Skip to main content

donderdag 7 april-2005
Jos Kieboom (bouwjaar 1938) is een echte bolleboos. Hij studeerde aan de Katholieke Universiteit in Tilburg en in Londen aan de Internationale Law School. Na een aanloop bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken en het Centraal Planbureau was hij tussen 1980 en 1995 Raadadviseur van de Minister President op het gebied van industriebeleid, research and development, informatica en nieuwe media over het privatiseringsbeleid.
Voor een normaal mens al een flink bord vol zou je zeggen, zo niet voor ons Jos. Hij was daarnaast namelijk ook nog secretaris van de Raad van Ministers voor wetenschaps-, technologie- en informatiebeleid, lid van de commissie die de grote privatiseringsprojecten van de overheid begeleidde en prins Carnaval in Den Bosch.
Na die periode was hij tussen 1995 en 2001 directeur van de Netherlands Foreign Investment Agency in Zuidoost Azië en tegelijkertijd Technisch Wetenschappelijk Attaché op de Nederlandse ambassades in Maleisië en Singapore. Momenteel behoort hij tot de stal van het gerenommeerde advocatenkantoor Nauta Dutilh en is hij voorzitter van de Raad van Toezicht bij de zogenaamde Omslaggroep. Een non-profit club die zich bezighoudt met het effectief en efficiënt begeleiden van overheid en publieke instellingen bij de veranderingsprocessen in onze maatschappij.
Jos mogen we dus beschouwen als een informatiedrager uit de eredivisie, dat is zeker. Wie schetst dan ook onze verbazing zijn naam plotseling tegen te komen in het nog niet zo lang geleden verschenen boek “Operation Twins” van Slobodan Mitric, alias Karate Bob, dat voor zover wij konden waarnemen in de media tot nu toe geen enkele aandacht kreeg. Hoe zat dat?
Wij zonden hem de volgende e-mail:

“Geachte heer Kieboom,

Recentelijk heeft het boek Operation Twins van Slobodan Mitric het licht gezien. U komt daar ook in voor en wel op pagina 174 in een alinea van een brief die de heer Mitric op 29 augustus 2004 heeft geschreven aan voormalig premier Lubbers. Een citaat:
“As you know, you gave me the orders through your personal assistant Jos Kieboom to mediate in the transaction of 60 kg plutonium of which one part (6 kg) was sold to the Palestinian sheik Sabaidi Hussein for $ 500.000.000 dollar. You gave the orders personally to the director of the IDB, general Romein, who had hired a state prosecutor in charge of espionage and nuclear threats, Mr. Oos, to draw up the agreement with me”.
Nu lijkt ons de naam van de betrokken officier van Justitie niet juist, maar de inhoud van bovenstaande lijkt ons intrigerend genoeg om u te vragen naar commentaar
”.

Als Jos een beetje ballen heeft reageert ie wel op onze missive. Vooral ook omdat wij her en der in onze publicaties aandacht hebben besteed aan de affaire waarop Mitric doelt (1). Tot nu toe zonder dat iemand binnen onze islam-gefixeerde volksvertegenwoordiging daar serieuze aandacht aan heeft besteed. Maar het opnieuw proberen kan geen kwaad. Stay tuned.

1. Zie bijvoorbeeld deel 6 van het ”Schaduwcommando van de Prins” en “Steekspel rond een uraniumdeal” op de site van de Morgenster.

  • Datum: .

zaterdag 9 april-2005
Nee, we hebben nog geen antwoord van Jos Kieboom. Druk natuurlijk hè. Of misschien was ie wel in Rome uitgenodigd. Goed, we wachten het nog even af.
Terug naar de brief die Slobodan Mitric, alias Karate Bob, eind augustus schreef aan Ruud Lubbers. Effe lekker, heb je net intern de eerste ronde van “Billen-gate” winnend afgesloten, je neemt een pilsje en je krijgt op je bureau in Genève zo’n nucleair briefje uit Holland onder je neus. Open en bloot gefaxt!! Weliswaar in het Servisch geschreven, maar leuk is anders.
Je ziet het voor je. Krijgt zo’n toch al schichtige secretaresse de hartekreet van Bob onder ogen. Héééé, denkt die juf, wat is dat? En voor ze er een vliegtuigje van vouwt en het op het bureau van haar hoogste chef mikt trekt ze even een copietje. De rest is zo klaar als een klontje voor Bonfire. Niet aan denken. Hoewel de Amerikanski’s natuurlijk volledig op de hoogte waren van de contacten die Ruud in de eerste helft van de jaren tachtig met Mitric onderhield (1).
Wat doet een vluchtelingencommissaris als er zo’n lijk uit de kast dondert? Gaat ie aan touwtjes trekken? Doet ie niks? Belt ie met Ria? Zouden we graag willen weten, maar daarover is geen regel terug te vinden in “Operation Twins”. Ja, wel iets over Ria. Dat stond ook in Bob’s brief in een PS. Willen we u niet onthouden. Quote:

“Your wife, mrs. Ria Lubbers has still not paid for my book “Nederland’s Maffia” and the delivery costs, which she ordered in 1985 through my wife, the artist Iris Mitric-De Vries.
Is it part of your family not to pay for your debts and violate agreements?
”

Zo. Over openstaande rekeningen gesproken. Stay tuned.

1. Zie ondermeer “Steekspel rond een uraniumdeal” op de site van de Morgenster en “Schaduwcommando van de Prins, deel 6” in Kleintje Muurkrant 342.

  • Datum: .