Skip to main content

vrijdag 31 mei-2013
Denk je al een tijdje dat je het Costa Ricaanse kreupelhout achter je hebt gelaten, komen er in de verte toch weer een paar joekels van bomen in zicht! Wil je niet weten. Of misschien ook wel. Als we goed zijn ingelicht gaat het over een ouwe claim, die in de nadagen van Terra Vitalis op het bord van Willem baron Schimmelpenninck van der Oye en zijn hofnar Jurretje van Dalen is gemikt door voormalig bestuurder Geert-Jan Boot. Bij het zien van het meloenenbedrag zal de schrik stevig in de voetzolen van de twee laatste der Vitalis-mohikanen zijn geschoten. Maar in plaats van een welwillende actie te ondernemen besloten zij gewoon voort te gaan met het omkatten van de Terra Vitalis-constructie en de hobbelige verhuizing naar Luxemburg. En die claim? Die was niet rechtsgeldig. Meneer Boot kon de boom in. Maar meneer Boot zag weinig heil in het naäpen van Tarzan. Hij zou zich tot een kadi hebben gewend en die zou een paar maanden geleden hebben bepaald dat de claim wel degelijk rechtsgeldigheid bevatte. Dat vormde voor onze oud-bestuurder de aanleiding om eens wat steviger aan de bel te gaan trekken. Ook bij de Luxemburgse clubleiding die de boel van Willem en Jur had overgenomen. Waren ze bij de firma Baum op de hoogte gebracht van de bungelende claim ten tijde van de overdracht? Of hadden Willem en Jur hun wafel gehouden over dit probleem? Net als over de gezondheidstoestand van het Costaricaanse boompjesarsenaal (1). En hadden Ernst & Young bij die zware overdrachtsbevalling de claim misschien over het hoofd gezien? Weten we allemaal niet. We zijn geen boekhouder. Maar dat er een bak eilie in de lucht hangt is wel zeker.

(1) Zie hierover bijvoorbeeld aflevering 41 van de serie “Hoe fris is Terra Vitalis?” dd. 24 oktober 2012.
(2) Zie over de rol van Ernst & Young bijvoorbeeld aflevering 36 van dezelfde serie dd. 7 augustus 2012.

  • Datum: .

dinsdag 23 juli-2013
En hij wist het zo zeker. Corretje van Erp. Als je met je bosje Costa Ricaanse teakboompies van Terra Vitalis overstapte naar het Luxemburgse Central American Timber Fund (CATF) dan zat je helemaal gebakken. Geen struikrovers meer in de buurt, geen uitnemers, geen criminelen (1). Alles was tiptop in orde. En vooral ook zo transparant. Althans, volgens de ferm socialistische ervaringsdeskundige Van Erp.
Inmiddels zijn we een flink tijdje verder, maar veel transparanter lijkt het allemaal niet te zijn geworden voor de Nederlandse bosjesmannen. Ligt misschien ook een beetje aan de nieuwe constructie. Zoals u weet heeft CATF het beheer van het overzeese groen overgedragen aan het Global Fund House, die de boel vervolgens bij de firma Baum (kunnen we nog steeds om lachen) heeft ondergebracht en met zo'n trappetje zit je dan al heel snel tegen tien centimeter matglas aan te loeren.
Maar het kan ook zijn, dat het rookgordijn dat door de laatsten der Vitalismohikanen werd opgetrokken bij de overdracht aan CATF voor de huidige ondoorzichtigheid zorgt. Dat gordijn was er namelijk niet alleen de oorzaak van, dat de povere gezondheidstoestand die her en der door de takken zweefde veel te laat in beeld kwam, maar ook de juridische perikelen waarop wij op 31 mei jl. al een voorschotje namen.
Prangende vraag is nu wat de boompies aan de overkant van de plas nog waard zijn. Dat zouden de bosjesmannen uiterlijk 30 juni uit Luxemburg vernemen. Maar in strijd met alle denkbare transparantie geen witte rook van de kant van CATF. Het wordt wel eind augustus. Volgens ene Bas Dijkman van Global Fund House is de vertraging in de berichtgeving te wijten aan de slakkengang die Ernst & Young ontwikkelen bij het optellen en aftrekken van alle postjes (2). Maar ja, als je als nerdvereniging ineens geconfronteerd wordt met een meloenenclaim die ooit door befkantoor Van Doorne als juridisch onhaalbaar werd bestempeld, maar door een kadi inmiddels rechts is gepasseerd, dan moet je even de tijd nemen. Om later niet weer zwaar geschoren te worden.
En Corretje? Die zien we binnenkort mogelijk weer terug in het programma van moeder Hertsenberg om te jeremiëren over de “stukken schorem” in Luxemburg. Stay tuned.

1 ) Wie de meloenenvergoedingen voor het “werk” van de Luxemburgse kruisridders ten behoeve van de bosjesmannen bekijkt zou bijna tot de overtuiging komen dat Scylla en Charibdis broers waren.
2 ) De visie van Basje vonden we terug op de site van Corretje als onderdeel van een roerende klaagzang.

  • Datum: .

woensdag 4 september-2013
De Luxemburgse erfgenamen van Terra Vitalis hadden het beloofd. De Nederlandse groenzoeters die al een flink aantal jaartjes geleden geïnvesteerd hebben in een Costa Ricaans lappie grond met al dan niet groeiende teakboompies zouden eind augustus horen hoeveul dat lappie op dit moment nog waard was. Maar caramba die datum is alweer opgeschoven. Blijkens de officiële berichtgeving komt dat ondermeer door het merkwaardige initiatief van de zijde van Ernst & Young, de ingehuurde accountant. Die heeft namelijk een pelotonnetje snuffelnerds naar Costa Rica gestuurd om at random te kijken hoe de boel ervoor staat. Je zou bijna denken dat ze bij E&Y de teakexperts aan de andere kant van de plas niet vertrouwen. En gezien onze bevindingen in het verleden kunnen we daar wel een beetje in komen.
Na hun safari gaan de E&Y-gaucho's om de tafel met de collega's van Baum en als ze eruit zijn horen de lappieseigenaren hoeveel hun troetelgroen waard is. Dat wordt naar schatting tussen de twee tot vier weken. Oftewel eind september. Zullen wij bidden tot de grote toezichthouder dat CATF, Baum en E&Y dit keer wel de streefdatum halen? Anders wordt iedereen zenuwachtig en voor je het weet zit Corretje van Erp aka De Klaagmuur weer bij dat meisje van Hertsenberg. En dat kan de bedoeling toch niet zijn. Stay tuned.

  • Datum: .

donderdag 10 oktober-2013
Nou ze zijn eruit hoor. CATF, Baum en de gaucho's van Ernst & Young (1). De Costaricaanse lappies troetelgroen van de voormalige inleggers bij Terra Vitalis zijn eindelijk naar waarde geschat. Na de witte rook zagen we deze tekst verschijnen op de site van CATF. Komt ie:

"Due to an improved valuation process and a more comprehensive analysis of our timber fund, the NAV of June, 2013, required in-depth pocedures like never before. The valuation analysis resulted in total assets of USD 177,997,756 and a unit price of USD 9,104379 published in the Facts & Figures section. This indicates an increase of approximately 4,0 percent and 3,7 percent respectively."

Vinden we heel leuk. Maar helaas is die 9 komma zoveel niet de 10 procent die de lappieshouders in den beginne was beloofd. En die 4 procent vinden we ook heel leuk, maar als je die afzet tegen de beheerskosten dan strijkt het fonds ongeveer 60 procent op van wat het klantencollectief ontvangt. Nou zijn we toch erg benieuwd of CATF daarmee betiteld kan worden als criminele organisatie of dat dit percentage inmiddels als redelijk wordt ervaren. Horen we misschien nog. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 2 dd. 4 september 2013

  • Datum: .