflevering 5 van deze serie.

 

 • Datum: .

zaterdag 10 januari-2004
Hoppa. Weer een succesje te melden.Wat schreven we namelijk in ons laatste artikeltje in deze serie op 8 januari jl.? “De leiding van dat bedrijf zou overigens wel een brief op poten hebben verstuurd aan de junta van J. P. Dinges en een batterijtje Kamerleden”. Het bedrijf waar het om ging was IHC Caland waarvan dochteronderneming Merwede ook in de markt was voor de Indonesische corvetten-order. En waar kwam NOVA gisteravond mee naar buiten? Dat IHC inderdaad die brief had geschreven. Op poten. Aan Henk Kamp. Want de regering had geen vinger uitgestoken toen IHC in Djakarta naar de orderhad gehengeld. Integendeel, de regering had achter de rug van het bedrijf om stiekem de Royal Schelde van Kommer Damen gesteund. En nog erger, de baas van de Nederlandse Marine ook. Concurrentievervalsing van de ergste soort meneer. Nou had IHC wel een beetje boter op de kruin. Want toen De Schelde in de jaren negentig zwaar water maakte spraken de vijf werven die Nederland in die tijd nog rijk was met de regering af dat zij vijf jaar lang af zouden zien van concurrentie met De Schelde op militair terrein. Maar die vijf jaar waren al ruim en breed verstreken en dus voelde IHC zich weer vrij om de markt op te gaan. En kreeg vervolgens een dolk tussen de wervels. Ons benieuwen of deze affaire nog een staart krijgt. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 11 februari-2004
Vandaag keuvelt de Tweede Kamer over toestemming voor de corvetten-order die Indonesië heeft geplaatst bij de Schelde-werf. Een kwestie die voor het eerst in deze rubriek aanhangig werd gemaakt. Gisteravond mochten wij al vernemen dat die order gewoon doorgaat. Die schuiten kunnen volgens kenners als JSF-kampioen Mat Herben nauwelijks of geen bijdrage leveren aan de ongelijke strijd tussen het Indonesische leger en de rebellen in Atjeh, waarbij zoals gebruikelijk bij dit soort zaken de meest basale mensenrechten niet aan de orde zijn. De Britten worstelen (nou ja, worstelen) momenteel met een min of meer analoog probleem. In 2002 stelde deIndonesische regering conform voorafgaande afspraken de Britse collega’s ervan op de hoogte dat de door Blair cs. geleverde “personnel carriers” in Atjeh zouden worden ingezet. Maar hé, alleen maar voor het afvoeren van gewonden en logistieke ondersteuning. Tuurlijk. Nou daar hadden Tony en zijn vredelievende jongens en meisjes geen bezwaar tegen. Sterker nog: Indonesië hoeft sinds kort die voorafgaande waarschuwing niet meer te geven. Vreemd, want sinds 2002 zijn inmiddels ook Britse Hawk straaljagers en Scorpiontanks naar Atjeh. verhuisd. Uiteraard om de mensenrechten te verdedigen en de rust te herstellen. Net als in Irak. Samen met onze jongens, die het steeds meer naar hun zin krijgen in de zandbak dankzij de verstrooiing brengende bezoeken van schaatsfanaat JP Schoothond, CIA-kenner Adam Curry en Freek “Bob” de Jonge. Nog even en we zijn vergeten dat er zowel in Atjeh als in Irak oorlog wordt gevoerd. Voor olie, gas en wat er nog meer aan leuke wannahaves in de grond zit. Mensenrechten? My ass.

 • Datum: .

vrijdag 7 mei-2004
Aààààch, we zien hem nog zitten bij Nova. Hans van Baalen, de Pro Patria-boy. Vertelde hij aan de ademloze kijkers dat Nederland die twee corvetten van Kommer Damen best aan Indonesië kon verpatsen. Want ze zouden volgens Hansepans hoofdzakelijk dienen als veredelde patrouilleboten die moesten voorkomen dat een dubbelvier van Osama’s roeivereniging de Indonesische wateren zou schenden. Oh ja, en ze werden ingezet bij de bestrijding van de piraterij tussen de honderden eilanden van de gordel van smaragd *. Nou, inmiddels weten we dat de order door de Kamer is gejast. Mensenrechten? Who fuckin’ cares? Hoe ironisch is het danom te lezen dat een patrouilleboot van de Indonesische marine op 17 maart jl. met wat jolige vuurstootjes een naar China onderweg bonkend Maleisisch vrachtschip tot stoppen dwong voor de kust van Irian Jaya. De gezagvoerder en de derde officier werden gedwongen om over te stappen op de patrouilleboot terwijl hun schip ondertussen werd geïnspecteerd. Wat onorthodox misschien, maar per slot lagen ze niet bij Vlissingen of Kijkduin. Het werd wat minder vrolijk toen de twee officieren van het vrachtschip flink op hun lazer kregen en het baasje van de patrouilleboot 5000 dollar eiste voor hun vrijlating. Na wat moeizaam handjeklap werd het bedrag naar 2500 dollar bijgesteld. Plus wat proviand. Het International Maritime Bureau in Kuala Lumpur heeft aan Djakarta om opheldering gevraagd, maar tot nu toe noppes. Dat was niet voor het eerst en zeer waarschijnlijk ook niet voor het laatst. Maar er is meer. Mensenrechtenadvocaat/-activist Johnson Panjaitan in Trouw van 11 februari jl.: “Juist de marine is betrokken bij het smokkelen van auto’s, het vervoer van illegaal gekapt hout en het stelen van vis”. Heel erg profijtelijk allemaal. En nu de sterren en strepen in Indonesië zich weer opmaken voor een rentrée aan het politieke front loopt Kommer dus een goeie kans om opnieuw een leuk ordertje binnen te slepen. De schoorsteen moet roken, niet waar? En de Pro Patria-figuren in de Kamer zorgen wel voor toestemming. Full speed ahead.

* Zie ook aflevering 4 van deze serie op de Followup-site.

 • Datum: .

zondag 24 oktober-2004
Ollabolla. Het is alweer een jaar geleden dat we ons eerste schot loste in deze serie. Met een mail aan Kommer Damen van de gelijknamige Shityards. Over het Indonesische corvetten-project, dat toen op het punt stond een fles champagne tegen de boeg te krijgen. Het hele spul wordt voor 95 procent gefinancierd door bevriende relaties van ons: de RABO-bank en de ING. Riskant? Voor geen euroduit. Atradius, de exportkredietverzekeraar van Neerland’s schip van staat dat wij met zijn allen drijvende houden, zorgt voor afdekking van het risico.
Mocht die gordel van nepsmaragd dus niet kunnen of willen betalen, geen nood:wij passen wel even bij. Wat is per slot een half miljard dollar nou helemaal per hoofd van de bevolking?

Gisteren werd op de AmsterDam tegen Kommer’s project gedemonstreerd. Omdat die corvetten door Djakarta zouden worden gebruikt bij het etnisch-religieus schoffelprogramma in de archipel. En tegen de rol van de twee voornoemde banken. Die protesterende jongens en meisjes laten zich blijkbaar niet zomaar bij de voorgevel nemen. Want je kan als RABO-bank best een eenvoudige van geest in Kameroen de jungle insturen met prietpraat over het oh zo mooie coöperatieve karakter van je geldzak, in Nederland weten gelukkig nog heel wat luitjes wel beter. En dat de ING respect voor de mensenrechten laat opnemen in zijn Business Principles is gewoon een mega-gotspe. Dooie letters. Als je versnaperingen als landmijnen, clusterbommen, uraniumprojectielen, kernwapens en dan nu weer corvetten financiert ben je ernstig gederailleerd in de ruimte onder je kruin als je tegelijkertijd mensenrechten in je vaandel voert. Erken gewoon dat je die rotzooi financiert om er poen aan te verdienen. Erken gewoon dat Kommer geen flikker te vertellen heeft in zijn eigen winkel en dat jij beslist welke artikelen er deze week weer in de aanbieding worden gemieterd. Dan heb je ballen.

Oh, voor we het vergeten. In de wandelgangen hebben we vernomen dat rond de Kerst het kindeke Boris in Irian Djaja en Atjeh zal verschijnen om te zien hoe het daar staat met de mensenrechten. In de planning is opgenomen dat hij na door de autoriteiten daar tijdelijk te zijn geïnterneeerd, verlost van zijn paspoort en gefilmd op 27 december geschokt verklaringen zal afleggen op Schiphol en bij Barend en Van Dorp.

 • Datum: .

donderdag 28 oktober-2004
Om lekker bescheiden te blijven: wij waren er al heel vroeg bij met de vaststelling dat het met dat bedrijfje van die Koentje Damen niet goed ging. En dat dat de kop ging kosten van een ferme bos werknemers. Vooral omdat Koentje de tanden van Dracula ING in zijn nek heeft zitten en door de grote geldschieter nu wordt uitgekleed. Het gaat trouwens niet alleen om werknemers op de werfvloer. Ook in de hogere echelons vallen bladeren van de hiërarchieboom. Financieel directeur Doornekamp is inmiddels ook vertrokken. Naar verluidt uit eigen beweging, maar tussen de regels hoort God haarbrommen.

Koentje is in de problemen gekomen na de overname van een Oekraïense scheepswerf waar een verborgen vlekje aan zat. Maar dankzij een “banksconsortium” kan ie sinds kort gelukkig weer wat ruimer ademhalen. We hoeven niet te raden wie in dat consortium de meeste babbels heeft. Waar Damen is, is Dracula.

Neem bijvoorbeeld Cuba. Daar opereren zowel de shipyard als de bloedbank. En het gaat daar naar omstandigheden best redelijk. Damen bouwt en herstelt schepen van de Cubaanse vissersvloot. Heel vreedzaam dus. Dat het regime daar die schepen soms inzet bij operaties die niks met kabeljauw te maken hebben kan Damen in wezen niet helpen. Zo werden wij er door een trouwe lezer op gewezen dat tien jaar geleden een paar van die schuitjes assisteerden bij de van elke zweem van Marxisme gespeende aanhouding van de gekaapte veerboot Remolcador met ruim zeventig vluchtelingen aan boord. Vrouwen en kinderen werden met hogedrukspuiten van het dek geblazen en verdronken, wat Boris Dittrich op 17 oktober nog wilde herdenken met blommen op de golven en wat gelegenheids t-shirts. Kon Koen allemaal niks aan doen. En dat is ook zo als zijn corvetten straks worden gebruikt om van Papoea’s en Atjehers visvoer te maken. Er moet winst gemaakt worden. En als dat inhoudt dat je ook met een baardaap, een bamibal of Dracula onder de lakens moet, dan moet dat maar.

 • Datum: .

vrijdag 18 februari-2005
Alweer een tijdje geleden dat we deze serie aanslingerden* . Later opgepikt door NOVA gevolgd door een stevige bries in de Kamer. Dat was het zo’n beetje. Dachten we. Maar dat bleek niet zo te zijn. Althans niet voor de oorspronkelijke tipgever.

Dat moge blijken uit een dialoog op de website van de Nieuwe Revu tussen de geblesseerd aan de zijlijn verblijvende Eric de Vlieger en de als overheidsbemiddelaar werkzaam zijnde Peter Kipuw. Die laatste heeft het daar over het bestaan van een anonieme gevaarlijke groep die in wezen de dienst in Nederland uitmaakt.

Kipuw: “Ik heb ook veel last gehadmet ze. Ze hebben op mijn auto geschoten in Breda, vanaf een viaduct. Onze informatie is dat het een doelgericht schot was van een scherpschutter. Met de hele familie hebben we met Kerst in Brussel gezeten. In de kleine kut, hoe heet het. Alles werd beschermd, we hadden politie om ons heen. Die Engelsen namen geen enkel risico. In kranten stond dat een of andere gek op een auto had geschoten.

De Vlieger: Wie heeft dat gedaan?

Kipuw: We weten wel zeker dat het de Nederlandse overheid is geweest. Het Nederlandse leger. De admiraal heeft opdracht gegeven om op mijn auto te schieten. Zo ver gaan ze
”.

Excuse us. Dat is toch niet mis. Een regeringsonderhandelaar krijgt een kogel door zijn voorruit. Hij neemt met zijn gezin de benen naar Brussel. Wordt daar beschermd door de lokale koddebeiers. Een Britse dienst bemoeit zich er kennelijk mee en vervolgens zegt Kipuw onverfrohren dat (vice-) admiraal Klaver opdracht heeft gegeven voor het afvuren van de naar we aannemen als waarschuwing bedoelde kogel. En waarom? Omdat die vlootpief niet gecharmeerd was van het uitlekken van de Indonesische corvetten-deal. Nog even en we delen het lot van Quote. Kunnen we ook de glasleverancier bellen. Da’s effe lekker.

* Zie de Followup-site

 • Datum: .

woensdag 18 november-2009
Herinnert u zich deze nog nog nog nog? Aflevering 7 van deze serie. Leest u maar even, zetten wij ondertussen een bakkie.
Waarmee werden wij gisteren verblijd? Met het bericht dat er 'n schuit vol Afghaanse vluchtelingen bij Timor werd aangehouden door een Indonesische kustwacht. Na controle mochten de Afghanen best verder varen naar Australie, maar dan moesten ze wel 50.000 dollar schokken. Iedereen zijn varken omdraaien, maar ze kwamen niet tot die 50 ruggen. Nou ja, geef maar wat je hebt en dan oplazeren.
Compleet leeg geschud stuitten de vluchtelingen een paar zeemijlen verder op een andere moderne stamper van de Indonesische kustwacht. En opnieuw werd er poen geeist. Kan je moeizaam uitleggen dat je net bent uitgekleed door collega's, dat helpt daar net zoveel als een zebrapad op de A1. De Afghanen mochten niet verder. Maar omdat ze dachten dat ze zich in internationale wateren bevonden gaven ze gas. Zonder waarschuwing vooraf werden twee opvarenden door de Indonesische krachtpatsers voor hun noten geschoten. Omdat ze "probeerden te vluchten". Hun schuit werd opgebracht en de 61 vluchtelingen werden op West Timor geinterneerd. Inmiddels is een gedeelte van hen al het land uitgezet, de rest volgt naar verwachting maandag. En nou maar hopen dat Hansepans van Baalen even tijd kan vrijmaken om in Djakarta de mensen op te roepen de straat op te gaan. Om die autoritaire klootzak van een Yudhoyono te dwingen op te sodemieteren en van Indonesie een echte democratie te maken. Desnoods met korvetten uit Nederland. Stay tuned.

 • Datum: .