Skip to main content

dinsdag 24 november-2009
Heerlijk gisteren. Met zijn allen in een OV-vehikel met klapkarren, fopspenen, Olvarit, plu, pluchen beesten, opoe, papieren zakdoekjes en, oh ja, je koter. Op naar de gemeentelijke prikplek om de zegen van Herr Klink te ontvangen. Als je gek genoeg bent over een paar weken nog een keer. Koter een trauma van hier tot Mexico en dat allemaal om een bijmekaargescharreld virus te bestrijden dat niet pandemischer is gebleken dan de jaarlijks terugkerende ongein. Maar als je als laagwaardigheidsbekleder op aanraden van Appie en Roel zoveel vaccins hebt aangeschaft dat je ook nog half China ermee kan platspuiten, dan moet je wel effies gas geven. Anders blijf je ermee zitten, want het is niet geschikt voor de volgende broddel, het H1N1X12P73-virus.
Hoe anders ging Herr Klink's Poolse collega met deze problematiek om. Forse kwoot van deze Eva Kovacz met haar 20-jarige dokterservaring:

"... Ik heb een fundamentele vraag: willen wij deze griep pandemie bestrijden?
Wij weten dat rijkere landen een deal hebben gesloten met vaccinproducenten. Wij weten wat ons is aangeboden. Omdat de onderhandelingen nog lopen kan ik vandaag nog niet alles openbaar maken. Maar ik kan u nu al zeggen dat het Ministerie van Justitie in het voorliggende contract al twintig twijfelachtige punten heeft gevonden,
Dus wat is de plicht van een Minister van Volksgezondheid? Contracten te sluiten die in het voordeel zijn van het Poolse volk of contracten te sluiten die in het voordeel zijn van farmaceutische bedrijven?
Ik weet dat er momenteel drie vaccins op de markt zijn, van drie verschillende producenten. Elk met een verschillende hoeveelheid actieve substantie. En toch wordt er vreemd genoeg op dezelfde manier mee omgegaan. Is het alleen daarom al niet logisch dat een minister van Volksgezondheid en experts hier vraagtekens bij zetten?
Waarom zeggen de producenten niet: Prachtig, dit is een veilig vaccin, daar nemen we onze verantwoordelijkheid voor. We brengen het op de vrije markt en alles is duidelijk en transparant. In plaats van ons, de kopers, met de verantwoordelijkheid op te schepen.
Wij hebben niet de beschikking over de klinische testresultaten, geen details, geen informatie over de bijwerkingen. De vaccins zijn nu in hun vierde testperiode. Hele korte testen. Maar nog geen informatie. Bovendien zijn de testen beperkt. Een vaccin was getest op 160 gezonde vrijwilligers tussen de 20 en 60 jaar. Een ander vaccin was getest op 600 gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 60 jaar. Dat is voor mij niet goed genoeg.
Heeft iemand waar dan ook een pandemie aangekondigd in verband met de jaarlijks terugkerende griep? En die is gevaarlijker dan de Mexicaanse. Met doden en ernstige complicaties. Werd er ooit over een pandemie gesproken?
Aan iedereen die er bij mij op aandringt om die vaccins te kopen de vraag: Waarom stonden jullie twee jaar geleden niet op de barricades? En in 2003? In 2003 hadden 1,2 miljoen Polen de "gewone" griep. Heeft iemand toen tegen mij geroepen: Laten wij vaccins voor iedereen kopen? Ik kan het mij niet herinneren"
.

Eva klinkt heel wat gezonder op ons trommelvlies dan Herr Klink. En dan mag Polen anders in elkaar zitten dan Nederland, het hoort toch ook tot het Vierde Rijk van Van Rompuy. Trouwens, de helft van ons ziekenhuispersoneel heeft voor die prikken bedankt. Om dezelfde redenen als Eva aanvoert. Wat ons betreft hebben ze gelijk. Steek die vaccins maar in je reet Ap.

  • Datum: .

woensdag 19 december-2012
Collega Gal Gabai zal wel niet erg populair meer zijn in Bibiland. Zij ontdekte dat zich bij vrouwen die tot de Ethiopische stam van het Joodse volk behoren en op die gronden in Israël wonen een merkwaardig verschijnsel voordoet. In de laatste tien jaar is het aantal koters dat zij ter wereld hebben gebracht met vijftig procent gedaald. Een fraai staaltje vrijwillige geboortebeperking? Kapotjes uitgedeeld? Goeie voorlichting? Nou, volgens Gal ligt dat effies anders. De dames hebben namelijk om de drie maanden een spuitje Depo-Provera gehad. Een anti-conceptiemiddel. Leuk, maar wisten die dames dat allemaal? Nee, niet allemaal. En als ze het wel wisten dan voelden zij zich zo onder druk gezet dat ze zich toch maar lieten prikken.
Dat geprik in hun lijf begon al als ze nog in het vluchtelingenkamp van Godar bij Addis Abeba bivakkeerden en werd eenmaal gearriveerd in Israël vrolijk voortgezet. Omdat ze met een groot gezin een moeizaam bestaan in het beloofde land tegemoet zouden gaan. Volgens een doorgestudeerde Israëlische chirurgijn wordt Depo-Provera meestal toegediend aan dames die om medische redenen langdurig zijn opgenomen of van wie wordt verwacht dat ze een andere manier cq. methode niet onder de knie zullen krijgen. Laat staan daarboven. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels het hele verhaal ontkend. Het OM is gevraagd een onderzoek in te stellen. Zoals het hoort in een beschaafd land.

  • Datum: .

zondag 27 januari-2013
Zo. Weten we ook weer. Op 19 december vorig jaar persten wij het bericht eruit, dat Israëlische dames die zijn voortgesproten uit de wip die koning Salomo ooit maakte met de koningin van Sheba regelmatig werden voorzien van een shotje Depo Provera. Om hun koterproductie binnen de perken te houden voor Israël vol liep met Ethiopische zwartjes.
Dat bericht (afkomstig van onze Israëlische collega Cal Gabai) werd toen stijf ontkend en een OM-jurk zou ernaar kijken. Maar vandeweek kregen alle gijnaecologen een oekaze van het ministerie van Volksgezondheid waarin ze dringend werden verzocht om alleen nog Depo Provera in de lijven van hun Ethiopische cliëntes te sprietsen als die ten volle begrepen wat de consequenties ervan waren. Met andere woorden: de decembersurprise was gewoon waar en die Depo-prikken werden uitgedeeld onder het mom van een of andere kutsmoes. Goed werk Cal. Mazzel en broge.

  • Datum: .

donderdag 12 december-2013
December vorig jaar kregen we een cadeautje uit Israël. In de vorm van het bericht, dat Ethiopische dames die voortgesproten waren uit de wip die koning Salomo ooit maakte met de koningin van Sheba en op grond daarvan naar Israël verhuisden in hun nieuwe thuisland een injectie kregen waardoor ze onvruchtbaar werden. Werd eerst stijf ontkend, maar bleek later zo waar als waar maar kan zijn.
Of Pnina Tamano-Shata indertijd ook een prikje heeft gekregen weten we niet, maar wat denk je van deze? Als lid van de Knesset (!!) wilde ze iets meer doen voor haar land dan ouwehoeren tot ze een ons woog. Daarom meldde zij zich bij de bloedbank om een litertje rood vocht af te staan. Werd geweigerd. Joods Ethiopisch bloed hè. Sorry, willen we niet hebben. Pnina over de rooie. Nou, oké. Dan tappen we het wel bij u af, maar we zetten het niet in de ijskast.
De bloederige affaire stuiterde uiteraard op de keien en her en der was de morele verontwaardiging groot. Premier Nuttyahu laat nu een onderzoek instellen. Sure. Wat zo'n wip van Salomo allemaal teweeg kan brengen. Jezus. Stay tuned.

  • Datum: .