Skip to main content

Door Jan Portein.

Het is cool cq. chill om te zeveren over mogelijke Russische, Chinese of zelfs Iraanse inbraken in ons digitale hebben en houden. Maar als een van onze trouwe bondgenoten dat flikt wordt daar niet zo zwaar aan getild. Vorige maand nog meldden de Europese mainstreamvodden in het voorbijgaan dat de Amerikaanse speurneuzenfirma NSA zich daaraan schuldig had gemaakt via een buitenpostje in Denemarken. Jonkvrouw Ollongren zou aan haar Deense collega vragen hoe het zat. Heel vriendelijk en heel voorzichtig. Zoals het hoort. Je mocht eens op een paar Amerikaanse tenen gaan staan of reageren op een nummertje fake nieuws. Of we daar verder nog iets over vernemen? Is Sinterklaas een heiligman? Een andere bondgenoot die zich zonder een schaduw van twijfel bezighoudt met digitale spionage achter onze duinen is Israël. Vaak genoeg over gehad in onze kolommen. Zonder te worden beschuldigd van anti-semitisme. Ah, daar hebben we de ezelsbrug naar Zwitserland. Daar hebben speurneuzen ontdekt dat twee Zwitserse firma's die zijn gespecialiseerd in het versleutelen van data door de CIA en haar Duitse tegenvoeter jarenlang via die route god en alleman in de wereld hebben afgelegd. Ook god en alleman in Nederland. Lees en jodel “Das kann nicht wahr sein”.
We mogen aannemen dat jonkvrouw Ollongren over deze kwestie contact zal zoeken met haar Zwitserse collega om te vragen hoe het zit. Heel vriendelijk en heel voorzichtig. Je mocht eens op een paar Amerikaanse tenen gaan staan of reageren op een nummertje fake nieuws. Of we daar verder nog iets over vernemen? Is Thomas Acda de Kerstman? Stay tuned.

  • Datum: .

Door Jan Portein.

Het is alweer een jaar geleden. Toen timmerden wij een artikeltje in elkaar over de tot de Zweedse adel behorende Pieterplanner en inmiddels demissionaire minister van Binnenlandse Zaken Karin Hildur aka Kajsa Ollongren. De jarenlang als rechterhand van de liegende fietser op het Ministerie van Algemene Zaken door het leven stappende jonkvrouwe had even tevoren namelijk aan de Tweede Kamer beloofd in Kopenhagen navraag te zullen doen over de louche praktijken van een stel wroetsmurfen uit de rangen van de Deense militaire inlichtingendienst FE. Die zouden in opdracht van het Amerikaanse spionagevehikel NSA zowel hun naaste als wat verderop verblijvende buren hebben afgelegd. Waaronder Nederland (1). Waarom? Nou, vooral om met die oneigenlijk vergaarde kennis de Deense regering ervan te kunnen overtuigen dat de Joint Strike Fighter het beste speelgoed was om de F16 te vervangen. En dat lukte (2). Verder geen reet meer gehoord van de eventuele oekaze die jonkvrouw Ollie mogelijk heeft ondernomen. En om te zeggen dat de Deense msm full speed ahead ging over deze affaire, nou nee. Maar wie wil graag in de voetsporen treden van Julian Assange of Edward Snowden. Daarom eens temeer petje af voor het werk van de Denmark Radio-collega's, die tegen de heftige stroom in toch hun werk deden en voor zover mogelijk nieuws bleven brengen over operatie Dunhammer (3). Binnen dat kader kwamen zij een paar dagen geleden met het bericht dat twee smurfen van de FE en twee van de PET (Politie Inlichtingendienst) tijdelijk in een wat kaal aandoend hokje zijn opgeborgen, alwaar mager belegde plakjes smörrebröd en dunne okseköd worden uitgeserveerd. Ze worden beschuldigd van het lekken van uiterst vertrouwelijke informatie. Mocht u meer willen weten dan bieden wij u deze frisse ruiker aan. Want van Kajsa hoeft u verder niks te verwachten. Tenzij ze weer Corona krijgt en moet worden afgevoerd door haar chauffeur. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 1 dd. 7 december 2020.
(2) Vgl. de strapatsen in de jaren zeventig rond de vervanging van de Starfighter door de F16 met in de hoofdrollen prins Bernhard, Henk Vredeling en Carl Armfelt.
(3) De naam van het onderzoek dat door de Deense regering op de rails werd gezet na het uitbreken van dit spionageschandaal.

  • Datum: .

Door Jan Portein.

Kijk, dat noemen we nou kloten hebben. Gisteren werd in Kopenhagen in het publieke domein gedumpt, dat een van de beroepssnuffelaars die in een celletje waren geparkeerd ene Lars Findsen was. Tussen 2015 en 2020 de Geronimo van wat wij de MIVD noemen en daarvoor jarenlang de Sitting Bull van de Deense AIVD. Aanvankelijk werd Lars door het controleorgaan TET alleen ervan beschuldigd dat ie ongeoorloofd had zitten grutten in het wel en wee van niets vermoedende Deense burgers. Later kwam het door ons eerder in deze serie ter consumptie aangeboden gesodemieter met de Amerikanski's (1). Daarbij werden niet alleen bedrijven in Denemarken afgelegd maar ook in omliggende landen, waaronder Nederland. Onze TET heet CTIVD. Dat is naar eigen zeggen een onafhankelijke commissie, die in de kieren houdt of de gleufhoeden cq. spekzolen van de AIVD en MIVD niet buiten hun respectievelijke pot pissen. Zoals het ongeoorloofd grutten in het wel en wee van niets vermoedende Nederlandse burgers of het leveren van hand en spandiensten aan noem eens wat de Amerikanski's. Nou krijgen wij pukkeltjes als een of andere overheidsinstantie als onafhankelijk wordt aangeprezen. En als we naar de leden van die CTIVD kijken is dat spontane verschijnsel geen mirakel. Het merendeel heeft iets met Justitie en zo op het oog geen expertise op het terrein van voornoemde gleufhoeden en spekzolen. Misschien wat van Lapidus of Le Carré gelezen bij de open haard, maar veel meer lijkt het niet te zijn. Het is zoiets als de visie van freule Ollongren toen haar werd gevraagd of zij genoeg kennis had van de ijzerwarenmaterie als minister van Defensie. Nou, zij had als minister van Binnenlandse Zaken regelmatig contact gehad met de jongens en meisjes van de MIVD, dus dat zat wel snor. Aldus Ollie. Juf Ank was erg en dat blonde ding voor haar idem, maar Ollie mag er ook wezen. Brengt ons terug bij de Deense kwestie. Heeft freule Ollongren inderdaad een poging ondernomen om naar aanleiding van Kamervragen bij haar Deense collega uit te vogelen hoe dat nou zat met die spionage in Nederland? En ook interessant: wisten de AIVD en MIVD ervan, deden ze mee of keken ze de andere kant op? Misschien tussen allerlei justitiële beslommeringen door een leuk onderwerp voor de CTIVD. We laten ons verrassen. Stay tuned.

(1) Zie eerdere afleveringen van deze serie.

  • Datum: .