zondag 9 januari-2011
Het Openbaar Ministerie heeft gisteren de lijst met daarop alle aanwezige giftige rotzooi bij Chemie-Pack uit Moerdijk in beslag genomen. Dat lijkt een logische actie maar het is volstrekt niet logisch dat deze lijst vervolgens GEHEIM wordt gehouden. iedereen met enig verstand van gif en andere chemische ellende zou deze smeerboel-lijst uiteraard moeten kunnen inzien om zodoende tegenwicht te kunnen bieden aan die schadelijke woorden van diverse overheidsdiensten die terwijl de explosies live op de televisie en radio te volgen waren en de vlammen honderd meter hoog joegen: "er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid". Deze keer op keer uitgesproken woorden blijken maar al te vaak een bewuste leugen te zijn, bedoeld om ons allemaal niet in een paniekstuip te laten schieten. Vrijwel altijd blijkt namelijk na gedegen onderzoek (en dan zijn we meestal een jaar of wat verder) dat grote groepen mensen wel degelijk zeer grote gezondheidschade hebben opgelopen. Maar ja, dan is er allang weer een andere ramp die de actualiteit beheerst. Zolang duurbetaalde wetenschappers hun bek blijven houden over deze misselijk makende dagelijkse praktijk verandert er niks aan deze misdaden. Kijk ook maar eens naar de uitzending van gisteravond van Zembla over al dat gif dat onze bollentelers vrijwel dagelijks over ons heen sproeien. Neehoor, niks aan de hand durven allerlei artsen en wetenschappers te zeggen. Het valt goed op dat uitsluitend zij die hun carrière als betaald wetenschapper beëindigd hebben hun smoel durven open te trekken. Het letterlijk en figuurlijk kapot maken van zogenoemde klokkenluiders lijkt resultaat te hebben. Iedereen zou zich moeten beseffen dat het ook strafbaar corrupt gedrag is indien je kennis draagt van schandelijke misdaden en je je smoel houdt.

  • Datum: .

maandag 10 januari-2011
Na aanvankelijk de Moerdijkse lijst met gifzooi geheim te hebben verklaard is het Openbaar Ministerie nu toch overgegaan tot publicatie van deze lijst. Alhoewel het nog enige dagen zal duren voordat precies duidelijk wordt wat de resultaten zullen zijn van de chemische analyses maken onze bestuurders al wel duidelijk dat er géén gezondheidsonderzoek voor omwonenden, hulpverleners en werknemers zal komen. Diegenen moeten zich - als ze klachten hebben - zelf maar melden. Wat een gevaarlijke onzin toch weer. Zonder ook maar enig verstand van chemische vergiftingen te hebben durven wij wel te stellen dat er voldoende voorbeelden zijn van giframpen waarbij pas jaren later duidelijk werd welke gezondheidsgevolgen dit heeft gehad voor (buurt)bewoners. Aangezien de landelijke en plaatselijke overheid de staatsrechtelijke plicht heeft om op te komen voor de belangen van haar inwoners is het wederom een schandalige mededeling dat zij niet zelf overgaat tot een grootschalig medisch onderzoek van alle mensen die in de buurt zijn geweest van het rampterrein en/of doel zijn geweest van de neerdalende roet- en rookwolken. Opnieuw wordt duidelijk dat de geeuwhonger der geldwolven naar meer en steeds meer euro's het wint van de wens van mensen om in een gezonde omgeving te leven in plaats van te midden van chemische tijdbommen. Meer dan 500 ton gifrommel is in de brand gevlogen en via de lucht en het water verspreid. Op slechts vierhonderd meter van het rampgebied ligt het Hollands Diep (notabene een natuurgebied). De eerste les die we uit deze ramp zullen moeten trekken is dat we de altijd weer uitgesproken eerste zin der verantwoordelijken "er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid" voortaan absoluut moeten wantrouwen. Het wachten is op de eerste berichten van ernstige gezondheidschade van hulpverleners, journalisten en omwonenden. Wij durven wel weer te voorspellen dat er geen koppen zullen rollen. En dan vinden "ze" het nog gek ook dat er steeds meer mensen zijn die "onze bestuurders" vanuit hun tenen wantrouwen en willen wegsturen door op de eerste beste populist te stemmen...

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch