woensdag 12 mei-2010
Heel Den Haag schijnt te sidderen. Nee, niet voor de crisis. Dat is voor het gewone volk. Nee, het gaat om de gevolgen die het gevalletje Jack de Vries zal hebben. De mannetjesmaker van het CDA en Afghaanse containerwipper zou de deur hebben open gezet voor het Haagse journaille om ook eens wat roze licht te laten schijnen op andere scherpschutters in het polletieke wereldje. Tot nu toe praktisch not done en mochten er zich al aarzelend sexberen op de weg wagen, dan werden ze er door allerlei overheden wel afgereden. Neem bijvoorbeeld Ad Melkert. Werd in verband gebracht met de echtgenote van een VVD-wethouder. De paarse gedachte in extremis, maar echt duidelijkheid over dat gevalletje is er nooit gekomen. Wel over Adje's voorkeur voor leer en het kletsen der zwepen, maar op het oog heeft dat zijn verdere internationale carrière nooit geschaad. Of hij daarbij wordt gedwongen om keurig in de pas te lopen van een of andere snuffeldienst die wat leuke lichtbeelden heeft verzameld blijft de vraag. Datzelfde geldt overigens voor Jack, wiens hopsgedrag al lang bekend was bij de MIVD en haar grotere broers en mogelijk een rol heeft gespeeld bij de onderhandelingen over de JSF.
Trouwens, hoe delicaat zijn onze snuffeldiensten niet omgesprongen met Neel Kroes nadat ze door een paar OT-smurfen al cleanend was waargenomen met een van de Langenbergjes?
En wat is er waar van het verhaal dat Guusje Terhorst met een collega aan het kroelen is geweest en dat ze daardoor haar eventuele toekomst als burrie van Amsterdam wel kon vergeten? Of de story dat een aangifte van een mevrouw uit Capelle versus Jan Peter Lullo nooit het daglicht heeft gezien, terwijl hij zich toch volgens deze mevrouw hetzelfde gedragspatroon had aangemeten als zijn roemruchte voorganger Ruud Lubbers?
Kortom, kom maar op met die beren. Wij zijn er klaar voor.

  • Datum: .

vrijdag 14 mei-2010
Fuuuuuck. Wat we nou horen uit het wereldje van speurneuzen en geheimschrijvers. Dat de collega met wie minister Guusje Terhorst aan het hopsen zou zijn geweest niemand anders dan Woutje Bos was. En dat zou de onderliggende reden zijn geweest waarom de redder van onze grote geldzakken zo plotseling afscheid heeft genomen van het pluche. Na eerst zijn vrijage thuis te hebben opgebiecht. Na Jack dus Woutje. En er schijnt nog een minister onder schot te liggen. Maar ach, ministers zijn ook mensen zullen we maar zeggen. Nederland? Het is net Italië. Stay tuned.

  • Datum: .

woensdag 26 mei-2010
Je verwachtte er nog heel wat van na de zompige affaire rond containerwipper Jack de Vries, maar het is toch weer zwaar kurk geworden. Die "onthullingen" van het duo weekvodden HP/De Tijd en Weekend over het grote Haagse neuken bleken ouwe meuk te zijn. En van de reacties op deze serie "Scherpschutters" kan je ook al geen Duitse staander krijgen. De enige wezenlijke bijdrage in de discussie of het zinvol is om over het hopsgedrag van ministers en andere laagwaardigheidsbekleders een ruig boekje open te doen kwam zowaar van het Paradijselijke dagvod van de Basisweg. In een column van ene Paul Jansen.
Deze boskabouter verhaalde dat er al decennia lang anekdotes over ministerieel en Kamerbreed pompen binnenskamers zijn gebleven. Vooral door zelfonthouding in de redactielokalen. Maar nu de sluis toch even open stond noemde puntmuts gretig even een rijtje PvdA-klanten die op het pluche hadden liggen te hijgen (1). Kennelijk als onderdeel van de campagne om Mark Rutte tot premier te verheffen, die voorzover waarneembaar haast als een eunuch door het leven kakelt. Over bijvoorbeeld de ten onrechte als première naar voren geschoven Neel Kroes, die nog steeds bij een ontdaan clubje observatiesmurfen brandend op de lenzen staat, geen woord (2). En ook niks over Guusje en Wouter. Maar wel een als hint uit te leggen stukje proza over een gebeurtenis van vorig jaar.

Paulus: "Spelletjes.
Complexer wordt het als de politiek zelf spelletjes speelt rond escapades. Zo zou er vorig jaar in de commissie "Stiekem", de Tweede Kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waar de fractievoorzitters achter gesloten deuren vergaderen met de ministers die verantwoordelijk zijn voor de AIVD en MIVD, specifiek zijn gevraagd naar een vermeend slippertje van een zekere bewindspersoon. Dit wordt dezer dagen verteld in een oppositiepartij. Maar navraag bij toenmalige aanwezigen leert dat de minister in kwestie destijds tot ieder verrassing zelf kond deed van dit verhaal. Juist om te waarschuwen dat dit verhaal niet klopte
".

Met andere woorden: over Guusje Ter Horst of over Eimert van Middelkoop ging het gerucht dat hij of zij buiten de deur had gehopst. En dat gerucht was de kop ingedrukt doordat Guus of Eimert uit eigen beweging tegenover de stiekemerds had verklaard dat er geen reet van waar was. Dat heet vooruitverdedigen en verdomd het werkte. Tot "een partij" het een dezer dagen weer in de roulatie bracht. En Paulus vroeg zich wanhopig af waarom zo'n "partij" dat nou doet. Maar daarom is hij waarschijnlijk ook tot polletiek redacteur van De Telegrof verheven.
Interessant blijft overigens wel wie nou precies vooruit heeft verdedigd, Guusje of Eimert. Ja, allo, allo. Zou die "partij" even zo vriendelijk willen zijn om contact met ons op te nemen? Kunnen wij weer verder met dit Q-koortsvehikel. Stay tuned.

(1) Nee, grappig, niks over Ed van Tijn en zijn avonturen rond de Amsterdamse Paardenstraat. En trouwens ook nada over het mes in de deur van Job de Ruiter. Voor het geval dat u dat ook nooit heeft meegekregen, hop hop naar onze zoekmachine. Jammie.
(2) En ook voor onze Neel geldt: pak de leuning van onze zoekmachine en geniet.

  • Datum: .

maandag 31 mei-2010
Analyze this. Ergens vorig jaar komt de commissie Stiekem van de Tweede Kamer bij mekaar. Om samen met de verantwoordelijke ministers Ter Horst en Middelkoop te babbelen over het functioneren van de snuffelfirma's AIVD en MIVD. Komt een van de bewindslieden met een spontane verklaring: het gerucht dat hij of zij de broek heeft laten zakken om buiten de pot te hopsen is niet waar. Nou is Guusje single, dus je zou haast zeggen dat het om Eimert ging.
Zal het ons over het algemeen een halve Hema zijn of een minister van Defensie (of zijn onderknuppel) wat slordig rondhopst. Maar zoals we bijvoorbeeld in het gevalletje van koterkluiver Joris Demmink al vaak hebben aangestipt: daarmee kunnen ze wel chantabel worden. En die vrees leeft niet alleen bij ons. Nadat het nummertje containerwippen op de maat van echte palingpop staatssecretaris Jack de Vries de dienstdas omdeed sprak menige serieuze expert op pluchegebied zijn bezorgdheid uit over de invloed die deze affaire kon hebben gehad bij Jack's fanatieke verdediging van het Amerikaanse JSF-project.
En zeg niet dat het niet kan. Wij herinneren ons nog als de dag van het pleistoceen de heisa rond prins Benno en zijn gabbers bij Lockheed. Maar ook de licht benauwende stories rond de als vrolijke hopser bekend staande minister van Defensie Henk Vredeling en het francofone Tweede Kamerlid Piet Dankert.
Hoe staat het wat dat betreft met Eimert? Nou, er zijn wat vraagtekens. Hoe kan je bijvoorbeeld bij je volle verstand proberen om na de val van het kabinet Jan Peter Lullo IV alsnog een vlieger op te laten over de verlenging van de Nederlandse missie in Afbaardistan? Terwijl de Kamer had besloten om daar op te zouten en voornoemd kabinet nou juist over die kwestie was gevallen. Hadden de Amerikanski's vriend Eimert bij de ballen door dat nummertje vreemdhopsen, dat nooit had plaatsgevonden?
En over de JSF gesproken. Eimert moet as we speak op het matje komen bij de Kamer, omdat meneer blote bene als demissionair minister heeft verklaard het besluit van de Kamer om geen poen meer te steken in de nieuwe vliegende doodkist toe te voegen aan de aswolk. Opnieuw: hadden de Amerikanski's vriend Eimert bij de ballen door dat nummertje vreemdhopsen, dat nooit had plaatsgevonden?
Het is in de mainstream inmiddels bulderend stil geworden rond Sex in the Hague City en we zitten druk te kutten over Marruk Rutte. Of hij de nieuwe jeune premier wordt of niet. Blijkbaar hebben ze in de slagschaduw van de ooievaar gekozen voor de Britse variant. Eerst de neo-liberale maaiploeg in het zadel helpen en mocht daarna blijken dat iemand in het verleden ondeugend heeft gehopst, dan kan ie alsnog eruit geflikkerd worden. Eerst komt de zeis en dan de moraal. Stay tuned.

  • Datum: .

maandag 7 juni-2010
Om die jeugdige hallelujah-horde van de EO geen domper te bezorgen op hun jaarlijkse joeldag en ook de dag des Heren niet te bezoedelen zijn we zo vriendelijk geweest om verder nieuws over de dangerous liaisons van Eimert van Middelkoop over het weekend heen te tillen. Maar om nou nog langer te wachten op de mainstream dagvodden en andere professionele begrafenisondernemingen lijkt ons wat overdreven. We zijn geen gekke Henkie. Volgens onze diepe strot in Den Haag weten ze het namelijk wel. Bij De Telegrof zelfs al meer dan een jaar, mogelijk dankzij hun warme connecties bij de MIVD. Maar blijkbaar laat het professionele journaille deze dampende fecalie liever onberoerd. Waarom dan wel de Gepetto van Jan Pinoccio Balkendende werd geloosd na een nummertje containerwippen in Afbaardistan is wat raadselachtig. Want net als bij Jumping Jack Flesh was ook Eimert's chantabiliteit aan de orde.
Al in 2008 zouden MIVD-smurfen in zeer kleine kring gewag hebben gemaakt van hun bezorgdheid over de liaison van hun hoogste baas met een mevrouw van de afdeling PZ op een kazerne in de regio Eindhoven. En niet zozeer vanwege de mogelijkheid dat Russische of Chinese onverlaten de duimschroeven tevoorschijn zouden halen, maar meer hun bevriende Amerikaanse en Britse collega's. En het zou niet bij deze ene uitglijer zijn gebleven. Over welk gevalletje onze minister van Oorlog het had toen hij in de commissie Stiekem in 2009 ontkende dat zijn vlees zwak was geweest weten we niet. Om daar achter te komen moeten we misschien wachten op het volgende Binnenhofvodje van Weekendwerker Van der Linden en zijn cronies bij HP/De Tijd als er weer verkiezingen op til zijn. Carry on and stay tuned.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch