Skip to main content

dinsdag 3 oktober-2006
Gisteren ging Fred Teeven op herhaling. Voor de tweede keer in zijn woelige leven was hij weer full-time politicus. En dat hebben we geweten. Van links naar rechts was de “crime fighter” op de buis. Tot je het vermoeden kreeg dat er iets interessants was gebeurd. Terwijl het alleen maar ging om het aantrekken van een nieuw kanon door de VVD, nu die Somalische mevrouw verhuisd is naar de overkant van de plas om mee te doen aan een potje denktanken over de vraag hoe we die klotenbaarden voorgoed kunnen terugbrengen in het stenen tijdperk.
Nou bleek achteraf dat diezelfde Somalische mevrouw geen koe zonder vlekje was. Laten we het er maar op houden, dat ze een beetje kuttig was gescreend, waardoor mevrouw Verdonk uiteindelijk zelfs een retourtje Canossa moest boeken om overeind te blijven.
Wat staat ons te wachten met Fred? Heeft Gerrit ook in dit geval de nieuwe kandidaat enthousiast staan af te likken bij diens entrée, zonder eens na te vlooien of de VVD opnieuw een Trojaans paard naar binnen heeft getrokken? Want ook Fred is geen stier zonder vlekje.
Wij herinneren ons nog heel goed hoe hij in de IRT-tijd mede-verantwoordelijk was voor het in- en doorvoeren van containers vol soft- en harddrugs onder begeleiding van een stel bromsnorren om de hele criminele scene van onder tot boven in kaart te brengen en vervolgens achter het gaas te deponeren. Daarbij ook nog gebruik makend van burgerinfiltranten. Mocht dat allemaal? Nee. Werkte dat? Nee. Kwam ie daarmee weg? Ja.
Toen voor deze irreguliere methode een stokje was gestoken en weg was gestreken door een Kamercommissie is vriend Fred daar niet echt mee gestopt. Dat moge blijken uit een hallucinerend akkefietje rond ene René Schouten cum suis en de burgerinfiltrant Evert Tweehuizen, die later als burgerinformant werd gekwalificeerd waardoor Fredje zijn handen kon wassen in een teiltje onschuld en Schouten cum suis voor een een tijdje een minder spectaculair leven leidden (1).
En dan is er nog Teeven’s avant la lettre-deal met Mink Kok in een Belgische kerker. Werd later weggewoven als een zogenaamde pre-deal. Maar mocht het? Nee. En waar ging die pre-deal over? Weten we niet. Maar Kok natuurlijk wel. En die zou ooit nog wel eens kunnen besluiten om een boekje open te doen. Als ie tenminste niet tijdens een proefverlofje op de fiets boodschappen gaat doen.
Trouwens nu we het toch over Mink hebben. We kunnen binnenkort ook nog de nodige stoom verwachten in het lopende proces tegen deze rakker in de casus rond de vermoorde Jaap van der Heijden. Een softhandelaar met zo’n speciale band met de landsadvocaat (2). Daarin figureert, zoals wij al eerder naar buiten tilden, ene meneer Dijkstra als getuige. Die heeft wel dertien verklaringen afgelegd over de vermeende rol van Mink bij voornoemd gewelddadig gebeuren. Fred en zijn makker Koos vonden Dijkstra hartstikke betrouwbaar, maar één van de dertien verklaringen werd stiekempies onthouden aan Kok’s advocaat. Daar stond in dat Fred twee meloen had aangenomen van een paar figuren uit het avontuurlijk milieu. De befbank achtte dat achterhouden van die verklaring opportuun, maar werd daarop vakkundig gewraakt.
Hoe dit ook zij, óf Dijkstra is betrouwbaar en dan moet er serieus gekeken worden naar die twee meloen, óf Dijkstra lult uit zijn boordje en Mink kan binnen niet al te lange tijd frisse lucht opsnuiven.
Verder is er nog de kwestie rond Teeven’s lijst. Een lijst met ruim tachtig namen van hoge heren die volgens Fred chantabel waren. Ondermeer omdat ze op verkeerde plekken hun broek hadden laten zakken. En niet te vergeten de onverklaarbare uitlevering van de Servische deugniet Joca Jocic aan Belgrado of all places.
Kortom, is Fred een Trojaans paard en op weg naar een denktank aan de overkant van de plas of is hij onze toekomstige minister van Justitie? Het woord is aan de VVD.

1. zie de serie Transparant op onze Followup-site.
(2) zie aflevering 5 en 6 van de serie Schimmen achter Pim op onze Followup-site.

  • Datum: .

dinsdag 17 oktober-2006
En ja hoor, Justitie heeft vandaag de belangrijkste kroongetuige tegen Mink Kok afgevoerd. Meneer Dijkstra had namelijk dertien verklaringen afgelegd over de medeplichtigheid van Mink bij de moord op Jaap van der Heijden, de Alkmaarse handelaar in mindbenders. Maar in nummertje dertien verklaarde vriend Dijkstra ook dat Fred Teeven twee meloen had ontvangen van een paar heren uit het avontuurlijke milieu.
Eerst werd die verklaring onthouden aan Adèle van der Plas, de advocaat van Kok. Maar ze kreeg daar lucht van en wraakte de betrokken befbank. Het OM stond toen voor het dilemma om òf in te staan voor de houdbaarheid van Dijkstra en dan te moeten afkomen met die dertiende verklaring òf Dijkstra als onbetrouwbaar heen te zenden. Voor dat laatste is nu gekozen. Vraag is wel wat er na deze move overblijft van het proces tegen Mink inzake de moord op Jaap. En natuurlijk of Fred nou die twee meloen heeft aangenomen of niet. Deze muis heeft nog een staart.

  • Datum: .

woensdag 18 oktober-2006
Wat had die meneer Dijkstra, tot gisteren de kroongetuige in de Van der Heijden-zaak versus Mink Kok, nou precies verklaard over Fredje Teeven in het inmiddels beruchte dertiende proces-verbaal?
Awel, Fred zou volgens de gevallen kroongetuige in de IRT-periode ooit 1,2 meloen piek van een paar avontuurlijke rakkers hebben ontvangen om een inbeslaggenomen container weer vlot te trekken. Geen lege container natuurlijk. Er zou 2500 kilo coke in hebben gezeten. En dat is wel een fooitje en een bos bloemen waard.
Verder zou een half meloen aan Fred zijn uitgekeerd wegens het overhandigen van een stel strafdossiers. En nóg een half meloen voor bewezen diensten, waaronder het prijsgeven van de verblijfplaats van Martin Swennen. Een Belgische tot politie-informant verheven droghandelaar, die zowel de CID Rijnmond als de Belgische onderzoekrechter Mahieu van uiterst interessante info voorzag. Onder andere over de assistentie die lieden uit de rijen der bromsnorren, luitjes van Justitie en een bekende magistraat verleenden bij de im- en exportactiviteiten van de Nederlandse en Belgische drugsboys. Martin kon dit werk niet afmaken. Hij werd in de nacht van 14 op 15 maart 1996 in het Amsterdamse café “De Blauwe Druif” met onomkeerbaar gevolg voor zijn klus geschoten. De overleden Belg woonde in die tijd vlakbij zijn eindstation in de Haarlemmerbuurt.
Een van de bijeenkomsten binnen het vermeende handelsoverleg tussen voornoemde rakkers en Fred (één der aartsvaders van de zogenaamde begeleide in- en doorvoermethode) zouden volgens meneer Dijkstra hebben plaatsgevonden in een koffiehuis tegenover het vroegere gebouw van De Telegrof aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal.
Nou, toch vrij gedetailleerd allemaal. Maar bij het onderzoek van de Rijksrecherche naar de verklaringen van Dijkstra zou al gauw duidelijk zijn geworden dat die “aantoonbaar onjuist” waren. En de kroongetuige verdween van het tapijt. Maar stel nou, dat het bestaan van dat dertiende dossier en de explosieve inhoud daarvan niet was gelekt. Dan was die meneer Dijkstra gewoon kroongetuige gebleven en was Mink naar alle waarschijnlijkheid erbij genaaid voor de moord op Van der Heijden. Over vuile oorlog gesproken.
De zaak Kok-Van der Heijden zal nu wel binnen een paar weken terzijde worden geschoven. En dan zou Kok op vrije voeten komen. Het wachten is daarom op nieuwe beschuldigingen aan zijn adres. Een gevalletje coke, een gevalletje waterschade, een vingerafdrukje op een wapen in Kazakstan, whatever. Mink, de nieuwe Joca.

  • Datum: .

donderdag 2 november-2006
Dachten we toch met zijn allen, dat we van die meneer Dijkstra in het proces versus Mink Kok af waren. En dat de verdachte een dezer dagen vrolijk fluitend de petoet zou komen uitbanjeren. No way. Gisteren besloot de befbank, dat de afgeserveerde kroongetuige op de 21ste van deze maand toch voor de kadi moet verschijnen. Die gaat dan zelf bepalen of Dijkie nou wel of niet betrouwbaar is. Dat betekent dat ook het dertiende proces-verbaal, waarop het OM tot nu toe als een door het kloeksyndroom overvallen Barnevelder is blijven zitten, aan de orde zal komen. In dat peeveetje beweert vriend Dijkstra -zoals wij eerder al meldden- dat de leefbare crimefighter Fred Teeven ergens in de jaren negentig in totaal ruim twee meloen piek in de tas heeft gestoken, die hem werden aangereikt door een stel avontuurlijke ondernemers in verband met een scala aan hand- en spandiensten.
Aan dat besluit van de befbank is uiteraard een flink potje onderling gekeuvel met het OM voorafgegaan. Kennelijk is er toch een modus gevonden om de kroongetuige weer in zijn stoel te hijsen. Zoiets van: toen ie de dertiende verklaring aflegde was hij flink onder de olie geweest of zo. Dus borrelpraat, edelachtbare. Of, hij was zwaar depri geweest omdat zijn papegaai net aan kinkhoest was overleden. Dus stress, edelachtbare. Iets in die geest. Oòòòf , Dijkstra blijft bij zijn verhaal. In dat haast ondenkbare geval moeten de neusjes van de Rijksrecherche in stelling worden gebracht voor een onderzoek naar een paar gevalletjes corruptie van de zijde van Fred. Een van de aartsvaders van het onder toezicht van hoge beffen en bromsnorren in- en doorvoeren van allerlei roesmiddelen, waarvan hier en daar nog wel eens wat kilootjes uit de container zijn gewaaid.
Spannend dus, die zitting op de 21ste. Overigens geen oninteressante datum. Da’s namelijk één dag voordat we de Kamerstoelen mogen husselen. En Fred zijn glorieuze rentrée maakt in Nederland’s bekendste, door een surplus aan hanen uit het lood geraakte kippenboerderij. U weet het, stay tuned.

  • Datum: .