dinsdag 24 november-2009
Goed. We weten nu dus dat business derdeklasser Harrie Mens een declaratie van 1,75 meloen naar het Bouwfonds heeft gestuurd. Volgens het OM zonder dat Harrie daar een slag werk voor heeft verricht. Volgens Harrie zelf na meerdere slagjes werk in de vorm van adviezen. Volgens de Volksfiets in de vorm van afpersing omdat Harrie iets lelijks wist van toenmalig Bouwfondsbaasje Cees Hakstege. Hoe dat allemaal zit hopen we nog eens te horen. Vraag is of Harrie de enige was die het fonds van Rupsje Nooitgenoeg bekogelde met spooknota's. Want Harrie zal binnen dit fraaie circuit toch niet de enige desperado zijn geweest die zijn zakken vulde met voorkennis cq. vage werkzaamheden. Volgens onze bronnen is dat ook zo. Maar wij hebben geen inzage in allerlei paperassen. Dat is voorbehouden aan de Volksfiets. Niettemin, stay tuned.

 • Datum: .

maandag 7 december-2009
Watzeggu? Zit de VVD in de lift? Gaat die Rutte trouwen met Doutzen Kroes of zo?
Anders kan het haast niet. Je kan toch niet zomaar weggummen, dat VVD-toppers als Zallum, Linschoten, Nijpels en De Grave allemaal aan de ruif bij ome Dirk hebben gezeten? En met zijn allen zondags naar de Milton Friedman-kerk gaan. Om vergiffenis te vragen voor hun dwalingen in de leer. En sterkte te putten uit de preek om door te gaan op de ingeslagen liberale graaiweg.
Oh, en dan vergeten wij bijna de grote grijze geitenbreier van Rutte's showkwartet. Hans Wiegel. Nee, geen connectie met ome Dirk. Maar wel ooit met ome Nico, de mental coach van Rupsje Nooit Genoeg bij het Bouwfonds (1) en wat recenter met Jonald Bouwhuis. De in trubbels geraakte goeroe van Bouwstate. Een vastgoedvehikel dat volgens Hansje helemaal safe zat. Ja, ja.
Hoe zat dat gezinnetje in elkaar? Komt ie: Jonald wilde wat vastgoed aanschaffen, maar hij had zelf geen poen. Geen nood. Hij ging de boer op met obligaties met een looptijd van zeven jaar. De opgehaalde poen ging in een potje bij stichting I, waar Hansje tegen een redelijke vergoeding de honneurs waarnam. Die stichting leende de bij elkaar gemansde poen vervolgens uit aan de BV Bouwstate I. En die BV kocht dan het geplande vastgoed en sloot een leuk hypootje af bij laten we eens wat zeggen de ING. Het eerste kind kreeg nog vijf broertjes. Dus het Bouwstategezin bestaat momenteel uit zes Stichtingen en zes BV's.
Als obligatiehouder zat je volgens Jonald en Hans hartstikke gebamzaaid met je 9 procent jaarlijks rendement, je tweede recht op hypotheek en je belastingvoordeel. Was ook zo, totdat de vastgoedmarkt scheuren begon te vertonen zonder dat de NAM in de buurt was of de Noordzuidlijn de bocht uitvloog. Hans en Jonald zochten hulp. Moet je met je billen bloot en da's soms bij de dokter al genant. Er komt altijd wat shit naar boven.
En over die shit zochten wij contact met Bouwstate via de volgende mail:

 • "Is het juist dat volgens de statuten elke stichting binnen uw organisatie onder leiding moet staan van vier bestuursleden?
 • Is het juist dat in vier van de zes gevallen niet aan die eis wordt voldaan?
 • Is het juist dat in twee van die gevallen, waaronder VI, zelfs maar een bestuurslid de scepter zwaait, in casu de heer Wiegel?
 • Is het juist, dat in het verleden kandidaten voor die vacatures zijn afgeserveerd?
 • Is het juist dat bij eventuele problemen obligatiehouders zich niet persoonlijk tot Bouwstate kunnen richten, maar dat dat recht is voorbehouden aan de respectievelijke stichtingen?
 • Is het juist dat Bouwstate VI met geld van stichting VI een zestal vastgoedprojecten wilde ontwikkelen, maar dat het er bij vijf is gebleven?
 • Is het juist dat stichting VI een bedrag van 975.000 euro naar Bouwhuis Investment Group heeft overgeheveld in plaats van naar Bouwstate VI ? En zo ja, waarom?
 • Heeft u kennis genomen van een handgeschreven notitie op een ING-afschrift die betrekking heeft op de vermeende verdwijning van ruim 2 miljoen euro? En zo ja, is dat bedrag inmiddels teruggevonden in de boeken?
 • "

.

Zijn dat warme vragen op een koude Maandagochtend of niet? En zo keurig volgens de voorschriften. Nu het antwoord nog. Stay tuned.

(1) Daal neer naar onze zoekmachine, druk op de Bouwfondsknop en je bent een half uurtje zoet.

 • Datum: .

vrijdag 11 december-2009
Is toch netjes. Binnen een paar dagen kregen we antwoord van Yvette Becker. De assistente van de momenteel wat krap bij kas zittende master of investment Jonald Bouwhuis. Omdat we uit ervaring weten dat terugscrollen net zo populair is als pokeren bij windkracht tien herhalen we de vragen nog even en dumpen dan meteen het antwoord erachteraan. Gaat ie:

"1. Is het juist dat volgens de statuten elke stichting binnen uw organisatie onder leiding moet staan van vier bestuurders?
Yvette: Nee, dat is niet juist. Elk bestuur bestaat uit drie bestuursleden.
2. Is het juist dat in vier van de zes gevallen niet aan die eis wordt voldaan?
Yvette: Het klopt dat niet alle besturen volledig zijn samengesteld. Zie ook toelichting bij 4.
3. Is het juist dat in twee van die gevallen, waaronder (stichting) VI, zelfs maar een bestuurslid de scepter zwaait, in casu de heer Wiegel?
Yvette: Op dit moment is dat juist. Zie ook punt 4.
4. Is het juist dat in het verleden kandidaten voor die vacatures zijn afgeserveerd?
Yvette: Nee, dat is pertinent onjuist. Bij de eerste vergadering van obligatiehouders zijn de besturen samengesteld. Echter, in een aantal gevallen waren er geen kandidaten beschikbaar, simpelweg omdat obligatiehouders zich geen kandidaat wilden stellen. We trachten de vacatures zo snel mogelijk ingevuld te krijgen. Echter is dan wel voorwaarde dat er kandidaten zijn.
5. Is het juist dat bij eventuele problemen obligatiehouders zich niet persoonlijk tot Bouwstate kunnen richten, maar dat dat recht is voorbehouden aan de respectievelijke stichtingen?
Yvette: Zoals uit de trustakte blijkt, kan de stichting zich tot de Bouw State fondsen wenden.
6. Is het juist dat Bouwstate VI met geld van stichting VI een zestal vastgoedprojecten wilde ontwikkelen, maar dat het bij vijf gebleven is?
Yvette: Nee, dit is niet juist. Zoals in het prospectus is te lezen zou Bouw State VI uit 3 panden bestaan. Echter bleek bij een van deze panden een verontreinigingprobleem te zijn (bodem), waardoor deze aankoop niet is doorgegaan. Alle deelnemers zijn daar toentertijd van op de hoogte gesteld.
7. Is het juist dat stichting VI een bedrag van 975.000 euro naar Bouwhuis Investment Group heeft overgeheveld in plaats van Bouwstate VI? En zo ja, waarom?
Yvette: Graag zou ik de documentatie willen zien waarop u deze informatie baseert.
8. Heeft u kennis genomen van een handgeschreven notitie op een ING-afschrift die betrekking heeft op de vermeende verdwijning van ruim twee miljoen euro?
Yvette: Indien u ons kenbaar maakt over welk bankafschrift dit gaat, kunnen wij op deze vraag antwoord geven
".

Een paar conclusio's.
a) Bij een aantal stichtingen vervult Hans Wiegel dus inderdaad de rol van Lodewijk XIV. Maar dat komt omdat die obligatiehouders een stelletje oliebollen zijn.
b) Als er problemen zijn - en die zijn er - dan kunnen die oliebollen dus inderdaad alleen maar Jonald te lijf gaan via Lodewijk XIV en dat zijn twee handen op een buik. In het nette uiteraard.
c) Naar we mogen aannemen was bij stichting VI poen opgehaald voor de aankoop van drie panden. Er werden er maar twee gekocht. Volgens Bartjens moet er dus poen zijn overgebleven. Was dat misschien die 975.000 euro die naar Bouwhuis Investment zijn verhuisd? Daarvoor moeten we nog even te rade gaan bij onze bronnen. Net als voor dat afschrift van de ING. Want onze bronnen zijn nu eenmaal heilig.
Yvette, bedankt voor je reponse. Je hoort nog van ons. Stay tuned.

 • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch