Skip to main content

donderdag 24 februari-2011
Gealarmeerde lezers tellen voor twee. Van een van hen kregen we de benauwde vraag of de meneer Koole, die zich presenteert als de initiatiefnemer van de bouw van het residentiële cruisepaleis The Monaco dezelfde was als de ir. die bij ons indertijd de kolommen onveilig maakte in Fecundo-verband. Samen met onderandere die van Dirruk Scheringa stond de naam van de betrokken lezer namelijk in Koole's mailinglist, die werd gebruikt om potentiële klanten over de brug te trekken en hij betwijfelde of ie dat leuk moest vinden (1). Daarnaast wees hij op een kort item in een van de vorige week vertoonde Edities NL van RTL 4. Daarin stortten een paar talking heads hun enthousiasme uit over het drijvende project van Koole's onvindbare Building Investment Group.
Het zou gaan om een schuit van 258 meter met twaalf dekken en over 2/3 ervan een atrium met een shopping centre, horecatenten, zwembaden en ander geneugten des levens. Je kan een van de 400 suites tegen een bedragje van tussen de half meloen en 2,75 meloen aanschaffen en als je effe tijd hebt je luxe laten rondzeulen langs alle exotische oorden die op deze aardkloot voorhanden zijn. Heb je geen tijd, dan kan je je zeewaardige bedoening natuurlijk ook verhuren.
De bouw van het drijvende monster zou onder supervisie staan van Inec aka International Naval Engineering Consultants BV in Poortugaal, tussen de Beerenplaat en de Waalhaven. We voelden aan ons ochtendwater, dat deze B. Koole uit het Vlaamse Brasschaat dezelfde moest zijn als onze vermaarde ingenieur. Maar om elk risico uit te sluiten gooiden wij er een mailtje tegenaan in de richting van Inec. Komt ie:

"L.S.,
Wij zouden graag van u willen vernemen of het Monaco-project, dat maart vorig jaar werd gepresenteerd, nog steeds op koers ligt. Bij onze lezers bestaat namelijk het vermoeden, dat het om een luchtschip gaat uit de koker van ir. B. Koole, die onze kolommen ooit de nodige schrille tonen heeft voortgebracht in verband met de investeringsonderneming Fecundo.
Onze vraag luidt of u daarvan inmiddels op de hoogte bent en uw conclusies heeft getrokken of dat uw opdrachtgever de zeldzame pech heeft dezelfde naam te voeren als "onze" Bas Koole
".

Kijken of we gepraaid worden.

1. Inmiddels hebben beide heren verzocht hun naam te schrappen.

 • Datum: .

maandag 28 februari-2011
Bingo. Een twaalfvingerigedarmplant. De Bas Koole uit onze eerste bijdrage van 24 februari jl. was inderdaad de Bas Koole uit de goeie ouwe Fecundo-tijd. INGENIEUR Koole. En net als in die goeie ouwe tijd reageerde hij ook nu met een mail die Philip Freriks en Martine Tanghe après la lettre de Seine zou injagen. Komt ie:

"Brasschaat 27-02-2011
In antwoord op uw redactioneel stuk over het Schip Ms. Monaco het navolgende, uw bronnen zouden zich niet moeten verhullen lijkt ons, gelet op de inhoud van het bericht waar verondersteld wordt dat het hier gaat om een luchtschip. Als uw bronnen zich bezig houden met insinuaties maar niet in de openbaarheid durven treden vraagt een rationeel denkend mens zich af waarom wel een bericht de wereld in brengen maar anoniem willen blijven.
Komt dat om reden dat deze bronnen zelf te veel met zaken bezig zijn die inderdaad met de verkeerde bedoelingen zijn opgezet.
Wij zullen gewoon maar de initialen van deze entrepreneur gewoon gebruiken X.X. want hij stond in dezelfde mail als de anderen die interesse hebben getoond in dit schitterende project.
Zo weten wij dat een van uw bronnen zich uitgeeft als entrepreneur zeg maar gewoon ondernemer dan begrijpen ook uw lezers dit.
Maar deze entrepreneur heeft een onderneming die tot doel stelt, de horeca weer aan het roken te krijgen en hij verkoop aandelen in de recht zaak tegen de staat, maar ja de staat heeft het roken al weer toegestaan dus geen recht zaak meer en de inleg van deze horeca ondernemers is helaas opgegaan aan de Cohiba en Montechristo sigaren en Black label Whisky hier in Brasschaat.
Daarom is dit kleurrijk persoon afgewezen om de sales te verzorgen van het residentieel schip Ms. Monaco om ons moverende reden die te maken hebben met boven staand.
En ja wij hebben hem geen inzage gegeven in de financiële status van dit project maar wij vinden dat ook in overeenstemming met onze richtlijn een potentieel kandidaat waar wij nog mee in onderhandeling waren over de vacante positie geen inhoudelijke informatie te verstrekken.
Wij hebben de heer X.X. ook keurig schriftelijk laten weten geen gebruik te willen maken van zijn diensten en wensen hem alle succes in zijn verdere sollicitaties.
Vervolgens insinueert u dat de heer B J Koole bij enig andere investering project was betrokken, dat is correct zij het niet dat de heer Koole uitsluitend daar zijn opdracht die hem was gegeven door de toenmalige directie heeft uitgevoerd en met redelijk goed resultaat mogen we inmiddels zeggen, daar komt nog wel bij dat de honoraria nota's van de heer Koole nog steeds niet zijn voldaan door de stichting die zich fecundo noemt en inmiddels zijn opgelopen tot ver boven Balkenende norm zijn. Vervolgens haalt u aan de zaak NWP/Fecundo, daarin is op geen enkel strafrechtelijke manier Koole betrokken of gedagvaard en volledig buiten elke verdenking er is niet een onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Koole in deze zaak.
Koole heeft alle stukken op verzoek van het OM aangeleverd en heeft een verklaring afgelegd en daarbij is het gebleven derhalve moet u de veronderstelling laten dat dit Schip een relatie zou hebben met NWP of en vergelijkbaar investering project is.
Daar Koole nog steeds bestuurder is van deze stichting fecundo want de recht zaak die de investeerders hadden aangespannen verloren zij met vele kosten het hoger beroep hebben zij ook maar ingetrokken om niet verder gezicht verlies te leiden als je je uitgeeft als bestuurder van een stichting en je het eigenlijk niet bent .
Vandaar dat Hr. Koole geen haast heeft met de inbare vordering op het honorarium want hij zal dit pas doen als de noodzaak daar is.
Indien u man en geen paard noemt doen wij dat wel en wij verschuilen ons niet achter een anoniem dit komt omdat wij onze cliënten respecteren en als zij vragen hebben over zaken uit het verleden geven wij daar gewoon antwoord op , het is beter dat onze cliënten kunnen weten of er zaken zijn die de beslissingen zouden beïnvloeden maar ook de mogelijkheid hebben hier vragen over te stellen.
Daarbij komt dat wij een aantal prominente personen en organisaties hebben toegevoegd aan de onderneming en zij zien toe op de naleving van de afspraken.
En het laatste ja wij zijn niet gemakkelijk te vinden maar wel vindbaar en een ieder die er belang bij zou hebben te weten waar en hoe onze onderneming structureel in elkaar zit zullen wij verwijzen naar de Nederlandse Notaris die schriftelijk zal antwoorden indien noodzakelijk. Voor deze verblijven wij hoogachtend
Building Investment Group
Postbus 51
2930 Brasschaat België
."

We hebben de heer X. gevraagd of hij nog behoefte had aan een repliek (1). Had ie niet. Neemt niet weg, dat wij onze periscoop af en toe toch uit een sloot bij de Beerenplaat omhoog zullen schroeven om te kijken hoe het met het Monaco-project gesteld is. We zijn nu eenmaal familie van Aagje.

1. Uit privacy-overwegingen hebben wij de initialen van de door ir. Koole opgevoerde entrepreneur door een dubbele X vervangen.

 • Datum: .

woensdag 30 maart-2011
Als je de site van de Buildling-Investmentgroup mag geloven dan heeft ir. Bas Koole er een partner bij. En niet zo'n zuinige: Roche-Bobois. Een firma in dure huisinvulling en dus perfect geschikt voor het aankleden van de hutten in de weelderige zeetobbe ms Monaco, die de heer Koole voor ogen staat. Omdat we onze ogen niet konden geloven zochten wij een paar dagen geleden contact met Olivia Bardot, het meisje dat Roche-Bobois vertegenwoordigt in Duitsland, België en Nederland. Wij schreven Olijfje het volgende. Komt ie:

 • "Den Bosch, March 28, 2011.
  Dear mrs. Bardot,
  On behalf of a series of articles on our website we would like to ask you a simple question.
  On the website http://www.building-investmentgroup.com the company you represent is mentioned as a partner of this "group" with a mere telephonenumber in Brasschaat, Belgium. It is promoting the so-called Monaco project, involving the construction of a resendential cruise vessel. We would like to know if you are aware of this partnership and if so, could you tell us the terms of your cooperation with this rather shady "group"?
  Thanking you in advance,
  Krgrds
  Jan Portein
  editor Kleintje Muurkrant
  Den Bosch
  The Netherlands
  website http://www.stelling.nl/kleintje/actueel.html
  ".Nee, nog geen sjoege. Druk, druk, druk misschien. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 26 juli-2011
Ondanks het feit, dat onze relatie met de in het Belgische Brasschaat wonende ir. B. Koole in een diepe dip zit (1), maken we toch even melding van een nieuw zakelijk succes van deze duizendpoot. Al zijn we er wat laat mee. Al in mei van dit jaar verspreidde hij namelijk het sensationele bericht, dat zijn Building Investment Group met vestigingen in Rusland, Kazakstan, Duitsland en België niet alleen de bouw van het cruiseschip Monaco ter waarde van 350 meloen euro ter hand had genomen, maar nu ook 490 luxe woningen uit de Zwitserse grond gaat wurmen. Voor het lieve bedrag van 358 meloen. Met een potentie van 800 meloen en geheel in privébezit.
Mocht u belangstelling hebben voor deze projecten dan kunt u de Building Investment Group ondermeer bereiken op telefoonnummer 0032475946385. Datzelfde nummer kunt u ook gebruiken als u iemand zoekt voor een bouwklusje. En als u hulp zoekt bij het saneren van een schuld dan zit daarachter ook de Stichting Schulden Vrij die u uit de brand kan helpen. Het is maar dat u het weet. Stay tuned.

1. zie ons gastenboek

 • Datum: .

dinsdag 29 januari-2013
In maart 2010 werd een weelderig project te water gelaten. De bouw van het drijvende cruisepaleis “The Monaco”. Het evenement veroorzaakte geen tsunami. Pas een jaartje later bereikte de eerste rustige publiciteitsroller het Nederlandse mainstreamstrand en Editie NL. jutte het op. Wij volgden in het spoor van deze lichtvoetige nieuwsbron, zij het wat kritischer. Kwam omdat wij in het verleden al een kilometertje tekst hadden gespendeerd aan het brein achter het megalomane project: “Ir.” Bas Koole (1).
Resultaat van onze publicaties over dit onderwerp waren een paar oekazes van voornoemde, in België verblijvende Bas, die stylistisch misschien niet het neusje van de monegaskische zalm waren, maar aan duidelijkheid niets te wensen overlieten. Bas was boos.
Na een paar maanden ging de verbale storm liggen en wij hoorden geen kick meer back over het luxe drijvende project. Nou laten wij een dergelijk kluifje niet graag uit ons voederbakje plukken, dus richtten wij ons vandaag opnieuw tot de International Naval Engineering Consultants in Poortugaal met de volgende mail. Komt ie:
"In februari 2011 besteedde het RTL 4 nieuwsprogramma Editie.NL. aandacht aan de bouw van het formidabele Nederlandse cruiseschip “The Monaco”. Het wordingsproces zou zich onder uw supervisie voltrekken. Sindsdien zijn twee jaar verlopen en normaliter zou van de vorderingen toch iets zichtbaar moeten zijn. Nu behoort een schip als dit niet tot uw core business, maar het zou toch in ieder geval een buitenkansje zijn in de p.r.-sfeer. Tot nu toe maakt uw website echter geen enkele enkele melding van het blozende kind van de Building Investment Group. Zou u ons kunnen zeggen of het project nog alive and kicking is en zo ja, waar wij de adolescente Monaco wel kunnen aanschouwen?".
Waarom wij ons niet rechtstreeks tot Bastiaan hebben gewend? Goeie vraag. Awel, wij vernamen vorige week dat er iets onaangenaams zou zijn gebeurd in Brasschaat, waardoor wij vermoeden dat onze vriend noch in de stemming noch in de gelegenheid is om snel een antwoord te formuleren. Dus... stay tuned.

(1) Wij raden u met enig enthousiasme aan om de eerste vier afleveringen van dit vorstelijke verhaal te raadplegen (even zoeken op "residentieel" op deze pagina) en als u even tijd hebt ook kennis te nemen van onze publicaties over Basje’s Werdegang in het eerste decennium van deze eeuw.

 • Datum: .

donderdag 31 januari-2013
Wel een beetje treurig. Aan de andere kant ook wel weer een beetje begrijpelijk. Krijg je als redelijk in de markt liggende botenbouwer in Poortugaal opnieuw een mailtje van een pokkenwebsite als Kleintje Muurkrant (1). Met een vraagje over de vordering van de bouw van supercruiser "The Monaco". De natte droom van scharrelingenieur Bas Koole. Tja, wat moet je zeggen? Dat die cruiser apekoole was? Dan sta je voor lullo, dus dan maar liever zwijgen en hopen dat de bui met Suzy meegaat. Correct us if we’re wrong.
En in zee gaan met Basje was zo makkelijk te voorkomen geweest. Effe goegelen en hop, je had geweten dat onze ingenieur op zijn minst een nogal wilde fantasie had ontwikkeld. Een bezoekje aan Brasschaat was misschien ook verhelderend geweest. Gewoon even een paar avondjes binnenvallen in café "De Kroon" en je kan genieten van de verhalen over de legendarische Bas. Die soms zomaar de hele tent trakteert op alcoholische versnaperingen en fabelachtige sprookjes vertelt over zijn enorme zakelijke successen.
Inmiddels gaan naast het blondschuimend bier ook minder gezellige stories rond. Bas zou een paar weken geleden door een koppel spierballensmurfen uit het huis van zijn huidige vriendin zijn geplukt en sindsdien zijn dagen doorbrengen in een bescheiden bedoening in Antwerpen. Naar verluidt zou het iets vandoen hebben met verwarrende middelen. Pintenpraat? Kan altijd. Daarom snuffelen wij naarstig verder. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 5 dd. 29 januari 2013.

 • Datum: .