dinsdag 11 maart-2014
Een paar dagen gelden werd in heel Europa door Greenpeace actie gevoerd tegen de gevaren van verouderde kerncentrales. In België betraden 50 actievoerders het terrein van de centrale in Tihange. In Zwitserland bezetten ruim 100 actievoerders de centrale van Beznau en in Zweden beklommen verschillende actievoerders de centrale van Oskarshamns. Ook in Frankrijk en Spanje vonden protesten plaats. De koepel van de kerncentrale Borssele werd gebruikt om te laten zien wat er kan gebeuren; scheurtjes en uiteindelijk barsten die kunnen leiden tot grote problemen. In Europa zijn 66 kerncentrales 30 jaar of ouder, 25 centrales zijn ouder dan 35 en 7 centrales (waaronder die in Borssele) zijn de 40 al gepasseerd. Borssele heeft toestemming om 20 jaar langer dan oorspronkelijk gepland door te produceren, tot 2033. Los van het gevaar dat er in de kerncentrale iets misgaat is er nog het afval; Borssele produceert jaarlijks 10 ton kernafval dat de eerste honderd jaar wordt opgeslagen in een speciaal gebouw bij de kerncentrale. Ook Nederland heeft nog geen idee wat er uiteindelijk met het afval moet gebeuren. Kernenergie wordt zwaar gesubsidieerd; De overheid beheert het kernafval, betaalt voor de zware beveiliging van afvaltransporten en neemt de schade van een eventuele kernramp op zich. Geen enkele verzekeraar is bereid alle risico’s te verzekeren. En dat is op zichzelf wel logisch; de kernramp in Fukushima heeft tot nu toe al zo’n 143 miljard dollar gekost. In Nederland is de eigenaar van Borssele aansprakelijk voor maximaal 1,2 miljard euro: één procent van de kosten van de Japanse kernramp. De rest is voor rekening van de schatkist.
In een nieuw rapport, ‘Lifetime extension of ageing nuclear powerplants – entering a new era of risk’, betogen wetenschappers dat kerncentrales alleen levensduurverlenging zouden mogen krijgen als de extra risico’s die dit met zich meebrengt volledig verzekerd worden door de nucleaire industrie. Op de campagnesite out-of-age kun je meer lezen en de Europese Commissie oproepen in actie te komen.

  • Datum: .

woensdag 12 maart-2014
Gisteren wezen wij in aflevering 1 op de gevaren van het doorharken met verouderde kerncentrales. Ging vooral over de technische gevaren. Maar ook op het menselijk vlak is het uitkijken geblazeng. De eerste generatie operators van zo'n centrale heeft de bouw ervan soms zelfs meegemaakt en kent alle ins en outs. De tweede generatie neemt die kennis maar voor een deel over en de derde generatie heeft vaak geen idee meer hoe het orgel echt in elkaar zit. Komt overigens in de hele procesindustrie voor. Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn is zelfs op te lossen voor een beginnend kruiswoordpuzzelaar. Met name als er iets misgaat.
Waarom dan toch die lorren handhaven? Het antwoord op die vraag is over het algemeen te vinden in het financiële laatje. Voor een intrigerend voorbeeld daarvan kunt u terecht in onze boeiende serie “Bilderbribe” over Reichsführer Hermann von Rompuy en zijn Gepetto, de ouwe Bilderboss Etienne Davignon. Stay tuned.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch